Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nettikoulutuksen arviointikysely syksy 2011

725 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nettikoulutuksen arviointikysely syksy 2011

 1. 1. Nettikoulutuksen arviointikysely Otavan Opisto (syksy 2011)
 2. 2. Nettikoulutuksen arviointikysely• Kaikille Otavan Opiston nettilukiolaisilla ja nettiperuskoululaisille (12/2011)• Opiskelijoita pyydettiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:4. Mitkä ovat olleet tänä syksynä tärkeimmät tavoitteesi opiskellessasi Otavan Opistossa?5. Miten olet omasta mielestäsi saavuttanut tavoitteesi? Miksi?6. Mikä on edistänyt oppimistasi?7. Mikä on mahdollisesti haitannut oppimistasi?8. Mikä on ollut opiskelussasi kaiken kaikkiaan parasta?9. Mitä mieltä olet saamastasi opintojen ohjauksesta (ohjaaja/eri aineiden opettajat)? Minkälaista ohjausta haluaisit saada?10. Miten kehittäisit nettilukion/nettiperuskoulun toimintaa?11. Kerro, mitä opiskelukokemuksesi Otavan Opistossa on sinulle merkinnyt?
 3. 3. Taustatietoja• Kyselyyn vastasi 79 opiskelijaa, joista – naisia 64 (81 %) ja miehiä 15 (19 %)• Opintolinjansa ilmoitti 75 vastaajaa, joista – nettilukiolaisia 65 (87 %) ja nettiperuskoululaisia 10 (13 %)• Vastaajien ikäjakauma (n = 78):
 4. 4. Syksyn tärkeimpiä tavoitteita opiskelussa *78 vastaajaa (99 %) • Kurssien suorittaminen / opintojen eteneminen – 27 kpl • Vauhtiin pääsy opintojen alkuvaiheessa – 13 kpl • Opintojen eteneminen kohti yo-koetta / valmistumista – 11 kpl • Mahdollisimman monen kurssin suorittaminen (määrällinen tavoite) – 6 kpl • Opiskelurytmin löytäminen / aikataulun kiinni saaminen ja siinä pysyminen – 5 kpl • Hyvin arvosanoin opiskelu (laadullinen tavoite) – 5 kpl • Uuden oppiminen / itsensä sivistäminen – 3 kpl • Motivaation löytäminen ja ylläpitäminen – 2 kpl • yksittäiset vastaukset (mm. Muikun käytön oppiminen) – 6 kpl
 5. 5. Miten tavoitteet on saavutettu? *78 vastaajaa (99 %)• (ihan) hyvin / suunnitellusti – 43 kpl (55%) – mm. saadun ohjauksen, ryhmäkurssien, Muikun käytön helppouden sekä oman ahkeruuden, motivaation ja terveyden ansiosta• huonosti / heikommin kuin suunniteltu – 15 kpl (19%) – syinä mm. sairaslomat, odottamattomat tapahtumat, työkiireet, motivaation puute, saamattomuus• vaihtelevasti / kohtalaisesti – 14 kpl (18%) – opiskelu hidasta; työn ja perheen yhteensovittaminen opiskelun kanssa haastavaa• Ei osaa sanoa / yksittäiset vastaukset – 6 kpl
 6. 6. Oppimista edistäneitä tekijöitä *72 vastaajaa (91 %) / eri ryhmiin luokiteltuja vastauksia 91 kpl• Oma motivaatio, asenne, ahkeruus – 26 kpl (29 %)• (Ryhmä)kurssit / oppimateriaalit – 21 kpl (23 %)• Opettajien/ohjaajien tuki ja ohjaus – 11 kpl (12 %)• Vertaistuki (verkossa, lähitapaamisessa) – 7 kpl (8 %) – ”Muikkuverkko on hyvä tsemppaaja!”• Perheen / ystävien tuki – 5 kpl (5%)• yksittäiset vastaukset (mm. oikean oppimistyylin löytyminen) – 15 kpl• ei osaa sanoa – 6 kpl
 7. 7. Oppimista haitanneita tekijöitä *77 vastaajaa (97 %) /  eri ryhmiin luokiteltuja vastauksia 90 kpl• Ajan puute, kiire (mm. työ, perhe) – 32 kpl (36 %)• Henk.koht. syyt (esim. sairaudet) – 18 kpl (20 %)• Motivaation puute – 9 kpl (10 %)• Haastavat kurssit / tehtävät – 9 kpl (10 %)• Opettajien palautteen / kurssiarviointien viivästymiset – 4 kpl (4 %)• muut (mm. keskittymis- ja oppimisvaikeudet) – 16 kpl• ei osaa sanoa – 2 kpl
 8. 8. Parasta opiskelussa *76 vastaajaa (96 %) / eri ryhmiin luokiteltavia vastauksia 101 kpl• Uuden oppiminen – 29 kpl (29 %)• Vapaus, joustavuus, omaan tahtiin opiskelu – 16 kpl (16 %)• Kurssien saaminen loppuun – 13 kpl (13 %)• Onnistumisen ilo – 9 kpl (9 %)• Hyvät arvosanat – 7 kpl (7 %)• Ilmiökurssit / mielenkiintoiset kurssit – 6 kpl (6 %)• Mukavat opettajat, tuki – 5 kpl (5 %)• Vertaistuki, uudet kaverit – 4 kpl (4 %)• yksittäiset vastaukset (mm. torit, itse opiskelu) – 11 kpl• ”eos” – 1 kpl
 9. 9. Mielipiteitä opintojen ohjauksesta *73 vastaajaa (92 %) ”Ohjaus on hyvää/riittävää” – 51 kpl (70 %) ”Kehitettävää löytyy” – 12 kpl (16 %) ”Taso vaihtelevaa” – 7 kpl (10 %) ”ei osaa sanoa” = 3 kpl (4 %)  yhteenvetona:• Ohjaus hyvää, riittävää ja vaihtelee oppiaineittain• Ohjausta saa tarvittaessa ja pyydettäessä, mutta…• …jotkut opettajat vastaavat sposteihin hitaasti ja kurssiarvioinnit saattavat viipyä kauankin
 10. 10. Toiveita opintojen ohjauksesta
 11. 11. Kehittämisehdotuksia nettilukiolle ja nettiperuskoululle *63 vastaajaa (80 %)• Kurssiarviointien nopeuttaminen• Muikun kehittäminen (mm. oppimateriaalien kehittäminen ja selkeyttäminen, oma kalenteri, keskustelualueille tulleet uudet viestit näkyviin, tieto lainattavista kurssikirjoista ennen ilmoittautumista, kielten kursseille helpompi kuuntelu-systeemi, luentonauhoitteita non stop – kursseille, ”henk.koht. etenemisen mittari”…)• Opettajien/ohjaajien aktiivisempi yhteydenpito opiskelijoihin• Enemmän ryhmäkursseja, lisää toreja, yhteistoimintaa netissä opiskelukavereiden kanssa• Yhteistyötä muiden kansanopistojen kanssa
 12. 12. *68 vastaajaa (86 %) Haaveiden toteutumista aikuisiällä Valkolakin ja Sisältöä elämään, jatko-opiskelu- Sosiaalisen elämän haaveiden rikastumista tavoittelua Opiskelu Otavan Opistossa Merkittäviä on Tärkeääoppimiskokemuksia, merkinnyt... mahdollisuutta Oppimisen ja lukion onnistumisen iloa suorittamiseen Itsetunnon Uusia kohoamista / mahdollisuuksia Itseluottamuksen työelämään kasvamista
 13. 13. Mitä opiskelu Otavan Opistossa on merkinnyt?

×