Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 DEZENFEKSİYON SÜRECİ
1 DEZENFEKSİYON NEDİR?
1 <ul><ul><li>Cansız nesneler üzerinde sporlar hariç mikroorganizmaların öldürülmesi işlemine dezenfeksiyon denir. </li...
1 DEZENFEKTAN MADDE Patojen mikroorganizmaları ve çok dirençli olmayan diğer mikroorganizmaları tahrip eden veya virüslerı...
1 Hastanede kullan ılan araçlar oluşturabilecekleri infeksiyon riskine göre farklılıklar gösterir. Dezenfeksiyon yöntemini...
1 Dezenfekte edilecek malzemeler infeksiyon riskine göre 3' e ayrılır: Kritik Aletler Yarı Kritik Aletler Kritik Olmayan ...
1 Kritik Aletler Steril vücut boşluklarına, dokulara ve vasküler sisteme giren aletler ( cerrahi aletler , kardiyak ve üri...
1 Yarı Kritik Aletler Mukozaya veya bütünlüğü bozulmuş cilt ile teması olan aletler (Laringescopy bleytleri, ventilatör de...
1 Kritik Olmayan Aletler Bütünlüğü bozulmamış cilt ile temas eden aletler (sürgüler, tansiyon manşonları)
1 Dezenfektanların Sınıflandırılması
1  Dezenfeksiyon Düzeyleri <ul><li>DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON </li></ul><ul><li>ORTA DÜZEY DEZENFEKSİYON </li></ul><ul><li...
1  Düşük D üzey D ezenfeksiyon Bakteri sporu, mikobakteri ve zarfsız virüslere etkisiz olan ancak bir kısım vejetatif m...
1 Orta Düzey Dezenfeksiyon <ul><ul><li>Bakteri sporlarına etki göstermeyen, </li></ul></ul><ul><ul><li>fakat diğer m ikr...
1
1 Yüksek Düzey Dezenfeksiyon Sporisit özelliği olan kimyasallarla sterilizasyon için gerekenden daha kısa sürede uygulanan...
1 Yüksek Düzey Dezenfeksiyon <ul><ul><li>Deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde kullanılan ya da steril vücut ala...
1 İdeal Bir Dezenfektanın Özellikleri Neler Olmalıdır?
1 <ul><li>Etki spekturumu geniş olmalı, </li></ul><ul><li>Hızlı etki etmeli, </li></ul><ul><li>Antimikrobiyal aktivite sür...
1 <ul><li>Organi k madde varlığında bozulmamalı (Kan vs), </li></ul><ul><li>Raf ömrü uzun olmalı, </li></ul><ul><li>Minim...
1 Dezenfektan Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
1 <ul><li>Kan,müküs,cerahat gibi organik kirler dezenfeksiyonun etkisini  bozacağından işlemden önce mutlaka yıkanmalıdır...
1 <ul><li>Dezenfeksiyon işlemi için maddeler solüsyonun içine daldırılırken hiçbir kısmı dışarıda kalmamalı,s o lüsyon mat...
1 <ul><li>Solüsyon sulandırılması önerilen oranda yapılmalı, oranlama mutlaka ölçülerek yapılmalıdır. Kullanılan solüsyon ...
1 <ul><li>Dezenfektan solüsyona daldırılacak materyaller mutlaka kurutulmalıdır. </li></ul><ul><li>Hazırlanan solüsyonun k...
1 Dezenfekte edilen malzemeler: <ul><li>Solunum tedavi malzemeleri, </li></ul><ul><li>K.B.B. kulak spekulümleri, </li></ul...
SOLÜSYONLAR
<ul><ul><li>Secusept Plus(orta düzey dezenfektan)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Bakterilere, mantarlara, Hepatit B virüsleri...
<ul><ul><li>Depolama şartları; orijinal ambalajında ve 25 C altında saklanır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Çözelti günlük ol...
<ul><li>Cydex OPA(Yüksek düzey dezenfektan) </li></ul><ul><ul><li>%0,55 ortho-phthalaldehyde içermektedir. </li></ul></ul>...
<ul><ul><li>Farklı bir kaba solüsyon hazırlandığında kullanım ömrü 14 gündür. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cidex OPA solüsyo...
1 <ul><ul><li>TEŞEKKÜR EDERİM. </li></ul></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

08 dezenfeksiyon süreci

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

08 dezenfeksiyon süreci

 1. 1. 1 DEZENFEKSİYON SÜRECİ
 2. 2. 1 DEZENFEKSİYON NEDİR?
 3. 3. 1 <ul><ul><li>Cansız nesneler üzerinde sporlar hariç mikroorganizmaların öldürülmesi işlemine dezenfeksiyon denir. </li></ul></ul>
 4. 4. 1 DEZENFEKTAN MADDE Patojen mikroorganizmaları ve çok dirençli olmayan diğer mikroorganizmaları tahrip eden veya virüslerı inaktive eden kimyasal maddelerdir. Dezenfektan maddeler enfeksiyonun bulaşmasını önlemek amacı ile eşyaların, aletlerin, hasta odalarının, enfeksiyon, etkenini yok etmek maksadı ile yapılır ve dezenfeksiyon işlemi cansız eşyaya uygulanır.
 5. 5. 1 Hastanede kullan ılan araçlar oluşturabilecekleri infeksiyon riskine göre farklılıklar gösterir. Dezenfeksiyon yönteminin seçimi, araçların infeksiyon riski düzeyine göre belirlenir .
 6. 6. 1 Dezenfekte edilecek malzemeler infeksiyon riskine göre 3' e ayrılır: Kritik Aletler Yarı Kritik Aletler Kritik Olmayan Aletler
 7. 7. 1 Kritik Aletler Steril vücut boşluklarına, dokulara ve vasküler sisteme giren aletler ( cerrahi aletler , kardiyak ve üriner kataterler)
 8. 8. 1 Yarı Kritik Aletler Mukozaya veya bütünlüğü bozulmuş cilt ile teması olan aletler (Laringescopy bleytleri, ventilatör devreleri)‏
 9. 9. 1 Kritik Olmayan Aletler Bütünlüğü bozulmamış cilt ile temas eden aletler (sürgüler, tansiyon manşonları)
 10. 10. 1 Dezenfektanların Sınıflandırılması
 11. 11. 1 Dezenfeksiyon Düzeyleri <ul><li>DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON </li></ul><ul><li>ORTA DÜZEY DEZENFEKSİYON </li></ul><ul><li>YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON </li></ul>
 12. 12. 1 Düşük D üzey D ezenfeksiyon Bakteri sporu, mikobakteri ve zarfsız virüslere etkisiz olan ancak bir kısım vejetatif mikroorganizmalar ve lipit zarflı büyük virüslere etkili olan dezenfeksiyon çeşi t idir.
 13. 13. 1 Orta Düzey Dezenfeksiyon <ul><ul><li>Bakteri sporlarına etki göstermeyen, </li></ul></ul><ul><ul><li>fakat diğer m ikr o organizmalara etkili olan </li></ul></ul><ul><ul><li>dezenfeksiyon şeklidir. </li></ul></ul>
 14. 14. 1
 15. 15. 1 Yüksek Düzey Dezenfeksiyon Sporisit özelliği olan kimyasallarla sterilizasyon için gerekenden daha kısa sürede uygulanan tüm mikroorganizma inaktive eden dezenfeksiyon şeklidir.
 16. 16. 1 Yüksek Düzey Dezenfeksiyon <ul><ul><li>Deri ve mukoza bütünlüğünün bozulduğu yerlerde kullanılan ya da steril vücut alanlarına giren malzemelerin (cerrahi aletler, endoskoplar) dezenfeksiyonu bu grupta yer alır. Temas süresi yeterli ise bakteri ve virüslerin yanısıra sporlar üzerine de etkilidirler. </li></ul></ul>
 17. 17. 1 İdeal Bir Dezenfektanın Özellikleri Neler Olmalıdır?
 18. 18. 1 <ul><li>Etki spekturumu geniş olmalı, </li></ul><ul><li>Hızlı etki etmeli, </li></ul><ul><li>Antimikrobiyal aktivite süresi yeterli olmalı, </li></ul><ul><li>Kokusuz olmalı, </li></ul><ul><li>Dezenfekte edilecek malzemeye zarar vermemel i, </li></ul><ul><li>Temizlik maddeleriyle geçimsiz olmamalı, </li></ul>
 19. 19. 1 <ul><li>Organi k madde varlığında bozulmamalı (Kan vs), </li></ul><ul><li>Raf ömrü uzun olmalı, </li></ul><ul><li>Minimum yoğunlukta amacına göre maksimum etkili olmalı, </li></ul><ul><li>Ucuz ve kullanımı kolay olmalı, </li></ul><ul><li>Toksik olmamalı. </li></ul>
 20. 20. 1 Dezenfektan Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
 21. 21. 1 <ul><li>Kan,müküs,cerahat gibi organik kirler dezenfeksiyonun etkisini bozacağından işlemden önce mutlaka yıkanmalıdır. </li></ul>
 22. 22. 1 <ul><li>Dezenfeksiyon işlemi için maddeler solüsyonun içine daldırılırken hiçbir kısmı dışarıda kalmamalı,s o lüsyon materyallerin tüm yüzeyleri ile temas etmeli,hava ile ilişkisi kesilmelidir. </li></ul>
 23. 23. 1 <ul><li>Solüsyon sulandırılması önerilen oranda yapılmalı, oranlama mutlaka ölçülerek yapılmalıdır. Kullanılan solüsyon antiseptik ve dezenfektan oranları çok iyi bilinmeli,biri diğerinin yerine kullanılmamalıdır. </li></ul>
 24. 24. 1 <ul><li>Dezenfektan solüsyona daldırılacak materyaller mutlaka kurutulmalıdır. </li></ul><ul><li>Hazırlanan solüsyonun kullanım sürelerine dikkat edilmelidir. </li></ul><ul><li>Hazırlayan kişi mutlaka tarih yazmalıdır.(hazrl.tarihi-son kull.tarihi) ‏ </li></ul><ul><li>Solüsyon azalması halinde asla üzeri tamamlanmaz. </li></ul>
 25. 25. 1 Dezenfekte edilen malzemeler: <ul><li>Solunum tedavi malzemeleri, </li></ul><ul><li>K.B.B. kulak spekulümleri, </li></ul><ul><li>Ambu maskeleri, </li></ul><ul><li>Yoğun bakımlara ait maskeler (full face maskeler ) ‏ </li></ul><ul><li>Nebulizatör kavanozları ( yeni doğan,yatan hasta katları,acil servis) ‏ </li></ul><ul><li>K.V.C expirasyon kasetleri, </li></ul><ul><li>Humidifer kavanozu, </li></ul><ul><li>Göz polk. lens camı, </li></ul><ul><li>Radyoloji panoromik çubuklar, </li></ul><ul><li>Larengeskop blaydleri, </li></ul><ul><li>Yatan hasta katlarına ait oturma küvetleri, </li></ul><ul><li>Eğitim maskeleri (CPR 'da kullanılan ). </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>… . </li></ul>
 26. 26. SOLÜSYONLAR
 27. 27. <ul><ul><li>Secusept Plus(orta düzey dezenfektan)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Bakterilere, mantarlara, Hepatit B virüsleri ve AIDS etkenleri dahil olmak üzere virüslere karşı geniş spektrumlu etkinliği vardır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Etken maddesi; Glukoprotamin </li></ul></ul><ul><ul><li>Kullanım alanı; cerrahi aletlerin ve endoskopların kullanıma yeniden hazırlanması </li></ul></ul>
 28. 28. <ul><ul><li>Depolama şartları; orijinal ambalajında ve 25 C altında saklanır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Çözelti günlük olarak değiştirilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>5 dk’lık bekletme süresi için 20 lt soğuk su içerisine 800 ml Sectusept plus eklenir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ultrasonik yıkama cihazında kullanılır. </li></ul></ul>
 29. 29. <ul><li>Cydex OPA(Yüksek düzey dezenfektan) </li></ul><ul><ul><li>%0,55 ortho-phthalaldehyde içermektedir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cidex OPA solüsyonu şişesinin raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Şişe açıldıktan sonra içinde hala solüsyon varsa şişe azami 75 gün saklanabilir </li></ul></ul>
 30. 30. <ul><ul><li>Farklı bir kaba solüsyon hazırlandığında kullanım ömrü 14 gündür. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cidex OPA solüsyonu her kullanımdan önce uygun konsantrasyonda ortho-phthalaldehyde bulunduğunun teyit edilmesi için test şeritleriyle kontrol edilir </li></ul></ul>
 31. 31. 1 <ul><ul><li>TEŞEKKÜR EDERİM. </li></ul></ul>

×