Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
Коли ми почнемо називати речі своїми
іменами, коли ми визнаємо,
що люди з особливими потребами,
найперше...
Особлива дитина
• Знедолена природою дитина
не повинна знати,
що у неї слабкий розум, слабкі
сили. Виховання такої дитини ...
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ:
Ґрунтується на принципах виваженої (особистісно
зорієнтованої) педагогіки.
Зокрема:
• ...
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ:

• Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли
це виявляється можливим, не ди...
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
• Розглядається як:
система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі
забезпечення основного права діт...
ІНКЛЮЗИВНА ШКОЛА -

заклад освіти, який забезпечує інклюзивну
освіту як систему освітніх послуг , зокрема:
 адаптує навча...
Нормативні документи
Конституція України в статті 53 гарантує всім
громадянам право на освіту.
Закон України «Про охорону ...
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ
ДОКУМЕНТИ

• Всесвітня декларація прав людини - 1948 р.
• Декларація про права дитини – 1959 р....
Концепція ранньої соціальної реабілітації дітейінвалідів надає перевагу інтегрованому навчанню
і вихованню. Державним стан...
Організація інклюзивного навчання
визначена у документах
• Концепція розвитку інклюзивного навчання
(наказ МОН України від...
• Лист Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 18.05.12 № 1/9-384 «Про
організацію інклюзивного навчання...
Порядок організації інклюзивного
навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах (Постанова Кабінету Міністрів
України від...
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ
ПОНЯТТЯ
Інклюзія – це система освітніх послуг, що ґрунтується на
принципі забезпечення основног...
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ
ПОНЯТТЯ
Термін
“діти з особливими освітніми потребами” (special
educational needs – SEN), стосу...
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ
ПОНЯТТЯ
Поняття „діти з особливими освітніми
потребами”, широко охоплює всіх учнів,
чиї освітні...
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ
ПОНЯТТЯ
У довідковій літературі обдарованість
визначається комплексом задатків і
здібностей, як...
Основні терміни
• термін «порушення» стосується
аспектів органічної вродженості,
втрати певних функцій (наприклад,
глухота...
• «інвалідність» - стосується вад
окремих функцій (мовлення,
фізичне пересування тощо);
• «фізичні та розумові вади
розвитку» стосуються соціальних
недоліків, тобто коли можливості
людини не відповідають вимога...
• термін «діти з особливими освітніми
потребами», який стосується
однаковою мірою як інвалідності у
важкій формі, так і се...
Теорія «винятковості»
Винятковість
(нижче середнього)

"Норма"

Винятковість
(вище середнього)

Фізична
Порушення зору
Пор...
«Медична модель»
ставлення до людей з особливими
потребами
акцент у характеристиці людини на недоліки,
порушення, відхилен...
«Соціальна модель»
ставлення до людей з особливими потребами
акцент на потреби людини в особливих умовах
та засобах навчан...
Діти з особливими потребами
«children with special needs»
• відмова суспільства від розподілу громадян
на «повноцінну біль...
 «Звичайна» дитина
 Педагоги
 Масові школи
 Круглі стовпчики для
круглих отворів

 Дитина з порушеннями
психофізичног...
 Адаптація дитини до вимог системи
 Система залишається незмінною
 Дитина або адаптується до системи, або стає
для неї ...
 Всі діти різні
 Всі діти можуть навчатися
 Діти мають різні здібності, стан здоров'я, соціальний
рівень сім'ї тощо
 А...
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ІСТОРИЧНИЙ
ЕКСКУРС
Історичний екскурс:

Від навчання окремих категорій дітей з ООП до
диференційованої ...
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ІСТОРИЧНИЙ
ЕКСКУРС
• Інтеграція – зусилля, спрямовані на введення
дітей з ООП в існуючий освітній прост...
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ІСТОРИЧНИЙ
ЕКСКУРС
• Відмінність у підходах полягає у визнанні того
факту, що ми змінюємо суспільство, ...
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ШКОЛИ
З метою забезпечення рівного доступу до якісної
освіти, заклади освітні мають:
- адаптувати навча...
Включення дітей з особливими
освітніми потребами в
загальноосвітній навчальний заклад
Обласне,
міське
управління
освіти

Ш...
Для дітей з
особливими
потребами

Для батьків

Можливість здобуття
якісної освіти

Можливість
реалізації своїх
потреб

Мож...
Організація навчально-виховного
процесу

• Навчання
здійснюється
за
типовими
навчальними
планами,
програмами,
підручниками...
Організація навчально-виховного процесу
Індивідуальний навчальний план:
•3-8 годин на тиждень - проведення корекційнорозви...
Організація навчально-виховного
процесу

• Розклад уроків для дітей з ООП
складається з урахуванням
індивідуальних особлив...
Лист МОНмолодьспору України від 18.05.12
№ 1/9-384 «Про організацію інклюзивного
навчання у загальноосвітніх навчальних
за...
Індивідуальне планування
навчально-виховного процесу

План
пристосування
середовища до
потреб дитини
Індивідуальна програма розвитку
Індивідуальний навчальний план
• Перелік навчальних предметів,
послідовність їх вивчення, кількість годин,
що відводяться ...
Індивідуальна навчальна
програма
• Визначає зміст, систему знань, навичок і
вмінь, які мають опанувати учні в
навчальному ...
Корекційно-розвиткова робота
надання системної кваліфікованої реабілітаційної
та корекційно-розвиткової допомоги дітям з
о...
Корекційно-розвиткова робота
• Рекомендовано програми розвитку для дітей
дошкільного віку з особливими освітніми
потребами...
Корекційно-розвиткова робота
Здійснюють
Педагоги, психологи з відповідною освітою
НРЦ, ПМПК, спеціальні навчальні заклади,...
Зміст корекційно-розвиткових занять
спеціально організовані групові та індивідуальні
заняття за напрямками:
• для сліпих д...
Зміст корекційно-розвиткових занять
• спеціально організовані групові та
індивідуальні заняття за напрямками:
• для дітей ...
Зміст корекційно-розвиткових занять
• спеціально організовані групові та індивідуальні
заняття за напрямками:
• для дітей ...
Спеціальні класи для дітей з ООП
• Положення про спеціальні класи для
навчання дітей з особливими освітніми
потребами у за...
Визначення цілей та напрямків
діяльності ЗНЗ з інклюзивною
формою навчання
• Індекс інклюзії

Стратегія
розвитку
інклюзивн...
Заходи щодо впровадження
інклюзивного навчання в дошкільних
та загальноосвітніх навчальних
закладах на період до 2015 року...
Зміни у фінансуванні навчання
дітей з ООП у ЗНЗ
• Постановою Кабінету Міністрів України
від 12.09.2012 № 881 внесено зміни...
Нормативно-правове
забезпечення
роботи асистента вчителя
загальноосвітнього
навчального закладу з
інклюзивним та інтегрова...
• З 01.09.2012 року уведено посаду асистента вчителя
загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та
інтегрованим ...
Зміст діяльності асистента
вчителя
• Регламентується Постановою Кабінету Міністрів
України від 15 серпня 2012 р. № 872 «Пр...
Загальні положення
Асистент учителя повинен мати вищу або
середню педагогічну освіту.
Асистент
учителя
безпосередньо
підпо...
Основні напрями діяльності
асистента вчителя
• Співпраця з учителями щодо організації
навчально-виховного процесу дитини з...
Посадові обов`язки
• Здійснює співпрацю з учителями в
організації навчання та виховання дитини
з особливими освітніми потр...
Посадові обов`язки
• Під керівництвом учителів та інших професійних
фахівців бере участь в реалізації
індивідуального навч...
Повинен, працюючи під керівництвом
учителя, забезпечити:
• встановлення довірливих стосунків та
позитивних стосунків з учн...
Повинен, працюючи під керівництвом
учителя, забезпечити:
• добір, розробку додаткового дидактичного
матеріалу до тем, які ...
Повинен, працюючи під керівництвом
учителя, забезпечити:
• використання спеціальних засобів, обладнання
й технології;
• ко...
Посадові обов`язки
• Здійснює збалансований фізичний, соціальний
та психологічний розвиток дитини.
• Забезпечує соціальний...
Посадові обов`язки
• Відповідно до розпорядження адміністрації школи
працює з кількома вчителями та декількома
учнями, які...
Взаємодія з іншими працівниками
закладу
• Працює у режимі виконання встановленого йому
навчального навантаження відповідно...
Взаємодія з іншими працівниками
закладу
• Під час канікул, які не збігаються з відпусткою,
залучається адміністрацією школ...
Співпраця учителя та асистента
вчителя
Оцінювання
Співпраця учителя та асистента
вчителя

Розробка програми
Співпраця учителя та асистента
Планування
вчителя
Співпраця учителя та асистента
вчителя Спостереження
Співпраця учителя та асистента
Навчання
вчителя
Співпраця учителя та асистента
Оцінка
вчителя
Співпраця учителя та асистента
Звітування
вчителя
Будь-яка форма інтегрованого навчання
дітей з особливими потребами може бути
ефективною лише за наявності
відповідних умов...
За умови відповідного висновку ПМПК в інтегрованих
(спеціальних) класах (групах) загальноосвітніх
(дошкільних) навчальних ...
• У класі (групі) може бути не більше
трьох дітей з особливими потребами.
При цьому доцільно (за можливості)
комплектувати...
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

інкюзивна освіта основна

1,988 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

інкюзивна освіта основна

 1. 1. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА Коли ми почнемо називати речі своїми іменами, коли ми визнаємо, що люди з особливими потребами, найперше є людьми, то побачимо, що у них значно більше спільного з усіма, ніж відмінного
 2. 2. Особлива дитина • Знедолена природою дитина не повинна знати, що у неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини має бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим. В.О.Сухомлинський
 3. 3. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ: Ґрунтується на принципах виваженої (особистісно зорієнтованої) педагогіки. Зокрема: • Відмінності між людьми є природнім явищем , і навчання відповідним чином слід адаптувати до потреб дітей, а не підганяти під сталі, наперед зумовлені погляди щодо організації та характеру освітнього процесу. • Освітній процес спрямовується на задоволення потреб дітей - забезпечує більш високий середній рівень успішності, що є корисним усьому суспільству; - допомагає уникнути безцільних витрат ресурсів і краху надій, до чого надто часто призводить низький рівень навчання та шаблонність концептуальних підходів до освіти
 4. 4. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ: • Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не дивлячись на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними. • Школи повинні визнавати і враховувати різноманітні потреби учнів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання. • Забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчальних планів, прийняття організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів та партнерських зв'язків зі своїми громадами. • Діти з особливими освітніми потребами повинні отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності процесу навчання.
 5. 5. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА • Розглядається як: система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу. є динамічним процесом, що розвивається ПОСТІЙНО
 6. 6. ІНКЛЮЗИВНА ШКОЛА - заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг , зокрема:  адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання,  використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків,  співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей,  створює позитивний клімат в шкільному середовищі.
 7. 7. Нормативні документи Конституція України в статті 53 гарантує всім громадянам право на освіту. Закон України «Про охорону дитинства» у статті 26 «Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку стверджує, що «дискримінація дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку забороняється. Держава сприяє створенню дітямінвалідам та дітям з вадами розумового та фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими громадянами можливостей для повноцінного життя та розвитку…»
 8. 8. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ • Всесвітня декларація прав людини - 1948 р. • Декларація про права дитини – 1959 р. • Конвенція про права дитини - 1989 р. • Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів 1993 р. • Саламанська декларація – 1994 р. 1991 Україна Закони “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”
 9. 9. Концепція ранньої соціальної реабілітації дітейінвалідів надає перевагу інтегрованому навчанню і вихованню. Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку визначено, що усі загальноосвітні навчальні заклади, незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, мають реалізовувати положення даного стандарту, якщо у закладі навчаються діти із особливими освітніми потребами.
 10. 10. Організація інклюзивного навчання визначена у документах • Концепція розвитку інклюзивного навчання (наказ МОН України від 01.10.2010 р. № 912) • Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872) • План заходів,щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів (наказ МОН України від 14.06. 2013р. № 768) • Заходи щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року (наказ МОН України від 23.07. 2013р. № 1034)
 11. 11. • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.05.12 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» • Лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційнометодичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»
 12. 12. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 • Умови для організації інклюзивного навчання • Зарахування та наповнюваність класів • Організація навчально-виховного процесу • Основні напрямки роботи асистента вчителя • Оцінювання навчальних досягнень • Організація позакласної та позашкільної роботи
 13. 13. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Інклюзія – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу. Інклюзивна освіта: • визначає, що усі діти можуть навчатися; • заохочує освітні структури, системи та програми відповідати потребам усіх дітей; • є динамічним процесом, що розвивається.
 14. 14. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Термін “діти з особливими освітніми потребами” (special educational needs – SEN), стосується однаковою мірою як інвалідності у важкій формі, так і середніх за ступенем порушень. Такий підхід пояснюється тим, що явище “недостатності” або “інвалідності” передбачає втрату або дефіцит фізичної та розумової спроможності – але ж спроможність вчитися безпосередньо залежить не від стану окремих органів або ж їхньої фізіологічної функціональності, а, радше, від психологічної функціональності. Таким чином, акцент зсувається від внутрішніх вад дитини до системи освіти, яка надає підтримку дитині у навчанні, визначає сильні якості дитини та задовольняє всі її індивідуальні потреби.
 15. 15. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Поняття „діти з особливими освітніми потребами”, широко охоплює всіх учнів, чиї освітні проблеми виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно стосується дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих дітей та дітей із соціально вразливих груп
 16. 16. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ У довідковій літературі обдарованість визначається комплексом задатків і здібностей, які за сприятливих умов дозволяють потенційно досягти значних успіхів у певному виді діяльності чи діяльностей. В шкільному віці обдарованих дітей нараховується всього 3-5 % від загальної кількості дітей.
 17. 17. Основні терміни • термін «порушення» стосується аспектів органічної вродженості, втрати певних функцій (наприклад, глухота, обмежений зір);
 18. 18. • «інвалідність» - стосується вад окремих функцій (мовлення, фізичне пересування тощо);
 19. 19. • «фізичні та розумові вади розвитку» стосуються соціальних недоліків, тобто коли можливості людини не відповідають вимогам та очікуванням середовища, в якому вона існує.
 20. 20. • термін «діти з особливими освітніми потребами», який стосується однаковою мірою як інвалідності у важкій формі, так і середніх за ступенями порушень. Таким чином, акцент зсувається від внутрішніх вад дитини до системи освіти, яка надає підтримку дитині у навчанні, визначає сильні якості дитини та задовольняє всі її індивідуальні потреби.
 21. 21. Теорія «винятковості» Винятковість (нижче середнього) "Норма" Винятковість (вище середнього) Фізична Порушення зору Порушення слуху Порушення опорнорухового апарату Інші порушення фізичного розвитку, травми або захворювання Особливі фізичні та сенсорні здібності Соціально-емоційна Аутизм Шизофренія Емоційно-вольові порушення Поведінкові розлади, соціальна дезадаптованість Лідерство
 22. 22. «Медична модель» ставлення до людей з особливими потребами акцент у характеристиці людини на недоліки, порушення, відхилення від норми в основі медичних термінів – фіксація порушень: «аномальні діти», «дефектні діти», «діти з вадами», «дебіл», «ідіот», «даун» тощо. 22
 23. 23. «Соціальна модель» ставлення до людей з особливими потребами акцент на потреби людини в особливих умовах та засобах навчання підкреслює відповідальність суспільства у виявленні та реалізації цих потреб «діти з особливими освітніми потребами», «діти з особливими потребами» 23
 24. 24. Діти з особливими потребами «children with special needs» • відмова суспільства від розподілу громадян на «повноцінну більшість» та «неповноцінну меншість»; • зміщення пріоритетів у характеристиці дітей з недоліків, порушень, відхилень від норми до фіксації їхніх потреб у особливих умовах та засобах навчання.
 25. 25.  «Звичайна» дитина  Педагоги  Масові школи  Круглі стовпчики для круглих отворів  Дитина з порушеннями психофізичного розвитку  Спеціальні педагоги  Спеціальні школи  Квадратні стовпчики для квадратних отворів
 26. 26.  Адаптація дитини до вимог системи  Система залишається незмінною  Дитина або адаптується до системи, або стає для неї неприйнятною  Перетворювання квадратних стовпчиків на круглі
 27. 27.  Всі діти різні  Всі діти можуть навчатися  Діти мають різні здібності, стан здоров'я, соціальний рівень сім'ї тощо  Адаптація системи до потреб дитини Інклюзивна освіта
 28. 28. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС Історичний екскурс: Від навчання окремих категорій дітей з ООП до диференційованої системи спеціальної освіти: початок ХХ с. – середина 1960-х р. – медична модель - сегрегація Медична модель передбачає, що людина з особливостями розвитку – це хвора людина ї її потрібно перш за все лікувати в спеціальних закладах. Від ізоляції до інтеграції середина 1960-х – середина 1980-х рр. – модель нормалізації – інтеграція Концепція нормалізації – ставить акцент на вихованні дитини з ООП в дусі культурних норм, прийнятих в суспільстві в якому вона живе.
 29. 29. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС • Інтеграція – зусилля, спрямовані на введення дітей з ООП в існуючий освітній простір. УЧЕНЬ → вміння → звичайний клас /як краще пристосувати дитину до життя в дитячому колективі/ • Середина 1980-х р. – наш час – модель включення/залучення - інклюзія В основі моделі лежить – політика та процес, які дають змогу всім дітям брати участь у всіх програмах.
 30. 30. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС • Відмінність у підходах полягає у визнанні того факту, що ми змінюємо суспільство, щоб воно враховувало і пристосовувалося до індивідуальних потреб людей, а не навпаки. УЧЕНЬ → звичайний клас → вміння (за підтримки) /зміни, які має здійснити школа – навчальній програмі, методах роботи, навчальних матеріалах тощо, щоб забезпечити індивідуальні потреби кожної дитини/
 31. 31. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ШКОЛИ З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, заклади освітні мають: - адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, - використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних освітніх потреб та різних форм навчання дітей з особливими потребами. Інклюзивні освітні заклади повинні забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до різних освітніх потреб таких дітей.
 32. 32. Включення дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній навчальний заклад Обласне, міське управління освіти Школа Батьки Моніторинг Управлінські рішення Співпраця З батьками Засоби масової інформації Педагогічна, психологічна підтримка Формування Програмове інформаційної забезпечення культури Особистісноорієнтований підхід Громадські об’єднання та організації Благодійність Волонтерство
 33. 33. Для дітей з особливими потребами Для батьків Можливість здобуття якісної освіти Можливість реалізації своїх потреб Можливість спілкування Працевлаштування Забезпечення особливих освітніх потреб Підвищення самооцінки
 34. 34. Організація навчально-виховного процесу • Навчання здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН для загальноосвітніх та, у разі потреби, спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів. • Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу. З урахуванням індивідуальних особливостей дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів, складається індивідуальний навчальний план
 35. 35. Організація навчально-виховного процесу Індивідуальний навчальний план: •3-8 годин на тиждень - проведення корекційнорозвиткових занять (з урахуванням висновку ПМПК та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку). Такі години враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження дітей з особливими освітніми потребами. Проводяться відповідними вчителями-дефектологами та практичними психологами. •Індивідуальна навчальна програма розробляється педагогічними працівниками (переглядається двічі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування).
 36. 36. Організація навчально-виховного процесу • Розклад уроків для дітей з ООП складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарногігієнічних вимог.
 37. 37. Лист МОНмолодьспору України від 18.05.12 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» • Індивідуальне планування навчально-виховного процесу • Індивідуальна програма розвитку • Індивідуальний навчальний план • Індивідуальна навчальна програма • Портфоліо - накопичувальна система оцінювання індивідуальних досягнень учнів
 38. 38. Індивідуальне планування навчально-виховного процесу План пристосування середовища до потреб дитини
 39. 39. Індивідуальна програма розвитку
 40. 40. Індивідуальний навчальний план • Перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин. Враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо • Розробляється педагогічними працівниками, які беруть безпосередню участь у навчальновиховному процесі, за участю батьків дитини або осіб, які їх замінюють, та затверджується керівником навчального закладу
 41. 41. Індивідуальна навчальна програма • Визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем. • Розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною їх адаптацією
 42. 42. Корекційно-розвиткова робота надання системної кваліфікованої реабілітаційної та корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються чи виховуються в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, за індивідуальною та іншими формами навчання Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2012 № 920 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05 вересня 2012 року за № 1502/21814)
 43. 43. Корекційно-розвиткова робота • Рекомендовано програми розвитку для дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. • Допускається використання авторських, регіональних програм, які затверджуються науковими радами інститутів післядипломної педагогічної освіти.
 44. 44. Корекційно-розвиткова робота Здійснюють Педагоги, психологи з відповідною освітою НРЦ, ПМПК, спеціальні навчальні заклади, ЗОШ, установи соціального захисту, центри практичної психології та соціальної роботи, ресурсні центри. Обов`язкове укладання угод ДНЗ та ЗНЗ з НРЦ або із спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами про співпрацю Координація послуг зазначених фахівців здійснюється місцевими управліннями освітою
 45. 45. Зміст корекційно-розвиткових занять спеціально організовані групові та індивідуальні заняття за напрямками: • для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором: “Соціально-побутове орієнтування”, “Розвиток мовлення”, “Корекція вад розвитку, комунікація”, “Орієнтування в просторі та мобільність”, “Ритміка”, “Лікувальна фізкультура”; предметно-практичне навчання; • для глухих дітей: “Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови”, “Соціальнопобутове орієнтування”, “Ритміка”;
 46. 46. Зміст корекційно-розвиткових занять • спеціально організовані групові та індивідуальні заняття за напрямками: • для дітей зі зниженим слухом: “Розвиток слухового сприймання та формування вимови”, “Ритміка”; • для розумово відсталих дітей: “Розвиток мовлення”, “Соціально-побутове орієнтування”, “Ритміка”, “Лікувальна фізкультура”;
 47. 47. Зміст корекційно-розвиткових занять • спеціально організовані групові та індивідуальні заняття за напрямками: • для дітей з тяжкими порушеннями мовлення: • “Логоритміка”, “Розвиток мовлення”, “Розвиток зв’язного мовлення”, “Лікувальна фізкультура”; • для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: • “Корекція вад розвитку”, “Лікувальна фізкультура”; “Соціально-побутове орієнтування”, • - для дітей із затримкою психічного розвитку: • „Корекція розвитку”, „Розвиток мовлення”, „Ритміка”.
 48. 48. Спеціальні класи для дітей з ООП • Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України від 09.12.2010 № 1224) Спеціально створені умови: • Безперешкодний доступ; • Навчально-матеріальна база; • Кадрове забезпечення Створення спеціальних класів для дітей з розладами спектра аутизму
 49. 49. Визначення цілей та напрямків діяльності ЗНЗ з інклюзивною формою навчання • Індекс інклюзії Стратегія розвитку інклюзивн ого навчально го закладу
 50. 50. Заходи щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року • Забезпечити системну організаційно-методичну, консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, батьків, громадськості щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітейінвалідів; • Забезпечити організацію системної корекційно реабілітаційної допомоги , шляхом налагодження співпраці з навчально-реабілітаційними центрами та спеціальними школами-інтернатами; • Забезпечити доступність та підвезення; • Запровадити системний кваліфікований психологопедагогічний супровід ; • Залучати до роботи волонтерів
 51. 51. Зміни у фінансуванні навчання дітей з ООП у ЗНЗ • Постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 № 881 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149 “Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансферів” • Поширення дії коригуючих коефіцієнтів визначених видатків на навчання дітей з ООП у ЗНЗ, які навчаються у спеціальних класах та в умовах інклюзивного навчання
 52. 52. Нормативно-правове забезпечення роботи асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням
 53. 53. • З 01.09.2012 року уведено посаду асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (Постанова Кабінету Міністрів України від18 липня 2012 року № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963») • У школах, де запроваджується інклюзивне навчання, може вводитися посада вихователя (асистента вчителя) для роботи з учнями, які мають вади розумового (або) фізичного розвитку, з розрахунку 0,5 ставки на клас, у якому навчаються такі діти. (наказ Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 р. № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів»). • Робоче навантаження асистента вчителя 40 год/тиждень. • Посаду може займати людина з педагогічною освітою та відповідною підготовкою до роботи з дітьми із ООП.
 54. 54. Зміст діяльності асистента вчителя • Регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» • листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.05.12 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» • листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.09.2012 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» • посадовою інструкцією асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням
 55. 55. Загальні положення Асистент учителя повинен мати вищу або середню педагогічну освіту. Асистент учителя безпосередньо підпорядковується заступнику директора з навчально-виховної роботи, працює під керівництвом учителя (вчителів) класу, до якого призначений.
 56. 56. Основні напрями діяльності асистента вчителя • Співпраця з учителями щодо організації навчально-виховного процесу дитини з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного класу. • Організація корекційно-розвиткових занять з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дитини. • Створення умов соціальної адаптації дитини з особливими освітніми потребами, формування в неї моделі поведінки у дитячому колективі
 57. 57. Посадові обов`язки • Здійснює співпрацю з учителями в організації навчання та виховання дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного класу, батьками вихованця. • Бере участь у проведенні обстеження, спостережень щодо вивчення психофізичних особливостей дитини. • У складі педагогічно-консультативної команди даного інклюзивного класу бере участь у розробці індивідуального навчального плану учня з особливими освітніми потребами.
 58. 58. Посадові обов`язки • Під керівництвом учителів та інших професійних фахівців бере участь в реалізації індивідуального навчального плану. • Розробляє спільно із заступником директора та практичним психологом календарно-тематичне планування корекційно-розвиткових занять на основі програм загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку відповідно до рішення ПМПК. • Проводить корекційно-розвиткові заняття відповідно до затвердженого календарнотематичного планування та додаткового розкладу, затвердженого директором школи.
 59. 59. Повинен, працюючи під керівництвом учителя, забезпечити: • встановлення довірливих стосунків та позитивних стосунків з учнем з ООП; • індивідуальний підхід (з урахуванням ІНП) до виконання навчально-виховних завдань учнем з ООП під час його роботи разом з іншими учнями у класі; • гнучкий розклад відвідування уроків залежно від стану здоров’я та психологічних особливостей поведінки учня з ООП; • мотивацію та заохочення учня з ООП до участі у навчально-виховному процесі;
 60. 60. Повинен, працюючи під керівництвом учителя, забезпечити: • добір, розробку додаткового дидактичного матеріалу до тем, які вивчаються, враховуючи ООП учня відповідно до вказівок учителя; • допомогу учню з ООП в усвідомленні умов завдань, які подаються вчителем, їх виконанні; • формування, розвиток, мовлення учня з ООІІ, моделювання його структури; • підтримку навчання учня з ООП, надаючи пояснення та демонструючи навички, а також моделюючи належну поведінку в класі, щоб закріпити знання, надані в класі вчителем; • допомогу учневі з ООП у використанні наявних навичок у нових ситуаціях і умовах;
 61. 61. Повинен, працюючи під керівництвом учителя, забезпечити: • використання спеціальних засобів, обладнання й технології; • контроль за поведінкою учня з ООП під час навчально-виховного процесу, виконання вимог безпеки життєдіяльності учня; • спілкування з учнем з ООП ефективно та з повагою, використовуючи мову і тон, що відповідають ситуації та стану учня; • ведення спостережень за навчальною діяльності учня з ООП та об’єктивний запис інформації щодо виконання учнем завдань і поведінки, повідомляти цю інформацію вчителю.
 62. 62. Посадові обов`язки • Здійснює збалансований фізичний, соціальний та психологічний розвиток дитини. • Забезпечує соціальний супровід учня протягом усього шкільного дня, враховуючи поведінку, пов’язану з особливостями психофізичного розвитку дитини, допомагає учневі виконувати щоденні побутові завдання (користування туалетом, перевдягання, прийом їжі, особиста гігієна). • Взаємодіє з членами педагогічного колективу, педагогічно-консультативної команди щодо виховання толерантного ставлення до дитини з ООП в учнівському колективі інклюзивного класу, школи.
 63. 63. Посадові обов`язки • Відповідно до розпорядження адміністрації школи працює з кількома вчителями та декількома учнями, які мають ООП, в інших класах. • Забезпечує охорону життя й здоров’я учня з ООІІ під час навчально-виховного процесу. • Вносить пропозиції щодо покращення умов організації навчально-виховного процесу учня з ООП в умовах інклюзивного класу. • Готується до проведення занять під керівництвом учителя, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичної комісії відповідного профілю. • Підтримує тісний контакт з батьками учня з ООП.
 64. 64. Взаємодія з іншими працівниками закладу • Працює у режимі виконання встановленого йому навчального навантаження відповідно до розкладу навчальних та корекційно-розвиткових занять, бере участь в обов’язкових планових загальношкільних заходах; під керівництвом учителя, у класі якого працює, планує діяльність, яка визначена його посадовими обов’язками. • Під час відсутності учня з ООП, за яким закріплений асистент учителя, може залучатися адміністрацією школи до психолого-педагогічного супроводу інших учнів класу, де працює асистент, або учнів з ООП інших класів. За необхідності щороку учні, якими опікується асистент учителя, можуть змінюватися.
 65. 65. Взаємодія з іншими працівниками закладу • Під час канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної діяльності в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. • Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового й організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами. • Систематично обмінюється інформацією з питань інклюзивного навчання, які належать до його компетентності, з адміністрацією, вчителем, з яким співпрацює, з практичним психологом, батьками дитини з ООП, іншими учасниками навчальновиховного процесу.
 66. 66. Співпраця учителя та асистента вчителя Оцінювання
 67. 67. Співпраця учителя та асистента вчителя Розробка програми
 68. 68. Співпраця учителя та асистента Планування вчителя
 69. 69. Співпраця учителя та асистента вчителя Спостереження
 70. 70. Співпраця учителя та асистента Навчання вчителя
 71. 71. Співпраця учителя та асистента Оцінка вчителя
 72. 72. Співпраця учителя та асистента Звітування вчителя
 73. 73. Будь-яка форма інтегрованого навчання дітей з особливими потребами може бути ефективною лише за наявності відповідних умов: • раннє виявлення відхилень розвитку дитини та започаткування корекційної роботи, що суттєво сприяє підготовці її до інтегрованого навчання; • правильне діагностування та наявність об’єктивних можливостей розвитку дитини (за даними психолого-медико-педагогічної консультації), в тому числі можливості опанування освітнього стандарту у передбачені терміни; • близький до вікової норми рівень психофізичного і мовного розвитку дитини; • психологічна готовність дитини і її батьків до навчання спільно зі здоровими однолітками; • надання дитині кваліфікованої корекційно-реабілітаційної допомоги; • готовність батьків надавати допомогу дитині у процесі її навчання; створення відповідного навчального середовища, побутових умов; • забезпечення необхідними технічними засобами.
 74. 74. За умови відповідного висновку ПМПК в інтегрованих (спеціальних) класах (групах) загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладів можуть перебувати діти з особливими потребами таких категорій: • з порушеннями опорно-рухового апарату, діти з церебральними паралічами, наслідками поліомієліту у відновному і резидуальному станах, з вродженими і набутими деформаціями опорно-рухового апарату, аритрогрипозом, хондродистрофією, міопатією; • з порушенням слуху (з втратою слуху від 30-ти і більше децибел – глухі, слабочуючі); • з важкими мовленнєвими порушеннями; • з порушеннями зору; • із затримкою психічного розвитку; • з обмеженими можливостями розумового розвитку.
 75. 75. • У класі (групі) може бути не більше трьох дітей з особливими потребами. При цьому доцільно (за можливості) комплектувати дітей з особливими потребами однієї категорії (з порушенням слуху або зору тощо). • Тривалість перебування учнів з особливими потребами в інтегрованому класі (групі), за умови цензового навчання, відповідає установленій нормі (статуту навчального закладу).
 76. 76. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!

×