SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Kapitulli 12 Shperndarja dhe llojet e tregtise

Ekzistojn shume kritere per te klasifikuar shperndarjen:
1.vendi ne rjet dhe forma e tregtis{treg me shumic dhe pakic}
2.statusi I veprimtaris {ndermarje kapitaliste /kooperativiste}
3.metoda e shitjes{vetsherbim,shitje me korespodenc}
4. siperfaqja e shitjes ( siperfaqe te medha dhe te vogla)
5. skalla e specializimit ( bizhuteri/Pazar)

   Sipas kriterit tregtar:
A) Tregti te inegruar
   1. ndermarjet tipike kapitaliste
     a. magazinat e medhe – vendosen ne zonat urbane , kane asortiment shume te
gjere dhe nivcel sherbimi shume te lart
     b. magazinat popullore – variant I thjesht I magazinave te medha, asortiment te
ngushte.
     c. shtepite me filiale te shumta – karakterizohen nga sherbimi ne lagje,
kryesisht me produkte ushqimore.
     d. diskonteret dhe siperfaqet e medha.
  2. kooperativat e konsumatoreve ( kontrollojne shume pika te shitjeve)
B) Tregti e paintegruar:
  1. tregtaret me shumice
  2. tregtaret e pavarur me pakice.
C) Tregtia asociuese - perben nje lloj tregtie ndermjetese midis tregtis se integruar dhe
te paintegruar:
   1. grupimet e tregtareve me shumice – shtojne pushtettin ne negociata kundrejt
prodhuesve
   2. grupimet e tregtareve me pakic – bashkohen per te bere blere se bashku.
   3 zinxhiret e vullnetareve – forme e asocimit ndermjet tregtareve me shumice
   4. frashiza – marveshje ne mes prodhuesit dhe nje rjeti tregtaresh


    Shitja me shumice
- Shitesi me shumice eshte nje ndermjetes marketingu qe blen produkte dhe I shet tek
shitesit me pakice,shitesit tjere me shumice apo tek ndermarjet tjera qe I perdorin kto
prdukte ne prodhimin e produkteve apo sherbimeve te tjera. Nje shites me shumic as nuk
prodhon as nuk konsumon produkte te perfunduar.
Shitesit me shumice dhe me pakice kane shume gjera te perbashketa. Te 2 veprojne si
agjente shitje per furnizuesin dhe si agjent blerje per konsumatoret e tyre. Te 2 llojet jane
krjues te dobise se kohes dhe vendit.
Ndahen ne :
1) Shitesit me shumice tregtare - jane ndermjetes qe kane pronesine e produkteve qe
ato shesin. Perfaqesojne reth 80% te vellimit te shitjes ne SHBA.
Sipas llojit dhe sherbimit qe ato ofrojne shitesit me shumice tregtare ndahen :
 a. shitesit me shumice tregtare me sherbim te plote ( shitesit me shumic te
produkteve te pergjithshme , shitesit me shumice te linjave te pergjithshme, shitesit me
shumice speciale)
 b. shitesit me shumice tregtare me sherbim te kufizuar
 c. shitesit me shumice ,, cash and carry”
 ç. shitesit me shumice me kamion-shesin nje linje te produkteve shitesve me pakice.
 d. shitesit me shumice te marketingut te drejperdrejt
 e. ,,drop shippers “ – zoterojne pronesine e produkteve, pro nuk I zoterojne
fizikisht produktet.
 f. rack jobbers -
2) Agjentet – zoterojne fizikisht produktet mirpo nuk jane zoter te tyre, nuk mbaje
rezerva te gjera dhe nuk sigurojne kreditim. Ndihmojne per te regulluar livrimin, apo
kreditimin,pjese te sherbimeve.
 ndahen ne:
     a. brokerat – jane ndermjetes, agjente qe marin nje komision per venien ne
kontakt te shitesve me bleresit dhe ndihmon ne negociatat kotraktuale.
     b. tregtari me komision – eshte nje ndermjetes agjent, I ngjajshem me brokerin.
Ndryshe nga brokeri , tregtari me komision I jepen disa fuqi te caktuara nga ana e
shitesve psh fuqia e permisimit te cmimit.
    c. ndermarjet e ankanditt – jane ndermjetes, agjente qe realizojne sherbime me
vlere ne blerjen dhe shitjen e bagetive, duhanit, veprat e artit, pajisjet mekanike te
perdorura.
    ç. agjentet e prodhuesit (perfaqesuesit e prodhuesit) – jane ndermjetes te pavarur
qe jane te specializuar ne shitje dhe jane te disponueshem per prodhuesit qe nuk
dheshirojne te realizojne vete veprimtarite e shitjes.
Agjentet e shitjes paguhen gjithashtu me komision dhe supozohet qe te njifen me
produktet qe trajtone dhe tregjet ku veprojne.


       Shitja me pakice
Ka te beje me te gjitha veprimtarite e biznesit qe jane te lidhura me shitjen e produkteve
dhe sherbimeve tek konsumatoret perfundimtar. Shitja me pakice perfshin nje shites me
pakice,nje njesi shitjeje,apo ndertes sherbimi, qe ka te beje me konsumatoret qe blejne
per vete dhe jo per te rishitur. Shitesit me pakice jane grup heterogjen I biznesit. Shitesit
me pakice te produkteve mund te jene department, njesit e veshjeve, njesite e shitjes se
produkteve elektronike per konsum individual, njesit e shitjes se produkteve per
permisimin e shtepive.

-shitesit me pakice sipas pronesis ndahen
   1. shitesit me pakice te poavarur
   2. shitesit me pakice departamental

-shitesit me pakice sipas strategjise mbizoteruese ndahen:
  1. shitja me pakice mbrenda njesive te shitjes – llojllojshmeria e produkteve ,
permasat e njesis,niveli I cmimeve krahasuar me konkurentet, shkalla e vetsherbimit,
vendndodhja,
   2. njesit e shitjes se specialitetit ( shites me pakice me linja te kufizuara) –
karakterizohen nga kushtimi I miksit te produktit dhe thellesia e linjes.
   3. njesit e shitjes me departamente – jane me te medha se at ate specialitetit,mbajne
nje zgjedhje te madhe te produkteve, duke perfshire veshjet, mobiljet, pajisjet e sigurise.
   4. supertregjet dhe njesite e shitjes se leverdishme – ndryshojne shume nga njesite
e ,,shitjes se ushqimeve “
  5. njesit e shitjes te leverdishme – jane supertregje te vogla.
  6. shitesit me zbritje cmimesh ne katalog
  7. shitesit me pakice jashta cmimit (njesi shitje e fabrikes)
  8. marketingu I drejperdrejt :shitja me pakice,pa njesi shitjeje fizike me pakice
perfshin perdorimin e pulicitetit , shitjeve me telefon,katalogeve,internetit.

More Related Content

What's hot

Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Sabir Asipi
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
 
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Ajete Malaj
 
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )Sabir Asipi
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tijMenaxherat
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiVeton Sopjani
 
02 financa, paraja - kuptimi, format, dhe funksionet
02 financa,  paraja - kuptimi, format, dhe funksionet02 financa,  paraja - kuptimi, format, dhe funksionet
02 financa, paraja - kuptimi, format, dhe funksionetShkumbin Gashi
 
Punim Seminarik - Menaxhment
Punim Seminarik - MenaxhmentPunim Seminarik - Menaxhment
Punim Seminarik - MenaxhmentAdoo Bajjra
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesekonomia
 
Format e konkurences jo te plot
Format e konkurences jo te plotFormat e konkurences jo te plot
Format e konkurences jo te plotArta Balaj
 
Financat publike
Financat publikeFinancat publike
Financat publikeMenaxherat
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Sjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreveSjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreveValdet Shala
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Prezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesitPrezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesitDuresa M. Bytyqi
 
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiareShkenca mbi financat dhe e drejta financiare
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiareEllmedina Balidemaj
 
Punim seminarik ''shkrim akademik''
Punim seminarik ''shkrim akademik''Punim seminarik ''shkrim akademik''
Punim seminarik ''shkrim akademik''Festim Çollaku
 

What's hot (20)

Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
 
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
 
02 financa, paraja - kuptimi, format, dhe funksionet
02 financa,  paraja - kuptimi, format, dhe funksionet02 financa,  paraja - kuptimi, format, dhe funksionet
02 financa, paraja - kuptimi, format, dhe funksionet
 
Punim Seminarik - Menaxhment
Punim Seminarik - MenaxhmentPunim Seminarik - Menaxhment
Punim Seminarik - Menaxhment
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjes
 
Format e konkurences jo te plot
Format e konkurences jo te plotFormat e konkurences jo te plot
Format e konkurences jo te plot
 
Financat publike
Financat publikeFinancat publike
Financat publike
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
 
Segmentimi
SegmentimiSegmentimi
Segmentimi
 
2. vizioni misioni
2. vizioni misioni2. vizioni misioni
2. vizioni misioni
 
Sjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreveSjellja konsumatoreve
Sjellja konsumatoreve
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Prezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesitPrezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesit
 
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiareShkenca mbi financat dhe e drejta financiare
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare
 
Punim seminarik ''shkrim akademik''
Punim seminarik ''shkrim akademik''Punim seminarik ''shkrim akademik''
Punim seminarik ''shkrim akademik''
 
Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
 

Viewers also liked

Projekt gjeografi
Projekt gjeografiProjekt gjeografi
Projekt gjeografiUeda Rrukaj
 
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Jetmir Loku
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeJozef Nokaj
 
britania e madhe
britania e madhebritania e madhe
britania e madheukixh
 
Politika e zhvillimit të tregëtisë
Politika e zhvillimit të tregëtisëPolitika e zhvillimit të tregëtisë
Politika e zhvillimit të tregëtisëShpejtim Rudi
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personaleVilma Hoxha
 
Projekt kurrikular lenda Gjeografi
Projekt kurrikular lenda GjeografiProjekt kurrikular lenda Gjeografi
Projekt kurrikular lenda GjeografiDhimitra Lamaj
 
Ishujt britanike
Ishujt britanikeIshujt britanike
Ishujt britanikeAn An
 
Konkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistikeKonkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistikeBastri Fetahu
 
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisMarinela Abedini
 
Banka dhe afarizem bankar
Banka dhe afarizem bankarBanka dhe afarizem bankar
Banka dhe afarizem bankarMuhamet Sopa
 
Tregu Dhe Llojet E Tij
Tregu Dhe Llojet E TijTregu Dhe Llojet E Tij
Tregu Dhe Llojet E Tijha 15753
 
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarjaManaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarjaVeton Sopjani
 
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Shqiperia ne fokus
Shqiperia ne fokus Shqiperia ne fokus
Shqiperia ne fokus Diana Lamaj
 
Rajonet e Europes
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e EuropesKejti Cela
 

Viewers also liked (20)

Projekt gjeografi
Projekt gjeografiProjekt gjeografi
Projekt gjeografi
 
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
 
britania e madhe
britania e madhebritania e madhe
britania e madhe
 
Transporti
Transporti Transporti
Transporti
 
Politika e zhvillimit të tregëtisë
Politika e zhvillimit të tregëtisëPolitika e zhvillimit të tregëtisë
Politika e zhvillimit të tregëtisë
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
 
Projekt kurrikular lenda Gjeografi
Projekt kurrikular lenda GjeografiProjekt kurrikular lenda Gjeografi
Projekt kurrikular lenda Gjeografi
 
Ishujt britanike
Ishujt britanikeIshujt britanike
Ishujt britanike
 
Konkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistikeKonkurensa monopolistike
Konkurensa monopolistike
 
HISTORIA X
HISTORIA X HISTORIA X
HISTORIA X
 
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
 
Banka dhe afarizem bankar
Banka dhe afarizem bankarBanka dhe afarizem bankar
Banka dhe afarizem bankar
 
Tourism in Albanian
Tourism in AlbanianTourism in Albanian
Tourism in Albanian
 
Tregu Dhe Llojet E Tij
Tregu Dhe Llojet E TijTregu Dhe Llojet E Tij
Tregu Dhe Llojet E Tij
 
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarjaManaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
 
Alpet shqiptare
Alpet shqiptareAlpet shqiptare
Alpet shqiptare
 
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Pyetje dhe përgjigje)
 
Shqiperia ne fokus
Shqiperia ne fokus Shqiperia ne fokus
Shqiperia ne fokus
 
Rajonet e Europes
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e Europes
 

Similar to Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )

Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Sabir Asipi
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregutekonomia
 
Pyetjet nga lënda afarizëm komerial
Pyetjet nga lënda afarizëm komerialPyetjet nga lënda afarizëm komerial
Pyetjet nga lënda afarizëm komerialFadilTerpeza1
 
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Zana Agushi
 
Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultatevePrezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultatevestudent
 

Similar to Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing ) (6)

Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
 
Mbrojtja e konsumatorit
Mbrojtja e konsumatoritMbrojtja e konsumatorit
Mbrojtja e konsumatorit
 
Pyetjet nga lënda afarizëm komerial
Pyetjet nga lënda afarizëm komerialPyetjet nga lënda afarizëm komerial
Pyetjet nga lënda afarizëm komerial
 
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
 
Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultatevePrezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve
 

More from Sabir Asipi

Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Sabir Asipi
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)Sabir Asipi
 
Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Sabir Asipi
 
Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )Sabir Asipi
 
Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Sabir Asipi
 
Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Sabir Asipi
 
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )Sabir Asipi
 

More from Sabir Asipi (7)

Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
 
Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )
 
Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )
 
Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )
 
Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )
 
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
 

Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )

 • 1. Kapitulli 12 Shperndarja dhe llojet e tregtise Ekzistojn shume kritere per te klasifikuar shperndarjen: 1.vendi ne rjet dhe forma e tregtis{treg me shumic dhe pakic} 2.statusi I veprimtaris {ndermarje kapitaliste /kooperativiste} 3.metoda e shitjes{vetsherbim,shitje me korespodenc} 4. siperfaqja e shitjes ( siperfaqe te medha dhe te vogla) 5. skalla e specializimit ( bizhuteri/Pazar) Sipas kriterit tregtar: A) Tregti te inegruar 1. ndermarjet tipike kapitaliste a. magazinat e medhe – vendosen ne zonat urbane , kane asortiment shume te gjere dhe nivcel sherbimi shume te lart b. magazinat popullore – variant I thjesht I magazinave te medha, asortiment te ngushte. c. shtepite me filiale te shumta – karakterizohen nga sherbimi ne lagje, kryesisht me produkte ushqimore. d. diskonteret dhe siperfaqet e medha. 2. kooperativat e konsumatoreve ( kontrollojne shume pika te shitjeve) B) Tregti e paintegruar: 1. tregtaret me shumice 2. tregtaret e pavarur me pakice. C) Tregtia asociuese - perben nje lloj tregtie ndermjetese midis tregtis se integruar dhe te paintegruar: 1. grupimet e tregtareve me shumice – shtojne pushtettin ne negociata kundrejt prodhuesve 2. grupimet e tregtareve me pakic – bashkohen per te bere blere se bashku. 3 zinxhiret e vullnetareve – forme e asocimit ndermjet tregtareve me shumice 4. frashiza – marveshje ne mes prodhuesit dhe nje rjeti tregtaresh Shitja me shumice - Shitesi me shumice eshte nje ndermjetes marketingu qe blen produkte dhe I shet tek shitesit me pakice,shitesit tjere me shumice apo tek ndermarjet tjera qe I perdorin kto prdukte ne prodhimin e produkteve apo sherbimeve te tjera. Nje shites me shumic as nuk prodhon as nuk konsumon produkte te perfunduar. Shitesit me shumice dhe me pakice kane shume gjera te perbashketa. Te 2 veprojne si agjente shitje per furnizuesin dhe si agjent blerje per konsumatoret e tyre. Te 2 llojet jane krjues te dobise se kohes dhe vendit. Ndahen ne : 1) Shitesit me shumice tregtare - jane ndermjetes qe kane pronesine e produkteve qe ato shesin. Perfaqesojne reth 80% te vellimit te shitjes ne SHBA. Sipas llojit dhe sherbimit qe ato ofrojne shitesit me shumice tregtare ndahen : a. shitesit me shumice tregtare me sherbim te plote ( shitesit me shumic te
 • 2. produkteve te pergjithshme , shitesit me shumice te linjave te pergjithshme, shitesit me shumice speciale) b. shitesit me shumice tregtare me sherbim te kufizuar c. shitesit me shumice ,, cash and carry” ç. shitesit me shumice me kamion-shesin nje linje te produkteve shitesve me pakice. d. shitesit me shumice te marketingut te drejperdrejt e. ,,drop shippers “ – zoterojne pronesine e produkteve, pro nuk I zoterojne fizikisht produktet. f. rack jobbers - 2) Agjentet – zoterojne fizikisht produktet mirpo nuk jane zoter te tyre, nuk mbaje rezerva te gjera dhe nuk sigurojne kreditim. Ndihmojne per te regulluar livrimin, apo kreditimin,pjese te sherbimeve. ndahen ne: a. brokerat – jane ndermjetes, agjente qe marin nje komision per venien ne kontakt te shitesve me bleresit dhe ndihmon ne negociatat kotraktuale. b. tregtari me komision – eshte nje ndermjetes agjent, I ngjajshem me brokerin. Ndryshe nga brokeri , tregtari me komision I jepen disa fuqi te caktuara nga ana e shitesve psh fuqia e permisimit te cmimit. c. ndermarjet e ankanditt – jane ndermjetes, agjente qe realizojne sherbime me vlere ne blerjen dhe shitjen e bagetive, duhanit, veprat e artit, pajisjet mekanike te perdorura. ç. agjentet e prodhuesit (perfaqesuesit e prodhuesit) – jane ndermjetes te pavarur qe jane te specializuar ne shitje dhe jane te disponueshem per prodhuesit qe nuk dheshirojne te realizojne vete veprimtarite e shitjes. Agjentet e shitjes paguhen gjithashtu me komision dhe supozohet qe te njifen me produktet qe trajtone dhe tregjet ku veprojne. Shitja me pakice Ka te beje me te gjitha veprimtarite e biznesit qe jane te lidhura me shitjen e produkteve dhe sherbimeve tek konsumatoret perfundimtar. Shitja me pakice perfshin nje shites me pakice,nje njesi shitjeje,apo ndertes sherbimi, qe ka te beje me konsumatoret qe blejne per vete dhe jo per te rishitur. Shitesit me pakice jane grup heterogjen I biznesit. Shitesit me pakice te produkteve mund te jene department, njesit e veshjeve, njesite e shitjes se produkteve elektronike per konsum individual, njesit e shitjes se produkteve per permisimin e shtepive. -shitesit me pakice sipas pronesis ndahen 1. shitesit me pakice te poavarur 2. shitesit me pakice departamental -shitesit me pakice sipas strategjise mbizoteruese ndahen: 1. shitja me pakice mbrenda njesive te shitjes – llojllojshmeria e produkteve , permasat e njesis,niveli I cmimeve krahasuar me konkurentet, shkalla e vetsherbimit, vendndodhja, 2. njesit e shitjes se specialitetit ( shites me pakice me linja te kufizuara) –
 • 3. karakterizohen nga kushtimi I miksit te produktit dhe thellesia e linjes. 3. njesit e shitjes me departamente – jane me te medha se at ate specialitetit,mbajne nje zgjedhje te madhe te produkteve, duke perfshire veshjet, mobiljet, pajisjet e sigurise. 4. supertregjet dhe njesite e shitjes se leverdishme – ndryshojne shume nga njesite e ,,shitjes se ushqimeve “ 5. njesit e shitjes te leverdishme – jane supertregje te vogla. 6. shitesit me zbritje cmimesh ne katalog 7. shitesit me pakice jashta cmimit (njesi shitje e fabrikes) 8. marketingu I drejperdrejt :shitja me pakice,pa njesi shitjeje fizike me pakice perfshin perdorimin e pulicitetit , shitjeve me telefon,katalogeve,internetit.