Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sc metody i narzędzia

Metody i narzędzia

 • Login to see the comments

Sc metody i narzędzia

 1. 1. METODY I NARZĘDZIA Sabina Cisek Lublin i Puławy, 9 i 10 kwietnia 2015 Informacja to najcenniejszy z towarów – poznaj narzędzia jej pozyskiwania i dowiedz się więcej o rynku, klientach i konkurencji 1
 2. 2. KILKA TERMINÓW 2
 3. 3. Pozyskiwanie (i analiza) informacji dla biznesu • Biały wywiad, wywiad jawnoźrodłowy, Open Source Intelligence, OSINT – http://sabinacisek.blogspot.com/2014/04/open-source-intelligence- osint.html • Competitive Intelligence = wywiad gospodarczy (biznesowy, konkurencyjny, rynkowy, strategiczny) – http://www.bisnode.pl/topics/wywiadownia-gospodarcza/ • Infobrokering – Broker informacji (infobroker, researcher) jest zawodem o charakterze usługowym, polegającym na wyszukiwaniu, analizie i udostępnianiu informacji odpłatnie i na zlecenie. Infobroker pełni rolę pośrednika pomiędzy poszukującymi informacji a zasobami informacyjnymi. 3
 4. 4. Pozyskiwanie (i analiza) informacji dla biznesu cd. • Business Intelligence = termin niejednoznaczny, może odnosić się do – Informacji biznesowej – Wywiadu gospodarczego, konkurencyjnego, Competitive Intelligence – Aspektów informatyczno-analitycznych zarządzania informacją i wiedzą w organizacjach (firmach) 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6 http://www.bisnode.pl/topics/wywiadownia-gospodarcza/
 7. 7. Biały wywiad, wywiad gospodarczy (konkurencyjny) to są działania LEGALNE. NIE należy ich utożsamiać ze szpiegostwem gospodarczym. • http://cenabiznesu.pl/-jakie-sa-roznice-miedzy-szpiegostwem-a-wywiadem- gospodarczym • http://www.detektyw.edu.pl/techniki-wywiadowcze-bialy-czarny-i-szary- wywiad • http://rynekinformacji.pl/techniki-wywiadowcze-bialy-czarny-szary-wywiad- detektyw-zdobywa-informacje/ • http://rynekinformacji.pl/wywiad-konkurencyjny-w-5-krokach/ • http://www.ksiegarnia.beck.pl/inne-inne/id7738,Bialy-wywiadOtwarte-zrodla- informacji-wokol-teorii-i-praktyki.html 7
 8. 8. POSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE wyszukiwanie, przeglądanie, monitorowanie, nawigowanie 8
 9. 9. ZASADY 9
 10. 10. 10 Zob. http://www.researchgate.net/publicati on/259558529_Infobrokering_w_prakt yce_zasady_wyszukiwania_informacji_ w_Internecie
 11. 11. SERWISY WYSZUKIWAWCZE 11
 12. 12. Narzędzia wyszukiwania, serwisy wyszukiwawcze • Wyszukiwarki ogólne (globalne, horyzontalne, uniwersalne), np. Google, Ask, Bing, Yahoo, Yandex • Wyszukiwarki specjalistyczne (tematyczne, wertykalne), specjalizacja może dotyczyć formy (typu) dokumentów, treści, grupy odbiorców – http://sabinacisek.blogspot.com/2012/11/wyszukiwa rki-specjalistyczne.html 12
 13. 13. Narzędzia wyszukiwania, serwisy wyszukiwawcze cd. • Metawyszukiwarki (multiwyszukiwarki), np. Dogpile http://www.dogpile.com/, Ixquick https://www.ixquick.com/ (posiada polski interfejs), WebCrawler https://www.webcrawler.com/ • Inne  zob. kolejne slajdy, dotyczące wyszukiwania w głębokim Internecie 13
 14. 14. GOOGLE WYKORZYSTANIE RÓŻNYCH MOŻLIWOŚCI 14
 15. 15. Wykorzystanie możliwości Google Wyszukiwanie • Tryb prosty – Operatory logiczne AND, OR, NOT – Funkcjonalności i komendy, • „” (fraza), • .. (przedział liczbowy), • - (minus), • maskowanie (symbol * zastępuje dowolny ciąg znaków), • cache, • filetype, • info, • intitle, • inurl, • link, • related, • site • Tryb zaawansowany (niewidoczny na głównej stronie, pod ikoną koła zębatego) 15
 16. 16. Wykorzystanie możliwości Google Praca z wynikami wyszukiwania • Praca z wynikami wyszukiwania polega m.in. na ich filtrowaniu i zawężaniu. • W Google takie filtry stanowią Grafika, Mapy, Filmy, Wiadomości, Książki, Zakupy, Loty, Aplikacje z dostosowanymi doń wyspecjalizowanymi narzędziami wyszukiwania. • Podobnie jest w Bing i Yahoo. 16
 17. 17. Wykorzystanie możliwości Google Specjalistyczne narzędzia i usługi (wspierające m.in. wyszukiwanie i przetwarzanie danych i informacji) • Alerty Google – http://www.firmawsieci.net/google-alerts1/ – http://nf.pl/manager/alerty-google-a-kreowanie-wlasnego- wizerunku,,42372,76 • Google Books, Książki Google https://books.google.pl/ i Ngram Viewer https://books.google.com/ngrams • Google Fusion Tables https://support.google.com/fusiontables/answer/2571 232 17
 18. 18. Wykorzystanie możliwości Google Specjalistyczne narzędzia i usługi cd. (wspierające m.in. wyszukiwanie i przetwarzanie danych i informacji) • Google Moja Firma • Google News, Wiadomości Google • Google Public Data, Eksplorator Danych Publicznych Google • Google Scholar • Google Trends, Trendy Google 18
 19. 19. GŁĘBOKI (NIEWIDZIALNY, UKRYTY) INTERNET Deep Web, Hidden Web, Invisible Web 19
 20. 20. Głęboki internet (deep web) Co to jest? Co obejmuje? • Zasoby nieindeksowane przez wyszukiwarki uniwersalne, z różnych powodów, w tym technicznych (błędne metadane, czas działania, nietypowe formaty itp.), ale też związanych z "polityką" wyszukiwarek lub właścicieli serwisów www • Treści generowane w czasie rzeczywistym, w odpowiedzi na zapytanie użytkownika • Serwisy, w szczególności komercyjne, a także intranety, do których trzeba się logować indywidualnym hasłem 20
 21. 21. Głęboki internet (deep web) Co to jest? Co obejmuje? Cd. • Bazy danych, tworzone z reguły przez podmioty rządowe lub naukowe, w których wyszukiwanie za pomocą ich własnych interfejsów (a nie interfejsu Google czy innej wyszukiwarki globalnej) jest o wiele bardziej efektywne i których zawartość jest uważana za wiarygodną • Wyniki znajdujące się na dalszych stronach rezultatów wyszukiwania (aspekt algorytmów rankingowych) • Treści i źródła, które są indeksowane, ale dotarcie do nich wymaga użycia bardziej zaawansowanych kwerend, zastosowania komend, operatorów itp. • Źródła, do których dociera się dzięki "poleceniom" innych 21
 22. 22. Głęboki internet (deep web) Dlaczego warto brać go pod uwagę? • „Ukryty Internet stanowi w zdecydowanej większości zbiór wartościowej, autorytatywnej, cechującej się wysoką jakością informacji naukowej i profesjonalnej (biznesowej, edukacyjnej, europejskiej, rządowej, statystycznej i innej), często bezpłatnej dla użytkownika końcowego.” 22
 23. 23. Dostęp do zasobów głębokiego internetu • Bibliografie online, dziedzinowe bazy danych, społecznościowe biblio- i netografie, zbiorcze katalogi bibliotek, czyli źródła informacji skierowującej, np. BazEkon http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/icm/, NUKAT http://katalog.nukat.edu.pl/, WorldCat http://www.worldcat.org/, • Dedykowane serwisy przeszukujące zawartość czasopism pełnotekstowych online, np. DOAJ http://doaj.org/, 23
 24. 24. Dostęp do zasobów głębokiego internetu cd. • Dedykowane serwisy wyszukiwawcze, agregujące i przeszukujące kolekcje (archiwa dziedzinowe, repozytoria instytucjonalne, biblioteki cyfrowe) pełnotekstowych materiałów edukacyjnych, naukowych i profesjonalnych w wolnym dostępie, np. Federacja Bibliotek Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl/owoc, Google Scholar http://scholar.google.pl/, OpenDOAR http://opendoar.org/, • Ogólne katalogi stron WWW, posiadające uporządkowaną strukturę wewnętrzną, polskie, np. http://katalog.onet.pl/ i międzynarodowe, np. DMOZ – the Open Directory Project http://www.dmoz.org/, tworzone przez ludzi – redaktorów 24
 25. 25. Dostęp do zasobów głębokiego internetu cd. • Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości, przewodniki dziedzinowe, tworzone przez ludzi – ekspertów, redaktorów (ang. subject gateways), np. BazTOL http://baztol.library.put.poznan.pl/baztol/pl/baztol.html, Ekonomia on-line http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/ekonomia/. • Wortale i profesjonalne serwisy tematyczne, np. Bankier.pl http://www.bankier.pl/, Europa http://europa.eu/index_pl.htm, Infor.pl http://www.infor.pl/ 25
 26. 26. Dostęp do zasobów głębokiego internetu cd. • Wyspecjalizowane firmy i usługodawcy, np. – BrightPlanet http://www.brightplanet.com/, – Deep Web Technologies http://www.deepwebtech.com/, – Virtual Private Library http://www.virtualprivatelibrary.com/ • Wyspecjalizowane serwisy wyszukiwawcze, np. – BizNar http://biznar.com/biznar/ – CRIP Centralne Repozytorium Informacji Publicznej https://danepubliczne.gov.pl/ – Quandl https://www.quandl.com/ – re3data.org http://www.re3data.org/ 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. BIBLIOGRAFIA (wybrana) • Cisek, Sabina (2009). Infobrokering w praktyce: zasady wyszukiwania informacji w Internecie. http://eprints.rclis.org/18457/, • Cisek, Sabina (2011 – ). Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering. http://sabinacisek.blogspot.com/ • Hrabiec, Patrycja (2011). Zarządzanie informacją naukową w Internecie – dobre praktyki. PTINT nr 1-2, s. 20-24. http://www.ptin.org.pl/pelne_teksty/2011_1-2.pdf • Kalińska, Anna (2011). Informacja biznesowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo SBP. • Materska, Katarzyna (2013). Jak szukać w oceanie informacji. Poradnik dla przedsiębiorców. Warszawa: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. • Pamuła-Cieślak, Natalia (2013). Analiza czynników wpływających na jakościowe cechy wyników w wyszukiwarce Google. Toruńskie Studia Bibliologiczne nr 1, s. 111-126. http://www.home.umk.pl/~tsb/sites/default/files/numer10/pamula.pdf • Pamuła-Cieślak, Natalia (2015). Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. • Sherman, Chris; Price, Gary (2003). The Invisible Web: Uncovering Sources Search Engines Can’t See. Library Trends Vol. 52 No. 2, s. 282-298. • The Ultimate Guide to the Invisible Web http://oedb.org/ilibrarian/invisible-web/ • Zillman, Marcus P. (2015). Deep Web Research and Discovery Resources 2015. http://whitepapers.virtualprivatelibrary.net/DeepWeb.pdf 30

×