Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Puolella miljardilla tulevaisuutta (esite)

24 views

Published on

Säätiöiden varat perustuvat lahjoituksille, joita hoidetaan yhteiseksi hyväksi. Yksin Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan 193 säätiö- ja yhdistysjäsentä tukevat tiedettä, taidetta, kulttuuria ja sosiaalisia tavoitteita Suomessa 516 miljoonalla eurolla vuodessa. Säätiöiden tuella puhdistetaan Itämerta, estetään syrjäytymistä ja parannetaan syöpiä. Säätiöt rakentavat parempaa tulevaisuutta – meille kaikille.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Puolella miljardilla tulevaisuutta (esite)

  1. 1. PUOLELLA MILJARDILLA TULEVAISUUTTA JOKA VUOSI Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Fredrikinkatu 61 A 00100 Helsinki www.saatiopalvelu.fi GUTSY GO! TAIDETESTAAJAT 44 suomalaisen säätiön haastekilpailun voitta- ja sai 1,5 miljoonaa euroa. Mm. Kotkassa Gut- sy Go-tiimi auttaa huonomaineisten alueiden nuoria muuttamaan yhteisöään paremmaksi. ANU WARTIOVAARA   Taidetestaajat vie kolmen vuoden ajan kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset,­­ yhteensä lähes 200 000 nuorta, kokemaan ja arvioimaan taidetta. Suomen Kulttuuri- rahaston­­ vetämän hankkeen budjetti on 20 miljoonaa euroa. Sigrid Juséliuksen säätiön viisivuotinen suura- puraha vuosille 2017–2021, 250 000€/vuosi, yhteensä 1,25 miljoonaa euroa. Tutkimus- kohteena mitokondriotaudit. HILKKA PALDANIUS tutki millaisia kirjoitustaitoja lukion historian oppiaineessa tarvitaan: ”Selostuksesta tul- kintoihin, aineistojen esittäminen lukiolais- ten esseissä”. Ellen & Artturi Nyyssösen sää- tiön apurahan kesto 5 kk, yhteensä 8500€.
  2. 2. OSINKOJEN LÄHDEVERO VAARANTAA APURAHOJEN TULEVAISUUDEN Säätiöiden ja rahastojen vuosittain jakamalle puolelle miljardille tulee sijoitusten tuotosta. Ehdotettu 5 % lähdevero osingoille tarkoittaisi siis 5 % leikkausta apurahasäätiöiden myöntämiin apurahoihin. Se olisi yli 25 miljoonan euron vuotuinen leikkaus tieteeltä ja taiteelta. Sijoitukset Osakkeet Korot Kiinteistö Käteinen Muu 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € Säätiöt ja rahastot Suomen Akatemia Taiteen edistämiskeskus Tutkija Annukka Pie-käinen tutkii laboratorioissa borrelioosin leviämismekanismeja proteiinitasolla. (Kuva: Suomen Kul<uurirahasto) Veron tuoma hyöty valtiolle on vähäi- nen, apurahan saajille merkitys on suuri. Olennaisempaa kuin säätiöistä saatavat verotulot, onkin kysymys siitä, miten verotus vaikuttaa apurahasäätiöiden toiminnan luonteeseen ja määrään. Suomalaisten säätiöiden sijoitusten tuotto käytetään säätiön yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen. Suomi tarvitsee lisää julkisia ja yksityisiä panoksia tieteen ja taiteen rahoitukseen, ei leikkauksia. Säätiökenttä takaa moniarvoisen, kehitty- vän, joustavan ja jatkuvan tuen.   SÄÄTIÖT OVAT RAKENTANEET SUOMEA JO YLI SATA VUOTTA Suomalainen säätiökenttä on syntynyt yli sadan vuoden aikana yksityisten ihmisten tahdonilmauksen tuloksena - halusta edistää yhteistä hyvää, luoda uutta ja jättää jälkipolville enemmän. Säätiöiden kokonaisvarallisuudesta (n. 20 miljardia euroa) arviolta yli 70 prosenttia on Suomessa: kotimaisissa osakkeissa ja kiinteistöissä - tavoitteena on pitkän tähtäimen kestävä tuotto, jolloin myös taloudellisesti haasteellisina aikoina voidaan jakaa apurahoja. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan 193 yleishyödyllistä säätiö- ja yhdistys- jäsentä tukevat tiedettä, taidetta, kulttuuria ja sosiaalisia tavoitteita Suomessa 516 miljoonalla eurolla vuodessa. Vertailun vuoksi valtiollinen Suomen Akatemia tukee tiedettä 440 miljoonalla ja Taiteen edistämiskeskus taidetta 34 miljoonalla eurolla vuosittain (2018). Tuki tieteelle ja taiteelle
  3. 3. OSINKOJEN LÄHDEVERO VAARANTAA APURAHOJEN TULEVAISUUDEN Säätiöiden ja rahastojen vuosittain jakamalle puolelle miljardille tulee sijoitusten tuotosta. Ehdotettu 5 % lähdevero osingoille tarkoittaisi siis 5 % leikkausta apurahasäätiöiden myöntämiin apurahoihin. Se olisi yli 25 miljoonan euron vuotuinen leikkaus tieteeltä ja taiteelta. Sijoitukset Osakkeet Korot Kiinteistö Käteinen Muu 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € Säätiöt ja rahastot Suomen Akatemia Taiteen edistämiskeskus Tutkija Annukka Pie-käinen tutkii laboratorioissa borrelioosin leviämismekanismeja proteiinitasolla. (Kuva: Suomen Kul<uurirahasto) Veron tuoma hyöty valtiolle on vähäi- nen, apurahan saajille merkitys on suuri. Olennaisempaa kuin säätiöistä saatavat verotulot, onkin kysymys siitä, miten verotus vaikuttaa apurahasäätiöiden toiminnan luonteeseen ja määrään. Suomalaisten säätiöiden sijoitusten tuotto käytetään säätiön yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen. Suomi tarvitsee lisää julkisia ja yksityisiä panoksia tieteen ja taiteen rahoitukseen, ei leikkauksia. Säätiökenttä takaa moniarvoisen, kehitty- vän, joustavan ja jatkuvan tuen.   SÄÄTIÖT OVAT RAKENTANEET SUOMEA JO YLI SATA VUOTTA Suomalainen säätiökenttä on syntynyt yli sadan vuoden aikana yksityisten ihmisten tahdonilmauksen tuloksena - halusta edistää yhteistä hyvää, luoda uutta ja jättää jälkipolville enemmän. Säätiöiden kokonaisvarallisuudesta (n. 20 miljardia euroa) arviolta yli 70 prosenttia on Suomessa: kotimaisissa osakkeissa ja kiinteistöissä - tavoitteena on pitkän tähtäimen kestävä tuotto, jolloin myös taloudellisesti haasteellisina aikoina voidaan jakaa apurahoja. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan 193 yleishyödyllistä säätiö- ja yhdistys- jäsentä tukevat tiedettä, taidetta, kulttuuria ja sosiaalisia tavoitteita Suomessa 516 miljoonalla eurolla vuodessa. Vertailun vuoksi valtiollinen Suomen Akatemia tukee tiedettä 440 miljoonalla ja Taiteen edistämiskeskus taidetta 34 miljoonalla eurolla vuosittain (2018). Tuki tieteelle ja taiteelle
  4. 4. PUOLELLA MILJARDILLA TULEVAISUUTTA JOKA VUOSI Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Fredrikinkatu 61 A 00100 Helsinki www.saatiopalvelu.fi GUTSY GO! TAIDETESTAAJAT 44 suomalaisen säätiön haastekilpailun voitta- ja sai 1,5 miljoonaa euroa. Mm. Kotkassa Gut- sy Go-tiimi auttaa huonomaineisten alueiden nuoria muuttamaan yhteisöään paremmaksi. ANU WARTIOVAARA   Taidetestaajat vie kolmen vuoden ajan kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset,­ ­yhteensä lähes 200 000 nuorta, kokemaan ja arvioimaan taidetta. Suomen Kulttuuri- rahaston­ ­vetämän hankkeen budjetti on 20 miljoonaa euroa. Sigrid Juséliuksen säätiön viisivuotinen suura- puraha vuosille 2017–2021, 250 000€/vuosi, yhteensä 1,25 miljoonaa euroa. Tutkimus- kohteena mitokondriotaudit. HILKKA PALDANIUS tutki millaisia kirjoitustaitoja lukion historian oppiaineessa tarvitaan: ”Selostuksesta tul- kintoihin, aineistojen esittäminen lukiolais- ten esseissä”. Ellen & Artturi Nyyssösen sää- tiön apurahan kesto 5 kk, yhteensä 8500€.

×