Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Eğitim Direktörü
Sadullah Kısacık
Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
1
Sadullah KISACIK
Endüstri Yüksek M...
2
“Nereye gittiğinizi bilmiyorsanız,
hangi yoldan gittiğinizin hiçbir önemi yoktur.”
3
Amacı olmayan hiçbir kurum ve organizasyon yoktur.
Aynı şekilde amacı net olarak tanımlanmamış hiçbir
kurum ve organizas...
4
AK Parti teşkilatlarının amacı;AK Parti teşkilatlarının amacı;
Yerelde partiyi en iyi şekilde temsil etmek,
Ulusal polit...
5
AMAÇ
AMAÇ
Ortak Amaç İçin Çalışanlar Amaçlarına Ulaşırlar.Ortak Amaç İçin Çalışanlar Amaçlarına Ulaşırlar.
Bir Kurumun Ç...
6
Teşkilat üyelerinin amaçları
benimsemeleri için belirlenen amaçlar
mahalle, köy ve belde toplantılarında,
danışma meclis...
7
8
Karar verme bir yöneticinin en asli
görevlerinden bir tanesidir.
Yönetici karar veren kişidir.
Doğru verilen kararlar yö...
9
1. Bilgili Olmadığınız Alanda Karar
Vermeyin:
Yöneticiler bir konuda karar verirken mutlaka
o konu ile ilgili bilgi sahi...
10
a) Konu hakkında detaylı bir araştırma
yapın. Araştırmaya sizin zamanınız yoksa
yürütme veya yönetim kurulu üyelerinden...
Eğitim Direktörü: Sadullah
Kısacık
AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi
11
b) Geleceğe yönelik ...
12
C. Karar Vermede Demokratik Olmak
Çağdaş yönetici herhangi bir karar alırken demokratik
davranan, herkesin görüşünü ala...
13
“Başarı için plan yapmıyorsanız, o zaman
hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir”
Townsend
“İyi şeyler yalnızca pl...
14
Amacını belirleyen, yapılacak işlerin
kararını veren yönetici, amacına ulaşmak
için plan yapmak zorundadır.
Plan, teşki...
15
Her şey düşünülerek hazırlanmış iyi bir
plan teşkilat yöneticisine çok şey
kazandırır.
Bu nedenle teşkilat yöneticisini...
16
Plan yapmada diğer çalışanların fikrini
almak ve uzman kişilerle istişare etmek
çok faydalı olacaktır ve gözden kaçan
h...
17
1. Amacın Belirlenmesi: Elde etmek
istediğiniz amacı net bir şekilde
belirlemek.
Örneğin; Parti üye sayısının arttırılm...
18
2. Amacı gerçekleştirmek için hedeflerin belirlenmesi:
Amaç ile hedef ayrı şeylerdir. Amaç genellikle
yapılacak düşünce...
19
2. Amacı gerçekleştirmek için hedeflerin belirlenmesi:
Amaçların sayısal hedeflere dökülmesi çok önemli bir konudur.
Sa...
20
2. Amacı gerçekleştirmek için hedeflerin belirlenmesi:
Parti kademe yöneticilerine sayısal
hedefler koyun ve hedefleri
...
21
3. Hedefleri gerçekleştirmek için yapılacak aktiviteleri
belirleyin.
Bir yönetici amaçlara ulaşmak için sadece hedefler...
22
3. Hedefleri gerçekleştirmek için yapılacak aktiviteleri
belirleyin.
Örneğin; üye sayısını %20 arttırma hedefine ulaşma...
23
4. Aktivitelerin Sorumlularını Belirleyin
Hedefleri gerçekleştirmek için gerekli
aktiviteler belirledikten sonra bu
akt...
24
İyi bir yönetici şunu çok iyi bilmeli ki;
“Bir iş herkesin işi ise hiç kimsenin işi
değildir.” Eğer bir işin yapılmamas...
25
5. Aktivitelerin gözden geçirileceği tarihi veya
tamamlanma tarihini belirtin.
Yönetici amacı gerçekleştirmek için yapı...
26
PLAN ÖRNEĞİ
Amaç Hedef Hedefleri
Gerçekleştirebilmek İçin
Yapılacak Aktiviteler
Sorumlu
Kişiler
Tamamlanma veya Takip
T...
27
2. İş Bölümü
Yönetici olarak takımınızı oluşturduktan sonra
yapmanız gereken takımınızdaki üyelerle iş
bölümü yapmaktır...
28
2. İş Bölümü
İş bölümü yaparken üyelerinizin güçlü yönlerini kullanmaya
yönelik bir görev dağılımı yapmak gerekir. Her ...
29
Eğitim Direktörü
Sadullah Kısacık
Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
30
Belirlenen amca ulaşmak için planını yapan ve
bu planı uygulamaya koyan bir yönetici işlerin
yürütülmesi aşamasında ama...
31
• Örneğin; Mahalle toplantılarının düzenli
olarak yapılmasında teşkilat başkanı
“hafta bir kez her mahalle toplantısını...
32
Eğitim Direktörü
Sadullah Kısacık
Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
33
Toplantı,teşkilatın ilgili birim yöneticilerinin
bir araya gelerek belli konularda
görüşmeleri ve sonucunda karar
almal...
34
Karar Almak
Plan Yapmak
Problem Çözmek
Bilgi İletmek
Eğitim Direktörü
Sadullah Kısacık
Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) ...
35
Gündem Nasıl Düzenlenir?
Teke tek bir toplantı için bile bir gündemin olması
önemlidir.
Toplantı Gündemi
Katılımcılara ...
36
• Duyuru Tarihi : ....................
• KONU : ..........................................................................
37
İYİ BİR GÜNDEMİN ÖZELLİKLERİ
• Sadece toplantının başlama zamanını değil, bitiş
zamanını da söyler. Böylece hiçbir yanl...
38
Karar verme
Fikir üretme
Bilgi alma
Daha iyi anlaşılması amacıyla bir konunun
tartışılması
Dört tane muhtemel gündem ma...
39
Bunu bir örnekle açıklamak istersek:Bunu bir örnekle açıklamak istersek:
11:00 Danışma Meclisi Tarihi, Yeri ve Saati
Ko...
40
Toplantılarda En Büyük Sorun Toplantı
Gündeminden Sapmalardır.
Yönetici Katılımcıların Toplantı
Gündeminden Sapmasına İ...
41
1. Toplantıya vaktinde başlayın. Katılacakları bu konuda
uyarın ve bu uyarınızı uygulayın.
2. Zaman tutma sorumluluğunu...
42
4.Amacınıza ulaşın. Toplantının hedefi neydi?Bir sorunu
incelemek, bir karara varmak mı? Yeni seçenekler
bulmak, bilgi ...
43
10. Toplantıda alınan kararların karar defterine titizlikle
yazılmasını sağlayın.
11. Toplantıda alınan kararların yapı...
44
Hedeflerin Açık Olmaması
Yetki Ve Otoritenin Açık Olmaması
Problemlerden Kaçma
Negatif Tutum
Yerin Elverişsizliği
Kişis...
45
Erken Ayrılanlar
Bozuk Plak
Şüpheci Kişiler
Kafa Sallayanlar
Başka Şeylerle Meşgul Olanlar
Fısıldayıcılar
Ağzı Kalabalı...
46
Saldırganlar
Bilgiçler
Başkasının Sözünü Kesenler
Eğitim Direktörü
Sadullah Kısacık
Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Y...
47
Asla bir üyenizin fikirlerini olumsuz şekilde
reddetmeyin. Bunun yerine bir soru sorun. Aynı
etkiyi yapacaktır, kişiyi ...
Eğitim Direktörü: Sadullah
Kısacık
AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi
48
Toplantıya daima zam...
49
Toplantının verimli ve faydalı bir toplanım olmasını
istiyorsanız; öncelikle siz kendi konunuza hazırlıklı geliniz.
Top...
Eğitim Direktörü: Sadullah
Kısacık
AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi
50
Dinlemek ve Dinlenme...
51
Söz almadan konuşmanız, konuşacaklarınızın önemsiz ve
düzensiz olduğu izlenimini uyandırır.
Konuşmanızın gerekliliğine ...
Eğitim Direktörü: Sadullah
Kısacık
AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi
52
Herkesin bir bahanes...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Siyasi Parti Teşkilat Yönetimi

527 views

Published on

Siyasi Partilerde Görev Alan İl ve İlçe Başkanları İçin Teşkilat Yöneticiliğinin Temelleri

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Siyasi Parti Teşkilat Yönetimi

 1. 1. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı 1 Sadullah KISACIK Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 2. 2. 2 “Nereye gittiğinizi bilmiyorsanız, hangi yoldan gittiğinizin hiçbir önemi yoktur.”
 3. 3. 3 Amacı olmayan hiçbir kurum ve organizasyon yoktur. Aynı şekilde amacı net olarak tanımlanmamış hiçbir kurum ve organizasyon başarılı olamaz. Bir teşkilat başkanının yapacağı ilk iş, ana kademe, kadın ve gençlik kolları için ortak amaç belirlemek olmalıdır. Başkan ortak amaç belirledikten sonra bu amacın teşkilatın tüm kademeleri tarafından benimsemelerini sağlamalıdır. İl veya ilçe teşkilatının amacını bilen ve benimseyen yönetim kurulu üyeleri,mahalle ve köy temsilcileri bu amacı gerçekleştirmek için aynı yönde işbirliği içinde çalışacaklardır. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 4. 4. 4 AK Parti teşkilatlarının amacı;AK Parti teşkilatlarının amacı; Yerelde partiyi en iyi şekilde temsil etmek, Ulusal politikaların yerele yayılmasını sağlamak, Partinin üye sayısını arttırıcı faaliyetlerde bulunmak Mahallelerde, köylerde ve beldelerde en geniş şekilde örgütlenerek yerel ve genel seçimlerde sandığa sahip çıkmaktır. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 5. 5. 5 AMAÇ AMAÇ Ortak Amaç İçin Çalışanlar Amaçlarına Ulaşırlar.Ortak Amaç İçin Çalışanlar Amaçlarına Ulaşırlar. Bir Kurumun Çalışanları Sadece Kendi Amaçlarını DüşünüyorsaBir Kurumun Çalışanları Sadece Kendi Amaçlarını Düşünüyorsa O Kurum Amacına Ulaşamaz.O Kurum Amacına Ulaşamaz. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 6. 6. 6 Teşkilat üyelerinin amaçları benimsemeleri için belirlenen amaçlar mahalle, köy ve belde toplantılarında, danışma meclislerinde anlatılmalı, konuşulmalı ve tartışılmalıdır. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 7. 7. 7
 8. 8. 8 Karar verme bir yöneticinin en asli görevlerinden bir tanesidir. Yönetici karar veren kişidir. Doğru verilen kararlar yöneticileri başarılı kılarken, yanlış verilen kararlar yöneticileri başarısız kılar. Bu nedenle yönetici doğru kararları vermesini sağlayacak yöntemleri çok iyi bilmelidir. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 9. 9. 9 1. Bilgili Olmadığınız Alanda Karar Vermeyin: Yöneticiler bir konuda karar verirken mutlaka o konu ile ilgili bilgi sahibi olmaları veya bilgi toplamaları gerekmektedir. Karar vereceğiniz konu ile ilgili elinizde ne kadar çok bilgi, veri varsa o kadar sağlıklı ve doğru karar verirsiniz. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 10. 10. 10 a) Konu hakkında detaylı bir araştırma yapın. Araştırmaya sizin zamanınız yoksa yürütme veya yönetim kurulu üyelerinden bu konu ile ilgili bilgi toplamasını isteyin. Örnek: Alacağınız bir kararın parti tüzüğüne uygun olup olmadığından emin değilseniz siz araştırın veya yürütme kurulu üyelerinden bir kişiye bu görevi verin. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 11. 11. Eğitim Direktörü: Sadullah Kısacık AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 11 b) Geleceğe yönelik rakamsal hedefler belirliyorsanız, mutlaka elinizdeki geçmiş dönemlere ait verilerin analizini yapın ve bu analizler doğrultusunda hedeflerinizi belirleyin. Örnek: Üye Sayısı, müşahit sayısı, bölgesel oy oranı vb. konularda bir karar verecekseniz mevcut rakamlara bakmadan bir karar vermeyin aksi takdirde mantıksız ve reel olamayan hedefler belirlemiş olursunuz.
 12. 12. 12 C. Karar Vermede Demokratik Olmak Çağdaş yönetici herhangi bir karar alırken demokratik davranan, herkesin görüşünü alan, istişareye açık yöneticidir. İstişare edilen herkesin görüşünün alındığı kararlarda hem hata payı az olur hem de sorumluluk paylaşılmış olur. Aynı şekilde beraberce alınan kararlarda uygulama çok daha kolay olacaktır. Kararlar her zaman herkesi memnun etmez. Eğer herkes memnun olsun derseniz hiç karar veremezsiniz. Karar vermek daima fedakârlık, mahrumiyet ve sıkıntı getirir. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 13. 13. 13 “Başarı için plan yapmıyorsanız, o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir” Townsend “İyi şeyler yalnızca planlanırsa olur, kötü şeyler kendiliğinden olur.” Crosby Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 14. 14. 14 Amacını belirleyen, yapılacak işlerin kararını veren yönetici, amacına ulaşmak için plan yapmak zorundadır. Plan, teşkilat yöneticileri tarafından belirlenen amaçlara ulaşmak için; neyin, ne zaman, nasıl, nerede ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesidir. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 15. 15. 15 Her şey düşünülerek hazırlanmış iyi bir plan teşkilat yöneticisine çok şey kazandırır. Bu nedenle teşkilat yöneticisinin planlamaya gerekli zamanı ayırması gereklidir. Şunu unutmamak gerekir ki; planlamaya ayrılan her bir saat, uygulamalar sırasında yöneticiye 5 saat kazandırır. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 16. 16. 16 Plan yapmada diğer çalışanların fikrini almak ve uzman kişilerle istişare etmek çok faydalı olacaktır ve gözden kaçan herhangi bir durumun olmamasını sağlayacaktır. Plan yaparken mutlaka yürütme ve yönetim kurulu üyelerinizle birlikte yapın ve uzman kişilerin görüşlerini alın. ÖNEMLİ Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 17. 17. 17 1. Amacın Belirlenmesi: Elde etmek istediğiniz amacı net bir şekilde belirlemek. Örneğin; Parti üye sayısının arttırılması Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 18. 18. 18 2. Amacı gerçekleştirmek için hedeflerin belirlenmesi: Amaç ile hedef ayrı şeylerdir. Amaç genellikle yapılacak düşünceyi belirler. Örneğin; Üye Sayısını arttırmak her sandığa müşahit yazmak v.b. Hedef ise somuttur ve rakamsaldır. Yani hedefler ölçülebilir olmalıdır. Örneğin; Partiye üye sayısını 3 ayda %20 artırmak, her sandığa minimum 9 müşahit yazmak gibi. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 19. 19. 19 2. Amacı gerçekleştirmek için hedeflerin belirlenmesi: Amaçların sayısal hedeflere dökülmesi çok önemli bir konudur. Sadece amaç belirleyen bir yönetici organizasyonun performansını yönetemeyecektir. Sayısal hedefler daima Parti üyelerini motive eder. Örneğin; teşkilat başkanı parti kademe yöneticilerine partiye üye sayısını arttırmayı amaç olarak belirler ve bunu hedeflerle rakamsal olarak desteklemez ise kademe yöneticileri %1 gibi küçük bir oranda üye sayısını artırsalar dahi mutlu olacaklar ve rehavete kapılacaklardır. Bunun yanında eğer teşkilat başkanı parti üye sayısını %20 arttırma gibi hedef belirlerse parti kademe yöneticileri %20 hedefini tutturmak için var gücüyle çalışacak %19 oranında üye sayılarını arttırmaları bile onları mutlu etmeyecek % 20 oranında üye sayılarını arttırıncaya kadar çalışmalara devam edeceklerdir. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 20. 20. 20 2. Amacı gerçekleştirmek için hedeflerin belirlenmesi: Parti kademe yöneticilerine sayısal hedefler koyun ve hedefleri gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini takip edin. ÖNEMLİ Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 21. 21. 21 3. Hedefleri gerçekleştirmek için yapılacak aktiviteleri belirleyin. Bir yönetici amaçlara ulaşmak için sadece hedefleri belirleyip deklare etmemeli, bu hedeflere ulaşmak için stratejiler belirlemeli ve bu stratejilere ulaşmak içinde yapılması gereken aktiviteleri belirlemelidir. Aksi halde Parti üyeleri kendilerine verilen hedefleri başarmak için ne yapmaları gerektiğini bilmeyebilirler veya her bir Parti üyesi hedefleri başarmak için değişik yollar deneyebilir bu durum parti teşkilatının dışardan farklı algılanmasına sebep olacak ve sinerjiyi azaltacaktır. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 22. 22. 22 3. Hedefleri gerçekleştirmek için yapılacak aktiviteleri belirleyin. Örneğin; üye sayısını %20 arttırma hedefine ulaşmak için yapılacak aktiviteler aşağıda belirtilen maddelerden oluşabilir: a) Her Mahalledeki sandık seçmen listelerinin çıkartılarak mahalle yönetim kurulu üyelerinin üye olmayan mahalle sakinlerini üye kayıt etmesi b) İl ve ilçedeki geniş aile reisleri ile görüşerek aile fertlerinin üye kayıt edilmesi c) Mahalle ve ev toplantıları yaparak yeni üye kaydetme d) Esnaf ziyaretleri yaparak yeni üye kaydetme e) Kalabalık caddelerde üye kayıt noktaları kurarak üye kaydetmek Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 23. 23. 23 4. Aktivitelerin Sorumlularını Belirleyin Hedefleri gerçekleştirmek için gerekli aktiviteler belirledikten sonra bu aktivitelerin kimler tarafından gerçekleştirileceği net olarak belirtilmez ve sorumluluk herkese verilir ise o aktivite ya gerçekleşmez yada yarım olarak gerçekleşir. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 24. 24. 24 İyi bir yönetici şunu çok iyi bilmeli ki; “Bir iş herkesin işi ise hiç kimsenin işi değildir.” Eğer bir işin yapılmamasını istiyorsanız sorumluluğu birden fazla kişiye verin. “Bir iş herkesin işi ise hiç kimsenin işi değildir.” ÖNEMLİ Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 25. 25. 25 5. Aktivitelerin gözden geçirileceği tarihi veya tamamlanma tarihini belirtin. Yönetici amacı gerçekleştirmek için yapılması gereken aktiviteleri ve bu aktiviteleri kimin gerçekleştireceğini belirledikten sonra mutlaka aktivitelerin yapılıp yapılmadığını takip etmeli ve takip tarihini plana koymalıdır. Yönetici yapılması gereken aktiviteler için bir tamamlama tarihi belirtmez ise o aktivitelerin yapılması çalışanlar tarafından sürekli olarak ertelenecektir. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 26. 26. 26 PLAN ÖRNEĞİ Amaç Hedef Hedefleri Gerçekleştirebilmek İçin Yapılacak Aktiviteler Sorumlu Kişiler Tamamlanma veya Takip Tarihi Sonuç Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 27. 27. 27 2. İş Bölümü Yönetici olarak takımınızı oluşturduktan sonra yapmanız gereken takımınızdaki üyelerle iş bölümü yapmaktır. İş bölümü yaparken dikkat edeceğiniz en önemli şey, iş bölümünün adil olarak ve kişilerin uzmanlığına göre yapılmasıdır. üyelere aşırı iş yığılmasından ve uzmanı olmadığı, yapamayacağı veya bilgi eksikliğinden dolayı tam anlamında yapamayacağı işlerin verilmesinden kaçınılmalıdır. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 28. 28. 28 2. İş Bölümü İş bölümü yaparken üyelerinizin güçlü yönlerini kullanmaya yönelik bir görev dağılımı yapmak gerekir. Her insanın güçlü ve zayıf yönleri vardır. Başarılı yönetici üyelerini güçlü yönlerini kullanabileceği görevlere yerleştirerek gücü üretken kılar. Örnek 1 : Yönetim Kurulu üyelerinden emekli olan kişiler var ise bu kişileri idare amirliği gibi partide süreklilik gerektiren görevler verebilirsiniz. Örnek 2: Kişiler arası iletişimi güçlü, sıcak kanlı, tanımadığı kişilerle çabuk kaynaşan üyelere halkla ilişkiler, taziye ziyaretleri vb. görevler verebilirsiniz. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 29. 29. 29 Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 30. 30. 30 Belirlenen amca ulaşmak için planını yapan ve bu planı uygulamaya koyan bir yönetici işlerin yürütülmesi aşamasında amaca ulaşmak için belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol etmeli ve bu kontrolü sistematik hale getirmelidir. Yöneticinin planlanan bir işi kontrol edebilmesi için daha önceden ölçülebilir hedeflerin belirlenmiş olması şarttır. Aksi takdirde yönetici üyeler üzerinde tam olarak kontrol sağlayamayacaktır. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 31. 31. 31 • Örneğin; Mahalle toplantılarının düzenli olarak yapılmasında teşkilat başkanı “hafta bir kez her mahalle toplantısını yapacak ve toplantı raporu her hafta yönetim kurulu toplantısında sunulacak” hedefini koymaz ise toplantılar ya hiç yapılmayacak yada düzensiz aralıklarla yapılacaktır. Bu durum teşkilat yöneticisinin işini zorlaştıracaktır. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 32. 32. 32 Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 33. 33. 33 Toplantı,teşkilatın ilgili birim yöneticilerinin bir araya gelerek belli konularda görüşmeleri ve sonucunda karar almalarıdır. Teşkilatlar toplantılarla yönetildiği için, her il ve ilçe başkanının veya teşkilat yöneticilerinin toplantı yönetimini çok iyi bilmesi gerekir. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 34. 34. 34 Karar Almak Plan Yapmak Problem Çözmek Bilgi İletmek Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 35. 35. 35 Gündem Nasıl Düzenlenir? Teke tek bir toplantı için bile bir gündemin olması önemlidir. Toplantı Gündemi Katılımcılara toplantının zamanını anlatır. Katılmayanlara neler olacağını ve olup biteni bilmelerinin gerekip gerekmediğini anlatır. Gündemin maddelerini sıralar. Ve eğer gündem iyi bir gündemse: Zaman kazandırır. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 36. 36. 36 • Duyuru Tarihi : .................... • KONU : ........................................................................................................... • Toplantı Tarihi:................................. • Toplantı Başlama Zamanı :................................Toplantı Süresi : .............................. • Toplantı Yeri/ Odası : ........................................................................ • Toplantının Amacı : .................................................................................................... • Toplantı Türü :................................. Bilgi Alışveriş/Problem Çözme/Karar Alma • Toplantı Gündemi : • ( Her bir gündem maddesini, süresi ve sorumlusu ile birlikte listeleyin ) • .................................... ............................................ .................................. • ................................... ............................................ .................................. • .................................. ............................................ .................................. • Gerekli Evraklar :........................................................................................................ • Toplantıyı Öneren : ............................................................ • Önerilen Katılımcılar : • ................................................................................................................................ ...... Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 37. 37. 37 İYİ BİR GÜNDEMİN ÖZELLİKLERİ • Sadece toplantının başlama zamanını değil, bitiş zamanını da söyler. Böylece hiçbir yanlış varsayıma yer vermeden günümüzü planlayabiliriz. • Toplantının görevinin ne olduğunu net bir şekilde söyler. • Tartışmaya, karar vermeye ya da fikirleri taramaya ne kadar süreniz olduğunu söyler. • Sadece çok önemli hususları ve istiyorsanız nerelerde daha fazla detaya girileceğini belirtir. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 38. 38. 38 Karar verme Fikir üretme Bilgi alma Daha iyi anlaşılması amacıyla bir konunun tartışılması Dört tane muhtemel gündem maddesi vardır: Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 39. 39. 39 Bunu bir örnekle açıklamak istersek:Bunu bir örnekle açıklamak istersek: 11:00 Danışma Meclisi Tarihi, Yeri ve Saati Konusunda KARAR Verilmesi 11:45 Parti Üye Sayısını Arttırma ve Partiye Yeni Üye Kazandırma Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin FİKİRLERİNİN Alınması 12:30 Müşahit Eğitimleri Konusunda Seçim İşleri Başkanının BİLGİ Vermesi 13:00 KAPANIŞ Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 40. 40. 40 Toplantılarda En Büyük Sorun Toplantı Gündeminden Sapmalardır. Yönetici Katılımcıların Toplantı Gündeminden Sapmasına İzin Vermemelidir. Gündem Dışı Konuşmalar Toplantı Sonrasına Bırakılmalıdır. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 41. 41. 41 1. Toplantıya vaktinde başlayın. Katılacakları bu konuda uyarın ve bu uyarınızı uygulayın. 2. Zaman tutma sorumluluğunu birine verin. Geri kalan zamandan ve programın dışına çıkılmışsa haberdar olun. 3. Toplantıya gündemle başlayın ve ondan uzaklaşmayın. Aynen şöyle. “Bu toplantının amacı… Buraya………için toplandık….Bundan sonra karar vereceğimiz konu…..” Toplantı SırasındaToplantı Sırasında Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 42. 42. 42 4.Amacınıza ulaşın. Toplantının hedefi neydi?Bir sorunu incelemek, bir karara varmak mı? Yeni seçenekler bulmak, bilgi vermek, koordine etmek mi? Bunlar başarıldı mı? 5.Toplantıyı aksatacak kesintileri önleyin. Bunlara ancak çok acil durumlarda izin verin. 6.Önemli Maddeleri Gündemin Başına Koyun 7.Toplantının sonunda, toplantının genel seyrini değerlendirmek için 5-10 dakikalık bir zaman ayırın. 9.Toplantıyı planlandığı sürede bitirerek katılanların kendi zamanlarına yön vermelerini sağlayın. Toplantı SırasındaToplantı Sırasında Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 43. 43. 43 10. Toplantıda alınan kararların karar defterine titizlikle yazılmasını sağlayın. 11. Toplantıda alınan kararların yapılıp yapılmadığını takip edin. Toplantı SonrasıToplantı Sonrası Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 44. 44. 44 Hedeflerin Açık Olmaması Yetki Ve Otoritenin Açık Olmaması Problemlerden Kaçma Negatif Tutum Yerin Elverişsizliği Kişisel Çatışmalar Çok Başlı Olmak
 45. 45. 45 Erken Ayrılanlar Bozuk Plak Şüpheci Kişiler Kafa Sallayanlar Başka Şeylerle Meşgul Olanlar Fısıldayıcılar Ağzı Kalabalıklar Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 46. 46. 46 Saldırganlar Bilgiçler Başkasının Sözünü Kesenler Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 47. 47. 47 Asla bir üyenizin fikirlerini olumsuz şekilde reddetmeyin. Bunun yerine bir soru sorun. Aynı etkiyi yapacaktır, kişiyi bir kere daha düşünmeye sevk edecektir, ama bu sefer yapıcı gelecektir. Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 48. 48. Eğitim Direktörü: Sadullah Kısacık AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 48 Toplantıya daima zamanında gelin ve oradayken bütün dikkatinizi toplantıya verin. Herkesin katkıda bulunmasına imkan verin. Gerçekten iyi bir fikriniz olduğunu düşünseniz dahi başkalarının fikirlerine açık olun. Toplantı ile ilgisi olmayan ya da toplantı dışında ayrı bir çalışmada ele alınacak kadar çok ayrıntısı olan bir şey sizi asıl konunuzdan ayırmasın.
 49. 49. 49 Toplantının verimli ve faydalı bir toplanım olmasını istiyorsanız; öncelikle siz kendi konunuza hazırlıklı geliniz. Toplantıdan önce mutlaka toplantının gündem maddelerini öğreniniz. Herkes kendi konusunu iyi bilir. Eğer herkes hazırlıklı gelirse kararlar daha hızlı ve sağlıklı alınır. Mutlaka yanınızda not defteri ve kalem bulundurunuz.Önemli kararları ve gelecek toplantı gündemini not alınız. Toplantıya Hazır GelmekToplantıya Hazır Gelmek Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 50. 50. Eğitim Direktörü: Sadullah Kısacık AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 50 Dinlemek ve DinlenmekDinlemek ve Dinlenmek  Ciddiye alınmak istiyorsanız, konuşanı dikkatli ve ciddiyetle dinleyiniz. Siz konuşurken aynı ciddiyeti alırsınız.  Yanınızdakilerle ve bir başkası ile konuşmalara girmeyiniz.  Konuşanın fikirleri hoşunuza gitmeyebilir. Hoşnutsuzluğunuzu yersiz ve başkalarının dinlemesini engelleyici tavırlarla belirtmeyiniz. Söz alın ve fikirlerinin hoşunuza gitmediğini belirtin.  Çay karıştırırken veya herhangi bir şekilde bir şey yiyor iseniz, çok sessiz olunuz ve mümkün olduğunca konuşma sonunda karıştırınız.
 51. 51. 51 Söz almadan konuşmanız, konuşacaklarınızın önemsiz ve düzensiz olduğu izlenimini uyandırır. Konuşmanızın gerekliliğine inandığınızda söz alınız. Söz almadan önce söyleyeceklerinizi toparlayıp, kelimelerinizi seçerek konuşunuz. Söz aldığınızda neyi vurgulamak istiyorsanız açık ve net belirtiniz. Sıradan söz verilme yapılıyor ise ve söyleyecek bir sözünüz yoksa veya söyleyecekleriniz başka biri tarafından dile getirildiyse, söyleyecek farklı bir fikriniz olmadığını belirtiniz ve size söz hakkı verildiği için teşekkür ediniz. Söz Alma ve KonuşmaSöz Alma ve Konuşma Eğitim Direktörü Sadullah Kısacık Endüstri Yüksek Mühendisi (MBA) / Yönetim Danışmanı
 52. 52. Eğitim Direktörü: Sadullah Kısacık AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 52 Herkesin bir bahanesi olabilir. Neticede geç gelinmiştir. Geç gelmekle zaten birinci saygısızlık yapılmıştır. Kesinlikle herkes ile tek tek selamlaşmaya girmeyiniz.Zaten toplantıyı bölerek dikkatleri yeterince üzerinize çektiniz. En kestirmeden, kısa bir selamlama ile topluluk selamlanır.Geçebileceğiniz en yakın yere gürültü çıkarmadan oturunuz. Toplantıya Geç GelmekToplantıya Geç Gelmek

×