Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Txanela proiektua

3,932 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Txanela proiektua

 1. 1. TXANELA PROIEKTUA
 2. 2. SARRERA <ul><li>Hezkuntza proiektu berritzaile hau zergatik aukeratu? </li></ul><ul><ul><li>Gure ezagutza aberasteko </li></ul></ul><ul><ul><li>Guztion esperientzian parte izanagatik </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Praktiketan </li></ul></ul></ul><ul><li>Zein eskolatan aztergai? </li></ul><ul><ul><li>Ondarruko Zubi-Zahar eskolan </li></ul></ul><ul><ul><li>Inguru euskaldun batean </li></ul></ul><ul><ul><li>Euskal kulturrekin guztiz konprometitua </li></ul></ul><ul><ul><li>Autonomoa: konpetentzia zabalak eta erabakiak hartzeko ahalmena duena </li></ul></ul>
 3. 3. Zer da txanela proiektua? <ul><li>Derrigorrezko Lehen hezkuntzako ikas materiala da, haur hezkuntzan Urtxintxa. </li></ul><ul><li>Lehen Hezkuntzaren oinarriak finkatzea du helburu </li></ul>
 4. 4. HELBURUAK <ul><li>Aurkezten dituen unitate didaktiko guztietan, oinarrizko helburu edota konpetentzia orokor batzuk hartzen du parte </li></ul><ul><ul><li>Norbera izaten ikasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Elkarrekin bizitzen ikasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Egiten eta ekiten ikasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentsatzen eta ikasten ikasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Komunikatzen ikasi </li></ul></ul><ul><li>Helburu nagusi hauetan murgizlduaz bat, beste azpi helburu batzukin aurkituko gara. </li></ul><ul><ul><li>Unitate didaktikotan zehazten dira </li></ul></ul>
 5. 5. METODOLOGIA: ikasleen gaitasunaren garapenean oinarrituta dago <ul><li>Ikasle aktiboaren bila dabilen ikaskuntza esanguratsua da, izan ere izaera globalizatzailea du </li></ul><ul><li>Kulturaniztasuna, eskola guztietan lantzen den prozesua da, beste kulturak eerakutsi eta berdintaunerako bidea azaldu </li></ul><ul><li>Diseinu bateratua eta eraginkorra </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Klase magistralak baztertzen dira </li></ul><ul><li>Ikasleen parte hartzea handiagotzea </li></ul><ul><li>Txanelarekin aritzea lan ezkerga exijitu, edukiak nahasturik azaldu </li></ul><ul><li>Talde hetereogeneoetan bildu </li></ul><ul><li>ELKARREKINTZA, afektibitatea eta emozionaltasuna lantzeko </li></ul>
 7. 7. BALORAZIOA <ul><li>Puntu positibo batzuk: </li></ul><ul><ul><li>Eduki nahiz helburu eta konpetentziek erakusten dituzten emaitzak nabariak dira ikasleengan, ikaskuntza esanguratsua bultzatzen duela agerian geratu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasleek bereganatzen dituzten rolak, hau da, eguneroko bizitzan aberasgarri izango zaizkienak (autonomia, kooperazioa, bizikidetza...), osotasun batean barneratzen dituzte. </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Iritzi negatiboak: </li></ul><ul><ul><li>Irakasle batzuentzat, azalduriko unitate didaktikoan, nahitanahiezko aldaketak: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zenbait edukik, ikasleentzat maila altuegia baitute </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zailtasun handiko ariketak. </li></ul></ul></ul>
 9. 9. ELKARRIZKETAKO ZENBAIT ERANTZUN <ul><li>Haur Hezkuntzan Urtxintxa proiektuarekin hasitako ibilbidearen jarraipen modura aurkezten den proiektu honek, bi etapen arteko zubi lana batetik eta Lehen Hezkuntzaren oinarriak finkatzen laguntzearena bestetik ditUu helburu. </li></ul><ul><li>Ikasleek, gustura hartu dute txanela proiektua, izan ere lan taldeetan egin behar dituztenez lanak, motibatu egiten dituzte eta era berean beraien lagun diren ikaskideekin egingo dituzte lanak </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Ez, euskara eta ingurunean soilik sartzen dira honen barnean. Matematika musika eta arte hezkuntza euren kontura edo orain arteko moduan jarraitzen dituzte ematen. Matematika ikasgaian konforme daude duten liburuekin eta horrenbestez ematen dituzten edukiekin baita ere. . </li></ul><ul><li>Irakasleek hutsunea ikusten dute euskara mailan, hain zuzen aditzaren erabileran. </li></ul><ul><li>Emaitzak onak izan dira nahiz eta oraindik lehenengo fasean daudela esan genezakeen. </li></ul>

×