Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Framtid for en halv miljard (broschyren)

34 views

Published on

Stiftelsernas tillgångar baserar sig på donationer, som förvaltas för det allmänna bästa. Delegationen för stiftelser och fonder har 193 allmännyttiga medlemmar som stöder vetenskap, konst, kultur och olika sociala målsättningar i Finland med 516 miljoner euro per år. Med stiftelsernas stöd renas östersjön, förebyggs utslagning och botas cancer. Stiftelserna bygger en bättre framtid – för oss alla.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Framtid for en halv miljard (broschyren)

  1. 1. FRAMTID FÖR EN HALV MILJARD VARJE ÅR Delegationen för stiftelser och fonder Fredriksgatan 61 A 00100 Helsingfors www.saatiopalvelu.fi GUTSY GO! KONSTTESTARNA Vinnarteamet i en tävling som arrangerades av 44 finländska stiftelser. Fick sammanlagt 1,5 miljoner euro. Gutsy Go! hjälper unga att för- bättra sin närmiljö. ANU WARTIOVAARA Sigrid Jusélius Stiftelsens femåriga stipendium för åren 2017–2021, 250 000 euro per år och 1,25 miljoner euro totalt. Forskningsområdet är mitokondriella sjukdomar. Suomen Kulttuurirahastos projekt Konsttes- tarna gör det möjligt för alla Finlands åtton- deklassare, totalt närmare 200 000 unga, att bekanta sig med och bedöma konst. Storsats- ningens budget är 20 miljoner euro. HILKKA PALDANIUS forskade i hurdana skrivkunskaper som behövs inom skolämnet historia på gymnasienivå: Från rapportering till tolkningar, presentation av material i gymnasieelevers essäer. Femmåna- dersstipendiet på 8 500 euro kom från Ellen & Artturi Nyyssönens stiftelse.
  2. 2. STIFTELSERNA HAR BYGGT FINLAND I ÖVER HUNDRA ÅR KÄLLSKATT PÅ DIVIDENDER ÄVENTYRAR STIFTELSERNAS UTDELNINGDe finländska stiftelserna har skapats och utvecklats i över hundra år som ett resultat av privatpersoners önskan att främja det gemensamma goda, skapa nytt och överlåta något värdefullt till kommande generationer. Av stiftelsernas totala förmögenhet (ca 20 miljarder euro) är uppskattningsvis mer än 70 procent placerad i Finland, i inhemska aktier och fastigheter. Målsättningen är att generera en långsiktig och hållbar avkastning för att kunna dela ut stipendier även under ekonomiskt kärva tider. Delegationen för stiftelser och fonder har 193 allmännyttiga medlemmar som stöder vetenskap, konst, kultur och olika sociala målsättningar i Finland med 516 miljoner euro per år. Det kan jämföras med statliga Finlands Akademi som årligen understöder Stiftelsernas och fondernas årliga utdelning på sammanlagt en halv miljard euro be- står av avkastning från placeringar. Den föreslagna källskatten på fem procent på divi- dender skulle därmed innebära en femprocentig nedskärning i stiftelsernas utdelning. 25 miljoner euro skulle årligen skäras från vetenskapen och konsten. Källskattens nytta för staten är liten, med- an betydelsen för stipendiernas mottagare är stor. Mer relevant än skatteintäkterna från stiftelserna är vilken betydelse be- skattningen skulle få för karaktären och omfattningen av stiftelsernas verksamhet. Avkastningen från investeringarna används för att förverkliga stiftelsernas allmännyttiga ändamål. Finland behöver mer offentliga och privata satsningar på vetenskap och konst, inte nedskärningar. Stiftelserna garanterar ett pluralistiskt, ut- vecklande, flexibelt och kontinuerligt stöd. vetenskap med 440 miljoner och Centret för konstfrämjande som stöder konst med 34 miljoner årligen (2018). Forskaren Annukka Pietikäinen forskar i borreliainfek- tionens spridningsmekanismer på proteinnivå. (Bild: Suomen Kulttuurirahasto) Investeringar Aktier Räntor Fastigheter Kontanter Övriga 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € Stiftelser och fonder Finlands Akademi Centret för konstfrämjande Stöd till vetenskapen och konsten
  3. 3. STIFTELSERNA HAR BYGGT FINLAND I ÖVER HUNDRA ÅR KÄLLSKATT PÅ DIVIDENDER ÄVENTYRAR STIFTELSERNAS UTDELNINGDe finländska stiftelserna har skapats och utvecklats i över hundra år som ett resultat av privatpersoners önskan att främja det gemensamma goda, skapa nytt och överlåta något värdefullt till kommande generationer. Av stiftelsernas totala förmögenhet (ca 20 miljarder euro) är uppskattningsvis mer än 70 procent placerad i Finland, i inhemska aktier och fastigheter. Målsättningen är att generera en långsiktig och hållbar avkastning för att kunna dela ut stipendier även under ekonomiskt kärva tider. Delegationen för stiftelser och fonder har 193 allmännyttiga medlemmar som stöder vetenskap, konst, kultur och olika sociala målsättningar i Finland med 516 miljoner euro per år. Det kan jämföras med statliga Finlands Akademi som årligen understöder Stiftelsernas och fondernas årliga utdelning på sammanlagt en halv miljard euro be- står av avkastning från placeringar. Den föreslagna källskatten på fem procent på divi- dender skulle därmed innebära en femprocentig nedskärning i stiftelsernas utdelning. 25 miljoner euro skulle årligen skäras från vetenskapen och konsten. Källskattens nytta för staten är liten, med- an betydelsen för stipendiernas mottagare är stor. Mer relevant än skatteintäkterna från stiftelserna är vilken betydelse be- skattningen skulle få för karaktären och omfattningen av stiftelsernas verksamhet. Avkastningen från investeringarna används för att förverkliga stiftelsernas allmännyttiga ändamål. Finland behöver mer offentliga och privata satsningar på vetenskap och konst, inte nedskärningar. Stiftelserna garanterar ett pluralistiskt, ut- vecklande, flexibelt och kontinuerligt stöd. vetenskap med 440 miljoner och Centret för konstfrämjande som stöder konst med 34 miljoner årligen (2018). Forskaren Annukka Pietikäinen forskar i borreliainfek- tionens spridningsmekanismer på proteinnivå. (Bild: Suomen Kulttuurirahasto) Investeringar Aktier Räntor Fastigheter Kontanter Övriga 0 € 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € Stiftelser och fonder Finlands Akademi Centret för konstfrämjande Stöd till vetenskapen och konsten
  4. 4. FRAMTID FÖR EN HALV MILJARD VARJE ÅR Delegationen för stiftelser och fonder Fredriksgatan 61 A 00100 Helsingfors www.saatiopalvelu.fi GUTSY GO! KONSTTESTARNA Vinnarteamet i en tävling som arrangerades av 44 finländska stiftelser. Fick sammanlagt 1,5 miljoner euro. Gutsy Go! hjälper unga att för- bättra sin närmiljö. ANU WARTIOVAARA Sigrid Jusélius Stiftelsens femåriga stipendium för åren 2017–2021, 250 000 euro per år och 1,25 miljoner euro totalt. Forskningsområdet är mitokondriella sjukdomar. Suomen Kulttuurirahastos projekt Konsttes- tarna gör det möjligt för alla Finlands åtton- deklassare, totalt närmare 200 000 unga, att bekanta sig med och bedöma konst. Storsats- ningens budget är 20 miljoner euro. HILKKA PALDANIUS forskade i hurdana skrivkunskaper som behövs inom skolämnet historia på gymnasienivå: Från rapportering till tolkningar, presentation av material i gymnasieelevers essäer. Femmåna- dersstipendiet på 8 500 euro kom från Ellen & Artturi Nyyssönens stiftelse.

×