Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta, Talouden uudet muodot-kollokvio

805 views

Published on

Esitys yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Jyväskylän yliopiston 10.-11.4.2014 järjestetyssä Talouden uudet muodot -kollokviossa. Kirjaa seuraa

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yhteiskunnallinen yritystoiminta, Talouden uudet muodot-kollokvio

 1. 1. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille… SailaTykkyläinen| 10.-11.4.2014Taloudenuudetmuodot-kollokvio
 2. 2. Yhteiskunnalliset yritykset:  Suurin osa tuotoista liiketoiminnasta  Riippumaton julkisesta sektorista  Tavoite ratkaista yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia  Pääosa voitosta tai tuotoista yhteiskunnallisen tavoitteen saavuttamiseen ” Yhteiskunnallisella yritystoiminnalla tuotetaan ratkaisuja viheliäisiin ongelmiin.” … JOLLEI YHTIÖJÄRJESTYKSESSÄ MÄÄRÄTÄ TOISIN
 3. 3. YHTEISKUNNALLISENYRITYSTOIMINNAN ULOTTUVUUKSIA JA JAKOLINJOJA Ulottuvuuksia • Toiminnan fokus globaalista lokaaliin ja systeemisestä spesifiin o social engineer (Grameen bank – köyhyyden vähentäminen systeemisillä muutoksilla) o social constructionist (Setlementtiliiton konserni ja asumisen kehittäminen) o social bricolage (paikallinen vesiosuuskunta tuottaa muita lähipalveluita) • Yhteiskunnallista lisäarvoa tuotetaan liiketoimintaprosessin eri vaiheissa Jakolinjoja • Suhtautuminen voiton tavoitteluun ja voiton jakamiseen yrityksen ulkopuolelle • Yhteiskunnallisten yritysten sijoittuminen janalla Kansalaisyhteiskunta - Yhteisötalous – Yksityiset yritykset Zahraetal.(2009):Atypologyofsocialentrepreneurs. KostilainenjaTykkyläinen(2013):ThecharacteristicsofFinnishsocialenterprises. 24.4.2014 3
 4. 4. YHTEISKUNNALLISEN LISÄARVONTUOTTAMINEN 1/2 Yrityksen yhteiskunnallinen lisäarvo voidaan tuottaa liiketoiminnan eri vaiheissa: panos, prosessi, tuote tai voitonjako Lähde jakuva: Kostilainenja Tykkyläinen(2013): The Characteristics of FinnishSocialEnterprises 24.4.2014 4
 5. 5. Social-input enterprise: Mifuko Oy Social-process enterprise: Sortso osk Social-output enterprise: Lumituuli Oy Social-profit distrib.: Diacor Oy ESIMERKKEJÄ EDELLISESTÄ 2/2
 6. 6. YHTEISKUNNALLISETYRITYKSETEUROOPASSA • Tyypillisimmät tavoitteet: o Työelämään integrointi, koulutus ja kuntoutus o Sosiaali- ja terveyspalvelut o Aluekehitys – maaseutu ja kaupunkialueet o Ympäristönsuojelu o Vastuullinen kauppa kehitysmaiden kanssa • Yleisimpiä organisaatiomuotoja osuuskunnat, osakeyhtiöt sekä voittoa tavoittelemattomat organisaatiot • Lainsäädäntöä mm. Italiassa, Iso-Britanniassa ja Suomessa, tulossa Tanskaan Lähde:Pöyhönenetal.(2010):Sosiaalisetjayhteiskunnallisetyritykset-Uudentaloudenedelläkävijöitä? 24.4.2014 6
 7. 7. YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNANMALLEJA Mannereurooppalainen malli Italia • Italian osuuskuntaliike 1980- luvulla • Yhteisötalous • Non-profit, ei voitonjakoa ulos yrityksestä • Kuntouttava työtoiminta ja työllistäminen • Sosiaali- ja terveyspalvelut • Lainsäädäntöön 90-luvulla Angloamerikkalainen malli Iso-Britannia • Politiikkaohjelmat 90-luvulta: Blairin kolmas tie, Cameronin Big Society • Hyväntekeväisyysjärjestöt ja paikallisyhteisöt • Laaja määritelmä: trading for social purposes • Monitoimialaisuus • Community interest company 2000-luvulla 24.4.2014 7
 8. 8. EUJAYHTEISKUNNALLISETYRITYKSET • Eurooppa 2020-kasvustrategia o Yhteiskunnallisten yritysten rooli erityisesti työttömyyden, köyhyyden ja syrjäytymisen sekä uusien yhteiskunnallisten haasteiden selättäjänä. • Social Business Initiative o Toimenpiteitä liittyen yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen ja näkyvyyden parantamiseen sekä lainsäädännön kehittämiseen o Toimenpiteiden kansallinen soveltaminen? 24.4.2014 8
 9. 9. 24.4.2014 9 Suomessa on tuhansia yhteiskunnallisia yrityksiä!
 10. 10. YHTEISKUNNALLISENYRITYSTOIMINNAN KEHITYSTÄ SUOMESSA • EU-rahoitteisia kehittämishankkeita 2000 -> • 2004 laki sosiaalisista yrityksistä • Suomen Yhteiskunnallisten Yrittäjien yhdistys SYY ry. 2008 ja Yhteiskunnallisten yritysten liitto ry. 2014 • Tutkimusverkosto FinSERN 2009 • Työ ja elinkeinoministeriön YTYRI-työryhmä 2010-2011 • Yhteiskunnallinen yritys –merkki 2011 24.4.2014 10
 11. 11. KUKAJAMISSÄ? Potentiaaliset toimialueet Palvelurakenteen muutos • Ennaltaehkäisy • Kustannusajattelusta investointeihin • Lähipalvelut Ympäristö • Resurssitehokkuus • Biotalous Luovat alat • Luovan alan toimintamuotoja muille sektoreille Polut y-yrittäjyyteen • Nuoret yrittäjät • Paikallisyhteisöt • Yritysten ja kuntien yhteisyritykset • Julkisen sektorin työntekijöiden yritykset • Järjestöjen ja säätiöiden yhtiöt • Olemassa olevat yritykset 24.4.2014 11
 12. 12. - Mikätahansayritysmuoto(oy,osk,henkilöyhtiöt,ryja säätiö) - Voitoimia lähesmillä toimialallatahansa - Omistajina yhteisöjä,yrityksiä,yksityisiä jajulkisiatoimijoita - ToimivatB2C,B2BjaB2P-markkinoilla - Toimintaympäristöpaikallisesta globaaliin YHTEISKUNNALLISENYRITYSTOIMINNANMONIMUOTOISUUS 24.4.2014 12
 13. 13. YHTEISKUNNALLISETYRITYKSETVOIVAT: • Kehittää ja levittää sosiaalisia innovaatioita, esim. sosiaalinen franchising • Kanavoida uusia resursseja yhteiskunnallisten ja ympäristöongelmien ratkomiseen, mm. vaikuttavuussijoittaminen • Julkisten resurssien inhimillisempi hyödyntäminen, hankinnat kuluerästä investoinniksi • Muuttaa yritysten roolia yhteiskunnassa, asettaa painetta perinteisen yrityskentän muuttumiseen • Muuttaa liiketoiminnan logiikkaa: hybridiorganisaatiot, yritysverkostot, yhteiskunnalliset klusterit, kumppanuudet sektorirajojen yli 24.4.2014 13
 14. 14. ONGELMIA JAESTEITÄ • Määritelmä • Inklusiivisuus vs. kuvaavuus • Kuka määrittelee ja miksi • Identiteetin ja yhteisen äänen löytyminen • Tasapaino yhteiskunnallisten ja taloudellisten tavoitteiden välillä (mission drift) • Vastuullisuus ja liiketoiminnan ulkoisvaikutukset, millä tasolla y-yrityksen on oltava 24.4.2014 14
 15. 15. KIITOS! SailaTykkyläinen saila.tykkylainen at gmail.com

×