Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Threshold concepts, wsb 2018

159 views

Published on

Zagadnienie rozwoju kompetencji informacyjnych (ang. information literacy) w szkole wyższej posiada co najmniej trzy wymiary, mianowicie: (1) cele i efekty uczenia się – co studenci powinni wiedzieć, umieć i akceptować w obszarze indywidualnego i grupowego zarządzania informacją; (2) organizacja kształcenia – formy, metody i środki dydaktyczne; (3) sposoby ewaluacji kompetencji informacyjnych. Referat poświęcony jest pierwszemu – z wymienionych – aspektowi. Charakterystykę oczekiwanych efektów kształcenia – także w dziedzinie information literacy – można oprzeć na tzw. koncepcjach progowych (ang. threshold concepts), czyli ideach, które – gdy zostaną pojęte – otwierają nowe pespektywy poznawcze, powodują transformację umiejętności i wiedzy, a nawet zmianę światopoglądu. Najważniejszą współczesną inicjatywą w tym zakresie jest amerykański Framework for Information Literacy for Higher Education, opracowany przez stowarzyszenie Association of College and Research Libraries w roku 2016. W referacie omówiono jego sześć „ram” i ich potencjalny wpływ na edukację informacyjną w uczelniach.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Threshold concepts, wsb 2018

 1. 1. Koncepcje progowe (threshold concepts) w kształceniu kompetencji informacyjnych w szkole wyższej Dr Sabina Cisek Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 1
 2. 2. Spis treści • Kompetencje informacyjne (information literacy) • Koncepcje progowe (threshold concepts) • ACRL: Framework for Information Literacy for Higher Education • Zamiast podsumowania • Bibliografia (wybrana) Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 2
 3. 3. Kompetencje informacyjne (information literacy) Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 3
 4. 4. Tradycyjne ujęcie Osoba kompetentna informacyjnie potrafi: • rozpoznać swoje potrzeby informacyjne, • zlokalizować, wyszukać i uzyskać potrzebną informację, • wyszukaną/uzyskaną informację ocenić, zorganizować i efektywnie wykorzystać dla realizacji swoich celów Nowe ujęcie Information literacy is the set of integrated abilities encompassing • the reflective discovery of information, • the understanding of how information is produced and valued, • and the use of information in creating new knowledge and participating ethically in communities of learning [Framework, 2016] Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 4
 5. 5. Pojęcia pokrewne (wybrane) Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 5 Kultura informacyjna Data literacy Research information literacy, badawcze kompetencje informacyjne Health information literacy
 6. 6. Kształcenie kompetencji informacyjnych w szkole wyższej – trzy wymiary 1) Cele i efekty kształcenia – co studenci (i nie tylko) powinni - wiedzieć (wiedza) - umieć (umiejętności) - akceptować (afekty, kompetencje społeczne, postawy, wartości) w kontekście ekosystemu informacyjnego współczesnej nauki, uczelni, bibliotek, przyszłych pracodawców … 2) Organizacja kształcenia, interesariusze, dydaktyka – formy, metody, środki dydaktyczne 3) Sposoby ewaluacji kompetencji informacyjnych Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 6
 7. 7. Koncepcje progowe (threshold concepts) Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 7
 8. 8. Koncepcje progowe = idee, pojęcia itp., które – raz zrozumiane – otwierają nowe pespektywy poznawcze, umożliwiają interpretację/uchwycenie czegoś w sposób przedtem niedostępny, zmieniają (na zawsze) tryb myślenia o jakiejś dziedzinie, przedmiocie … Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 8
 9. 9. Threshold concepts są: • Transformatywne – zmieniają osobę uczącą się, jej sposób myślenia i działania • Nieodwracalne – nie da się powrócić do poprzedniego stanu poznawczego (i afektywnego) • Integracyjne – pozwalają uchwycić niedostrzegane przedtem powiązania i relacje • Związane z poszczególnymi obszarami wiedzy (albo praktyki) • Niepokojące, kłopotliwe – bywają nieintuicyjne, sprzeczne ze „zdrowym rozsądkiem”, wymuszają „wyjście” ze strefy komfortu Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 9
 10. 10. Konstruowanie procesu uczenia się wokół zagadnień kluczowych dla danej dziedziny (tzw. progów), zamiast linearnego procesu przekazywania wiedzy zgodnie z programem nauczania https://www.edunews.pl/system-edukacji/przyszlosc-edukacji/2852-nowe-sposoby-uczenia-sie Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 10
 11. 11. ACRL: Framework for Information Literacy for Higher Education (2016) Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 11
 12. 12. Sześć „ram” (koncepcji progowych), związanych z kompetencjami informacyjnymi w nauce i szkolnictwie wyższym 1) Authority Is Constructed and Contextual 2) Information Creation as a Process 3) Information Has Value 4) Research as Inquiry 5) Scholarship as Conversation 6) Searching as Strategic Exploration http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 12
 13. 13. Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 13 Autorytatywność informacji (rzetelność, wiarygodność, zaufanie) nie ma charakteru absolutnego, lecz jest uwarunkowana społecznie (stanowi konstrukcję) i zależy od kontekstu
 14. 14. Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 14 Informacja powstaje iteracyjnie – w wyniku wielu różnych procesów – a procesy te mają wpływ na jej formę, jakość, treść, użyteczność
 15. 15. Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 15 Informacja ma wartość – jako instrument wpływu, środek edukacji, narzędzie poznania świata, towar …
 16. 16. Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 16 Badanie naukowe to dociekanie – formułowanie pytań – a następnie poszukiwanie nań odpowiedzi
 17. 17. Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 17 Nauka jest „konwersacją”, nieustającym dyskursem, ścieraniem się poglądów, nie zawsze ma gotowe odpowiedzi
 18. 18. Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 18 Poszukiwanie informacji to działanie strategiczne – często jest nielinearne, iteracyjne, wymaga wykorzystania różnych źródeł, elastyczności, efektywnego zarządzania informacją …
 19. 19. Co (1) rozumie/wie, (2) potrafi zrobić i jakie (3) dyspozycje (emocje, postawy, wartości) w odniesieniu do współczesnego środowiska informacyjnego przejawia osoba, która zinternalizowała koncepcje progowe information literacy? Zob. http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 19
 20. 20. Zamiast podsumowania Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 20
 21. 21. Dlaczego warto zmienić podejście do kształcenia kompetencji informacyjnych w uczelniach – od listy standardów (wytycznych) do koncepcji progowych (i ram)? Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 21 Powiększenie zakresu niezbędnych kompetencji informacyjnych, np. o data literacy, metaliteracy …
 22. 22. Bibliografia (wybrana) Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 22
 23. 23. Bibliografia (wybrana) [1] • Brunetti, Korey; Hofer, Amy R.; Townsend, Lori (2014). Interdisciplinarity and information literacy instruction: A threshold concepts approach. In: Threshold concepts: From personal practice to communities of practice. Proceedings of the National Academy's Sixth Annual Conference and the Fourth Biennial Threshold Concepts Conference, pp. 89-93. Cork, Ireland: NAIRTL. • Cousin, Glynis (2006). An introduction to threshold concepts. Planet, No. 17. http://www.ee.ucl.ac.uk/~mflanaga/Cousin%20Planet%2017.pdf • Framework for Information Literacy for Higher Education (2016). Association of College and Research Libraries, American Library Association. http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework • Hofer, Amy R.; Townsend, Lori; Brunetti, Korey (2012). Troublesome concepts: Investigating threshold concepts for information literacy instruction. portal: Libraries and the Academy, Vol. 12 (4), p. 387-405. • Information Literacy Competency Standards for Higher Education (2000). Association of College and Research Libraries, American Library Association. https://alair.ala.org/handle/11213/7668 • Land, Ray; Meyer, Jan H. F.; Flanagan, Michael T. (2016). Threshold Concepts in Practice. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. • Lau, Jesus (2011). Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie. Wytyczne. Warszawa: Komisja SBP ds. Edukacji Informacyjnej. Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 23
 24. 24. Bibliografia (wybrana) [2] • Meyer, Jan H. F.; Land, Ray (2003). Threshold Concepts and Troublesome Knowledge: linkages to ways of thinking and practising within the disciplines. https://www.dkit.ie/system/files/Threshold_Concepts__and_Troublesome_Knowledge_by_Profes sor_Ray_Land_0.pdf • Meyer, Jan H. F.; Land, Ray; Baillie, Caroline eds. (2010). Threshold Concepts and Transformational Learning. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. • Threshold Concepts & Information Literacy. http://www.ilthresholdconcepts.com/ • Townsend, Lori; Brunetti, Korey; Hofer, Amy R. (2011). Threshold concepts and information literacy. portal: Libraries and the Academy, Vol. 11 (3), p. 853-869. https://pdxscholar.library.pdx.edu/ulib_fac/57/ • Townsend, Lori; Hofer, Amy R.; Lin Hanick, Silvia; Brunetti, Korey (2016). Identifying threshold concepts for information literacy: A Delphi study. Communications in Information Literacy, Vol. 10 (1), p. 23-49. http://www.comminfolit.org/index.php?journal=cil&page=article&op=view&path%5B%5D=v10i1 p23&path%5B%5D=228 Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II", Chorzów, 2018-06-11 24

×