Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cept case study

Cept case study

 • Be the first to comment

Cept case study

 1. 1. CIZNTRI-I FOR I£N'II(()N‘. lIiV‘l‘. -L l’LA. iNlN(} AN l) Tl-I(‘lIN( )l. ()(S' UNI"F. RSfI'' ((1-LP! " l‘N I I-2R. Sl’l’'I . -lIMF. D.B. - l) inafama in INTRODUCTION r ‘skin-l-l ul . l. lmc. luu~ . l c»l_alvll~. h.. l ul UN»: lm Iuuuhllly uIIdcl_x'1.ldu. ulc pl: -)_, :l. nn~ Iv} pl: -lcxu-I B Dunlu I T1l«-ugllb hum In Jcxclup . l uunpus lul nllclul, -; pmm. un, ~ lclulud ln pmmuuu. bmldun: md mu-.1ludmn kxlumln-. -. ullcllm JI: I; .'l| . Ll-II1§| . qt Jldlllcdulc. and L‘lll! UlulrIlL: ] hUL"- r Sdnx-I ol l‘Luunm. - A. L c~. l.xl~h~hx! an M71‘ Alltl ultcllng ["l'0_1’l‘. lllI~ lclnlcxl In ur| .ul. I‘)1|U| |.II plzmllmp lk mu mum: -ul. ul pl . ununy p Schul-l nl lhllllhn-, ' Slu-Ix: tl‘‘| tI| l.I ill l‘3H3 r Sdnmh-l lnlcnm lkugn Ill W‘)! (‘Hun and ‘1'lIumlu_u ; | - i'l--«, -l. unx smh . u Dru-, -n L. u|du. :pu »I. luIa: uulc, (1-u~uu. ll-m. l'myc. I . Lul. l;. -mlcnl, Jlld . nu. lumJ l)cu; .-In . n.mdlxl«, - to me mu! uclc . lJd1.] In my xdlcxlulc. r (‘I; l"l 1 lu. ’hl| (|k? ‘.' LCIII. L"I lul cnmvnnruLA| phmlllngz Jlld ‘ was aubllxllcd hx ; hlma. l.: |. nJ h. Iu. .nlnm and ll leL'l~lenl m N94 »v:1‘. |l. lh‘ pulvh. sh; |1Il; |M: : lnm HISTORY ‘Ihc 4“hl‘l‘l‘I"‘H hlugnmn Sou; -1_ IAILSL .1 plcnucx Cduglllnilul In-d} ~l. uu-d m W61 mlh llvc sl. ulm_-_- 01 School ul -l(Illl‘lul€ Hlc MII: -0| | 'l. unun-; u. n (‘~l. lNllk‘«I III I972 ullh IIILIIKIJI Vll[‘[‘l1 lmln lhc guxclnlnclllx . »l II| «II. | l. lHRl')I and (iup. lr. u . u>d F--Id Eulllllhllull Thx hc-ul ut Rulldmy Vucluc Jlld Tcahu-~lu-, vV and fiduu-1 ol IlIlv. 'luI Dnipn m-Ir | :I.1NIlls‘L| nu W4? and UNI lcpc. Incl Mull l. 'I. ul| III u. .~ . n .1 0] . u«l llmn Ill: gmcuun; -nl ul (iu; .u. l I11: 1.n. .~ gn: InflL‘II| .. i». - sumullh m. » Sllunl . -x . nlmc. tun: mnvugh gunl II] . uJ ARCHITECTURE COLLEGE CAMPUS. KABUL. AFGHANISTAN IlIllI.1“_ (‘EYI tfildtilhllvtd and In . .huuJ. :h; ;! I~j.1uc. m-~n ~'. «ucr_ In | «au.1A . . : '|uI’. ll«. ‘ mm and 4 «on; -t_ (TPT Sun-1» um I--Ilmxl (‘FPT us rc_x'x~k'In| 4» J Slum». .: n-I Publi. (1-. .ml. lI~| -‘ Tum Vuur lluvplmn (‘EFT 4I| 'hlIL‘xI . n . ul . mmn«nn-m~ u. nln-nu. nulilnllluu lln; In . L:c| np IIN . n.ulcuu. pu~; l.unnu: « . m-I . m.ml xix -mu dlplmmn A the clld nl lmlglmxnlnn nl lu. |_ In ulcd h§ lhl: l. |l: ul (iu¢. u.ul . un. | lhc . ll lndn. l Cnuuul --I I'c. hlm. d l; .lu. .-nun l. >l('lLl. Imm luv: In 1005». ELI"! Inn] L. :u . sll| lI. |lx: d In lhc ”CIl1.LIhll)dI. A.IL. Il. .| Noflll (lu| .u. ll fllncnll} As lull . Il I’. -sun (‘nl1cquclIll. lhc lUdL'I| l uuuplcluau | ‘I<lL'l. IIlll| lC . n ('l: l"l mac qumdcd Inch; -L-rw . :nl ln. Ncx‘x lk‘*. 'I(< (hI’l um‘ . I umwrun Pu lhc (hlpnl Qulc l, r|, :n| ;:lulc . r or Ill! ‘ llh: 'Nc1llw-Ill. '[*ll1 lZ. .‘1lIi ll h. n« been lrVj.1Illl In His l'nnl-um r‘-Lulu (‘uuunmum undcl icvll--n Inn ul ilk‘ l'(': (' . r. l, WV: un Fr! -Imm Inn’? The lllll'lil n InIf, ‘lIlI| I S». -nlnlin lmllnllml Rcsamh (h; -4lIL1.nlmu M III»: l)cp. lnlncnl ul Sumllln mull Indxmrnd RcL‘. AlL| l . | ~ and MISSION - ‘In lxxlunc .1 Rcvnurvt (cnlrc Ill Lhc wcnlm ul me LIln'. I| IHlsll' . m.l ~. m1c‘l ; Tn ‘sun-uni): Jud l. lu| llaln' ln. l.-nu . mI Inc 1.. Mn uulk/ «(mix ‘n unnnu-nl In: I Tu cnummyc mm IllhI| AllIll| .J.1 KUILIINVIAIIIIIIV nu hhlun . u-J almul r Tu It‘. AlL‘ . |J| cmunluncul lul u. :.mll_ . ulJ mum alums‘ CENTERS OI? STUDIE r Ccullo: r (‘cnllu lnl s‘u»l. uu. 'lblc l: uu«>ml: l:nl A‘ lu»cx. ' lnl hu cllv. -Ix‘: In I'll-mm '1 rzunpull r (‘rnllc In: lndu«u| .ll . I('-I Plzmlllluz A1 ‘. ll]JF'(‘lIk’l| | r (‘mlw llll Ulhzul Fqull_ r (‘cnlw In! (‘uuuullmulu-ll .9’: Hnhsm Ucwlopnwlll r ('cnl1c lul Tl. unmy . l)cclu'-nu. -nl r (‘lmul-: (‘lullgc . l.q-ulmn A Rl: 1vlIIut (‘cullc r Ccllllt lul (-w>lIL‘l. IlIUlI Sludlts r Dcugu Imam . l1luH.1lIJ (‘mu Rn: suulu: C-: nIn: -Dl('R(‘l r (‘L-ullc lul RKNCAYLII. Ihcxcluplnclll mu ( nullmlluln} AIIMEDABAI) CLIMATE luImLnhuJ (‘ImI. z!. u~ bur. humul and my will l"4V11‘l. lls‘ mInf.1Il lcmpcvllurr rally: 1mm 4‘ . |c. ~rcc m sununm and III mnlc: In mnnmum H! In . lc; .xr«~ Najeebullah Rasuli INTERACTIVE STUDII-‘.3 (‘l: }'I l'ulu: lu_ .1 Il'IlIllI. ILI_' nl| L‘l_ ul ullcnn‘-__-x u-mcllnlllg IIUIILAH | l.: luLluull and II cmuuluu. -ul. Ilm In» In] in .1 yglcnl . ulcl hum. m ullh dlllcrclll Mr. » 1»! [x. ‘hUl/ .IIIUl| . Alix] cquallx cmnllullcd YLldL'lIls dcmom nl pursump }VlU| ('K>ll. II dnnulplnlnn S<iH4.'h lot . : lnclhcxlulupx ma! ull . IK1Jl('s III: l| JL' ul uuupzullncnlzzlxIn] Lunulnlgv u]| l‘ --llmulmll msul u: lc. mu: I. -.1 Ihc ‘In--I Kn ; llluqllc n‘[‘lIIIl‘lI1 lnmlh nu «huh sllnlnlh [mm dnllclrnl luv. nl rcsouuc s. ; l lid Ih‘. ll| l . uld l. IP. nl lllcll luuumng mlnc lI>'l. ''l’llL‘l In: .1 lhln. ‘ xx. -ck Inl: :r. ull c . In. lmmll1ul . mn»l: ul d| hI TIM’ lnppnmch foe Ike wodullup is as urdrr: r . u>lnnmn lhcln: --l mg ncI. d llupululxc Ls dlwcll. r Llud I. ‘ ull} In-lu u: c1_ luguhy plU| lICs . | lL| Jl(I luwd ull xudl 4 lhclu: . ; m:Icx. ml lunl_: uilllllbull U1 lcizucd sum or | UA] r . IIlIIAII‘I| ‘lllILIl_ laculh ICJIIH arc I¢'| ’I| l’d I0 m-m| u‘l much «:1 lhc ‘Elmira. r 1i| c lhc ~m. hm zuc wmindul In ("PVT l. uull rm-nllu-Ix um ilrd yum! Ln llllr llukr qm ul mum nhlluum I . [‘lUj. ‘I. I|I| llIs' of lclcunl kxllllrx Is cu-lxul a ; . h.nu. l mm [H-. -wllull-ul u . ul. mycd .1! Lin: and r Dx~. umcnl. :llnll and pulvln . |l|1vIl at um m-IL. mnrs --ul 4» A (‘I_I'T pulsln. .m<-n. DFSIGN FEATURE r kn lcqnwnr. un : »h. ln-. :c llu--u_; :,h lnlumul s‘1Ilw'lU'II. 'll r l‘n-xlxum luv llcuhk‘ s; .w: ~ khlcll an hv ma. ‘ ln '4 mulnlunuu-n. l1 r‘. uInc' I u«-ng ‘ulH'u'‘lI ll_ lwm-£1’: xpalncs nl. ;|u: '~g lhc sax-ul . x~ lm «pm ~: V.| sC’-Allhlhldu-u1~. ll. I” r plmnllnu vmrhm: LIIVIINHIIICIII w|1:. |c. nm rm Luullx 411d‘-I| MI. 'll|2lVh. “sI»h | c.ulI and m-: l.ul 9. SCHOOLS IN CI-ZP'I' Qcluml ul l‘!4ln1ll1; Sslsnlul nl , r. '|‘rl; 'lulu 9.'lu-ml uflvlulzlulg ‘-lL‘. ’Il‘ uml H‘(h|1A'! |‘! .' --l M. -.n ml! lhnu2ht' s. l.. ..1. l . m.-. ..u l)c~lgn Architectural Thesis SCOA CEP'T, AHMEDABAD
 2. 2. L()(. 'A'l'l0N N9"-‘I E'“"I“"~‘ «_ I"'. ct‘. xnnm1a| h»; .1Ic| n ‘ .1(rc< En. ‘ “. u“-‘T ) J. ‘ A . 1-: Land 1!: Ihc ? .nr. u:: gpuu aux: "~""" _ ux vhc lmmm . n_ ; hnmI: h.uI Nani: Lawns . .r— r-mum (‘canal ('uurI_u: d Schoo| of Archledure and School at Phnning “and Workshop and Slum-nu‘ (‘on ncll Room uh! -nr_ and Rn. -ruling mom . rdmlnhIr. mun umccs nnd FnmlI_ Rooms (‘unptu Dnclopmcul uflkr Stnlhnu) Stun- ('op_ Shop and 'li'| ecom Soulh Luun School of Buil¢ingSdenre and Ttthnoltlgy Mnlcrlnl Tc. -nllng [Ab South Enlruur lluusha Drum (Eda ll: -rwitz (loll: -r_v Sdlool of lmrrior Design 'l'nli| e WorLhop V 1 ‘ ‘ : i ‘ T . ... .m. ., 1 1 izTT‘“' W- I . ».. u.. -u ~‘vmaLxlnl ‘ D5 “In ' " c. u --2 Lumu. ..: .-n 1%. ‘ ' T liunhlmg l‘, 'c I -lu. .m. -ml hmnlu-. c 1““l“" ("m" I u A L J , , , , 1 Vl. |l. Jll1Jl| 1); » I ; x-wd link and (, wm»: (. Kulndn-Crutrr lnr. n H , . 1 luuum -my-1.4! h4I| .1nd .1‘; w ~ummu | -“nun: 51», -ml 51,3153 ‘- ‘ . »rcIim-t'< Philosuphy: I K. ('. . . aminmr-the ulna I . Iilinnirlnliu-n of vlnummll It-ding Z. n'hiIu1nn- uillmul harrirn J. lmegrnllon ol npcn spans __ 4. line or ill: -nncuon lu-In-cu uubuua akpunmn. -nI. ARCHITECTURE COLLEGE CAMPUS. KABUL, AFGHANISTAN I Sculpnre Sludo ‘ HuiIIlp‘r-u: Dl)00Sq. m ‘ """" Sin-. u-u: .6l2I.70 sq. m Najeebullah Rasuli Architectural Thesis SCOA CEPT, AHMED
 3. 3. '. » RIO US FU. VC'l'I ON. -XL DI". P. - RT . I E N'l‘S . 'l' (' EPT l. ;ulI «>1 . u.h| lLlu1L' L; ullx nl lc. Iumlo-__- l. LUU_>ll(»lUM7l1_' m. uugL-Inunl L; uIl nl «lcugn Ln. uh ul . u1 Allt. ‘ llunumnm Lxullx ut p| .mmn-, - and puhlu pulx l. null ul -gcnlhtlllgw and xp. -xc applt-. ’.: lxmxs l. sL'ull_ nl upphcd 1n. u|. :‘-_-uumu l_; ulI_ nl Illll. nll‘u-Jill: ~_lcxu. L; uln at uI. uII.1N' cn umm-: nl L. uIl nl «Iu 1-vml ~nndn*~ I. xu| l_ ol ! ‘.nIul~c. q; - Iu«lk' DFSIGN I-'I. -1.-1'l’RFS ” 1-—j£ ‘———‘ [— ' - . ll | uIIduIp~. 41¢ on. -nlvd in me until: wulh Jinx mm A - lhcn u. A nu ihc n-vnh . K- ‘Infill sxl-J - » .4 lcxsvlulnu-lw all. - hcxh . u| In clIl| I'. |k‘ {hr 7 , ‘- _] &U . - C . '4 ; mu 1 xuuuulc ' Tllc 4-1~cu xp. >.c-. .md Ihc slulcd um: Anew‘. -c wnh INA‘ umluL1Im); l. Il| A|. .q* - 11“ open ~p. lu‘ u Iinknl n. 1h' uni-. c and lu| w.u' arm . »1vILh4I[‘ and L iIlIl''II ' lhvw . uc. u .11: u-xx Inch and dn. mm l'nbk- lmnh murl helmet-11 clasws ARCHITECTURE COLLEGE CAMPUS, KABUL. AFGHANISTAN Najeebullah Rasuli Architectural Thesis SCOA CEPT, AHMEDABAD
 4. 4. J‘l"l"_4 u_(“t’r‘r T1'fi' 14 L127!! ! txvvtri l. ()N(ilTl'DlNAl. SI-Z("l‘l()N ’. .’I‘ Drsign ul um upulingx Iu gain the max. sun shine and u-nlIInlIun North Lhgln Iniide of classroom Operable vaindchns for classroom: Fun/ “ME” window opening‘ ‘ ‘. Tnhlc Tennis (hurl A , J Open Spares for Inlrmclion nnl galherlng I (, 'I. .-SS R()(). IS I-. 'LE'A'l'I()N Openings for Naluml Ugh! and 'cnu'lnIIun A mphithcalrv: for u-minnr and Double ht. -Ighlcd dlsvcmrm P. -‘_, "‘, .|| uu5 (‘emrnl(‘oul1.m-d for | ’Ia_'im: (‘rich-I Interested up: -u spacrs as I. and-«apt fur and other sports campma ARCHITECTURE COLLEGE CAMPUS, Najeebullah Rasuli Architectural Thesis SCOA CEPT, AHMEDABAD KAB UL, AFGHANISTAN

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • sterlee05

  Oct. 30, 2016
 • immaxy

  Nov. 15, 2016
 • MohammedKhusroParvez

  Nov. 18, 2016
 • 9034497776

  Nov. 19, 2016
 • 100003684686080

  Feb. 15, 2017
 • Rashmikasaaluvar

  Mar. 8, 2017
 • siddharthjain9277583

  Mar. 29, 2017
 • soundrya

  Aug. 10, 2017
 • inderjeet094

  Aug. 31, 2017
 • ShreyanshBohra

  Dec. 16, 2017
 • BUNTYGautam1

  Mar. 16, 2018
 • vamshidharrao3

  Mar. 16, 2018
 • SonendraKumar1

  Apr. 28, 2018
 • 27dhivya

  Jun. 8, 2018
 • jatinnainwani_0408

  Jun. 9, 2018
 • HariNukala

  Nov. 14, 2018
 • RaghavSg1

  Jan. 31, 2019
 • DeepashriAnand

  Feb. 19, 2019
 • PujaSingh190

  Jan. 22, 2020
 • JoteshPatil

  Jul. 6, 2020

Cept case study

Views

Total views

28,684

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

20

Actions

Downloads

1,977

Shares

0

Comments

0

Likes

28

×