Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xornadas areva

576 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Xornadas areva

  1. 1. AREVA Alcohólicos Rehabilitados de Vilagarcía de Arousa Xornadas de Alcoholismo “ALCOHOLISMO E MULLER, UNHA PATOLOXÍA OCULTA” Solicitado interese sanitario Xunta de Galicia 02 e 03 de decembro 19:00 a 22:00 horas Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa Pese aos esforzos realizados polas Administracións públicas e polas diversas entidades de iniciativa social, o alcoholismo é unha patoloxía cunha importante incidencia na nosa comunidade autónoma, de xeito que, o alcohol segue a ser unha droga de amplo consumo, se ben vimos asistindo a unha serie de modificacións entre os que destacan a instauración nas MULLERES de pautas de consumo máis frecuente ou habitual, e mesmo en certos casos compulsivo. Non podemos pasar por alto que, se xa de por si a tolerancia e aceptación social concedida aos homes alcohólicos é baixa, no caso das mulleres é aínda menor, o cal inflúe na resposta que da a sociedade á súa problemática. Por este motivo, como cada ano, queremos promover a reflexión e o debate sobre o alcohol e o seu consumo abusivo a fin de comprender as causas e consecuencias da realidade alcohólica. No caso das mulleres alcohólicas se aprecian coma factores de grande importancia na motivación do consumo de alcohol o feito de servir coma unha conduta evasiva fronte a situacións conflitivas ou estresantes, relacionadas con certos acontecementos vitais traumáticos e con conflitos e rupturas familiares e/ou de parella; tamén se pode sinalar que Os problemas co alcohol son moito máis prevalentes entre as mulleres con trastornos psicolóxicos (con frecuencia sinalouse a depresión como posible orixe do alcoholismo feminino), que sufriron abusos sexuais durante a infancia ou que foron vítimas da violencia de xénero. Igualmente factores coma a soidade, a timidez, a baixa autoestima, o intento de axustarse ao ideal de feminidade, ou a imitación de condutas tradicionalmente masculinas, se atopan na base deste consumo abusivo de alcohol Estación de Autobuses. Primer piso Vilagarcía de Arousa Tlf: 986 502 137
  2. 2. AREVA Alcohólicos Rehabilitados de Vilagarcía de Arousa DÍA 1. XOVES 02 de decembro 19:00 a 22:00 horas. * Inauguración das Xornadas * Conferencia: “O Alcoholismo Feminino. Da Esfera Privada Ao Espazo Público". Dona Josefa Gómez Moya. Doctora en Sociologia. Profesora de Trabajo Social. Valencia. *Conferencia: “Muller, Alcoholismo E Conmorbilidade Con Trastornos Do Estado De Ánimo”. Don Santiago parada Nieto. Medico psiquiatra, xefe de seccion do servizo de psiquiatria do CHOP. DÍA 2. VENRES 03 de DECEMBRO 19:00 a 22:00 horas. * Conferencia: “Educación sanitaria a enfermos alcohólicos”. Don. Severino Seguin CID. Diplomado Universitario en enfermería. Hospitalización Dixestivo e medicina Interna. Hospital do Meixoeiro * Conferencia: Coidados e atención ao enfermo alcohólico hospitalizado”. Don. Vicent Hernández Ramírez. Doctor en medicina. Servizo de dixestivo no CHUVI. Estación de Autobuses. Primer piso Vilagarcía de Arousa Tlf: 986 502 137
  3. 3. AREVA Alcohólicos Rehabilitados de Vilagarcía de Arousa FOLLADEINSCRICCIÓN NOMEE APELIDOS:________________________________________________ ENDEREZO:___________________________________________C.P:______ ___ D.N.I:________________________ TELEFONO:_________________________ InscripciónporteléfonoNº986502137.;porfax:986521040. NoLocaldeAREVAEstacióndeAutobuses,primeiroandar.36600 VilagarcíadeArousa Porcorreoelectrónico:areva.arousa@gmail.com Estación de Autobuses. Primer piso Vilagarcía de Arousa Tlf: 986 502 137

×