Kump 22

907 views

Published on

Berkenal-Kenalan (al-Ta'aruf) : Islam dan Hubungan Etnik

Saling Memahami (al-Tafahum) : Islam dan Hubungan Etnik

Bekerjasama : Islam dan Hubungan Etnik

Published in: Education, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kump 22

 1. 1. KUMPULAN 22<br /><ul><li> NUR ADILAH LIYANA MD YUSOF 125762
 2. 2. SITI MARIAM ZAKARIA 125911
 3. 3. NURUL NADIAH ABD RAZAK 125912
 4. 4. ZUBAIDAH BT ALIS 195542
 5. 5. ANG PHEIK CHENG 195648
 6. 6. CHOONG SUET YEE 196464
 7. 7. TAN SI WEI 197046
 8. 8. NITYA A/P KRISHNAN 197362
 9. 9. TEH HUI CHEN 195951
 10. 10. CHONG WAN CHING 196816
 11. 11. TAN SHIAW HONG 197526
 12. 12. SIM KHIM TEING 197867
 13. 13. ANG WAN YIN 196855
 14. 14. LEE HUI LOO 196867
 15. 15. WONG KAI SING 195834
 16. 16. ROBIATUL ADAWIYAH BINTI TAKAI JUDIN 195747
 17. 17. AmmiraZunnurainnBintiMazlan 195460
 18. 18. Cindy Lau Shi Qi 195571</li></li></ul><li>ISLAM DAN<br />HUBUNGAN ETNIKBAB 7<br />BERKENAL-KENALAN (AL – TA’RUF) M/S 221<br />SALING MEMAHAMI (AL-TAFAHUM) M/S 226<br />BEKERJASAMA (TA’AWWUN) M/S 228<br />
 19. 19. BERKENAL-KENALAN (AL TA’RUF)<br />Berkenal-kenalan merupakan perkara yang pertama wujud dalam perhubungan sosial oleh Islam<br />Merupakan fitrah manusia yang menjalani kehidupan <br />Oleh itu, berkenal-kenalan perlu bagi menjalani perhubungan<br />
 20. 20. BERKENAL-KENALAN (AL TA’RUF)<br />Tujuan ALLAH mencipta manusia berbeza dari pelbagai aspek kerana untuk memberi pengetahuan kepada manusia supaya dapat melahirkan sifat berkasih sayang antara dua makhluk ini perlukan kepada kenal mengenali <br />Disebabkan itu, Islam menganjurkan perkahwinan bagi umat untuk lebih mengenali antara satu sama lain<br />
 21. 21. BERKENAL-KENALAN (AL TA’RUF)<br />Firman ALLAH surah Al- Hujaratayat 3 bermaksud: Wahaiumatmanusia, sesungguhnyaKamimenciptakankamuterdiridaripadalelakidanwanitadanKamimenjadikankamupelbagaibangsa, bersuku-sukudanberpuak-puak, supayakamusalingmengenaliantarasatusama lain (beramahmesraantarasatusama lain). Sesungguhnyasemulia-muliakamudisisi ALLAH ialahorang yang lebihtakwanyadiantarakamu (bukan yang lebihketurunanataubangsanya) Sesungguhnya ALLAH amatMengetahuilagiamatMendalampengetahuannya.<br />
 22. 22. BERKENAL-KENALAN (AL TA’RUF)<br />Tujuan adalah untuk manusia berbaik-baik antara satu sama lain dan dapat menjalani kehidupan bersama-sama dalam keadaan aman tanpa prasangka dan bermusuhan<br />Islam juga menggalakkan berkenalan dengan lebih dekat bukan setakat mengenali namanya sahaja.<br />
 23. 23. SALING MEMAHAMI (AL-TAFAHUM)<br />Merupakan prinsip kedua dalam perhubungan sosial<br />Oleh sebab terdapat banyak kepercayaan dan juga agama prinsip ini harus dikekalkan untuk melahirkan suasana yang hidup yang penuh dengan sifat kasih sayang dan bertimbang rasa<br />Kehidupan ini juga membawa kepada hidup yang penuh dengan kebajikan<br />
 24. 24. ALLAH telah menegaskan dengan jelas berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 177 supaya berpegang teguh dengan agama Islam yang suci ini dan ditegah berpecah belah<br />Contoh m/s 226<br />SALING MEMAHAMI (AL-TAFAHUM)<br />
 25. 25. BEKERJASAMA (TA’AWWUN)<br />Islam mengnajurkan prinsip ini supaya wujudnya pemantapan dalam kehidupan bermasyarakat dari aspek keluarga, jiran dan masyarakat yang ada dalam komuniti tersebut<br />Merupakan prinsip yang ditekankan dalam Islam kerana prinsip ini mendatangkan kebaikan dan bukannya dalam bentuk kejahatan dan kemaksiatan<br />
 26. 26. BEKERJASAMA (TA’AWWUN)<br />Pertolongnbolehdiberikandalambentuktenaga, hartabendaataubuahfikiran<br />Kerjasama yang terpentingialahmencegahkemungkarandanjugabekerjasamauntukmenyelamatkanmanusiadaripadabencanadanjugakemungkaran<br />

×