Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategialuonnos271109

976 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategialuonnos271109

 1. 1. Mikkelin kaupungin elinkeinostrategian vaihtoehtoja 30.11.2009
 2. 2. Mistä on kyse? <ul><li>Mikkelin kaupunki haluaa linjata oman elinkeinopolitiikkansa päämäärät ja keinot elinkeinostrategian muodossa. Strategia on joukko elintärkeitä kehittämisvalintoja. </li></ul><ul><li>Elinkeinostrategia ohjaa valtuutettujen elinkeinopoliittista päätöksentekoa. Se on tärkeä työväline tietenkin myös virkamiehille. </li></ul><ul><li>Elinkeinostrategiaa on valmisteltu työpajoissa, ohjausryhmässä ja sihteeristössä. Lisäksi näkemyksiä on kerätty kyselyin ja delfoi-prosessin avulla. </li></ul><ul><li>Strategian perusvalinnat on tarkoitus hyväksyä vuoden 2009 loppuun mennessä. Keväällä 2010 laaditaan toimintasuunnitelma tukemaan strategian viemistä käytäntöön. </li></ul>
 3. 3. Mitkä ovat elinkeinostrategian tunnistetut visiovaihtoehdot? <ul><li>Mikkeli-spirit , yleinen yrittäjäystävällisyys, hyvä henki ja tekemisen meininki </li></ul><ul><li>Turvallisuus, digitaalinen Mikkeli, palvelut, ympäristö- ja materiaaliteknologia </li></ul><ul><li>Vihreän talouden edelläkävijä : ekotehokkuus, ympäristöturvallisuus ja bioenergia rakentavat Mikkelin menestyksen </li></ul>
 4. 4. Kolme visiovaihtoehtoa Mikkelin elinkeinopolitiikalle <ul><li>1. Mikkeli –spirit: Mikkeli on vetovoimastaan tunnettu yritysmyönteinen kumppani </li></ul><ul><li>2. Mikkeli on turvallisuuden, ympäristö- ja materiaaliteknologian, digitaalisen muistin ja palveluiden houkutteleva yritys- ja osaamiskeskittymä. </li></ul><ul><li>3. Mikkeli – vihreän talouden aallon harjalla. Mikkeli on ekotehokkuuden, ympäristöturvallisuuden ja bioenergian edelläkävijä joka houkuttelee yrityksiä kasvuun, uudistumiseen ja menestymiseen. </li></ul>
 5. 5. Mitkä ovat ehdotettujen vaihtoehtojen ongelmat ja hyvät puolet? <ul><li>Mikkeli-spirit </li></ul><ul><li>Ei profiloi Mikkeliä (onko jollakin kunnalla varaa olla erityisen ”yritysepäystävällinen?”) </li></ul><ul><li>Kaikkea kaikelle, hyvässä ja huonossa </li></ul><ul><li>2. Turvallisuus, ympäristö- ja materiaaliteknologia, palvelut ja digitaalinen Mikkeli </li></ul><ul><li>Ei profiloi riittävästi. </li></ul><ul><li>Vaatii paljon selvittämistä – mitä on turvallisuus, mitä ovat palvelut jne. </li></ul><ul><li>Ei aukea helposti </li></ul><ul><li>Miten mainitut kärjet liittyvät toisiinsa? </li></ul><ul><li>3. Vihreä talous, ympäristöturvallisuus ja bioenergia </li></ul><ul><li>Vahva perinne ekolääniajattelusta saakka </li></ul><ul><li>On vahvaa yritystoimintaa, kehitystoimintaa, koulutustoimintaa </li></ul><ul><li>Tullaanko jälkijunassa – menikö ekotehokkuuden juna jo Mikkelin ohi? </li></ul><ul><li>Mikä on Mikkelin siivu tässä kokonaisuudessa? </li></ul><ul><li>Paljon businesspotentiaalia </li></ul>
 6. 6. Vihreän talouden aallonharjalla – visiovaihtoehdon luonnosehdotus Mikkeliin on syntynyt kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä vihreän talouden, ympäristöturvallisuuden sekä bioenergian yritys- ja osaamiskeskittymä. Keskittymä kokoaa yhteen ympäristö- ja materiaaliteknologian, palvelujen, sähköisen muistin sekä turvallisuuden yritystoimintaa, osaajia ja kehittäjiä. Ympäristöturvallisuuden ja bioenergian uusia ratkaisuja kehitetään ja pilotoidaan ennakkoluulottomasti ja monipuolisesti kehitysalustoilla. Mikkelin kaupunki on edelläkävijä ekotehokkaissa ja ilmastonmuutoksen torjunnan ratkaisuissa. Ympäristöarvot ohjaavat johdonmukaisesti kaupungin toimintaa ja sen kehittämistä.
 7. 7. Miksi vihreä talous voisi olla uskottava kärki <ul><li>Ympäristöteknologian markkinoita vauhdittaa etenkin ilmastonmuutoksen hillintä, valtioiden päästövähennystavoitteet, kustannustehokkuuden vaateet ja kuluttajien vihreän tietoisuuden leviäminen </li></ul><ul><li>Valtiot käyttävät 2009 ”vihreään elvytykseen” 500 miljardia euroa (vastaa puolta maailmanmarkkinoiden koko kakusta) </li></ul><ul><li>Puhtaan energiantuotannon markkinoiden odotetaan kolminkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä </li></ul><ul><li>Ympäristöteknologian yritysten liikevaihdon keskimääräinen kehitys ollut huimaa – 20%/vuosi  kansallinen tavoite kaksinkertaistaa alan liikevaihto 2012 mennessä </li></ul>
 8. 8. Vihreä talous – Mikkelissä? <ul><li>Mikkelissä, seudulla ja maakunnassa erittäin vahvaa, kansainvälisen tason liiketoimintaa sekä tuotekehitys- ja tutkimustoimintaa ympäristöliiketoiminnassa. Monia ympäristöteknologian ja puhtaan teknologian huippuyrityksiä </li></ul><ul><li>Mikkeli on ekotehokkaan energiatuotannon edelläkävijä </li></ul><ul><li>Mikkeli, seutu ja maakunta hiilinieluja. Tulevaisuuden myyntivaltti – myös uusia asukkaita ajatellen! </li></ul>
 9. 9. Ympäristöliiketoiminnan huippuyrityksiä Mikkelissä ja seudulla (ei tyhjentävä lista!) <ul><li>Ahlström Glassfibre </li></ul><ul><li>Dustec Oy – erityisesti teollisuuden pölyn- ja kärynpoistojärjestelmät </li></ul><ul><li>Ekoleima Ay – ympäristöteknologian konsultointi </li></ul><ul><li>Environics – ympäristömonitorointi; kaasunilmaisimien ja järjestelmien suunnittelu ja myynti </li></ul><ul><li>Etelä-Savon Energia </li></ul><ul><li>Fibrocom </li></ul><ul><li>Jeven Oy - ilmanvaihtolaitteet suurkeittiöille ja ravintoloille </li></ul><ul><li>Lassila & Tikanoja Oy – jätehuolto ja kierrätys </li></ul><ul><li>Lifa Air Ltd Oy - sisäilman puhdistusratkaisut </li></ul><ul><li>Mipro Oy - vesi- ja energiahuollon automaatiojärjestelmät </li></ul><ul><li>Ramboll Oy, Mikkelin toimisto – ympäristöteknologian konsultointi </li></ul><ul><li>Rejlers Oy - ympäristöteknologian konsultointi </li></ul><ul><li>RL-Huolinta – jätehuolto ja kierrätys </li></ul><ul><li>Savcor Ltd Oy - Rakenteiden ja rakennusten korjaus- ja ylläpitoteknologia, pinnoiteteknologia, elinkaarianalyysit </li></ul><ul><li>Soil Optimum Oy - Ympäristöalan suunnittelupalvelut, mm. kunnostettavan järven kuormituksen määrittäminen, täsmäviljelyanalyysit, jätevesijärjestelmien optimointiratkaisut </li></ul><ul><li>Suur-Savon Sähkö </li></ul><ul><li>Viljavuuspalvelu Oy, Savolab - ympäristö- ja mikrobiologiset analyysipalvelut , maaperäanalyysit </li></ul>
 10. 10. Vahvaa osaamis- ja koulutuspohjaa <ul><li>MUC: yritystoimintaan ja yrittäjyyteen liittyvää koulutusta (kestävään kehitykseen liittyvä koulutus), kansainväliset yhteydet (Kuopion yliopisto, LUT, HSE, HY) </li></ul><ul><li>MAMK (teknologia erityisesti) </li></ul><ul><li>Esedu: luonnonvara- ja ympäristöala </li></ul><ul><li>Lisäksi yritysten tuotekehitys jossa hyödynnetään tutkimusta </li></ul><ul><li>Mm. tuotteiden ja materiaalien elinajan pidentämistä palveleva t&k -toiminta (korroosiota ja korkeita lämpötiloja kestävät materiaalit, älykkäät ja toiminnalliset pinnoitteet) sekä tuotteiden materiaalitehokkuuden parantaminen kevyempiä ja kestävämpiä materiaaleja kehittämällä (komposiittiteknologia; mm. nanomateriaaliseosteiset komposiitit). </li></ul>

×