Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sc środowisko informacyjne

WSPÓŁCZESNE ŚRODOWISKO INFORMACYJNE

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sc środowisko informacyjne

 1. 1. WSPÓŁCZESNE ŚRODOWISKO INFORMACYJNE Sabina Cisek Lublin i Puławy, 9 i 10 kwietnia 2015 Informacja to najcenniejszy z towarów – poznaj narzędzia jej pozyskiwania i dowiedz się więcej o rynku, klientach i konkurencji 1
 2. 2. Co się składa na współczesne środowisko informacyjne? • Internet – powierzchniowy (ang. surface web), – ukryty (ang. deep web, hidden web, invisible web) • Zasoby i źródła poza Internetem – archiwa i biblioteki, – ludzie z ich specjalistyczną bądź unikatową wiedzą, eksperci, sieć kontaktów w branży, urzędnicy itd. – media tradycyjne Konwergencja 2
 3. 3. Podmioty we współczesnym środowisku informacyjnym • Dostawcy technologii informacyjnej, dostępu • Dostawcy treści – komercyjni, np. EBSCO, EMIS, Kompass, Thomson Reuters – niekomercyjni, np. GUS, rząd, organizacje pozarządowe, samorządy, uczelnie • Pośrednicy – bibliotekarze, brokerzy informacji (infobrokerzy), firmy badawcze i doradcze, profesjonaliści informacji, specjaliści białego wywiadu (OSINT), wywiadownie gospodarcze • Użytkownicy, odbiorcy, często – nie bierni, lecz prosumenci 3
 4. 4. Reintegracja środowiska cyfrowego (wirtualnego) i fizycznego (realnego) • Internet rzeczy (przedmiotów, wszechrzeczy) • Lifelogging (urządzenia ubieralne) • NFC, semakody • Rozszerzona rzeczywistość, np. okulary Google Problemy: bezpieczeństwo, prywatność Wyzwanie dla biznesu, nowe formy kontaktów z klientami, usług itp. 4
 5. 5. De-instytucjonalizacja i indywidualizacja • Także – wzrastająca rola indywidualnego zarządzania informacją (ang. PIM, Personal Information Management) • Dla zainteresowanych – http://www.academia.edu/9779934/Indywidualne_zarz%C4%8 5dzanie_informacj%C4%85 – www.academia.edu/10053720/Aplikacje_narzędzia_programy_ urządzenia_technologie_służące_indywidualnemu_zarządzaniu _informacją 5
 6. 6. Semantyzacja, semantyczny Internet • Integracja danych, rozumienie znaczenia • Użytkownik często nie tyle chce wyszukiwać, ile otrzymać poradę, decyzję, wyselekcjonowaną i uporządkowaną informację na dany temat, zob. np. Graf wiedzy Google • Dla zainteresowanych – http://www.internetstandard.pl/news/117212_3/Tim.Berners.Lee.o. potedze.Sieci.semantycznej.html – www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,393948,internet- semantyczny---komputery-coraz-wiecej-rozumieja.html 6
 7. 7. Inne cechy środowiska informacyjnego • Utrwalana jest nie tylko informacja (dane, wiedza) o charakterze naukowym lub profesjonalnym, ale również dotycząca życia codziennego, osobista, prywatna • W Internecie „nic nie ginie”, zob. np. Internet Archive: Wayback Machine http://archive.org/web/ • Zacieranie różnicy między produktem a usługą 7
 8. 8. Zasoby informacyjne • Nadmiar informacji? • „Zaśmiecenie” środowiska informacyjnego? – Dla zainteresowanych http://www.ekologiainformacji.pl/ • Sedno problemu – kompetencje informacyjne użytkowników (ang. Information Literacy) – Kompetencje informacyjne = wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne (postawy, wartości) związane z funkcjonowaniem w środowisku informacyjnym 8
 9. 9. Kompetencje informacyjne • Dotyczą jednostek oraz grup społecznych • Osoba kompetentna informacyjnie potrafi i wie jak informację – pozyskać (wyszukać, zdobyć) – ocenić (jakość, wiarygodność), dokonać selekcji – wykorzystać (decyzje, działania, przetworzenie, przekaz, rozwiązanie problemu) I to wszystko zgodnie z etyką i prawem. 9
 10. 10. Jaka informacja jest wartościowa? Dwa aspekty • Pertynentna (relewantna) = zgodna z potrzebami odbiorcy • O dobrej jakości – Jakość zależy od dostępu, formy (m.in. architektury informacji) oraz treści (aktualna, rzetelna, udokumentowana, uporządkowana) – Jak rozpoznać, że informacja jest rzetelna, wiarygodna? Jakiej informacji „możemy ufać”? 10
 11. 11. Różne kryteria oceny jakości informacji • Niezależne od konkretnego odbiorcy, użytkownika, np. poprawność językowa, staranna redakcja, szybkość wczytywania się strony WWW itp. • Zależne od odbiorcy, użytkownika (względne lub subiektywne), m.in. od jego cech osobowości, doświadczenia, sytuacji problemowej, w której się znajduje itd. 11
 12. 12. Na zakończenie  WAŻNE • Nie istnieje idealne i „totalne” narzędzie wyszukiwania, wyszukiwarka – Żadna z nich nie przeszukuje całości Internetu – Każda ma inną bazę indeksową i inny algorytm rankingowy – Dlatego należy korzystać z kilku • Nie istnieje „bezbłędne”, całkowicie aktualne i kompletne źródło informacji, np. – Bazy Nauka Polska, http://www.nauka-polska.pl/Bazy- danych.html, problem z aktualizacją, – KRS, brak aktualnych sprawozdań finansowych – Szewcy w Białymstoku 12

  Be the first to comment

  Login to see the comments

WSPÓŁCZESNE ŚRODOWISKO INFORMACYJNE

Views

Total views

1,474

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×