SlideShare a Scribd company logo

Orientimi marketing ne biznes ( marketing )

Parimet e marketingut

1 of 2
Download to read offline
Kapitulli I
Orientimi marketing I biznesit
Termi marketing ka prejardhje anglo-saksione,market-treg dhe sufiksi –ing
Shoqata amerikane per marketing jep kete definicion per marketingun:Marketingu eshte
aktivitet qe drejton rrjedhat e mallit dhe te sherbimeve prej te prodhuesi deri tek
konsumatori.
Filip Kotler:Marketingu nenkupton biznesin e tregut,per permbushjen e nevojave dhe
deshirave te njerezve.
Roko: Marketingu nenkupton aktivitet biznesor qe e lidh prodhuesin me
konsumatoret,dhe permbushjen maksimale te nevojave te konsumatoreve qe ne treg
paraqiten si kerkesa.
Marketingu eshte teresia e aktiviteteve me te cilat prodhimi optimalizohet per
permbushjen e nevojave dhe kerkesave te konsumatoreve, ngase tregu sugjeron per
menyren      e     prodhimit,asortimentit,shperndarjen     dhe     cmimin.
Orientimet            e             marketingut           :
1) Orientimet ne prodhim: karakterisitike eshte ajo se ndermarjet prodhonin shume duke
e anashkaluar tregun.Orientimi ne prodhim zgjati nga viti 1850 deri 1930.ne dekaden e
trete te shekullit XX paraqitet kriza e madhe ekonomike si shkak I hiperprodhimit te
pakontrolluar.
2) Orientimi ne shitje:ngaqe nga prodhimi I tepert u alarmua se ndihet nevoja e aftesimit
te shitjes.kjo zgjati 2 dekada deri ne 1950.i jepet rol I rendesishem personelit te sherbimit
ne                                           shitje.
3) Orientimi ne marketing : aktivitetin e fillon te konsumatori ( kerkesat ,deshirat,
nevojat) e nderlidh me prodhimin me qellim te realizimit te prodhimit te suksesshem qe
kenaq konsumatorin.programin e prodhimit e mbeshtet ne kerkesat e konsumatorit.
Zhvillimi I marketingut mund te shihet edhe sipas llojit te ekonomise :
1) ekonomia e prodhimit :oferta eshte me e ulet se kerkesa.ne kete lloj ekonomie duhet
vetem    te   dish   te  prodhosh    per    te  qene  I   suksesshem.
2 ) ekonomia e shperndarjes : oferta barazohet me kerkesen, nuk mjafton vetem te
prodhosh por duhet te dish edhe te shesesh dhe duhet ndikuar ne treg.
3 ) ekonomia e tregut :oferta me e larte se kerkesa, ndermarja ndikohet nga faktoret
teknologjik,ekonomik,sociologjik,politik etj.ne shekullin ne te cilin jetojme konsumatori
eshte            shume             I          rendesishem.

Funksionet e marketingut jane:univerzale per faktin se ato duhet te realizohen per te
gjitha       sistemet       e      marketingut.ndahen       ne:
A) Funksioni I shkembbimit : perbehet nga blerja dhe shitja.funksioni I shitjes eshte
ndoshta funksioni me tipik I marketingut dhe ze nje vend qendror ne te. Ai ka te beje me
identifikimin e bleresve,hartimin e realizimin e fushatave promovuese me qellim ritjen e
shitjes.
B) Funksioni I shperndarjes fizike ( transporti dhe ruajta) : nenkupton levizjen e
produkteve nga vendi ku ato prodhohen apo blihen ne drejtim te vendit ku ato kerkohen,
pra transportimi I tyre.Funksioni ruajtes ka te beje me sigurimin e produktit deri ne
kerkesen e klientit.ne kete menyre perdorim depot ose hapsira me qira.
C) Funksioni I lehtesive : ka te beje me standardizimin dhe klasifikimin, financimin,
perfitimin e informacioneve, marjen persiper te rezikut-te gjitha keta e lehtesojne
realizimin                 e                shperndarjes.
a.standardizimi-si   funksion   shpjegon  kategorine   e   produktit   psh
(permasat,pesha,lartesia,gjeresia,ngjyra)
b. klasifikimi – ka te beje me ndarjen e produkteve ne klasa sipas cilesise.
c.financimi – shpjegon pagesat qe I mer furnitori ose prodhuesi per mallrat.
d. informimi- ka te beje me mbledhjen , analizen e informacionit do te na sherbeje per te
planifikuar. ( reagimi I konsumatoreve ne treg, sjellla e konsumatove ne treg etj )
dh. Reziku- marja persiper e rezikut dmth ndermarjet nuk jane asnjehere te sigurta se
produktin do ta blejne konsumatoret ose se produkti nuk do te demtohet ose te vidhet
para             se            te            shitet..

Instrumentet    (politikat)   kryesore     te   marketingut     miks   :
Produkti     ,    Shperndarja    ,      Cmimi    ,     Promocioni.

Tregjet:
1) Tregjet gjenerike – kuptojme nevojat relativisht te ngjajshme per te cilat shitesit
propozojne    menyra   te    ndryshme     per   ti    plotesuar    ato.
2) Treg produkti – kuptojme nevojat krejtesisht te ngjajshme, per te cilat shitesi propozon
ose ofron zevendesues te perafert per ti kenaqur ato, ato ndahen ne :
                    a.    objekti-   lloji    I    produktit
          b . qellimi -        nevojat funksionale te klientit
               c   .   destinacioni   –   tipi   I   klientit
                                    d.      vendi

Kritika      ne      lidhje       me        marketingun      :
a. publiciteti genjeshter- nxit shpenzime te kota, manipulon konsumatorin.
b.    marketingu    nxit     isntikte    materialiste    tek    njerezit
c. kredia ne konsum – shty njerezit te blejne objekte per te cilat nuk kane nevoje.

Recommended

Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregutekonomia
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Zana Agushi
 
Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Sabir Asipi
 
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Zana Agushi
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajAtlantida Marketing Club
 

More Related Content

What's hot

Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Menaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxherat
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Sabir Asipi
 
Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Sabir Asipi
 
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Zana Agushi
 
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Jetmir Loku
 
Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Sabir Asipi
 
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiHekuran Zogaj
 
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Ajete Malaj
 
Plani strategjik i Korporates Walmart
Plani strategjik i Korporates WalmartPlani strategjik i Korporates Walmart
Plani strategjik i Korporates WalmartTarget
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Marketingu Nderkombetar - Ali Jakupi
Marketingu Nderkombetar - Ali JakupiMarketingu Nderkombetar - Ali Jakupi
Marketingu Nderkombetar - Ali JakupiMenaxherat
 
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
 
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)fatonbajrami1
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiVeton Sopjani
 

What's hot (20)

Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2
 
Menaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeve
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
 
Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
 
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHMENTI - Dr. Berim Ramosaj (Pyetje dhe përgjigje)
 
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
 
Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
 
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
 
Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )Publiciteti ( marketing )
Publiciteti ( marketing )
 
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
 
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
 
Plani strategjik i Korporates Walmart
Plani strategjik i Korporates WalmartPlani strategjik i Korporates Walmart
Plani strategjik i Korporates Walmart
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
 
Marketingu Nderkombetar - Ali Jakupi
Marketingu Nderkombetar - Ali JakupiMarketingu Nderkombetar - Ali Jakupi
Marketingu Nderkombetar - Ali Jakupi
 
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
BIZNESI NDËRKOMBËTAR - Dr. Besim Beqaj (Sllajdet e ligjëratave)
 
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
 
Biznes Ndërkombëtar
Biznes NdërkombëtarBiznes Ndërkombëtar
Biznes Ndërkombëtar
 

Viewers also liked

Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
 
Sipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe BiznesiSipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe BiznesiMenaxherat
 
Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6Valdet Shala
 
Testi i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimiTesti i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimiValdet Shala
 
Projekt ne marketing
Projekt ne marketingProjekt ne marketing
Projekt ne marketinganxhelomorava
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni ekonomia
 
Reklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesitReklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesitkoralda
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitVeton Sopjani
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)Sabir Asipi
 
Teme diplome Fatjon Likollari
Teme diplome Fatjon LikollariTeme diplome Fatjon Likollari
Teme diplome Fatjon LikollariEduart Likollari
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeVeton Sopjani
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tijMenaxherat
 
Kuptimi i sipërmarrjes
Kuptimi i sipërmarrjesKuptimi i sipërmarrjes
Kuptimi i sipërmarrjesBesjona Jusufi
 
The Search for Meaning in B2B Marketing
The Search for Meaning in B2B MarketingThe Search for Meaning in B2B Marketing
The Search for Meaning in B2B MarketingVelocity Partners
 

Viewers also liked (14)

Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Sipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe BiznesiSipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe Biznesi
 
Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6
 
Testi i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimiTesti i dyte marketingu mix cmimi
Testi i dyte marketingu mix cmimi
 
Projekt ne marketing
Projekt ne marketingProjekt ne marketing
Projekt ne marketing
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
 
Reklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesitReklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesit
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktit
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
 
Teme diplome Fatjon Likollari
Teme diplome Fatjon LikollariTeme diplome Fatjon Likollari
Teme diplome Fatjon Likollari
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
 
Kuptimi i sipërmarrjes
Kuptimi i sipërmarrjesKuptimi i sipërmarrjes
Kuptimi i sipërmarrjes
 
The Search for Meaning in B2B Marketing
The Search for Meaning in B2B MarketingThe Search for Meaning in B2B Marketing
The Search for Meaning in B2B Marketing
 

Similar to Orientimi marketing ne biznes ( marketing )

Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e iiekonomia
 
Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )Sabir Asipi
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëJozef Nokaj
 
Koncepti marketingut
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingutMenaxherat
 
Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit xZana Agushi
 
Marketingu Global
Marketingu GlobalMarketingu Global
Marketingu GlobalMenaxherat
 
MARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMenaxherat
 
Testi i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produktiTesti i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produktiValdet Shala
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personaleVilma Hoxha
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoekonomia
 
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )Sabir Asipi
 
2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_reGashi Besnik
 
Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultatevePrezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultatevestudent
 
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )Sabir Asipi
 

Similar to Orientimi marketing ne biznes ( marketing ) (20)

c00d
c00dc00d
c00d
 
C00d
C00dC00d
C00d
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
 
Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
 
Koncepti marketingut
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingut
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
 
Marketingu Global
Marketingu GlobalMarketingu Global
Marketingu Global
 
MARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTIT
 
Testi i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produktiTesti i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produkti
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
 
Marketing2
Marketing2Marketing2
Marketing2
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
 
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
 
2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re
 
Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultatevePrezentimi dhe interpretimi i rezultateve
Prezentimi dhe interpretimi i rezultateve
 
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
 

Orientimi marketing ne biznes ( marketing )

 • 1. Kapitulli I Orientimi marketing I biznesit Termi marketing ka prejardhje anglo-saksione,market-treg dhe sufiksi –ing Shoqata amerikane per marketing jep kete definicion per marketingun:Marketingu eshte aktivitet qe drejton rrjedhat e mallit dhe te sherbimeve prej te prodhuesi deri tek konsumatori. Filip Kotler:Marketingu nenkupton biznesin e tregut,per permbushjen e nevojave dhe deshirave te njerezve. Roko: Marketingu nenkupton aktivitet biznesor qe e lidh prodhuesin me konsumatoret,dhe permbushjen maksimale te nevojave te konsumatoreve qe ne treg paraqiten si kerkesa. Marketingu eshte teresia e aktiviteteve me te cilat prodhimi optimalizohet per permbushjen e nevojave dhe kerkesave te konsumatoreve, ngase tregu sugjeron per menyren e prodhimit,asortimentit,shperndarjen dhe cmimin. Orientimet e marketingut : 1) Orientimet ne prodhim: karakterisitike eshte ajo se ndermarjet prodhonin shume duke e anashkaluar tregun.Orientimi ne prodhim zgjati nga viti 1850 deri 1930.ne dekaden e trete te shekullit XX paraqitet kriza e madhe ekonomike si shkak I hiperprodhimit te pakontrolluar. 2) Orientimi ne shitje:ngaqe nga prodhimi I tepert u alarmua se ndihet nevoja e aftesimit te shitjes.kjo zgjati 2 dekada deri ne 1950.i jepet rol I rendesishem personelit te sherbimit ne shitje. 3) Orientimi ne marketing : aktivitetin e fillon te konsumatori ( kerkesat ,deshirat, nevojat) e nderlidh me prodhimin me qellim te realizimit te prodhimit te suksesshem qe kenaq konsumatorin.programin e prodhimit e mbeshtet ne kerkesat e konsumatorit. Zhvillimi I marketingut mund te shihet edhe sipas llojit te ekonomise : 1) ekonomia e prodhimit :oferta eshte me e ulet se kerkesa.ne kete lloj ekonomie duhet vetem te dish te prodhosh per te qene I suksesshem. 2 ) ekonomia e shperndarjes : oferta barazohet me kerkesen, nuk mjafton vetem te prodhosh por duhet te dish edhe te shesesh dhe duhet ndikuar ne treg. 3 ) ekonomia e tregut :oferta me e larte se kerkesa, ndermarja ndikohet nga faktoret teknologjik,ekonomik,sociologjik,politik etj.ne shekullin ne te cilin jetojme konsumatori eshte shume I rendesishem. Funksionet e marketingut jane:univerzale per faktin se ato duhet te realizohen per te gjitha sistemet e marketingut.ndahen ne: A) Funksioni I shkembbimit : perbehet nga blerja dhe shitja.funksioni I shitjes eshte ndoshta funksioni me tipik I marketingut dhe ze nje vend qendror ne te. Ai ka te beje me identifikimin e bleresve,hartimin e realizimin e fushatave promovuese me qellim ritjen e shitjes. B) Funksioni I shperndarjes fizike ( transporti dhe ruajta) : nenkupton levizjen e produkteve nga vendi ku ato prodhohen apo blihen ne drejtim te vendit ku ato kerkohen, pra transportimi I tyre.Funksioni ruajtes ka te beje me sigurimin e produktit deri ne kerkesen e klientit.ne kete menyre perdorim depot ose hapsira me qira. C) Funksioni I lehtesive : ka te beje me standardizimin dhe klasifikimin, financimin, perfitimin e informacioneve, marjen persiper te rezikut-te gjitha keta e lehtesojne
 • 2. realizimin e shperndarjes. a.standardizimi-si funksion shpjegon kategorine e produktit psh (permasat,pesha,lartesia,gjeresia,ngjyra) b. klasifikimi – ka te beje me ndarjen e produkteve ne klasa sipas cilesise. c.financimi – shpjegon pagesat qe I mer furnitori ose prodhuesi per mallrat. d. informimi- ka te beje me mbledhjen , analizen e informacionit do te na sherbeje per te planifikuar. ( reagimi I konsumatoreve ne treg, sjellla e konsumatove ne treg etj ) dh. Reziku- marja persiper e rezikut dmth ndermarjet nuk jane asnjehere te sigurta se produktin do ta blejne konsumatoret ose se produkti nuk do te demtohet ose te vidhet para se te shitet.. Instrumentet (politikat) kryesore te marketingut miks : Produkti , Shperndarja , Cmimi , Promocioni. Tregjet: 1) Tregjet gjenerike – kuptojme nevojat relativisht te ngjajshme per te cilat shitesit propozojne menyra te ndryshme per ti plotesuar ato. 2) Treg produkti – kuptojme nevojat krejtesisht te ngjajshme, per te cilat shitesi propozon ose ofron zevendesues te perafert per ti kenaqur ato, ato ndahen ne : a. objekti- lloji I produktit b . qellimi - nevojat funksionale te klientit c . destinacioni – tipi I klientit d. vendi Kritika ne lidhje me marketingun : a. publiciteti genjeshter- nxit shpenzime te kota, manipulon konsumatorin. b. marketingu nxit isntikte materialiste tek njerezit c. kredia ne konsum – shty njerezit te blejne objekte per te cilat nuk kane nevoje.