Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
JAK POZYSKAĆ RZETELNĄ BEZPŁATNĄ
INFORMACJĘ Z INTERNETU?
WYBRANE PRAKTYCZNE ASPEKTY
INFOBROKERINGU
Sabina Cisek
Instytut In...
SPIS TREŚCI
• Efektywnie i rzetelnie szukamy bezpłatnej
informacji
– Wybrane narzędzia i zasady wyszukiwania
wartościowej ...
GŁÓWNA TEZA
• W Internecie jest sporo bezpłatnej
dla użytkownika a jednocześnie
wartościowej informacji, trzeba ją
tylko u...
SKUPIAMY SIĘ NA
• informacji profesjonalnej 
biznesowej, gospodarczej,
europejskiej, naukowej,
normalizacyjnej, o środowi...
Często znajomość tych samych
czynników/elementów nie tylko
pomaga ocenić jakość i wiarygodność
informacji ale również sprz...
Efektywnie
i rzetelnie szukamy
bezpłatnej
informacji
6
Są tu dwa aspekty:
1) rzetelnie podchodzimy do samego
procesu i sposobu wyszukiwania (opieramy
się na przemyślanej strateg...
1) Rzetelnie podchodzimy do samego
procesu i sposobu wyszukiwania
8
RZETELNE WYSZUKIWANIE
– ZASADY OGÓLNE
• Dostosuj swoją strategię i taktykę
wyszukiwawczą do konkretnego problemu,
pytania,...
RZETELNE WYSZUKIWANIE
– ZASADY OGÓLNE cd.
• Nie polegaj wyłącznie na jednym narzędziu,
publikacji, serwisie wyszukiwawczym...
RZETELNE WYSZUKIWANIE
– ZASADY OGÓLNE cd.
– Należy kontrolować element subiektywny, minimalizować
tendencyjność , a to się...
RZETELNE WYSZUKIWANIE
– ZASADY OGÓLNE cd.
• Formułuj różne pytania, także te precyzyjne – z
wykorzystaniem różnych funkcji...
RZETELNE WYSZUKIWANIE
– ZASADY OGÓLNE cd.
• Poza tym, co równie istotne, nie tylko
trzeba umieć szukać.
• Niektóre, ważne ...
2) Korzystamy z wiarygodnych
zasobów/źródeł informacji
14
Wiarygodność źródeł informacji
zależy m.in. od tego, kto jest ich
autorem, dostawcą, dysponentem
15
TYPOLOGIE DOSTAWCÓW
(DYSPONENTÓW) INFORMACJI
• Dostawcy komercyjni, np. EBSCO
• Dostawcy niekomercyjni, np. UE
• Dostawcy ...
GDZIE ZNALEŹĆ BEZPŁATNĄ A JEDNOCZEŚNIE
WARTOŚCIOWĄ INFORMACJĘ?
• U renomowanych KOMERCYJNYCH dostawców
informacji, czasami...
18
19
GDZIE ZNALEŹĆ BEZPŁATNĄ A JEDNOCZEŚNIE
WARTOŚCIOWĄ INFORMACJĘ? Cd.
• U NIEKOMERCYJNYCH dostawców, w
szczególności, ale nie...
NIEKOMERCYJNI DOSTAWCY
(DYSPONENCI) INFORMACJI
• Oficjalni, „urzędowi” → administracja państwowa,
sądy, samorządy, sejm, s...
22
23
OFICJALNI DOSTAWCY NIEKOMERCYJNI NA
ŚWIECIE – organizacje międzynarodowe
• Bank Światowy http://www.worldbank.org/
• Doing...
25
26
OFICJALNI DOSTAWCY NIEKOMERCYJNI NA
ŚWIECIE – organy administracji i władzy
poszczególnych państw
• Ministerstwa, parlamen...
28
29
CIA World
Factbook
Oceniamy jakość,
wiarygodność
informacji
30
RÓŻNE KRYTERIA OCENY JAKOŚCI
INFORMACJI
• Niezależne od konkretnego odbiorcy,
użytkownika, np. poprawność językowa,
staran...
RÓŻNE KRYTERIA OCENY JAKOŚCI
INFORMACJI cd.
• Kryteria związane z
–Dostępem do informacji
–Formą, m.in. architekturą infor...
KTO JEST DOSTAWCĄ,
DYSPONENTEM, TWÓRCĄ
INFORMACJI?
I dlaczego jest to ważne dla
odbiorcy, użytkownika
informacji?
33
Zob. slajdy nr 16-29
34
CZY ISTNIENIE, ZAWARTOŚĆ
I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA
DANEGO ŹRÓDŁA INFORMACJI
WYNIKA Z OBOWIĄZUJĄCEGO
PRAWA?
35
Polskie prawo nakazuje wielu organom
administracji, rządu, władzy publicznej,
instytucjom i urzędom państwowym
tworzenie i...
PRZYKŁADY
• Ministerstwo Gospodarki  Centralna Ewidencja
Informacja o Działalności Gospodarczej
https://prod.ceidg.gov.pl...
38
PRZYKŁADY cd.
• Ministerstwo Sprawiedliwości
– na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym...
40
41
PRZYKŁADY cd.
• Rządowe Centrum Legislacji  Dzienniki Urzędowe
http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/, na podstawie
Ustawy ...
PRZYKŁADY cd.
• Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych  Zafałszowane artykuły rolno –
spożywcze http://...
44
45
Polskie prawo nakazuje także podmiotom
państwowym (np. uczelnie) i samorządowym
(np. biblioteki publiczne), organizacjom
p...
PRZYKŁADY
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (z późn. zm., tekst
ujednolicony)  Biule...
48
PRZYKŁADY
• Kodeks spółek handlowych (Ustawa z dnia 15
września 2000 r. z późn. zm.)  obowiązek
publikowania przez spółki...
NA ZAKOŃCZENIE
• Jest o wiele więcej możliwości dostępu do
wartościowej a bezpłatnej informacji, m.in.:
– W biznesie  pla...
BIBLIOGRAFIA
• Bednarek-Michalska, Bożena (2007). Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki
sieci. Biuletyn EBIB nr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jak pozyskac rzetelna bezplatna informacje z Internetu

 • Login to see the comments

Jak pozyskac rzetelna bezplatna informacje z Internetu

 1. 1. JAK POZYSKAĆ RZETELNĄ BEZPŁATNĄ INFORMACJĘ Z INTERNETU? WYBRANE PRAKTYCZNE ASPEKTY INFOBROKERINGU Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ XLIII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA NARZĘDZIA INFORMATYCZNE INFOBROKERINGU W OBSZARZE BIZNESU, ADMINISTRACJI I NAUKI, Warszawa, Centrum Promocji Informatyki, 2014-04-01 1
 2. 2. SPIS TREŚCI • Efektywnie i rzetelnie szukamy bezpłatnej informacji – Wybrane narzędzia i zasady wyszukiwania wartościowej informacji w Internecie • Oceniamy jakość, wiarygodność informacji – Wybrane kryteria i sposoby oceny wyszukanej informacji 2
 3. 3. GŁÓWNA TEZA • W Internecie jest sporo bezpłatnej dla użytkownika a jednocześnie wartościowej informacji, trzeba ją tylko umieć znaleźć, rozpoznać i ocenić. 3
 4. 4. SKUPIAMY SIĘ NA • informacji profesjonalnej  biznesowej, gospodarczej, europejskiej, naukowej, normalizacyjnej, o środowisku, patentowej, prawnej, publicznej, technicznej itp. 4
 5. 5. Często znajomość tych samych czynników/elementów nie tylko pomaga ocenić jakość i wiarygodność informacji ale również sprzyja jej efektywnemu wyszukiwaniu. Procesy wyszukiwania wartościowej informacji i jej oceny „przeplatają się” ze sobą, współwystępują. 5
 6. 6. Efektywnie i rzetelnie szukamy bezpłatnej informacji 6
 7. 7. Są tu dwa aspekty: 1) rzetelnie podchodzimy do samego procesu i sposobu wyszukiwania (opieramy się na przemyślanej strategii wyszukiwawczej – wiemy gdzie i jak szukamy i dlaczego tak właśnie) [Nota bene – przypadkowe pozyskiwanie informacji staje się coraz ważniejsze w dzisiejszym środowisku informacyjnym, ale to osobne zagadnienie] 2) korzystamy z wiarygodnych zasobów/źródeł informacji 7
 8. 8. 1) Rzetelnie podchodzimy do samego procesu i sposobu wyszukiwania 8
 9. 9. RZETELNE WYSZUKIWANIE – ZASADY OGÓLNE • Dostosuj swoją strategię i taktykę wyszukiwawczą do konkretnego problemu, pytania, dziedziny wiedzy. • Nie ufaj a priori – oceniaj i wartościuj narzędzia oraz zasoby. „Idealne” źródło informacji nie istnieje, zawsze może wkraść się przypadkowa omyłka, nie mówiąc już o celowym wprowadzaniu odbiorcy w błąd. 9
 10. 10. RZETELNE WYSZUKIWANIE – ZASADY OGÓLNE cd. • Nie polegaj wyłącznie na jednym narzędziu, publikacji, serwisie wyszukiwawczym, źródle – Co zrobisz, gdy nie będzie działać lub przestanie być dostępne? – Nie ma idealnych źródeł, całkowicie obiektywnych publikacji, totalnych „wszechogarniających” wyszukiwarek (Google również „nie widzi” wszystkiego w Sieci) – Trzeba sprawdzać treści/wiedzę z różnych źródeł – na tym polega krytyczne, rzetelne podejście 10
 11. 11. RZETELNE WYSZUKIWANIE – ZASADY OGÓLNE cd. – Należy kontrolować element subiektywny, minimalizować tendencyjność , a to się raczej nie uda, gdy będziemy posługiwać się jednym, ulubionym narzędziem/serwisem wyszukiwawczym, źródłem czy zbiorem publikacji – Istnieje Deep Web/Ukryty Internet – Indeksy w wielu bazach danych robią ludzie, wprowadzając element subiektywny – I wreszcie – jeżeli czegoś nie da się znaleźć w jednym miejscu, to może będzie w innym 11
 12. 12. RZETELNE WYSZUKIWANIE – ZASADY OGÓLNE cd. • Formułuj różne pytania, także te precyzyjne – z wykorzystaniem różnych funkcji, komend, operatorów wyszukiwania (operatory boolowskie, -, +, *, filtrowanie, fraza, filetype, inurl, link, site, related itd.) • Przestrzegaj prawa związanego z dostępem i wykorzystaniem informacji i publikacji. 12
 13. 13. RZETELNE WYSZUKIWANIE – ZASADY OGÓLNE cd. • Poza tym, co równie istotne, nie tylko trzeba umieć szukać. • Niektóre, ważne źródła informacji należy po prostu znać „na pamięć”, wiedzieć, że istnieją, co zawierają i na ile można im ufać. 13
 14. 14. 2) Korzystamy z wiarygodnych zasobów/źródeł informacji 14
 15. 15. Wiarygodność źródeł informacji zależy m.in. od tego, kto jest ich autorem, dostawcą, dysponentem 15
 16. 16. TYPOLOGIE DOSTAWCÓW (DYSPONENTÓW) INFORMACJI • Dostawcy komercyjni, np. EBSCO • Dostawcy niekomercyjni, np. UE • Dostawcy oficjalni, „urzędowi”, np. ministerstwa • Dostawcy nieoficjalni, np. biblioteki, blogerzy • Dostawcy polscy • Dostawcy międzynarodowi, unijni, zagraniczni 16
 17. 17. GDZIE ZNALEŹĆ BEZPŁATNĄ A JEDNOCZEŚNIE WARTOŚCIOWĄ INFORMACJĘ? • U renomowanych KOMERCYJNYCH dostawców informacji, czasami część swych zasobów udostępniają bezpłatnie – Przykład naukowy  wydawca czasopism Sage Journals  free sample copy – Przykład biznesowy  podstawowe informacje o firmach (nazwa, adres, numer DUNS) udostępniane przez Bisnode D&B Polska Sp. z o.o. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. GDZIE ZNALEŹĆ BEZPŁATNĄ A JEDNOCZEŚNIE WARTOŚCIOWĄ INFORMACJĘ? Cd. • U NIEKOMERCYJNYCH dostawców, w szczególności, ale nie tylko, oficjalnych 20
 21. 21. NIEKOMERCYJNI DOSTAWCY (DYSPONENCI) INFORMACJI • Oficjalni, „urzędowi” → administracja państwowa, sądy, samorządy, sejm, służby mundurowe, urzędy centralne, władza publiczna, np.: – Ministerstwo Gospodarki, CEIDG http://www.firma.gov.pl • Nieoficjalni → biblioteki, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), uczelnie, związki zawodowe, np.: – Biblioteka Główna UE w Krakowie, Ekonomia on-line http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/ekonomia/ 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. OFICJALNI DOSTAWCY NIEKOMERCYJNI NA ŚWIECIE – organizacje międzynarodowe • Bank Światowy http://www.worldbank.org/ • Doing Business, the World Bank Group http://www.doingbusiness.org/ • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD the Organization for Economic Co-operation and Development http://www.oecd.org/ • Unia Europejska, np. EUROPA – Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. OFICJALNI DOSTAWCY NIEKOMERCYJNI NA ŚWIECIE – organy administracji i władzy poszczególnych państw • Ministerstwa, parlamenty, urzędy centralne • Narodowe urzędy statystyczne, np. http://www.stat.gov.pl/gus • CIA The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the- world-factbook/index.html 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29 CIA World Factbook
 30. 30. Oceniamy jakość, wiarygodność informacji 30
 31. 31. RÓŻNE KRYTERIA OCENY JAKOŚCI INFORMACJI • Niezależne od konkretnego odbiorcy, użytkownika, np. poprawność językowa, staranna redakcja, szybkość wczytywania się strony WWW itp. • Zależne od odbiorcy, użytkownika (względne lub subiektywne), m.in. od jego cech osobowości, doświadczenia, sytuacji problemowej, w której się znajduje itd. 31
 32. 32. RÓŻNE KRYTERIA OCENY JAKOŚCI INFORMACJI cd. • Kryteria związane z –Dostępem do informacji –Formą, m.in. architekturą informacji –Merytoryczne, związane z treścią, zawartością (ang. content) 32
 33. 33. KTO JEST DOSTAWCĄ, DYSPONENTEM, TWÓRCĄ INFORMACJI? I dlaczego jest to ważne dla odbiorcy, użytkownika informacji? 33
 34. 34. Zob. slajdy nr 16-29 34
 35. 35. CZY ISTNIENIE, ZAWARTOŚĆ I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DANEGO ŹRÓDŁA INFORMACJI WYNIKA Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA? 35
 36. 36. Polskie prawo nakazuje wielu organom administracji, rządu, władzy publicznej, instytucjom i urzędom państwowym tworzenie i (najczęściej bezpłatne) udostępnianie różnych źródeł informacji, reguluje też zawartość informacyjną tych źródeł 36
 37. 37. PRZYKŁADY • Ministerstwo Gospodarki  Centralna Ewidencja Informacja o Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/, na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) • Ministerstwo Sportu i Turystyki Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce http://www.turystyka.gov.pl/, na podstawie 11 aktów prawnych (wykaz na stronie WWW) 37
 38. 38. 38
 39. 39. PRZYKŁADY cd. • Ministerstwo Sprawiedliwości – na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (z późn. zm., tekst ujednolicony) i innych dokumentów udostępnia bazę KRS https://ems.ms.gov.pl/start – a na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU201400001 25 udostępnia bezpłatnie online Monitor Sądowy i Gospodarczy https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow 39
 40. 40. 40
 41. 41. 41
 42. 42. PRZYKŁADY cd. • Rządowe Centrum Legislacji  Dzienniki Urzędowe http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/, na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 42
 43. 43. PRZYKŁADY cd. • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych  Zafałszowane artykuły rolno – spożywcze http://www.ijhar-s.gov.pl/art-29.html, na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/  Rejestr produktów niebezpiecznych, na podstawie Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (z późn. zm.) 43
 44. 44. 44
 45. 45. 45
 46. 46. Polskie prawo nakazuje także podmiotom państwowym (np. uczelnie) i samorządowym (np. biblioteki publiczne), organizacjom pozarządowym oraz niektórym firmom (np. przedsiębiorstwa państwowe, spółki kapitałowe) udostępnianie wybranych informacji 46
 47. 47. PRZYKŁADY • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (z późn. zm., tekst ujednolicony)  Biuletyny Informacji Publicznej, np. BIP UJ http://www.bip.uj.edu.pl/ – „Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej zobowiązują organy administracji rządowej, a także ZUS, KRUS, NFZ, państwowe instytucje badawcze czy państwowe osoby prawne do przekazywania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium, a także do ich systematycznego uzupełniania, weryfikowania i aktualizacji.” [http://prawo.rp.pl/artykul/1074071.html] – Centralne Repozytorium Informacji Publicznej 47
 48. 48. 48
 49. 49. PRZYKŁADY • Kodeks spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. z późn. zm.)  obowiązek publikowania przez spółki z o.o. i spółki akcyjne wybranych informacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 5) • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm., tekst ujednolicony) (Rozdział 7)  obowiązek składania sprawozdań finansowych w odpowiednim rejestrze sądowym (KRS) 49
 50. 50. NA ZAKOŃCZENIE • Jest o wiele więcej możliwości dostępu do wartościowej a bezpłatnej informacji, m.in.: – W biznesie  platformy społecznościowe dla profesjonalistów – W nauce  ruch Open Access, naukowe portale społecznościowe (Academia.edu, Researchgate) i inne – Otwarte dane  zarówno naukowe (z badań empirycznych), jak i publiczne 50
 51. 51. BIBLIOGRAFIA • Bednarek-Michalska, Bożena (2007). Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci. Biuletyn EBIB nr 5 (86). http://www.ebib.pl/2007/86/a.php?bednarek • Cisek, Sabina (2002). Szara literatura jako źródło informacji biznesowej. Zarys problematyki. Biuletyn EBIB nr 11 (40). http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/cisek.php • Cisek, Sabina (2009). Infobrokering w praktyce: zasady wyszukiwania informacji w Internecie. http://eprints.rclis.org/18457/, https://www.academia.edu/6157572/Infobrokering_w_praktyce_zasady_wyszukiwan ia_informacji_w_Internecie • Cisek, Sabina (2011 – ). Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering. http://sabinacisek.blogspot.com/ • Hrabiec, Patrycja (2011). Zarządzanie informacją naukową w Internecie – dobre praktyki. PTINT nr 1-2, s. 20-24. http://www.ptin.org.pl/pelne_teksty/2011_1-2.pdf • Kalińska, Anna (2011). Informacja biznesowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo SBP. • Materska, Katarzyna (2013). Jak szukać w oceanie informacji. Poradnik dla przedsiębiorców. Warszawa: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. • Pamuła-Cieślak, Natalia (2013. Analiza czynników wpływających na jakościowe cechy wyników w wyszukiwarce Google. Toruńskie Studia Bibliologiczne nr 1, s. 111-126. http://www.home.umk.pl/~tsb/sites/default/files/numer10/pamula.pdf 51

×