Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kapitulli                                         5Konceptimi    dhe    he...
problemin    qe    haste    ne    perdorimin   e    produktit.DH) Brainstormin – ka te beje me veprim...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )

5,515 views

Published on

Parimet e marketingut

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )

 1. 1. Kapitulli 5Konceptimi dhe hedhja e produktit te ri ne tregArsyet qe I shtyjne ndermarjen te hedhe produkt te ri ne treg mund te paraqiten ne 3grupe:A) ne tregjet e ngopura, risia eshte mjeti I vetem efikas per te ngjallur dhe plotesuarkerkesenB) risia krijon mundesine per te shtuar fitiminC) ne rastin e ,, dores se hekurt” qe haste shpeshhere ne mardheniet prodhues-shperndares, risia behet nje arme e sigurt ne duart e prodhuesve.Ne teori pranohet 6 kategori produktesh te reja:1. produkte te reja per boten (treg I ri)2. linja produktesh te reja (hyn ne nje treg konceptimi per here te pare)3. shtesa ne linje te produkteve ekzistuese ( aroma ,forma etj)4. permirsim dhe shtimi I performances se produkteve.5. ripozicionimi I produktit ne treg ( treg I ri, segment I ri tregu)6. ulja e kostos se produktit.Burimet e ideve te produkteve te reja:A) Klientet – deshirat e konsumatoreve perbejne piknisjen logjike te kerkimtarit perprodukte te reja. Ndermarjet I percaktojne nevojat nepermjet anketave,testeveprojektuese,punes ne grupe, letrave te sugjerimit.B) Kerkuesit (shkenctaret,inxhinieret etj) – shume ndermarje kerkoje ide nga laboratorete kerkimit per te gjetur ide per produktin.C) Konkurentet – ndermarja duhe ti ndjeke me kujdes hapat e konkurences, nese atokane hedhur produkte ne treg,rezulatet e shitjes duhet te regjistrohen, ndodh qe ndermarjae blen produktin e konkurences me qellim qe ti beje analizen per synim qe te mundesojepermisimet e duhura.D) Perfaqesuesit dhe shperndaresit – nqs shfrytezohen mire perfaqesuesit dheshperndaresit ato jane burim I rendesishem I ideve te reja. Ato kane pervoje te madhe mbinevojat e paplotsuara te clienteles.DH) Drejtimi I pergjithshem – luan nje rol te rendesishem per te percaktuar fushat net ecilat kerkohen ide per produkte te reja.E) Burimet dytesore – duke u bazuar ne burime te ndryshme si shpikesit,kerkuesituniverzitar, konsulentet industrial, agjencite e publicitetit.Metodat e krijimtarisemetodat per aritjen e ideve me te mira : A) Lista e atributeve- kjo teknike ka te beje me hartimin e listes se atributeve te njeobjekti ( produkti ekzistues) , pastaj ne modifikimin e tyre duke kerkuar nje kombinim terij qe te chon ne permisim.B) Asociacionet (lidhjet) e detyruara – ka te beje me numerimin e ideve duke e parecdonjeren prej tyre ne lidhje me te tjerat.C) Analiza morfologjike ose metoda ZWICKYD) Analiza funksionale- ka te beje me studimin e konsumatorit. Ai e pershkruan
 2. 2. problemin qe haste ne perdorimin e produktit.DH) Brainstormin – ka te beje me veprimin e individeve ne grupe , pra mbajnembledhje dhe aty I shprehin te gjithe idete , sa me shume ide te kete aq me mire. = Filtrimi = objekti kryesor I fazes ishte shtimi I numrit te ideve, te faza e filtrimit eshte e kunderta,pra nejanohen idete ( ose reduktohe) . gjate filtrimit ndermarja duhet te menjanoje 2gabime: gabimi I abandonimit dhe gabimi I adoptimit.Ideja: eshte mundesi per produktin.Koncepti: eshte pershkrimi I kesaj ideje ne kendveshtrimin e epersive qe konsumatorido te kete prej saj.}Imazhi: eshte paraqitja efektive qe produkti fiton ne syte e konsumatoreve.= Lancimi = ne kete stad ndermarja ka informacione te mjaftueshme per te vendosur llojin eproduktit. Vendimi per hedhje te produktit ka shume shpenzime ( fabrike,uzine,linje..).vendimi I hedhjes shtron 4 pyetje:1. Kur – momenti I hedhjes. Nqs produkti I rizevendeson nje produkt ekzistues, ateherepresim te harxhohen rezervat e produktit ekzistues. a. lancimi I menjehershem b. lancimi parallel c. lancimi me vone2. Ku – te vendosesh nese produkti duhet hedhun ne nje qytet te vetem, ne nje rajon , netregun e mbrendshem, apo ne ate nderkombetar.3. Kujt4. Si - taktikat qe perdoren gjate hedhjes , ndahet buxheti per marketing dhe planifikohetradha e ngjarjeve.

×