Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Islam ” En av de fem store”
Hvor og hvordan oppstod Islam? <ul><li>En arabisk halvøy i Midtøsten på 600-tallet </li></ul><ul><li>Muhammed regnes som g...
Hvem er muslim? <ul><li>Om en er født av muslimske foreldre </li></ul><ul><li>Kan konvertere til religionen </li></ul><ul>...
Troen <ul><li>De sanne Gudfryktige – de som gjør sitt beste for å følge Guds vilje. </li></ul><ul><li>Troen på én Gud – ...
<ul><li>Troen på Guds engler – englene er bindeledd mellom Gud og den skapte verden. De har ingen fri vilje, men må gjør...
De fem søylene <ul><li>Trosbekjennelsen – en av grunnpilarene i Islam, skal alltid sies på arabisk. </li></ul><ul><li>Bøn...
Religionen i samfunnet <ul><li>Norge – det regnes i Norge at det finnes litt i overkant av 100 000 mennesker med muslimsk...
Slaget ved Karbala <ul><li>Etter at Muhammed døde var det uenighet om hvem som skulle følge etter ham som muslimsk leder. ...
<ul><li>Flere mener at det i Koranen kommer frem at Fatima, Ali og deres to sønner Hassan og Hussain, skulle ha en særstil...
<ul><li>Han og hans følge ble omringet ved landsbyen Karbala, og kampene begynte. </li></ul><ul><li>Kvinner og barn ble ho...
<ul><li>Dette slaget har fått en sentral plass i shia-islam. </li></ul><ul><li>Hvert år feires det en sørgehøytid i månede...
Kilder <ul><li>Wiik, Pål og Ragnhild Bakke Waale (1997) ”Under samme himmel 8”. J.W.Cappelens forlag. </li></ul><ul><li>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Islam

5,490 views

Published on

Et undervisningsopplegg om islam i Krl-faget.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Islam

 1. 1. Islam ” En av de fem store”
 2. 2. Hvor og hvordan oppstod Islam? <ul><li>En arabisk halvøy i Midtøsten på 600-tallet </li></ul><ul><li>Muhammed regnes som grunnlegger, han forkynte Islam for folket </li></ul><ul><li>Islam betyr å underkaste seg Guds vilje, at alle er under Gud </li></ul><ul><li>Islam betyr også fred </li></ul>
 3. 3. Hvem er muslim? <ul><li>Om en er født av muslimske foreldre </li></ul><ul><li>Kan konvertere til religionen </li></ul><ul><li>Trosbekjennelsen sies i øret på det nyfødt barnet </li></ul><ul><li>Det er faren eller en annen mannlig slektning av barnet som gjør dette </li></ul>
 4. 4. Troen <ul><li>De sanne Gudfryktige – de som gjør sitt beste for å følge Guds vilje. </li></ul><ul><li>Troen på én Gud – ingen er lik ham. </li></ul><ul><li>Troen på Guds profeter – fem viktigste kaller vi sendebud. Det er Abraham, Moses, David, Jesus og Muhammed. Ingen vil komme etter Muhammed, han regnes som den levende Koranen. Det betyr at Muhammed levde sitt liv i overensstemmelse med Koranens lære. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Troen på Guds engler – englene er bindeledd mellom Gud og den skapte verden. De har ingen fri vilje, men må gjøre det Gud vil. </li></ul><ul><li>Troen på Dommens dag og livet etter døden – på dommens dag vil Gud gjøre opp regnskapet til oss mennesker, altså se på våre gode og ondegjerninger. De som fortjener det vil komme til paradis, mens resten vil straffes i helvete. </li></ul><ul><li>Troen på Guds bøker – skrifter er sendt til menneskene fra Gud for å åpenbare sitt ord, og for å lede de på rett vei. Muslimene mener skriftene er endret på flere ganger, men Koranen er slik den var da Gud gav dem den. </li></ul>
 6. 6. De fem søylene <ul><li>Trosbekjennelsen – en av grunnpilarene i Islam, skal alltid sies på arabisk. </li></ul><ul><li>Bønnen – ber fem ganger om dagen mot Mekka. </li></ul><ul><li>Fasten – en måned = Ramadan. Dette er en plikt for alle voksne muslimer, med noen særskilte unntak. Faste fra soloppgang til solnedgang. </li></ul><ul><li>Velferdsbidraget – betaler en sum hver måned for å bekjempe fattigdom. Dette kan sees på som en religiøs skatt de betaler, og er en religiøs plikt. </li></ul><ul><li>Pilegrimsreisen – drar til Mekka en gang i livet. Dette er en plikt for alle muslimer. </li></ul>
 7. 7. Religionen i samfunnet <ul><li>Norge – det regnes i Norge at det finnes litt i overkant av 100 000 mennesker med muslimsk bakgrunn. I 2004 var 81 000 medlemmer av et muslimsk trossamfunn. Størstedelen av de med muslimsk bakgrunn bor i og rundt Oslo. </li></ul><ul><li>Verden – nest største religion i verden. Har sitt område i Midtøsten, men det finnes muslimer verden over. De fleste muslimer finner en i Indonesia, Pakistan, India og Bangladesh. I Europa er det flest muslimer i Frankrike, hvor det bor 3,3 millioner. På verdensbasis finnes det i alt 1,3 milliarder tilhengere til denne religionen. </li></ul>
 8. 8. Slaget ved Karbala <ul><li>Etter at Muhammed døde var det uenighet om hvem som skulle følge etter ham som muslimsk leder. </li></ul><ul><li>Muhammeds svigerfar ble valgt, men det vakte motstand. </li></ul><ul><li>Muhammeds fetter, Ali, var gift med Muhammeds datter Fatima, og ble valgt til kalif, etterfølger, 25 år etter Muhammeds død. </li></ul><ul><li>De som tok Ali sitt parti kalles shiamuslimer. ”Shia” betyr parti, og det ble kalt Shia Ali – Alis parti. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Flere mener at det i Koranen kommer frem at Fatima, Ali og deres to sønner Hassan og Hussain, skulle ha en særstilling innen islam. </li></ul><ul><li>Ali ble, ved slaget ved Karbala, drept av en av sine egne tilhengere. </li></ul><ul><li>Etter Alis død ble det ikke sønnene hans som ble valgt som etterkommere, men en som het Muawiya. </li></ul><ul><li>Hussain dro deretter for å lede opprør mot at sønnen til Muawiya ble valgt som leder etter han. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Han og hans følge ble omringet ved landsbyen Karbala, og kampene begynte. </li></ul><ul><li>Kvinner og barn ble holdt i skul, mens mennene kjempet. </li></ul><ul><li>Alle i Husains følge ble drept, også Hussain selv. </li></ul><ul><li>Hussain ble halshogd, hodet ble festet til en lanse og båret inn i Kufa </li></ul><ul><li>Kvinner og barn ble fanger. </li></ul><ul><li>Splittelsen mellom shiamuslimene og sunnimuslimene ble fullkomment etter dette. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Dette slaget har fått en sentral plass i shia-islam. </li></ul><ul><li>Hvert år feires det en sørgehøytid i måneden muharram – den første måneden i det muslimske året. </li></ul><ul><li>Slaget symboliserer da kampen mellom godt og vondt, lys og mørke og rettferdighet og urettferdighet. </li></ul><ul><li>Hussain døde for sin tro – han ble da en martyr. </li></ul>
 12. 12. Kilder <ul><li>Wiik, Pål og Ragnhild Bakke Waale (1997) ”Under samme himmel 8”. J.W.Cappelens forlag. </li></ul><ul><li>Wiik, Pål og Ragnhild Bakke Waale (2006) ”Under samme himmel 1”. J.W.Cappelens forlag. </li></ul><ul><li>Cappelen, Islam. </li></ul><ul><li>http://undersammehimmel.cappelen.no </li></ul>

×