Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRGOVAČKA ROBA
 TRGOVINA – gospodarska djelatnost koja se bavi
kupnjom, prodajom i posredovanjem na
domadem i inozemnom tržištu radi pov...
VRSTE TRGOVINE
 TRGOVINA NA MALO (maloprodaja) – trgovac
nabavlja robu da bi je prodao krajnjem potrošaču
 TRGOVINA NA V...
 ROBA – predmet trgovine
 svaki proizvod namijenjen tržištu
 predmet prometa trgovačkih tvrtki
 služi za podmirenje os...
 Trgovac se u obavljanju trgovinske djelatnosti
susrede s tri faze:
 Nabavom trgovačke robe
 Uskladištenjem
 Prodajom ...
NABAVA TRGOVAČKE ROBE
 NABAVNA VRIJEDNOST:
 Fakturna vrijednost
 Ovisni troškovi nabave (prijevoz robe, ukrcaj, iskrcaj...
KALKULACIJA
 Kalkulacija je računski postupak utvrđivanja
određene cijene (nabavne, prodajne, proizvodne...)
 Pomodu kal...
 KALKULACIJA TROŠKOVA KUPNJE (NABAVNE
CIJENE) TRGOVAČKE ROBE
kupovna vrijednost (cijena)
+ ovisni troškovi
= troškovi kup...
KALKULACIJE NABAVNE VRIJEDNOSTI U TRGOVINI
 JEDNOSTAVNA KALKULACIJA (str. 134)
 KALKULACIJA PRIMJENOM POSTOTNE METODE
(s...
POSTOTNA METODA
Ovisni troškovi x 100
% ovisnih troškova =
Kupovna (fakturna) vrijednost
 prema postotnoj metodi ili meto...
TEŽINSKA METODA
 ukupni se ovisni troškovi rasporede na pojedine vrste
nabavljene robe pomodu težinskog mjerila, tako da ...
KALKULACIJE PRODAJNE VRIJEDNOSTI U TRGOVINI
 Ako se trgovačka roba evidentira po prodajnoj
vrijednosti, tada se u kalkula...
KALKULACIJA TRŽIŠNE (PRODAJNE) CIJENE
TRGOVAČKE ROBE U TRGOVINI NA VELIKO
 1. stupanj kalkulacije – izračun troškova kupn...
ELEMENTI PRODAJNE CIJENE TRGOVAČKE ROBE
 troškovi kupnje (nabavna cijena)
 trgovačka marža (razlika u cijeni)
 tržišna ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trgovačka roba

7,984 views

Published on

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trgovačka roba

 1. 1. TRGOVAČKA ROBA
 2. 2.  TRGOVINA – gospodarska djelatnost koja se bavi kupnjom, prodajom i posredovanjem na domadem i inozemnom tržištu radi povezivanja sudionika tržišta:  proizvođača i potrošača - interpersonalno  mjesta proizvodnje s mjestom potrošnje – interlokalno  vremenskim povezivanjem – intertempolarno
 3. 3. VRSTE TRGOVINE  TRGOVINA NA MALO (maloprodaja) – trgovac nabavlja robu da bi je prodao krajnjem potrošaču  TRGOVINA NA VELIKO (veleprodaja) – trgovac nabavlja robu da bi je prodao drugom trgovcu  TRGOVINA PREMA PODRUČJU DJELOVANJA  unutarnja (nacionalna)  vanjska (trgovina s inozemstvom)
 4. 4.  ROBA – predmet trgovine  svaki proizvod namijenjen tržištu  predmet prometa trgovačkih tvrtki  služi za podmirenje osobnih potreba, potreba proizvodnje djelatnosti i javne potrošnje
 5. 5.  Trgovac se u obavljanju trgovinske djelatnosti susrede s tri faze:  Nabavom trgovačke robe  Uskladištenjem  Prodajom trgovačke robe
 6. 6. NABAVA TRGOVAČKE ROBE  NABAVNA VRIJEDNOST:  Fakturna vrijednost  Ovisni troškovi nabave (prijevoz robe, ukrcaj, iskrcaj, osiguranje i svi ostali troškovi do dovođenja robe u skladište trgovca)  Ovisni troškovi se raspoređuju na nabavljenu robu korištenjem raznih metoda odnosno osnovica za raspored (ovisno o količini, težini, vrijednosti)
 7. 7. KALKULACIJA  Kalkulacija je računski postupak utvrđivanja određene cijene (nabavne, prodajne, proizvodne...)  Pomodu kalkulacija troškovi se raspoređuju na pojedine nosioce (proizvode ili usluge).  Vrste kalkulacija prema cijeni koja se kalkulira:  kalkulacija troškova kupnje (nabavne cijene) – cijene po kojoj se nabavlja roba  kalkulacija tržišne (prodajne) cijene – po kojoj se prodaje roba
 8. 8.  KALKULACIJA TROŠKOVA KUPNJE (NABAVNE CIJENE) TRGOVAČKE ROBE kupovna vrijednost (cijena) + ovisni troškovi = troškovi kupnje (nabave)  Troškovi kupnje su prvi stupanj u kalkulaciji robe.  Oni pokazuju koliko poduzetnika stoji nabava pojedine vrste robe.
 9. 9. KALKULACIJE NABAVNE VRIJEDNOSTI U TRGOVINI  JEDNOSTAVNA KALKULACIJA (str. 134)  KALKULACIJA PRIMJENOM POSTOTNE METODE (str. 134)  KALKULACIJA PRIMJENOM TEŽISNKOG FAKTORA (str. 135)
 10. 10. POSTOTNA METODA Ovisni troškovi x 100 % ovisnih troškova = Kupovna (fakturna) vrijednost  prema postotnoj metodi ili metodi udjela, robi vede vrijednosti proporcionalno se dodaje i vedi iznos ovisnih troškova
 11. 11. TEŽINSKA METODA  ukupni se ovisni troškovi rasporede na pojedine vrste nabavljene robe pomodu težinskog mjerila, tako da se količina svake vrste nabavljene robe pomnoži s težinskim faktorom  težinski faktor označuje koliko iznos ukupnih ovisnih troškova otpada na jedinicu mjere cjelokupne nabavljene robe ukupni iznos ovisnih troškova  težinski faktor = ukupna količina nabavljene robe = ovisni troškovi po jedinici težine robe
 12. 12. KALKULACIJE PRODAJNE VRIJEDNOSTI U TRGOVINI  Ako se trgovačka roba evidentira po prodajnoj vrijednosti, tada se u kalkulaciju uključuje trgovačka marža ili tzv. razlika u cijeni (RUC), iz koje trgovac podmiruje troškove trgovine i ostvaruje svoju zaradu  Razlika između prodajne vrijednosti i maloprodajne vrijednosti je u PDV-u koji je iskazan u maloprodajnoj vrijednosti  RABAT – postotak od prodajne cijene bez pdv-a koji određuje proizvođač ili veletrgovac, a iz kojega se pokrivaju troškovi trgovine i ostvaruje zarada
 13. 13. KALKULACIJA TRŽIŠNE (PRODAJNE) CIJENE TRGOVAČKE ROBE U TRGOVINI NA VELIKO  1. stupanj kalkulacije – izračun troškova kupnje (nabavne cijene)  2. stupanj kalkulacije – izračun tržišne (prodajne) cijene  Razlika između prodajne cijene i troškova kupnje trgovačke robe je razlika u cijeni tj. trgovačka marža.  Prodaje li se roba neposredno potrošaču, prodajna cijena sadrži porez na dodanu vrijednost.
 14. 14. ELEMENTI PRODAJNE CIJENE TRGOVAČKE ROBE  troškovi kupnje (nabavna cijena)  trgovačka marža (razlika u cijeni)  tržišna cijena bez PDV-a  obračunani porez na dodanu vrijednost  tržišna (prodajna) cijena s PDV-om

×