BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:CURSO FORMACIÓN DE PROMOTORESDA SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓXICACurso Extensión UniversitariaUVigo:201352...
FUNDAMENTACIÓN E XUSTIFICACIÓN DANECESIDADEO TDAH (Trastorno por Déficit de Atencióncon Hiperactividade) é un problema de ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tríptico tdah extensión universitaria 2013

1,416 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tríptico tdah extensión universitaria 2013

  1. 1. BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:CURSO FORMACIÓN DE PROMOTORESDA SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓXICACurso Extensión UniversitariaUVigo:2013523Apelidos..........................................................Nome..........................NIF..........................Dirección...........................................………………………………Localidade.......................Provincia...............................C.P.....................Teléfono...........................................................Correo electrónico..........................................Estudos ou profesión.....................................Nº conta (en caso de devolución de tasas)......................Taxas: 45 €. Ingreso en calquera sucursalde NovaGalicia Banco, indicando o códigoe título do cursoDescontos Aplicables:-Membros comunidade universitaria daUvigo: 25%: 33,75 euros.- Bolseiros da Uvigo: 22,50 euros.Ingresar en calquera das sucursais deNovaGaliciaBanco, indicando o código docurso: 2013523MatrículaMatricula aberta dende o 27/05/13Máis Información: 986 546014 - 620859358Email: isorna.catoira@uvigo.esFomalización da matrícula:En calquera dos rexistros da Universidade deVigo (campus de Vigo, Ourense, ou Pontevedra)ou na Casa das Campás, sede da Vicerreitoríade Pontevedra.Enviar a:Ficha de inscrición no Rexistro Auxiliar naEscola de Enxeñaría Forestal (CampusPontevedra), ou vía web mandándoa ádirección de correo:vic.pon@uvigo.es;Director: Manuel Isorna FolgarSecretaría: Mª José Vázquez FigueiredoHoras: 25 hCréditos: 1 ECTSPrazas: 60 (por orden de recepción)Lugar: Auditorio Municipal. Concello deCatoira (Pontevedra)Datas: Do luns 29 de xullo ao venres 2 deagosto (9:30-14H)ORGANIZAN:AVANCES NOESTUDO DAHIPERACTIVIDADE(TDAH):AVALIACIÓN,DIAGNOSE ETRATAMENTOCURSOS EXTENSIÓN 2013Campus de PontevedraCodg. 2013523Catoira (Pontevedra)29, 30, 31 xullo, 1 e 2 Agosto de 2013DESTINATARIOS: pais e nais con fillos conTDAH, mestres e docentes, estudantes doámbito educativo-social-sanitario e todosaqueles con interese no TDAH.
  2. 2. FUNDAMENTACIÓN E XUSTIFICACIÓN DANECESIDADEO TDAH (Trastorno por Déficit de Atencióncon Hiperactividade) é un problema de seriaimportancia debido a súa repercusión noámbito escolar, social e familiar.En concreto ó neno/a aféctalle á súacapacidade para:- Controlar o seu nivel de actividade(Hiperactividade).- Frear os seus pensamentos ecomportamentos (Impulsividade).- Prestar atención ás accións querealiza (Inatención).A condición do trastorno por déficit deatención con hiperactividade (TDAH) mostra hoxeun interese relevante no campo científico e ocupaun lugar destacado tanto na clínica coma noámbito das neurociencias.O diagnóstico dos diferentes subtipos clínicose neuro-psicolóxicos, así como o tratamentodeste trastorno cos seus diversos modelosterapéuticos, están en constante revisión, por isoe a través deste Curso de Extensión Universitariapretendemos coñecer os últimos avances edescubrimentos científicos relacionados co TDAHda man de prestixiosos profesionais.OBXETIVOS:• Analizar os avances en evaluación ediagnóstico en relación ó TDAH.• Analizar en profundidade os problemasatencionales, de organización,planificación e funcións executivas quepresentan os nenos e adultos con TDAH.• Analizar a comorbilidade do trastorno pordéficit de Atención e Hiperactividade conoutros trastornos ou patoloxías.• Analizar os problemas pedagóxicos máiscomún nos nenos con TDAH: dificultadesde rendimento académico, a lectura, aescritura e o cálculo.• Mostrar os avances nos tratamentosfarmacolóxicos.• Analizar os Principios Psicoeducativospara pais e docentes máis eficaces para otratamento do TDAH.• Proporcionar ós/ás destinatarios/asinformación obxectiva que lles permitaunha visión realista e crítica sobre oTDAH .• Informar e dotar os mestres, pais eprofesionais dunha serie decoñecementos básicos que lles permitana abordaxe global cun neno con TDAH.• Xerar nos/nas destinatarios actitudes quedesemboquen na toma de conciencia daimportancia da colaboraciónmultidisciplinar para o Afrontamentocorrecto do TDAH.PROGRAMALuns, 29 de xullo9:00 Recollida documentación9:15’ Inauguración.9:30-14h CONCEPTOS SOBRE O TDAH.TEORÍAS E PARADIGMAS SOBRE A SEUDIAGNOSE E TRATAMENTO.D. ALFREDO WAISBLAT WAINBERG.Psicólogo. Director del Centro de Desarrollode Salud Comunitaria Marie Langer (Madrid).Martes, 30 de xullo9:30-14h ESCOLA, FAMILIA E NENOS CONTDAH: ESTRATEXIAS E TÉCNICAS PARAAXUDARLLES NA CASA E NA ESCOLADª. JOSEFA LÓPEZ ORTUÑO.Secretaria técnica de la Federación Españolade Asociaciones de Ayuda al Déficit deAtención e Hiperactividad (Murcia)Mércores, 31 de xulloTDAH: DEFINICIÓN CLÍNICA,DIAGNÓSTICO, PROGNÓSTICO ETRATAMENTO.Drª. MARÍA DOLORES DOMÍNGUEZSANTOS. Psiquiatra. Profesora Psiquiatríana USC. Unidade de Saúde Mental dainfancia e a Adolescencia no ComplexoHospitalario Universitario de Santiago(CHUS).Xoves, 1 de agosto9:30-11hCOMORBILIDADE E TRASTORNOSASOCIADOS NO TDAH.Dr. MANUEL ISORNA FOLGAR. Doctor enPsicoloxía. Técnico Servizos sociais doconcello de Catoira. Profesor da FacultadeCiencias da Educación da Univ.Vigo.12-14hINTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR ENTDAH (CASOS PRÁCTICOS).D. CÉSAR ALVAREZ VÁZQUEZPsicólogo-ANHIDA- VigoDª. MARÍA ESTELA PORTILLO ENCINAPsicóloga Coordinadora-ANHIDA-VigoVenres, 2 de agostoTÉCNICAS E TRATAMENTOPSICOPEDAGÓXICO CO NENO CONTDAHDª. JESSICA RODRÍGUEZ CZAPLISKI.Psicóloga e psicopedagoga. Psicólogaclínica.

×