Prezentace brunch mashup - p. průšová

589 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
80
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentace brunch mashup - p. průšová

 1. 1. Víme, kam jdeme?MASHUP UVD U HájkůPraha 10.3.2011Petra Průšová, MB za laskavého mentálního přispěníJana Tučka, SM
 2. 2. „Ne vše moderní uspokojí potřeby široké veřejnosti“ 2
 3. 3. „Ne vše moderní uspokojí potřeby široké veřejnosti“ 3
 4. 4. Něco vímeS něčím nepracujemeNěco potřebujeme vědět ihnedNěco nás bude v budoucnu asi trápit 4
 5. 5. Co víme od spotřebitelů?1. Zdrojů zpráv je hodně a Internet hraje důleţitou roli2. Lidé nehledají jen informace, ale i zábavu, oddech a odpočinek3. Rychlost vnímají různě – sledujeme ráno a pak pasivně večer, přes den jen menšina4. Denní tisk pomalu ztrácí a roste podíl bulváru5. Noviny nemají USP6. Časopisy mají více jasnou úlohu7. Inzerce v tisku, ale stále hraje důleţitou roli v mediamixu8. Mladí nejsou tradičními médii tolik přitahováni?? 5
 6. 6. 1. Zdrojů zpráv je hodně a Internet hraje důleţitou roli Není ale pro kaţdého!Profily zpravodajských médií Týdeníky, Noviny Zpravodajství v Internetové Zpravodajství v časopisy denní tisk televizi zpravodajství rádiu Má kvalitní analýzy, které jdou do hloubky 37 4 -20 -3 -4 Nabízejí větší šíři témat 25 1 -15 6 -5Obsahují zpravodajství a témata, která obsahově nejvíce vyhovují vašim potřebám a zájmům 18 -2 -3 -4 -4 Je zde moţné získat vše ke konkrétnímu tématu, které mně právě zajímá 17 -4 -19 14 -3 Vyuţívám ho jako jeden z hlavních zdrojů z oblasti kultury 14 -1 -1 -10 0 Poskytují důvěryhodnější obsah neţ ostatní 12 2 1 -12 -3 Jsou přehledné a srozumitelné 7 3 -2 -8 1 Vyuţívám ho jako jeden z hlavních zdrojů zahraničního zpravodajství -9 -1 -1 11 2 Vyuţívám ho jako jeden z hlavních zdrojů domácího zpravodajství -14 6 2 14 -8 Vyuţívám ho jako jeden z hlavních zdrojů -20 9 1 sportovního zpravodajství 23 -2 Je to zpravodajství určené pro všechny -21 16 -3 15 -14 Má nejrychlejší zpravodajství -26 13 -11 16 22
 7. 7. 2. Lidé nehledají jen informace, ale i zábavu, oddech a odpočinek V% Důvody pro četbu deníků Dozvědět se aktuální udalosti 69 Uţít si chvilku klidu, pohoda, 57 odpočinek Hlavní výhodou tisku Najít tam široký výběr témat 33 jsou potřeby požitku, prožitku a odpočinku… Najít tam uţitečné a praktické 33 informace Porozumět a pochopit současné 14 politické a ekonomické dění Najít tam analýzy a komentáře 11 Nevím 2 7
 8. 8. 3. Rychlost vnímají různě – Nejsilnější potřeba zpravodajství je ráno, přes den jen menšina Největší potřeba být informován je ráno, vyhledávány jsou nejdůleţitější zprávy a počasí „Ráno – abych věděla co na sebe.“ Pokud zpráva zaujme, jsou vyhledávány další informace v jiných masmédiích v průběhu dne, mnohdy právě na Internetu
 9. 9. 3. Rychlost vnímají různě – Nejsilnější potřeba zpravodajství je ráno, přes den jen menšinaDOMA PRÁCE• Rádio – ráno • Rádio – během práce „Já vstávám a pouštím rádio.“ • Internet – ráno pro získání přehledu• Denní tisk – při snídani ráno, při o dění, během polední pauzy anebo cestě do práce puštěn neustále při práci• TV noviny – pasivně večer, nevěnují • Denní tisk – během polední pauzy příliš velkou pozornost obsahu sdělení• Internet – večer pro dohledávání informací o zprávách, které zaujmou• Teletext – zmiňováno pouze muži, zejména pro rychlé zjištění sportu
 10. 10. 4. Denní tisk od r. 2009 pomalu ztrácí 10
 11. 11. 4. Denní tisk pomalu ztrácí a roste podíl bulváru 11
 12. 12. 5. Noviny v současnosti nenabízí přesvědčivý a jedinečný důvod k nákupu častý přechod ke zprávám online pozorují Spontánně respondenti NEDOKÁŢOU JMENOVAT JEDINEČNOU VÝHODU TISKU Noviny vyplňují dlouhou chvíli při cestování, čekání, u kadeřníka „Noviny si schovám, protoţe je nestihnu přečíst, a na konci týdne je neotevřenéJSOU (PŘÍLIŠ) ROZSÁHLÉ A POMALÉ vyhodím, protoţe jsou staré…“ Jsou příliš rozsáhlé v současném rychlém tempu Jsou příliš pomalé (informace nejsou zcela nové) Čtenáři jsou obecně zahlceni informacemi „Všechny informace jsou dneska na internetu, noviny nabízí navíc snad jen kříţovku…“ „Někdy mi přijde líto, ţe je to tolik papíru, který nikdy nepřečtu a vyhodím…“ „Člověk dneska slyší stejné zprávy z rádia, televize několikrát denně…“ 12
 13. 13. …a některé potřeby Internet dobře suplujeDalší potřeby, které jiţ dnes lépe nahrazuje internet být v obraze, nebýt mimo důleţité dění (online media) porovnat různé úhly pohledu a názory (čtenáři sledují a porovnávají více zdrojů online) důvěryhodné informace oddychové podání a vysvětlení informací, orientace v přemíře informací (potřebunaplňují blogy, glosy a týdeníky) Čtenáři nevnímají jako dichotomii oddychové (zábavné) v. závaţné, poţadují obojí zároveň. Odlišují aţ na rovině bulvár / seriózní tisk. Konkrétního důvěryhodného autora a komentáře v tisku sledují jen vysokoškolskyvzdělaní čtenáři a to okrajově „za kaţdými novinami stojí lobbisti, kteří chtějí být Důvěra k tisku není ovšem zadobře s kaţdou vládou“ … „Nerad čítám názory,nikdy stoprocentní protoţe obhajují jen jednu stranu.“ … „Člověk by si jich musel koupit vícero, aby věděl všechno důleţité.“ 13
 14. 14. 6. Časopisy uspokojují i emocionální potřeby RACIONÁLNÍ EMOČNÍ „UDRŽENÍ „ÚNIK V REALITĚ“ OD REALITY“ Nejsou ve vzájemném rozporuJedinečnost (a kouzlo) časopisů spočívá právě v tom, že obě roviny dokážískloubit („2 v 1“), a přitom nekladou nároky na čtenáře (oproti knihám, na které si člověk musí najít čas, více se soustředit atd.) Výjimečnost podstaty časopisů a potenciálu, který mají pro jejich osobní rozvoj Muţi mají tendenci více akcentovat racionální potřeby, zatímco ţeny emoční
 15. 15. 7. Media hrají v nákupním procesu různé role Kdyţ Kdyţ hledám Ovlivní Inspiruje mě, porovnávám Nejvíce Má vliv na více konečný dává tipy značky a důvěřuji volbu značky informací nákup výrobky Internet 51% 66% 63% 43% 47% 40% Doporučení přátel a známých 47% 42% 39% 51% 47% 49% Časopisy 56% 40% 29% 25% 31% 20% Televize 52% 23% 18% 16% 23% 16% Noviny 29% 22% 16% 14% 15% 13% Radia 16% 8% 5% 4% 6% 5% Billboardy, plakáty 15% 5% 3% 3% 5% 4%15
 16. 16. …a inzerce v tisku stále hraje důleţitou roli v mediamixuZ řady trackingových studií plyne, ţe největší povědomí o značkách a jejich komunikaci plyne z TV a časopisů.V závěsu jsou pak outdoor, denní tisk, radio a Internet.Z toho úhlu pohledu je výzva k přítomnosti v „moderních médiích“ ne zcela podloţená. 16
 17. 17. 8. Tradiční média u mladých spíše ztrácíPŘEDSTAV SI, ŢE BY NAJEDNOU VŠECHNY TYTO VĚCI ZMIZELY ZE SVĚTA. CO BY TI NEJVÍC CHYBĚLO? Signifikantní rozdíl 2010/11 vs. 2008 2010/11 2008 2006 3 věci, které by postrádali nejvíce Věc zmíněná jako první 67 27 Televize 66 Televize 29 71 32 64 24 Mobilní telefon 65 Mobilní telefon 28 64 30 58 24 Internet 51 Internet 17 31 8 41 10 PC (mimo internet) 46 PC (mimo internet) 14 37 5 13 4 Knihy 13 Knihy 3 17 5 11 CD přehrávač, 2 CD přehrávač, magnetofon 14 2 31 magnetofon 5 9 1 Časopisy 13 Rádio 2 14 2 9 1 Rádio 10 Časopisy 2 15 2 4 1 Kino 5 Kino 1 5 1 Báze: 1003/1000/1001 17
 18. 18. Nejvíc „in“ je jednoznačně Internet a dokonce i připraví do školy. Knihy nemusí být nutně nudné, na rozdíl od rádia a časopisů, Noviny jsou pro děti naprostá nuda. Rádio Noviny TV Časopisy Knihy Internet ...tě dobře pobaví -16 -27 24 -8 -15 42 ...ti je rodiče doporučují -20 -11 -16 0 -3 49...ti pomáhají v přípravě do školy -27 -19 -16 51 -18 29 ...ţe jsou staromódní -2 29 -16 -8 15 -17 ... najdeš informace, které -23 -18 -10 59 potřebuješ -14 7... mají rádi všichni tvoji kamarádi -14 -27 17 57 -15 -18 ... jsou nudné -5 31 -15 -7 14-18 ... jsou nejvíc „in“ (moderní) -17 -22 4 68 -15 -18 Báze: Děti 11-18 (669)
 19. 19. Co neumíme a potřebujeme vědět hnedSynergie online a tištěných verzí Pracuje v synergii nebo se kanibalizuje? Je potřeba různého obsahu – jak se doplňuje? Jiní nebo stejní čtenáři? Jak nabízet inzerentům? Testovat nejprve zájem a až pak konat? – čtení v mobilu, newsletter do mailu, iPad 19
 20. 20. Tituly jako značky Jasný positioning a profilace - USP Obsah Marketingové aktivity – konzistence Nabídka inzerentům Shoda s jejich značkou Data o čtenářích - lifestyle 20
 21. 21. Předplatitelé jako zdroj loajality Zaměřit se na testování potenciálu synergie – testovat na nich Silný vztah k titulu = Testovat loajalitu a motivátory k „předplacení si“ Více utracených peněz za jeho kupování Speciální využití pro inzerenty –databáze a práce s nimi Pěstovat loajalitu = dárky i pro stávající 21
 22. 22. Budoucnost? Vymanit se z role vagónu – taženého vývojem (často zabrzděného) a stát se ne lokomotivou, ale stavitelem kolejí (Jan Tuček) Víme jaké kontakty spotřebitelé mají -jejich úloha ? Jak se mění životní styl a potřeby populace? Co mladí a jejich vztah k tradičním médiím? Jak udělat klasické kanály atraktivnější? 22
 23. 23. Ale kde je vlastně obsah? Rezignace? Fo 23

×