Semma 160610

996 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Semma 160610

 1. 2. ” Elinkeinopolitiikan perustehtävänä on auttaa yrityksiä menestymään” Työllisyyttä, Laadukkaita palveluita, Elinvoimaa Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla
 2. 3. Mikkelin kaupunki v.2020 Mikkelissä on modernein yritysten kehitys- ja palvelujärjestelmä. Maankäyttö ja kaavoitus toimivat notkeasti. Mikkeli on kärkialoistaan tunnettu. Kaupunki on edelläkävijä turvallisuudessa sekä ympäristö- ja energiataloudellisissa ratkaisuissa. Mikkeli on kansakunnan arkistoinnin ja sähköisen muistin päämaja. Mikkelin kiinnostava keskusta houkuttelee yrityksiä ja asukkaita. Palveluista, palvelukulttuurista ja luonnosta Mikkeli saa vetovoimaa ja kasvua.
 3. 4. Muutosten tuulissa – vahvuuksien varassa Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkeli ja seutu on yhteisöllinen. Suomen kansa ikääntyy vauhdilla, niin Mikkelissä ja seudullakin. Täällä kuitenkin ikääntyvät, lapsiperheet ja nuoret kohtaavat turvallisessa ja hyvien palveluiden kaupunkiympäristössä. Mikkelin seudusta on muodostunut mielenkiintoinen ja vetovoimainen asuinpaikka erityisesti nuorille ja lapsiperheille.
 4. 5. Muutosten tuulissa – vahvuuksien varassa Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin seudulla menestytään. Talouden suunta on jatkuvasti positiivinen valtakunnallisista talouden taantumista välittämättä.
 5. 6. Muutosten tuulissa – vahvuuksien varassa Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin seudulla on vahvaa osaamista. Täällä on vahvasti kehittyvä, monialainen yliopisto-keskus, vetovoimainen ammattikorkeakoulu ja dynaamiset toisen asteen oppilaitokset. Jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuudet ovat poikkeuksellisen hyvät.
 6. 7. Muutosten tuulissa – vahvuuksien varassa Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin seutu on pk-yritysten menestyksen keidas. Täällä palveluyritysten rooli on keskeinen ja erityisesti kaupan alalla kehitys- ja investointivauhti on kova.
 7. 8. Muutosten tuulissa – vahvuuksien varassa Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin seutu on mukana globaalissa kehityksessä. Suomen asiakaslähtöisimmät ja moderneimmat yrityspalvelut mahdollistavat yritysten pääsyn globaaleihin arvo- ja tuotantoketjuihin.
 8. 9. Muutosten tuulissa – vahvuuksien varassa Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin seutu on vihreä menestyjä. Ympäristötietoiset kuluttajat juurruttavat vihreitä arvoja ja yritysten taloudellinen menestys rakentuu niiden pohjalle.
 9. 10. Osaamisen kärjet suuntaavat menestystä Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla .
 10. 11. Elinkeinostrategian painotuksia ja toimenpiteitä <ul><li>Yrityspalvelut kootaan yhteen – palvelut yhdeltä luukulta, asiakkaan tarpeisiin osuen. </li></ul><ul><li>Perustetaan elinkeinorahasto ja alkavien yritysten start up-rahasto – notkeutta elinkeinopolitiikkaan. </li></ul><ul><li>Vahvistetaan toimitilaohjausta ja -omistusta – tilat löytyvät, aina . </li></ul><ul><li>Uudistetaan kaupunkimarkkinointi ja matkailu – kaupungin ja seudun näkyvyys, mainekuva ja mielikuva kohenevat, ja asiakas saa palvelun yhdestä pisteestä . </li></ul><ul><li>Käynnistetään kehittämiskohteet: Satama-Kenkävero; Moisio-Kyyhkylä, Itäportti, TUMA – Mikkelin ja seudun vetovoimaa, uusia asumisen, yrittämisen ja elämisen paikkoja. </li></ul><ul><li>Kärkialojen kehitystä vauhditetaan kaupungin tuella, yhteistyö- ja osaamisrakenteiden kehittämisellä, ympäristötaloudellisella rakentamisella – Mikkeli ja seutu profiloituvat myös huippuosaamisella ja houkuttelevalla innovaatioympäristöllä . </li></ul><ul><li>Jatketaan keskustan elävöittämistä Mikken, kaupungin ym. yhteistyöllä ja myös uusilla toimintamalleilla – elävä kehittyvä keskusta on kaupungin ja seudun käyntikortti. </li></ul>
 11. 12.                                                                                                                                                                                  TURVA- JA MATERIAALITEKNIIKAN INNOVAATIOKESKUKSEN TULO MIKKELIIN ETENEE. MIKKELIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTI EILEN TAATA OSAN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN LAINASTA. SUUNNITELLUN RAKENNUKSEN PINTA-ALA ON 7 600 KERROSNELIÖMETRIÄ, JOSTA YRITYSTILOJA ON NOIN 4 000 NELIÖMETRIÄ. KIINTEISTÖÖN SIJOITTUISI LAPPEENRANNAN JA TAMPEREEN TEKNILLISTEN YLIOPISTOJEN SEKÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON JA MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINTOJA. VALTAOSA YRITYSTILOISTA ON MENOSSA VUOKRALLE ENVIRONICS OY:LLE. RAKENNUSKUSTANNUKSET OVAT ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN MUKAAN 12,3 MILJOONAA EUROA. TAVOITTEENA ON, ETTÄ KANSALLINEN TURVALLISUUSTEKNOLOGIAN INNOVAATIOKESKUS ALOITTAISI TOIMINTANSA JO ENSI VUONNA. LÄHIVUOSINA SEN TOIVOTAAN KEHITTYVÄN JOPA TURVALLISUUSALAN STRATEGISEKSI HUIPPUOSAAMISKESKUKSEKSI. (Yle 15.6.2010)
 12. 13. Elinkeinoelämää vauhdittamassa                                                                                                                                                                                                                                                                                           Myyntiagentti 015 Mikkelin, Juvan ja Savonlinnan seutujen toteuttaman Myyntiagentti  015  -hankkeen tavoitteena on aktiivisesti hakea  Etelä-Savon maakuntaan uusia yrityksiä, pääomaa ja osaajia. Hankkeen tehtävänä on myös kehittää seutujen elinkeino-organisaatioiden yrityksille tarjoamia etabloitumispalveluita sekä edistää yritysorganisaatioiden keskinäistä yhteistyötä ja verkottumista. Ekotehokkaan puurakentamisen edelläkävijäkohde - Mikkelipuisto Hankkeen tavoitteena on kehittää Mikkelipuistosta ekotehokkaan puurakentamisen edelläkävijäkohde. Kohde toimii kaupungin ja seudun matkailumagneettina ja yritysten ja kehittäjien Living Lab-ympäristönä konkretisoiden ja mahdollistaen ekotehokkaan rakentamisen kokeilu-, pilotointi- ja kehitystoiminnan. Palveluseteli Hankkeen tavoitteena on ollut yhteisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto seudun kunnissa. Kehittämisen tavoitteena on saada järjestelmän toiminnasta entistä helpompaa kaikille osapuolille: palvelusetelien myöntäjille, käyttäjille sekä palvelut tuottaville yrityksille. Seudulliset yrityspalvelut Tavoitteena koota yrityspalvelut yhteen pisteeseen. Nature Craft Paikallisten elintarvike- ja käsityötuottajien liiketoiminnan kehittämis- ja kansainvälistymishanke, jossa tuotteita kehitetään vientikuntoon ja avataan myyntiväyliä eurooppalaisille markkinoille.
 13. 14. Toimijoina mukana Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Savon kauppakamari Etelä-Savon maakuntaliitto Etelä-Savon Yrittäjät Finnvera Finpro ISBE Oy Mikke ry Mikkelin ammattikorkeakoulu Mikkelin seudun kunnat: Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina ja Juva Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry Mikkelin seudun yrittäjät ProAgria Tekes Yliopistokeskus
 14. 15. Tule mukaan rakentamaan Mikkelin menestystä Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla
 15. 16. <ul><li>Miten kumppanit tukevat kaupungin elinkeinostrategiaa? </li></ul><ul><li>Miten he sitoutuvat ja kytkeytyvät siihen? </li></ul>Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla
 16. 17. <ul><li>Etelä-Savon Koulutus Oy Kari Mattila </li></ul>Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla
 17. 18. <ul><li>Mikkelin ammattikorkeakoulu Heikki Saastamoinen </li></ul>Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla
 18. 20. <ul><li>Mikkelin yliopistokeskus Matti Malinen </li></ul>Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla
 19. 21. Mikkelin yliopistokeskus Kestävää kehitystä ja yrittäjyyttä edistävää tutkimusta, koulutusta sekä ratkaisuja ja toimintamalleja alueelliseen kehittämiseen <ul><li>Tutkimus painopisteenä: </li></ul><ul><li>Elinkeinostrategian osaamisen kärkien kehittäminen kansalliselle ja kansainväliselle tasolle </li></ul><ul><li>Aikuiskoulutus ja asiantuntijatehtävät: </li></ul><ul><li>Yrittäjyysvalmiuksien ja yritystoiminnan kehittäminen </li></ul><ul><li>Osaamispohjan kehittäminen </li></ul><ul><li>Kansainvälinen toiminta </li></ul><ul><li>Yliopistokeskuksen kehittäminen, painopisteitä mm.: </li></ul><ul><li>Kestävä kehitys </li></ul><ul><li>Digitointiin liittyvät palvelut </li></ul><ul><li>Elinkeinostrategian seuraaminen: </li></ul><ul><li>Jatkuva vuoropuhelu yliopistokeskuksen ja kaupungin välillä </li></ul><ul><li>Yliopistokeskuksen strategian seuraaminen </li></ul><ul><li>Seurantaindikaattoreiden kehittäminen </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Mikkelin yliopistokeskus, MUC : </li></ul><ul><li>Helsingin yliopisto: </li></ul><ul><li>Ruralia-instituutti </li></ul><ul><li>Kansalliskirjaston digitointikeskus </li></ul><ul><li>Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu: </li></ul><ul><li>Pienyrityskeskus </li></ul><ul><li>BScBA –ohjelma </li></ul><ul><li>Lappeenrannan teknillinen yliopisto: </li></ul><ul><li>LUT SAVO </li></ul><ul><li>Itä-Suomen yliopisto: </li></ul><ul><li>- Soveltavan ympäristökemian laboratorio </li></ul>
 20. 22. <ul><li>Maakuntaliitto </li></ul><ul><li>Matti Viialainen </li></ul>Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla
 21. 23. <ul><li>Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus Pekka Häkkinen </li></ul>Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla
 22. 24. <ul><li>Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy Kyösti Ylijoki </li></ul>Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla
 23. 25. <ul><li>Miktech Oy Innovaatio- ja teknologiakeskus </li></ul><ul><li>Juha Ropponen </li></ul>Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla
 24. 28. <ul><li>Etelä-Savon kauppakamari Markku Kakriainen </li></ul>Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla
 25. 29.
 26. 31. <ul><li>Etelä-Savon Yrittäjät Mirja Haavikko </li></ul>Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla
 27. 33. <ul><li>Mikkelin Seudun Yrittäjät Nina Rasola </li></ul>Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla
 28. 34. Toimialajakauma Lähde: Suomen Yrittäjät 5/2010 Mikkelin Seudun Yrittäjät ry
 29. 35. Kokojakauma Lähde: Suomen Yrittäjät 5/2010 Mikkelin Seudun Yrittäjät ry
 30. 36. <ul><li>Kiitokset kumppaneille! </li></ul>Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla
 31. 37. <ul><li>Paneelikeskustelu </li></ul>
 32. 38. <ul><li>Paneelikeskustelu </li></ul><ul><ul><ul><li>Soile Kuuva </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Raimo Laine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pia Leinonen </li></ul></ul></ul>
 33. 39. <ul><li>Avointa keskustelua </li></ul>
 34. 40. <ul><li>Kiitokset! </li></ul>

×