Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

More Related Content

You Might Also Like

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Komunikazioa lantzen

 1. 1. Komunikazioa helburu
 2. 2. Axola dioten gauzetarako balio badio, erabiliko du hiztunak hizkuntza; balio ez badio, batera egingo dizkio kaixo eta adio.
 3. 3. Filosofia, iazko ikasturtean ez bezala, historian zehar izan diren pentsalaririk nabarmenen eskutik ezagutuko duzu aurrean duzun materialarekin. Gaur egun zientzia eta pentsamendu pragamatikoa nagusi izanik, gainerako ekintza moduak itzalpean dauden unean, filosofiari duinezko lekua eman beharrean gaude arrazoi ugari tartean direlarik. Adibidea
 4. 4. Diskurtsogintzaren alorrak inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio.
 5. 5. Helburua jarri diskurtsoari <ul><li>Helburua zehazteko garaian (informatu, hezi, pertsuaditu, entretenitu), gaia ere kontuan hartu beharra dago
 6. 6. Helburu taldea ere oso da aintzat hartzekoa
 7. 7. Egoera ere oso aintzat hartzeko kontua da: lekua, denbora... </li></ul>
 8. 8. INVENTIO argudioak inguratzen <ul><li>Argudioak bilatu, bildu, inguratu, ekarri edo/eta asmatzeko alorra da inventioarena, eta diskurtso egoki bat eraikitzeko behar ditugun osagaiak biltzea du xede nagusi.
 9. 9. Komunikazio kontuetan xede taldea da gauza guztien neurri eta ardatz: xede taldearen arabera izango da argudio bat edo bestea egoki. </li></ul>
 10. 10. INVENTIO 1. Gaiaren barruko bilaketa: informazio falta ez da gaur egun arazo, informazio sobra da arazo. 2. Gaitik kanpoko argudioen bila: ustekabeko loturak eginez lortuko dugu akaso original samarrak izatea. 3. Diskurtsogintzaren bihotz eta giharra: analogia Kaioak . 4. Oroimenaren argudio-biltegia hornitzeak duen garrantzia 5. Esaera zaharren lantegia. Gotzon Garate eta lokuzioak Ariketa:
 11. 11. DISPOSITIO diskurtsoa antolatzen <ul><li>Inventio-orrira bildu ditugun osagaiak (argudioak) egokiro antolatzea (diskurtsoari ezarri diogun xedea lortzen laguntzeko moduan antolatzea)
 12. 12. testu hutsa baino osagai gehiago duten diskurtsoen kasuan (powerpoint, bideo...) erabiliko dugun edo ez erabakitzea. </li></ul>
 13. 13. DISPOSITIO diskurtsoa antolatzen ·hasieraren garrantzia: ·audientziaren arreta erakarri ·diskurtsoan aurrera egiteko gogoa piztu audientziarengan eta hori guztia, ·gure aldeko jarrera hartuta egin dezala audientziak. · adibide 1 eta 2 . ·Diskurtsoaren amaiera: garrantzia handiagoa du amaierak ahozko diskurtsoan idatzizkoan baino. Adibide 1 .
 14. 14. ELOCUTIO formulazio egokiaren bila ·Diskurtsoa egokiro formulatzeko unea da ·xedea ez da esangaiak dotore, txukun, argi eta garbi formulatzea, esangai bakoitzari formulazio egokia ematea baizik. ·Formulazio egokia gure xedea lortzen lagunduko digun formulazioa da. ·Esangaia bizipen bihurtzea ( bi urte testuaren adibidea) eta hartzailearen oroimenean iltzatzea dira funtzio poetikoaren ezaugarri nagusi. ·poesiak badu anaia edo arreba bizki bat: txistea ·Diskurtsoari jarri diogun xedea lortzeko ez da aski argudio egokiak egoki antolatuak izatea. Nafarroa oinezek behar zaitu. Eman dirua > Euroak euri, eutsi ametsari!
 15. 15. ELOCUTIO formulazio egokiaren bila Baliabide literarioak Gauzak esateko bi modu: prefabrikatua, poetikoa Euskadi Gaztea 244. orria Esanindarrak euskaraz pdfa
 16. 16. MEMORIA paperetik airera ·Ahoz ematekoak diren diskurtsoetan lan gehiago egin beharra dago, gehiago baitira zaindu eta egoki kudeatu beharreko alderdiak. ·Mezu baten indarraren %7 inguru hitzari zor zaio, ahotsaren gainerako osagaiei (intentsitate, lastertasun eta abarrei) %38, gainerako %55 ez berbazko osagaiek emana du mezuak ·Memoriaren egitekoa ez da diskurtsoa buruz ikastera mugatzen, diskurtsoaren gogoangarritasuna bermatzea ere badagokio memoriari. ·Testurik egokiena ere ezerezean gera daiteke modu desegokian irakurri edo esaten bada. Adibide 1 , Adibide 2 eta 2 .
 17. 17. ACTIO ahotsa kudeatzen ·Arrazoi handirik ez dugu idatziz hobeto moldatzeko ahoz baino, baina halaxe gertatzen zaigu (john Foley) ·guk esatekoak diren testu egokiak sortzen ikasi beharko dugu
 18. 18. ACTIO ahotsa kudeatzen ·Esateko gaitasuna hobetzeko landu beharreko alderdiak ·ebakera: komunikazioaren oinarria da ebakera ·intentsitatea: ez dago den-dena intentsitate berean egindako diskurtso bat baino gauza aspergarriagorik. Jendeaurrean gaudenean ahotsa hankartetik atera behar da. ·marka itzazu hitz, esaldi edo diskurtso-zati horiek. ·lastertasuna ·tonu intonazioak ·pausa isiluneak ·pausa-isiluneak ere ahotsaren kudeaketan sartu behar dira. ·Distantzia erretorikoak ·Adibide 1 . Eta 2 .
 19. 19. ·Ahozkotasuna behar bezala lantzeko, aztertu ditugun alderdi guzti-guztiak landu behar dira nahitaez ·Hasi argudioak bilatzen ikastetik, eta ahotsaren eta gorputzaren jirako alderdi guztiak landu behar dira, beraz, aldi berean landu ere, “ahozkotasuna lantzen dugu” esan ahal izateko.

×