Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Управління проектами для молодих лідерів

101 views

Published on

Основи управління проектами для учасників програми Школа молодих християнських лідерів

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Управління проектами для молодих лідерів

 1. 1. Основи управління проектами
 2. 2. Що таке проект • Комплексна групова взаємодія: • для досягнення конкретної цілі у рамках графіку і ресурсів • є унікальною і не повторює в точності будь-яку попередню взаємодію
 3. 3. Д ИТЯЧИЙ МА ЙД А НЧИК Д ЛЯ Д ІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБ АМИ
 4. 4. Типовий процес управління проектами
 5. 5. Що має бути результатом
 6. 6. Цінність проекту – Для чого? • Цінність - відправна точка аналізу проекту • Цінність утворюється виконавцями проекту • Цінність визначається лише кінцевим споживачем
 7. 7. Приклад цінностей, які утворюють авіакомпанії • Швидко перемістити клієнта? • Нагодувати клієнта? • Розважити клієнта? • Економія коштів клієнта?
 8. 8. Яку цінність для клієнта створює ваш проект?
 9. 9. Зацікавлені сторони негативне позитивне активна пасивна Ставлення до проекту Позиція Двигун, Promoter Прихильник, SupporterСумнівається, Hopper Гальмує, Opponent
 10. 10. Складіть матрицю зацікавлених сторін вашого проекту
 11. 11. Процес планування • Що/Чому? • Як? • Коли? • Скільки? • Хто?
 12. 12. ЩО? ЯК? Послідовно розкладаємо роботи на частини, достатньо малі, щоб належати до індивідуальної відповідальності, і щоб можна було чітко оцінити потрібні зусилля кожного і час, необхідний для виконання
 13. 13. Планування вашого проекту Обговоріть і напишіть на стікерах дії, завдання, які потрібно зробити На 1 стікер 1 дія
 14. 14. КОЛИ? • Не використовуйте календарні дати при оцінці тривалості виконання завдань • Застосовуйте одні й ті ж самі часові вимірники: • Години • Дні • Тижні • Місяці
 15. 15. Чому не встигаємо? • Навмисне завищення прогнозних термінів завершення робіт – краще не проявляти ініціативи – робота заповнює весь час (закон Паркінсона) – правило двоххвилинного яйця (втрата чітких критеріїв, що таке виконана робота) – студентський синдром • Тривалість робіт завищується на 50-60% 50/50 що встигнемо
 16. 16. Завдання для учасників • Вибудуйте time line проекту • Розмістіть дії на time line • Поставте точки контролю іншим кольором стікерів • Відзначте точки виникнення можливих ризиків
 17. 17. Хто? • Оцінка знань і рівня мотивації виконавців робіт • Складання матриці відповідальності • Ролі: • Спонсор - $ • Керівник проекту • Клієнт проекту • Виконавці
 18. 18. Матриця відповідальностей Завдання Відповідальні Час на виконання
 19. 19. Завдання для учасників • Працюючи у команді, запишіть у матрицю відповідальності імена членів своєї команди • Визначте відповідального за кожне завдання • Оцініть робочий час, який відповідальний та ті, хто йому / їй допомагають, повинні витратити на кожне завдання, до якого вони залучені
 20. 20. Аналіз ризиків • "Курок" - подія або сигнал, які приведуть в дію альтернативний сценарій втілення проекту Вплив проблеми на проект Ймовірність виникнення проблеми Висока Середня Мала Значний Середній Незначний
 21. 21. Завдання для учасників • Оцініть ризики та напишіть «курки» до кожного з них Вплив проблеми на проект Ймовірність виникнення проблеми Висока Середня Мала Значний Що може статись? Середній Незначний
 22. 22. Ретроспектива проекту

×