Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

метод проектів

7,421 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

метод проектів

 1. 1. Метод проектів.
 2. 2. Метод проектів.• Проект – це систематична форма організації діяльності у взаємозв’язку її теоретичних і практичних аспектів.03/29/13 2
 3. 3. Робота над проектом• Робота над проектом – практика особистісно-орієнтованого навчання в процесі конкретної роботи учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його можливостей.• Для педагога – бажання знайти розумний баланс між академічними та прагматичними знаннями, уміннями та навичками.
 4. 4. “ Усе, що я пізнаю, я знаю, як використовувати ” – девіз кожного учня.
 5. 5. Метод передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих у своїй сутності методів, прийомів, способів.Результати роботи над проектами повинні бути “відчутними”: якщо це теоретична проблема, то її конкретне розв’язання, якщо практична – конкретний результат, готовий до застосування.
 6. 6. Класифікація проектів:• Дослідницькі;• Творчі;• Ігрові;• Інформаційні;• Практично орієнтовані.
 7. 7. Дослідницькі проекти• Дослідницькі – повністю підпорядковані логіці дослідження та мають структуру, наближену до наукового дослідження.• Застосовують всі методи сучасної науки.• Наприклад: лабораторний експеримент, соціальне дослідження.
 8. 8. Творчі проекти• Творчі – у яких передбачаються довільний підхід до оформлення результатів.• Наприклад:створення приладів, установок, моделей, театральні постановки з предмету.
 9. 9. Ігрові проекти• Ігрові – учасники виконують певні ролі, що обумовлені характером та змістом проекту.• Ступінь творчості учасників надзвичайно високий, але домінуючим видом творчості є все ж таки гра.• Наприклад: імітуються соціальні та ділові стосунки як літературних героїв, так і реальних людей, вигадуються учасниками різні життєві ситуації.
 10. 10. Інформаційні і практично орієнтовані проектиІнформаційні – збір інформації про об’єкт дослідження з метою аналізу, узагальнення та презентації на широкий загал.Практично орієнтовані – вирізняються чітко вираженим результатом діяльності учнів.
 11. 11. Проекти бувають: За кількістю учнів:• Індивідуальні.• Парні.• Групові.
 12. 12. Проекти бувають: За часом проведення:• Короткочасні (1-3 уроки).• Середньої тривалості (від 1 тижня до 1 місяця).• Довготривалі (декілька місяців, навіть рік).
 13. 13. Проекти бувають: За характером контактів:• Внутрішні або регіональні.• Міжнародні. За предметно-змістовою ознакою:• Монопроекти (у межах одного предмета).• Міжпредметні.
 14. 14. Етапи роботи:• Занурення в проект (підготовчий етап).• Планування роботи.• Пошуково-інформаційна діяльність.• Результати та висновки.• Презентація (захист проекту).• Оцінювання процесу й результатів роботи.
 15. 15. Критерії оцінки проектних робіт:• Важливість теми проекту, актуальність та значущість теми.• Глибина дослідження проекту і повнота розкриття теми.• Оригінальність запропонованих рішень.• Самостійність роботи над проектом.• Якісність виконання продукту і як розкритий зміст проекту в презентації.• Використання засобів наочності, технічних засобів.• Відповіді на питання.

×