Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sejarah islam

3,181 views

Published on

teeheee(=

 • Be the first to comment

Sejarah islam

 1. 1. Sejarah Islam. Kerajaan Abbasiyah di Zaman Kemunduran
 2. 2. { Faktor- faktor Kelemahan }
 3. 3. a. Tindakan Kejam <ul><li>kerajaan Abbasiyyah yang kedua ini, dipimpin oleh khalifah-khalifah yang secara amnya, lemah-lemah belaka </li></ul><ul><li>kelemahan mereka begitu meluas hingga terlibatnya masalah pentadbiran </li></ul><ul><li>meskipun faktor kelemahan ini adalah ekoran dari kelemahan khalifah-khalifah di zaman pertama </li></ul>
 4. 4. <ul><li>penangkapan dan pembunuhan yang bertentangan dengan nilai agama Islam yang dilakukan ke atas golongan Umayyah dan sesiapa sahaja yang bersimpati dengan mereka </li></ul><ul><li>dikenal sebagai Al-Saffah, yakni penumpah darah </li></ul><ul><li>timbullah rasa tidak puas hati di kalangan rakyat </li></ul><ul><li>terdapat banyak pemberontakan yang dijalankan </li></ul><ul><li>kebanyakannya dapat dipatahkan memandangkan kahalifah-khalifah di zaman pertama kuat-kuat belaka </li></ul>Kelemahan yang terlahir semasa Al-Abbas memegang jawatan sebagai khalifah:
 5. 5. b. Menyeleweng dari dasar Islam <ul><li>Khalifah-khalifah pada zaman keruntuhan Abbasiyah telah menjalankan pentadbiran kerajaan yang bertentangan dengan Islam </li></ul><ul><li>Di antaranya ialah pemerintahan yang terlalu feudal dan kejam, serta mengamalkan konsep kapitalis yang keterlaluan </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Mereka juga telah melakukan korapsi dan penindasan ke atas golongan bawahan </li></ul><ul><li>Masa mereka dihabiskan dengan berseronok dan berfoya-foya bersama wanita </li></ul><ul><li>Khalifah-khalifah pada zaman ini tidak lagi bertanggungjawab sebagai seorang pemimpin Islam yang tulen </li></ul>
 7. 7. c. Campurtangan Kuasa Asing <ul><li>Kelemahan khalifah-khalifah Abbasiyah telah mengakibatkan kuasa-kuasa Turki, Buwaih dan Saljuk untuk mengambil kesempatan mempengaruhi pentadbiran kerajaan. </li></ul><ul><li>Menimbulkan rasa tidak senang di kalangan rakyat sehingga berlakunya pemberontakan dan melahirkan kerajaan-kerajaan kecil di merata daerah. </li></ul><ul><li>Rakyat berpendapat bahawa campurtangan kuasa asing ini melibatkan keadilan sosial yang dianggap penting di dalam konsep islam. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Golongan-golongan pemberontakan telah mengambil kesempatan untuk mementingkan diri mereka sendiri. </li></ul><ul><li>Ia melemahkan jentera pemerintahan negara, memecahbelakan rakyat dan menyebabkan wilayah-wilayah yang jauh dari Baghdad mengisytiharkan kemerdekaan. </li></ul><ul><li>Kerajaan Islam Umayyah yang memerintah di sepanyol telah memberi tandingan yang hebat sekali ketika kerajaan Abbasiyah lemah. </li></ul>
 9. 9. d. Lahirnya kerajaan-kerajaan kecil di daerah Islam yang jauh. <ul><li>Zaman kehancuran kerajaan Abbasiyah telah membawa seluruh sistem kerajaan itu kacau-bilau. </li></ul><ul><li>Golongan yg tertentu telah mengambil kesempatan bangun memberontak dan mengisytiharkan wilayah yang jauh seperti : Asia minor, Afrika Utara, India , Arab Selatan Dan lain-lain. </li></ul><ul><li>Mereka (termasuk khalifah yang lemah) bertindak bebas untuk bergerak secara bersendirian </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Faktor yang lain adalah sebab sifat taksub yang semula jadi di kalangan kebanyakan umat Islam. </li></ul><ul><li>Mereka membanggakan golongan mereka dan menanti saat untuk menaikkan bangga mereka sahaja. </li></ul><ul><li>Dan juga berbalas dendam di atas penjenayah yg dibuat oleh sebahagian khalifah Abbasiyah yang terkenal : Umayyah, Syiah, Khawarij, Muktazilah dan lain-lain lagi. </li></ul>
 11. 11. e. Pertelingkahan Mazhab Sunni dan Syiah <ul><li>Sebab secara langsung kehancuran kerajaan Bani Abbasiyyah. </li></ul><ul><li>Khalifah Abbasiyyah merupakan mazhab Sunni. Naib Khalifah dan menteri-menteri bermazhab Syiah. </li></ul><ul><li>Apabila mereka saling tidak berpuas hati, maka mereka menjemput kuasa-kuasa asing bagi menakluki kota Baghdad. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Kedatangan orang Buwaih (bermazhab Syiah) adalah daripada Jemputan orang Syiah di Baghdad. </li></ul><ul><li>Kedatangan orang Saljuk (bermazhab Sunni) adalah daripada jemputan orang Sunni di Baghdad. </li></ul><ul><li>Orang Mongol menerima tawaran daripada Baghdad dengan cara menyerang kebanyakkan wilayah-wilayah Abbasiyah dengan ganas . </li></ul><ul><li>Ahkirnya, orang-orang Mongol berjaya menakluki kota Baghdad dan menghancurkan Kerajaan Abbasiyah. </li></ul>

×