τα τάκ στο παγκόσμιο

1,166 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,166
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
85
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

τα τάκ στο παγκόσμιο

 1. 1. Τα τάκ ςτο παγκόςμιοΠαρατηρήςτε τισ φωτογραφίεσ που βρήκα
 2. 2. Η Σιγκαποφρθ ζχει τθν καλφτερθ τεχνικι ςτα τακ,δεν είναι τυχαίο που κζρδιςε το ομαδικό!
 3. 3. Αυτι είναι θ πιο αποκαλυπτικι φώτοΔεσ τον αριςτερό Όμο τησ κοπέλασ πόςο χαμηλά και μπροςτά πάει
 4. 4. Σχεδόν φιλάει το deck
 5. 5. Ποιεσ διαφορζσ βλζπεισ?
 6. 6. Σου αρζςει αυτό? Γιατί?
 7. 7. Η νέα αλλαγή που θα κάνουμε!Το χζρι κρατάει το ςκάφοσ για να τραβιξει το ςώμαπιο γριγορα και δυναμικά
 8. 8. Το πρώτο μζροσ του ςώματοσ που πάει ςτθν άλλθμεριά
 9. 9. Το χζρι που κρατάει τθν προζκταςθ ςυνεχίηει καιποδίηει!
 10. 10. Αυτό πωσ είναι? Γιατί?
 11. 11. Γερό ςπρώξιμο με τα πόδια αλλά το ςώμα πολφχαμθλά!
 12. 12. Ο φίλοσ μασ ο Χουςιάδασ
 13. 13. Κοίτα τθν ενζργεια ςτο πρόςωπο του ακλθτι
 14. 14. Οι διαφορζσ ςτο καλό και ςτο μζτριο τακ ποιεσ είναι?
 15. 15. Πεσ μου…1. 2. 3. 4. 5.
 16. 16. Λοιπόν τι λέτε … μήπωσ πρέπει νααλλάξουμε τον τρόπο που κάνουμε τακ?

×