Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sanat kuramlari 1

35,383 views

Published on

 • Login to see the comments

Sanat kuramlari 1

 1. 1. SANATKURAMLARI
 2. 2. KURAMLARTaklit(Kopya) KuramıBiçimci (Soyut) Kuramİşlevsellik KuramıDışavurumcu Kuram
 3. 3. TAKLİT (YANSITMA ) KURAMI Taklit kuramı , sanatçının bir nesne yadamanzaraya sadık kalarak resmetmesinivurgulayan kuramdır. Yansıtmacı kuramagöre sanatçı, gerçekliği taklit eden kimsedir.Bu taklit ne kadar başarılıysa, sanat eseri deo kadar değerli olacaktır.
 4. 4. Kimi zaman resmedilen acı çeken gibigitmeyen bir konum olabildiği gibi ideal vegüzelliği işleyen konular da olabilir. Sanat yapıtları daha çok natürmortlar,peyzajlar, portreler, heykeller, ve görünümlergibi konulardan oluşur. Hayata ya da hayatın zihinde kalmışkırıntılarına tutulan bir ayna gibidir.Çerçevenin içinde görülen "hayat gibi"olandır. Ama hayat değildir, sadece onungibidir.
 5. 5. 1876 yılına kadar ressamlar portredesenler yapıyor. Ressamlık yansıtmacılıkolarak görülür. Fotoğraf makinesininbulunmasıyla dünyada sanatın yeri,yeniden sorgulanmaya başlıyor ve sanatçıartık gerçeği aramaya başlar. Dış gerçeğifotoğraf makinesi zaten yansıtıyor.Sanatçı, artık gerçek nedir? diye sorgular.
 6. 6. BİÇİMCİ (SOYUT) KURAMI Yeryüzünde gördüğümüz her şeyyeryüzüne aittir.Sembollere önem vermeyenve sanatsızlığa doğru yönelen bu hareketnötr bir zevk geliştirmeye yönelmiştir. Geometrik formların önemine paralelolarak olağan biçimi basite indirgemedemadde ve renk olgusuna önem vermektedir.
 7. 7. Onlar için sanat,zihnin nesnelerüzerindeki rasyonel tesis ettirebilecek birgüç kaynağı olarak ön plana çıktı. Bu kuramın kapsadığı konular;binaiçleri ve açık havada sergilenebilen büyükheybetli yapımlardan, bunlardan oldukçafarklı boşluğa karşı biçim oyunlarıyla yadabasit biçimlerin önceden düşünülmüş birkural yada sisteme göre değiştirilmesiyleoluşturulmuş biçimsel düzenlemelere kadaryayılır. Örneğin; Adnan Çoker , Malevich ,
 8. 8. İŞLEVSELLİK KURAMI İşlevsel kuram sanatı yaşamasokuyor.Bütün kullanım eşyalarını sanatayansıtıyor.İşlevsel sanatın diğer boyutuedebiyat,din, ve sosyopolitik konulardadüşünceleri geliştirme işlevi yükler.İşlevsel görüş sanat yapıtının ahlaki birgörüşü yada mesajı iletmedeki başarısıyladeğerlendirilir. Açıkçası sanatı yaşamasokuyor,kullanım eşyalarını sanatayansıtıyor.
 9. 9. Başka bir boyut insan gerekli olan tümürünlerin tasarımı ile ilgilidir. İşlevselkuramın en önemli vurgusunu İsmailTunalı’nın sözleriyle şöyle açıklamıştır; “Teknoloji çağımızın gerçeği, ondanvazgeçemeyiz. Ancak üretici niteliği, sanatsalkimlikle kendimize uydurabiliriz. Buna göretasarımlar birer işlevsel sanattır.”
 10. 10. DIŞAVURUMCU KURAM İç dünyanın yansımasıdır.Bir sanatyapıtının duygusal yada simgesel özelliğinivurgulayan kuramdır.İzleyiciler gördüklerirenk ve çizginin kullanımını onlardauyandırdığı duygularla sanat yapıtınayaklaşırlar. Kimi sanat yapıtları izleyicide duyguuyandırmak amacıyla nostaljik ve abartılıformlara yönelebilirler.İnsanın içindekideğişimi yansıtmaktadır.
 11. 11. Düşünce ve akıl konusunu farklı yöndenele alırlar,anlamsızlık üzerinde dururlar.Amaç; öznel yada içsel gerçeğiyansıtmaktır. Olaylara nesnel değil de tinselaçıdan bakarlar. Geleneksel kuramlarınbiraz dışındadır. Renkler ve çizgiler doğal yapısı içindedeğil, duygusal tepkileri yansıtarakkullanır. Deformasyona gidilir.
 12. 12. Konular genellikle;toplum dışına itilenyoksullar, akıl hastaları, sokak kadınlarıdır.Örneğin;Eduard Munch,Paul Klee, lekecianlayışla yaklaşan Kandisky, JacksonPollock’tur.
 13. 13. KURAM BİR ÖNERMEDİR ; KURAMLARIN KANITLANMASI GEREKMEZ.

×