Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

хүний хүйс тодорхойлох

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

хүний хүйс тодорхойлох

  1. 1. Үгийн сүлжээ бөглөх У Д Д О Н ү А Р Х р о М о с О м Т Ш О О И М Г л О Т Г г О а л л Е л ьб э л г и й н э с т
  2. 2. Зарим амьтны хромосомын тооны ялгааг графикаар илэрхийлсэн нь хромосомын тоо70605040 хромосомын тоо3020100 орангутан горилл гиббон шимпанзе ехидна азийн заан саванны заан анааш нугасан хошуут
  3. 3. Хүн сармагчин хоёрын хромосомын ялгаа Зүүн тал нь хүний хромосом
  4. 4. • Хүний 23 хос /46/ хромосомын сүүлчийн хос / хромосомыг юм. Энэ хос хромосомууд нь хэмжээгээрээ ялгаатай учир гэх ба тэмдэглэнэ.
  5. 5. • Бэлгийн эсүүд боловсрох • Гаплойд бөөм гэж хос үед хромосомын тоо бус дан хромомсомыг биеийн эсийнхээс дахин агуулдаг бөөмийг хэлнэ. цөөн болдог. Өөрөөр /өндгөн эс / хэлбэл : • Диплойд бөөм гэж хос хоёр хромосомыг 23 хос 23 дан агуулдаг бөөмийг хэлнэ. буюу /хүний эс/ 46 23
  6. 6. Зөвийг сумаар холбоно уу?• Булчингийн эс• Мэдрэлийн эс • Диплойд тооны• Өндгөн эс хромосомтой эс• Хөврөлийн эс• Цусны эс • Гаплойд тооны• Сперм хромосомтой эс• Хучаас эдийн эсүүд
  7. 7. Гэрийн даалгавар 1. Сурагчид дараах хяагаар интернетэд орж хүйс тодорхойлогч кариотипын бүтэцтэй танилцана. http://open.jorum.ac.uk/xmlui/bitstream/handle/1234567 89/982/ltems/SK220_1_section10.html2. Шинэ нэр томьёоны жагсаалтандөнөөдрийн хичээлд үзсэн шинэ үгнүүдийгнэмж бичиж цээжлэх, утгыг тайлбарлажчаддаг байх

×