Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )

4,527 views

Published on

Parimet e marketingut

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )

  1. 1. Kapitulli 12 Shperndarja dhe llojet e tregtiseEkzistojn shume kritere per te klasifikuar shperndarjen:1.vendi ne rjet dhe forma e tregtis{treg me shumic dhe pakic}2.statusi I veprimtaris {ndermarje kapitaliste /kooperativiste}3.metoda e shitjes{vetsherbim,shitje me korespodenc}4. siperfaqja e shitjes ( siperfaqe te medha dhe te vogla)5. skalla e specializimit ( bizhuteri/Pazar) Sipas kriterit tregtar:A) Tregti te inegruar 1. ndermarjet tipike kapitaliste a. magazinat e medhe – vendosen ne zonat urbane , kane asortiment shume tegjere dhe nivcel sherbimi shume te lart b. magazinat popullore – variant I thjesht I magazinave te medha, asortiment tengushte. c. shtepite me filiale te shumta – karakterizohen nga sherbimi ne lagje,kryesisht me produkte ushqimore. d. diskonteret dhe siperfaqet e medha. 2. kooperativat e konsumatoreve ( kontrollojne shume pika te shitjeve)B) Tregti e paintegruar: 1. tregtaret me shumice 2. tregtaret e pavarur me pakice.C) Tregtia asociuese - perben nje lloj tregtie ndermjetese midis tregtis se integruar dhete paintegruar: 1. grupimet e tregtareve me shumice – shtojne pushtettin ne negociata kundrejtprodhuesve 2. grupimet e tregtareve me pakic – bashkohen per te bere blere se bashku. 3 zinxhiret e vullnetareve – forme e asocimit ndermjet tregtareve me shumice 4. frashiza – marveshje ne mes prodhuesit dhe nje rjeti tregtaresh Shitja me shumice- Shitesi me shumice eshte nje ndermjetes marketingu qe blen produkte dhe I shet tekshitesit me pakice,shitesit tjere me shumice apo tek ndermarjet tjera qe I perdorin ktoprdukte ne prodhimin e produkteve apo sherbimeve te tjera. Nje shites me shumic as nukprodhon as nuk konsumon produkte te perfunduar.Shitesit me shumice dhe me pakice kane shume gjera te perbashketa. Te 2 veprojne siagjente shitje per furnizuesin dhe si agjent blerje per konsumatoret e tyre. Te 2 llojet janekrjues te dobise se kohes dhe vendit.Ndahen ne :1) Shitesit me shumice tregtare - jane ndermjetes qe kane pronesine e produkteve qeato shesin. Perfaqesojne reth 80% te vellimit te shitjes ne SHBA.Sipas llojit dhe sherbimit qe ato ofrojne shitesit me shumice tregtare ndahen : a. shitesit me shumice tregtare me sherbim te plote ( shitesit me shumic te
  2. 2. produkteve te pergjithshme , shitesit me shumice te linjave te pergjithshme, shitesit meshumice speciale) b. shitesit me shumice tregtare me sherbim te kufizuar c. shitesit me shumice ,, cash and carry” ç. shitesit me shumice me kamion-shesin nje linje te produkteve shitesve me pakice. d. shitesit me shumice te marketingut te drejperdrejt e. ,,drop shippers “ – zoterojne pronesine e produkteve, pro nuk I zoterojnefizikisht produktet. f. rack jobbers -2) Agjentet – zoterojne fizikisht produktet mirpo nuk jane zoter te tyre, nuk mbajerezerva te gjera dhe nuk sigurojne kreditim. Ndihmojne per te regulluar livrimin, apokreditimin,pjese te sherbimeve. ndahen ne: a. brokerat – jane ndermjetes, agjente qe marin nje komision per venien nekontakt te shitesve me bleresit dhe ndihmon ne negociatat kotraktuale. b. tregtari me komision – eshte nje ndermjetes agjent, I ngjajshem me brokerin.Ndryshe nga brokeri , tregtari me komision I jepen disa fuqi te caktuara nga ana eshitesve psh fuqia e permisimit te cmimit. c. ndermarjet e ankanditt – jane ndermjetes, agjente qe realizojne sherbime mevlere ne blerjen dhe shitjen e bagetive, duhanit, veprat e artit, pajisjet mekanike teperdorura. ç. agjentet e prodhuesit (perfaqesuesit e prodhuesit) – jane ndermjetes te pavarurqe jane te specializuar ne shitje dhe jane te disponueshem per prodhuesit qe nukdheshirojne te realizojne vete veprimtarite e shitjes.Agjentet e shitjes paguhen gjithashtu me komision dhe supozohet qe te njifen meproduktet qe trajtone dhe tregjet ku veprojne. Shitja me pakiceKa te beje me te gjitha veprimtarite e biznesit qe jane te lidhura me shitjen e produktevedhe sherbimeve tek konsumatoret perfundimtar. Shitja me pakice perfshin nje shites mepakice,nje njesi shitjeje,apo ndertes sherbimi, qe ka te beje me konsumatoret qe blejneper vete dhe jo per te rishitur. Shitesit me pakice jane grup heterogjen I biznesit. Shitesitme pakice te produkteve mund te jene department, njesit e veshjeve, njesite e shitjes seprodukteve elektronike per konsum individual, njesit e shitjes se produkteve perpermisimin e shtepive.-shitesit me pakice sipas pronesis ndahen 1. shitesit me pakice te poavarur 2. shitesit me pakice departamental-shitesit me pakice sipas strategjise mbizoteruese ndahen: 1. shitja me pakice mbrenda njesive te shitjes – llojllojshmeria e produkteve ,permasat e njesis,niveli I cmimeve krahasuar me konkurentet, shkalla e vetsherbimit,vendndodhja, 2. njesit e shitjes se specialitetit ( shites me pakice me linja te kufizuara) –
  3. 3. karakterizohen nga kushtimi I miksit te produktit dhe thellesia e linjes. 3. njesit e shitjes me departamente – jane me te medha se at ate specialitetit,mbajnenje zgjedhje te madhe te produkteve, duke perfshire veshjet, mobiljet, pajisjet e sigurise. 4. supertregjet dhe njesite e shitjes se leverdishme – ndryshojne shume nga njesitee ,,shitjes se ushqimeve “ 5. njesit e shitjes te leverdishme – jane supertregje te vogla. 6. shitesit me zbritje cmimesh ne katalog 7. shitesit me pakice jashta cmimit (njesi shitje e fabrikes) 8. marketingu I drejperdrejt :shitja me pakice,pa njesi shitjeje fizike me pakiceperfshin perdorimin e pulicitetit , shitjeve me telefon,katalogeve,internetit.

×