Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bm lembaran kerja

26,074 views

Published on

 • Be the first to comment

Bm lembaran kerja

 1. 1. LEMBARAN KERJABAHASA MELAYUPROGRAM PEMULIHAN KHASBAHAGIAN PENDIDIKAN KHASKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA2012
 2. 2. Dengan rasa syukur saya merakamkan syabas dan tahniah kepada Unit PemulihanKhas, Bahagian Pendidikan Khas kerana buat julung kalinya berjaya menerbitkan BukuPanduan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu , Program Pemulihan Khasini.Program Pemulihan Khas yang disediakan bagi membantu murid-murid disekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam menguasai kemahiran asasmembaca, menulis dan mengira (3 M) memerlukan guru Pemulihan Khas yang komited,sabar dan berdaya maju bagi meningkatkan pencapaian murid pemulihan khas dalampembelajaran. Selaku agen pelaksana, guru Pemulihan Khas perlu menggunakanstrategi-strategi tertentu bagi membolehkan murid-murid menguasai kemahiran-kemahiran yang telah dirancang mengikut tahap kebolehan dan keupayaan mereka.Justeru itu, bagi membolehkan murid cepat menguasai kemahiran yang diajar,kaedah dan aktiviti mengajar amat penting dan perlu dipelbagaikan agar pengajaranguru dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran dengan lebih berkesan.Buku ini dihasilkan sebagai panduan dan cadangan kepada aktiviti pengajaran danpembelajaran dalam bilik darjah.Adalah diharapkan buku panduan ini akan mampu membantu guru, khususnyaguru-guru pemulihan khas mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara lebihberkesan, selaras dan terarah. Di samping itu, saya juga berharap agar buku ini bukansahaja dapat membantu guru-guru malah turut berguna kepada masyarakat umumkhususnya ibu bapa.iSaya yakin bahawa dalam usaha menerbitkan buku panduan ini memerlukankomitmen, kesungguhan dan kesabaran yang amat tinggi. Oleh itu, saya inginmengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dansyabas kepada panel yang terlibat atas kejayaan menerbitkan buku panduan ini.Kata Alu-aluanPengarahBahagian Pendidikan Khas
 3. 3. Semoga segala usaha dan pengorbanan kita bagi mencapai hasrat melonjakkankecemerlangan sistem pendidikan negara yang merupakan salah satu agenda nasionalyang perlu dikongsi dan dijayakan oleh semua pihak diberkati Tuhan.BONG MUK SHINii
 4. 4. PENDAHULUANBuku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khasdihasilkan untuk membantu guru-guru pemulihan khas merancang serta melaksanakanaktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efisyen. Buku ini juga bolehdigunapakai oleh guru-guru Bahasa Melayu dan Prasekolah dalam usaha menanganimasalah membaca dan menulis di kalangan murid-murid.Buku ini mengandungi 32 kemahiran asas Bahasa Melayu Program PemulihanKhas dan ditambah satu lagi kemahiran Prabacaan dan Pratulisan. Ia mengandungiobjektif pengajaran, cadangan aktiviti berdasarkan kemahiran-kemahiran tersebut.Objektif pengajaran dinyatakan secara eksplisit agar dapat memudahkan guru-gurumelaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Guru-guru bolehmenambah atau mengubah aktiviti berdasarkan keperluan dan kreativiti mereka.Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Pemulihan Khasini, diharapkan dapat memberi manfaat kepada guru-guru yang terlibat. Semogamasalah pembelajaran Bahasa Melayu di kalangan murid dapat dikesan dan ditanganiseawal mungkin selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yangcemerlang.iii
 5. 5. ISI KANDUNGANBIL PERKARA HALAMANKata Alu-aluan i - iiPendahuluan iiiPrabacaan dan Pratulisan 1 - 51. Huruf-huruf Vokal 6 - 122. Huruf-huruf kecil 13 - 173. Huruf-huruf besar 18 - 224. Suku kata KV 23 -275 .Perkataan KV + KV 28 -326. Perkataan V + KV 33 -347. Perkataan KV + KV + KV 35 -378. Perkataan KVK 38 -409. Suku kata KVK 41 -4310. Perkataan V + KVK 44 -4611. Perkataan KV + KVK 47 -5112 .Perkataan KVK + KV 52 -5513. Perkataan KVK + KVK 56 -5914. Perkataan KV + KV + KVK 60 -6215. Perkataan KVK +KV+KVK 63 -6516. Perkataan KVKK 66 -6817. Sukukata KVKK 69 - 71
 6. 6. 18. Perkataan KV + KVKK 72 - 7519. Perkataan V + KVKK 76 - 7720. Perkataan KVK + KVKK 78 - 8021. Perkataan KVKK + KV 81 - 8322. Perkataan KVKK + KVK 84 - 8623. Perkataan KVKK + KVKK 87 - 8824. Perkataan KV + KV + KVKK 89 - 9225. Perkataan KV + KVK + KVKK 9326. Perkataan KVK + KV + KVKK 94 - 9527. Perkataan KVKK + KV + KVK 96 - 9728. Perkataan KV + KVKK + KVK 98 - 10029. Perkataan yang melibatkan diftong dan 101 - 103vokal berganding30. Perkataan yang melibatkan huruf konsonanbergabung (digraf) 104 - 10531. Membaca dan membina ayat mudah 106 - 11632. Bacaan dan pemahaman 117 - 122
 7. 7. 1Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 1Kemahiran : Prabacaan dan Pratulisan.Arahan : Tandakan ( √ ) pada objek yang kecil.Contoh :1
 8. 8. 2Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 2Kemahiran : Prabacaan dan Pratulisan.Arahan : Sambungkan titik-titik di bawah.Contoh:
 9. 9. 3Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 3Kemahiran : Prabacaan dan Pratulisan.Arahan : Bulatkan gambar yang berlainan kedudukan.Contoh:
 10. 10. 4Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiaa - orenh - kuningc - hijaug - birue - merahf - merahjambub - ungud - hitamLEMBARAN KERJA 4Kemahiran : Prabacaan dan Pratulisan.Arahan : Warnakan gambar di bawah mengikut warna yang telahditetapkan.
 11. 11. 5Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaCari :nombor 2, pisau, jam, ais krim, pensel, daunLEMBARAN KERJA 5Kemahiran : Prabacaan dan Pratulisan.Arahan : Warnakan benda yang disenaraikan di bawah.
 12. 12. 6Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiaa oo ee iu ai uLEMBARAN KERJA 6Kemahiran 1 : Huruf-huruf vokal.Arahan : Suaikan huruf yang sama.Contoh:
 13. 13. 7Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaaieuoLEMBARAN KERJA 7Kemahiran 1 : Huruf- huruf vokal.Arahan : Suaikan huruf vokal dengan gambar.Contoh:
 14. 14. 8Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 8Kemahiran 1 : Huruf- huruf vokal.Arahan : Suaikan huruf dengan gambar.Contoh :uoiea
 15. 15. 9Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiaa e i o ua e i o ua e i o ua e i o ua e i o ua e i o ua e i o ua e i o uLEMBARAN KERJA 9Kemahiran 1 : Huruf- huruf vokal.Arahan : Bulatkan huruf yang sesuai dengan gambar.Contoh :
 16. 16. 10Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiaa e i o ua e i o ua e i o ua e i o ua e i o u a e i o ua e i o u a e i o uLEMBARAN KERJA 10Kemahiran 1 : Huruf - huruf vokal.Arahan : Warnakan huruf yang sesuai dengan gambar.Contoh :
 17. 17. 11Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaiLEMBARAN KERJA 11Kemahiran 1 : Huruf - huruf vokal.Arahan : Tuliskan huruf yang sesuai berdasarkan gambar.Contoh :
 18. 18. 12Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia___pal___kan___tik___yam___lar___tak___wan ___ren___nam___mak___bor ___lat___biayahLEMBARAN KERJA 12Kemahiran 1 : Huruf - huruf vokal.Arahan : Tuliskan huruf awal bagi perkataan di bawah.Contoh:___dang
 19. 19. 13Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 13Kemahiran 2 : Huruf kecil a - z.Arahan : Tuliskan huruf-huruf di bawah.aContoh:ga a a abcdef
 20. 20. 14Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 14Kemahiran 2 : Huruf kecil a - z.Arahan : Suaikan huruf dengan gambar.eabcdContoh:
 21. 21. 15Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaedbfcLEMBARAN KERJA 15Kemahiran 2 : Huruf kecil a - z.Arahan : Suaikan huruf yang sama.Contoh:edacfb a
 22. 22. 16Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 16Kemahiran 2 : Huruf kecil a - z.Arahan : Tulis huruf awal berpandukan gambar.Contoh:b
 23. 23. 17Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 17Kemahiran 2 : Huruf kecil a - z.Arahan : Tampalkan kertas warna pada huruf di bawah.
 24. 24. 18Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 18Kemahiran 3 : Huruf besar A - Z.Arahan : Tuliskan huruf-huruf di bawah.AContoh:A AA ABCDEFG
 25. 25. 19Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaB AF EC DA BFEDCLEMBARAN KERJA 19Kemahiran 3 : Huruf besar A - Z.Arahan : Suaikan huruf yang sama.Contoh:
 26. 26. 20Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 20Kemahiran 3 : Huruf besar A – Z.Arahan : Tulis huruf awal berpandukan gambar.Contoh:b
 27. 27. 21Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 21Kemahiran 3 : Huruf besar A - Z.Arahan : Suaikan huruf dengan gambar dan tulis semula huruftersebut.EABCFDContoh:A
 28. 28. 22Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 22Kemahiran 3 : Huruf besar A– Z.Arahan : Tampalkan kertas warna pada huruf A di bawah.
 29. 29. 23Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 23Kemahiran 4 : Suku kata KV.Arahan : Salin semula suku kata di bawah.ba dacabafa gahaja lakama panaContoh :
 30. 30. 24Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 24Kemahiran 4 : Suku kata KV.Arahan : Salin semula suku kata di bawah.be decebefe geheje lekeme peneContoh :
 31. 31. 25Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 25Kemahiran 4 : Suku kata KV.Arahan : Salin semula suku kata di bawah.bi dicibifi gihiji likimi piniContoh :
 32. 32. 26Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 26Kemahiran 4 : Suku kata KV.Arahan : Salin semula suku kata di bawah.bo docobofo gohojo lokomo ponoContoh :
 33. 33. 27Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 27Kemahiran 4 : Suku kata KVArahan : Salin semula suku kata di bawah.buContoh :ducubuguhufulukujupunumu
 34. 34. 28Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 28Kemahiran 5 : Perkataan KV + KV.Arahan : Salin semula perkataan di bawah dengan betul.becacilikerarusatebumatanasibeca becabeca becaContoh :
 35. 35. 29Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiame jaLEMBARAN KERJA 29Kemahiran 5 : Perkataan KV + KVArahan : Tuliskan perkataan mengikut suku kata yang betul.Contoh :
 36. 36. 30Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiata liLEMBARAN KERJA 30Kemahiran 5 : Perkataan KV + KV.Arahan : Tuliskan perkataan mengikut suku kata yang betul.Contoh :
 37. 37. 31Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiakkukuu k u p k s wl dj r c l c kr gb k r t m tl mt k t l s dl bLEMBARAN KERJA 31Kemahiran 5 : Perkataan KV + KVArahan : Tulis huruf yang tertinggal bagi perkataan di bawah.Contoh :
 38. 38. 32Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiauabl labuiawsrliockiuoipttmaauajbmlaiLEMBARAN KERJA 32Kemahiran 5 : Perkataan KV + KVArahan : Susun huruf di bawah menjadi perkataan berpandukangambar.Contoh :
 39. 39. 33Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiau l u u __ __a __ __Contoh:LEMBARAN KERJA 33Kemahiran 5 : Perkataan V + KVArahan : Tulis suku kata yang tertinggal berdasarkan gambar.a __ __
 40. 40. 34Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 34Kemahiran 6 : Menulis perkataan V + KVArahan : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar di bawah.Contoh:isi
 41. 41. 35Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 35Kemahiran 7 : Perkataan KV + KV + KV.Arahan : Suaikan perkataan dengan gambar.petanipetolakemejasepatukelapapelitakeretasemalukerusikeladiContoh:
 42. 42. 36Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiase pa to mabe ru wa nike la dikeladike re ke lake ruke meLEMBARAN KERJA 36Kemahiran 7 : Perkataan KV + KV + KV.Arahan : Lengkapkan perkataan di bawah berdasarkan gambar.Contoh:
 43. 43. 37Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiakeladikldeai trkeea plkeaa mjkeeasptuae tmtaoo riepig skreuiptloae ltpeia ntpiae lmseuaLEMBARAN KERJA 37Kemahiran 7 : Perkataan KV + KV + KV.Arahan : Susun huruf di bawah supaya menjadi perkataanberdasarkan gambar.Contoh:
 44. 44. 38Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 38Kemahiran 8 : Perkataan KVK.Arahan : Baca dan warnakan perkataan berdasarkan gambar.pentindinsupsostatcatkatkotkolkokpinpenpunbagbegbasjamjemjagpilbilrimjagjetjutkekketkelrakcaktakvinvanvenContoh:das
 45. 45. 39Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysianpkkmjLEMBARAN KERJA 39Kemahiran 8 : Perkataan KVK.Arahan : Isikan tempat kosong dengan huruf yang betul.Contoh:tjtbtnmbsrntgbssmp
 46. 46. 40Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiabomLEMBARAN KERJA 40Kemahiran 8 : Perkataan KVK.Arahan : Tulis perkataan berdasarkan gambar.Contoh:
 47. 47. 41Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 41Kemahiran 9 : Suku kata KVK.Arahan : Salin semula suku kata di bawah.bal dincenbon sanrunjen lonkinpun lenkanContoh:bal
 48. 48. 42Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 42Kemahiran 9 : Suku kata KVK.Arahan : Pandankan suku kata yang sama.dinsankinbanlencenContoh :bancendinkinlensan
 49. 49. 43Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 43Kemahiran 9 : Suku kata KVK.Arahan : Gunting dan tampalkan suku kata yang sama.san run lenpon cin lanContoh :lanGunting suku kata di bawah.lanlensan cinpon run
 50. 50. 44Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 44Kemahiran 10 : Perkataan V + KVK.Arahan : Padankan perkataan dengan gambar.epalikanayamularotakorenitikulatenamoborContoh:
 51. 51. 45Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 45Kemahiran 10 : Perkataan V + KVK.Arahan : Tulis perkataan berdasarkan gambar.epal_______________ikan___________________________________________________________itik ayamorenularikanContoh:
 52. 52. 46Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 46Kemahiran 10 : Perkataan V + KVK.Arahan : Tulis perkataan berpandukan gambar di bawah.______________________ __________________________________ _____________________ular __________________________________ ___________Contoh:
 53. 53. 47Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 47Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVKArahan : Cantumkan suku kata di bawah menjadi perkataan.kipastablatcapContoh:manislamkanrahmalam
 54. 54. 48Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiabe jahlinlilonpaga garna katnasmahsiru kulLEMBARAN KERJA 48Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVKArahan : Suaikan suku kata di bawah.Contoh:ba
 55. 55. 49Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiawansuttoltiktamlaspakba dakLEMBARAN KERJA 49Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK.Arahan : Tulis suku kata awal berpandukan gambar.Contoh:
 56. 56. 50Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiaptkk a t ipablLEMBARAN KERJA 50Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK.Arahan : Isikan petak kosong dengan huruf yang betulberdasarkan gambar.Contoh:
 57. 57. 51Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiasyrau sayurnsbuapskiaeeckrrskieknneeaaktkaktusLEMBARAN KERJA 51Kemahiran 11 : Perkataan KV + KVK.Arahan : Susun huruf-huruf di bawah menjadi perkataan yangbetul.Contoh:
 58. 58. 52Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysialembukuncibaldigarpulampupintujambubendiLEMBARAN KERJA 52Kemahiran 12 : Perkataan KVK + KV.Arahan : Suaikan perkataan dengan gambar di bawah.Contoh:
 59. 59. 53Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 53Kemahiran 12 : Perkataan KVK + KV.Arahan : Suaikan suku kata di bawah berpandukan gambar.balcikjampindatudibucipangukunlamlempubuContoh:
 60. 60. 54Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiabal di dipu tubu cigu buLEMBARAN KERJA 54Kemahiran 12 : Perkataan KVK + KV.Arahan : Tulis suku kata awalan bagi perkataan di bawah.Contoh:
 61. 61. 55Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 55Kemahiran 12 : Perkataan KVK + KV.Arahan : Tulis perkataan berpandukan gambar di bawah.Contoh:bendi
 62. 62. 56Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 56Kemahiran 13 : Perkataan KVK + KVK.Arahan : Sambung suku kata di bawah supaya menjadi perkataanyang betul.sampanpinpulbuttumpulpahbuhpatramtanmanbutdukcissampanContoh:
 63. 63. 57Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiaramcok latcoklatcertansamrumsamtomLEMBARAN KERJA 57Kemahiran 13 : Perkataan KVK + KVKArahan : Tulis suku kata akhir bagi perkataan di bawah.Contoh:dok
 64. 64. 58Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 58Kemahiran 13 : Perkataan KVK + KVK.Arahan : Tulis suku kata awal bagi perkataan di bawah.borram butrambutjidcisduk latcinmin torContoh:
 65. 65. 59Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiaram butLEMBARAN KERJA 59Kemahiran 13 : Perkataan KVK + KVK.Arahan : Tulis suku kata berdasarkan gambar di bawah.Contoh:
 66. 66. 60Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 60Kemahiran 14 : Perkataan KV + KV + KVK.Arahan : Suaikan perkataan dengan gambar yang betulpiramidtelefonpulasanketupatzirafahtetikuskelawarbasikalContoh:
 67. 67. 61Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 61Kemahiran 14 : Perkataan KV + KV + KVKArahan : Lengkapkan suku kata dan tulis perkataan berpandukangambar.putezi kekeba si kalbasikaltekepiContoh:
 68. 68. 62Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 62Kemahiran 14 : Perkataan KV + KV + KVKArahan : Isikan tempat kosong dengan perkataan yang diberi.piramidtelefonpulasanbasikalkeledekzirafahtetikus ketupatketuharketuharContoh:
 69. 69. 63Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 63Kemahiran 15 : Perkataan KVK + KV + KVK.Arahan : Padankan perkataan dengan gambar.komputerjambatantempayanpembariscendawancempedakContoh:
 70. 70. 64Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 64Kemahiran 15 : Perkataan KVK + KV + KVK.Arahan : Tuliskan perkataan berpandukan gambar.cempedakkomputercendawanpembaristempayanjambatancempedakContoh:
 71. 71. 65Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 65Kemahiran 15 : Perkataan KVK + KV + KVK.Arahan : Lengkapkan suku kata dan tuliskan perkataanberpandukan gambar di bawah.cem pe dakcempedakContoh:
 72. 72. 66Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 66Kemahiran 16 : Perkataan KVKK.Arahan : Padankan perkataan yang sama.bankgongtongjongwangzinkjongwangzinkbanktonggongContoh:
 73. 73. 67Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 67Kemahiran 16 : Perkataan KVKK.Arahan : Gunting dan tampalkan perkataan yang sama.wang jong gongtong zink bankGunting suku kata di bawahwang gongjongwangtong zinkbankContoh:
 74. 74. 68Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 68Kemahiran 16 : Perkataan KVKK.Arahan : Salin semula perkataan di bawah.tongwangbankgongjongbankzinkContoh:
 75. 75. 69Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 69Kemahiran 17 : Suku kata KVKK.Arahan : Padankan suku kata yang sama.bangdingcengkingsangtongdingsangkingbangcengtongContoh :
 76. 76. 70Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 70Kemahiran 17 : Suku kata KVKK.Arahan : Gunting dan tampalkan suku kata yang sama.lang cingsanglangpong lengrungsang rung lengpong cing langGunting suku kata di bawah.Contoh :
 77. 77. 71Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 71Kemahiran 17 : Suku kata KVKK.Arahan : Salin semula suku kata di bawah.bang dingcengbangbong sangrungjeng longkingpung lengkangContoh :
 78. 78. 72Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 72Kemahiran 18 : Perkataan KV + KVKK.Arahan : Suaikan suku kata di bawah berdasarkan gambar.ba nangwangberungkacangbuja cingrangkesingcaga gungContoh:
 79. 79. 73Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 73Kemahiran 18 : Perkataan KV + KVKK.Arahan : Isikan huruf yang tertinggal berpandukan gambar.Contoh :r u n gt e iuaeai ae aaoo uueo uaiaua
 80. 80. 74Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiakrgean kerangeanbngckgaanuurbnggjgaungtlanupnegtogsgainLEMBARAN KERJA 74Kemahiran 18 : Perkataan KV + KVKK.Arahan : Susun huruf di bawah supaya menjadi perkataan yangbetul berdasarkan gambar.Contoh :
 81. 81. 75Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiagrtneu terungkcguinltguangntsoooeclgnangbawauypngngdpeaLEMBARAN KERJA 75Kemahiran 18 : Perkataan KV + KVKK.Arahan : Susun huruf di bawah supaya menjadi perkataan yangbetul berdasarkan gambar.
 82. 82. 76Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 76Kemahiran 19 : Perkataan V + KVKK.Arahan : Salin semula perkataan di bawah.Contoh :udang udang udang udangabangiringalangusangusungarangasing
 83. 83. 77Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaContoh:Munir suka makan kari udang.1. Badan adik kotor kena _______________ .2. Rumah itu sudah _________________ .3. ________________ panjat pokok rambutan.4. Ramai _________________ di padang sekolah.5. Polis tangkap pendatang __________________.LEMBARAN KERJA 77Kemahiran 19 : Perkataan V + KVKK.Arahan : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.udang Abang usangorang arang asing
 84. 84. 78Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 78Kemahiran 20 : Perkataan KVK + KVKK.Arahan : Padankan gambar dengan perkataan yang betul.Contoh :kentangbintangkandangkumbangkambing
 85. 85. 79Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 79Kemahiran 20 : Perkataan KVK + KVKK.Arahan : Baca dan warnakan perkataan yang sama.Contoh :kambing kembing lembing kambingkembang kembung kembang kimbangbintang bentang bintong bintangsumbang sumbing sumbang sumbengkompang kumpang komping kompanggendang gendang gendong gandangsumbing sumbang sumbing sembing
 86. 86. 80Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 80Kemahiran 20 : Perkataan KVK + KVKK.Arahan : Tulis perkataan berdasarkan gambar.Contoh :kambing
 87. 87. 81Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 81Kemahiran 21 : Perkataan KVKK + KV.Arahan : Baca dan warnakan perkataan yang sama.Contoh :jangka jangga janggo jangsa jangkabangsa bangsi bangta bangsa bangkasangka songka dangka sangka rangkatangga tanggu bangga tangga tengkumangga manggo mangga rangka langkabangku bangki bangku sangku dangku
 88. 88. 82Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 82Kemahiran 21 : Perkataan KVKK + KV.Arahan : Padankan suku kata dan tulis perkataan tersebut.Contoh :bangsa1._____________2. _____________3. _____________4. _____________tang katung kunang sabang gabang gu
 89. 89. 83Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 83Kemahiran 21 : Perkataan KVKK + KV.Arahan : Tulis perkataan berdasarkan gambar.Contoh :mangga
 90. 90. 84Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 84Kemahiran 22 : Perkataan KVKK + KVK.Arahan : Cantum suku kata dan tulis perkataan tersebut.Contoh :kulcang cangkulcangkulgutjangsatlangsirlanggismangkukmangkoksong
 91. 91. 85Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiajanggutlangsatlangsirmanggismangkuktunggulLEMBARAN KERJA 85Kemahiran 22 : Perkataan KVKK + KVK.Arahan : Bina ayat berpandukan perkataan di bawah.Janggut datuk panjang.Contoh :
 92. 92. 86Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 86Kemahiran 22 : Perkataan KVKK + KVK.Arahan : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.janggut langsir mangkuklangsat manggis tunggulContoh :Janggut datuk panjang.1. Ibu beli _______________ di pasar.2. Kebun ayah ada pokok _______________ .3. Emak ganti _______________ baru .4. Adik pecahkan _______________ kaca.5. Kaki abang berdarah tersepak _______________.
 93. 93. 87Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysialongkangjengkingkangkungjongkongtanglungtongkangLEMBARAN KERJA 87Kemahiran 23 : Perkataan KVKK + KVKK.Arahan : Bina ayat berpandukan perkataan di bawah.Kaki adik luka kerana terjatuh ke dalam longkang.Contoh :
 94. 94. 88Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 88Kemahiran 23 : Perkataan KVKK + KVKK.Arahan : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.jengking kangkung jongkongbengkang Tanglung longkangContoh:Rahman takut melihat kala jengking itu.1. Salmah sedang mencuci _______________ .2. Jalan lama itu _______________ bengkok.3. Lim pergi ke Pesta _______________ bersama Tan.4. Emak memasak sayur _______________ di dapur.5. Perompak itu berjaya melarikan ______________ emas.
 95. 95. 89Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiabelalangLEMBARAN KERJA 89Kemahiran 24 : Perkataan KV + KV + KVKK.Arahan : Padankan perkataan di bawah.Contoh :seladangpepatungpeladangsenapangseladangpepatungbinatangpeladangsenapangteropongterowongterowongteropongketapangketapangbinatangbelalang
 96. 96. 90Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia+ + =be la lang+ + =se la dang+ + =pe pa tung+ + =pe la dang+ + =se na pang+ + =te ro pongLEMBARAN KERJA 90Kemahiran 24 : Perkataan KV + KV + KVKK.Arahan : Cantumkan suku kata menjadi perkataan.Contoh :belalang+ =te ro wong+ =ke ta pang+ =bi na tang+++
 97. 97. 91Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiakerintingLEMBARAN KERJA 91Kemahiran 25 : Perkataan KV + KV K + KVKK.Arahan : Padankan perkataan di bawah.Contoh :pelampungserombongbelimbingselendangbelimbingmenendangserombonggelombangkerintingpelampungmelancongmelancongpelancongmenendanggelombangpelancongselendang
 98. 98. 92Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia+ + =be lim bing+ + =+ + =+ + =+ + =+LEMBARAN KERJA 92Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK.Arahan : Cantumkan suku kata menjadi perkataan.Contoh :pe lam pungme nen dangse rom bongke rin ting+ =me lam bungbelimbing+ =pe lan+ =ge lom+ =se lencongbangdang+++
 99. 99. 93Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 93Kemahiran 26 : Perkataan KVK + KV + KVKK.Arahan : Suaikan perkataan yang sama.Contoh :pendayungtempurungpencawanglembayungsembilangtemberang tempurunglembayungpendayungpencawangtemberangsembilang
 100. 100. 94Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiatempurungLEMBARAN KERJA 94Kemahiran 26 : Perkataan KVK + KV + KVKK.Arahan : Lengkapkan perkataan di bawah.Contoh :sem_________ pen__________
 101. 101. 95Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 95Kemahiran 26 : Perkataan KVK + KV + KVKK.Arahan : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar yang diberi.Contoh :tempurung
 102. 102. 96Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 96Kemahiran 27 : Perkataan KVKK + KV + KVK.Arahan : Padankan dengan perkataan yang sama.Contoh :tengkoraktengkolokpengkalanpanggilanbungkusantengkujuhbangsawantengkorakpengkalantengkolokbungkusanpanggilanbangsawantengkujuh
 103. 103. 97Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 97Kemahiran 27 : Perkataan KVKK + KV + KVK.Arahan : Tulis suku kata yang sesuai bagi perkataan di bawah.Contoh :tengpeng bang tengjang tingjangkitan______ kolok______ kalan______ katan______ sawan______ korak
 104. 104. 98Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 98Kemahiran 28 : Perkataan KV + KVKK + KVK.Arahan : Baca dan warnakan perkataan yang sama.Contoh :perangkapperangkatperangkapperingkatselonggokselongkarselunggokselonggokmeringkukmerengkokmeringkokmeringkukmelangkahmerongkahmenongkahmelangkahselongkarselungkarselongkarselengkarbelangkasbelangkasbelingkasbalangkas
 105. 105. 99Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 99Kemahiran 28 : Perkataan KV + KVKK + KVK.Arahan : Lengkapkan perkataan dengan suku kata yang diberi.Contoh :kap kat sorkarmelanggarbelang_______gelong_______ pering_______selong_______perang_______kas gar
 106. 106. 100Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 100Kemahiran 28 : Perkataan KV + KVKK + KVK.Arahan : Cantumkan suku kata menjadi perkataan.Contoh :perangmelangmeringbelangperingselonggarkapkatkaskarkuk
 107. 107. 101Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 101Kemahiran 29 : Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding.Arahan : Cantumkan suku kata dan tulis perkataan berdasarkangambar di bawah.Contoh :pe_______keldaikeldaiker_______pailaudaikaitai baupu_______tu_______tem_______Jawaban
 108. 108. 102Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiae b a il ml tpdr sp ptrg lt ybLEMBARAN KERJA 102Kemahiran 29 : Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal bergandingArahan : Tulis perkataan berdasarkan gambar di bawah.Contoh :
 109. 109. 103Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiakainpaipkain daun buahwaukuihsauhduit suisLEMBARAN KERJA 103Kemahiran 29 : Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding.Arahan : Tulis perkataan berdasarkan gambar di bawah.Contoh :
 110. 110. 104Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 104Kemahiran 30 : Perkataan yang melibatkan konsonan bergabung (diagraf).Arahan : Tulis perkataan berdasarkan gambar di bawah.nyamukContoh :
 111. 111. 105Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 105Kemahiran 30 : Perkataan yang melibatkan huruf konsonanbergabung (digraf).Arahan : Sambungkan suku kata di bawah supaya membentuksatu perkataan.bungasetelibungasingaContoh :isapipehangat
 112. 112. 106Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 106Kemahiran 31 : Membaca dan membina ayat mudah.Arahan : Suaikan gambar dengan ayat yang sesuai.Contoh :Faiz bermain wau di padang.Adik suka makan buah manggis.Ain bermain buai di taman.Zaid suka sebut nombor dua.Nenek Anis sudah tua.Daun pokok itu sudah luruh.
 113. 113. 107Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 107Kemahiran 31 : Membaca dan membina ayat mudah.Arahan : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.1. Abu ada bola baru.2. Bola baru Abu ______________.3. Ibu _____________ bola itu untuk Abu.4. Abu _____________ bola kepada Adi.5. Adi rasa suka _______________.6. Adi selalu main bola dengan ________.Contoh :bola beli hatiAbu biru beri
 114. 114. 108Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 108Kemahiran 31 : Membaca dan membina ayat mudah.Arahan : Lengkapkan ayat berpandukan gambar dan perkataan dibawah.radioTupai suka makan buah durian.Contoh :Munir suka mendengar __________________._______________ makan rumput di padang.Datuk suka makan ___________________.Emak potong sayur guna ________________.Kain itu kakak ___________ di ampaian.tupaikerbaupetaipisausidai
 115. 115. 109Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 109Kemahiran 31 : Membaca dan membina ayat mudah.Arahan : Lengkapkan ayat di bawah berpandukan gambar.1. Saya beli jam baru.2. __________ itu laju.3. Bapa beli _______4. Itu __________ Abu.5. Ibu ada _______ baju.6. ________ itu ke kota.biru.Contoh :
 116. 116. 110Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran Malaysiarumput dimakan padang Lembusabun Fahmimandi gunaLEMBARAN KERJA 110Kemahiran 31 : Membaca dan membina ayat mudah.Arahan : Susun perkataan menjadi ayat yang betul.Contoh :MazniPinturosakrumahgantibaru rumahlampu datuk Ayahada ZamrikuncirumahRamli di pasarjambu beliRamli beli jambu di pasar.
 117. 117. 111Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 111Kemahiran 31 : Membaca dan membina ayat mudah.Arahan : Susun perkataan yang diberi menjadi ayat yang betul.sedang cuci Emak longkang.Emak sedang cuci longkang.1. besar itu Tongkang.________________________________________2. kangkung masak Ibu saya.________________________________________3. itu emas berat Jongkong.________________________________________4. ke wayang pergi Dayang panggung.________________________________________5. jatuh longkang dalam ke itu Kucing.______________________________________Contoh :
 118. 118. 112Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 112Kemahiran 31 : Membaca dan membina ayat mudah.Arahan : Bina ayat berpandukan gambar dan perkataan di bawah.Contoh :betikkasutkeriskataknanaspokokPokok ini besar.
 119. 119. 113Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 113Kemahiran 31 : Membaca dan membina ayat mudah.Arahan : Bina ayat berpandukan gambar dan perkataan di bawah.bukukerusiContoh :belalangtembikaibegrambut
 120. 120. 114Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 114Kemahiran 31 : Membaca dan membina ayat mudah.Arahan : Baca dan salin ayat di bawah.Hari ini hari Selasa.Zaleha baru tiba dari kota.Zaleha bawa raga lama.Raga Zaleha ada keladi.Zaleha beli keladi dari Melaka.Hari ini hari Selasa.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Contoh :
 121. 121. 115Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 115Kemahiran 31 : Membaca dan membina ayat mudah.Arahan : Baca dan salin ayat di bawah.Syawal pergi ke Zoo Negara.Syawal pergi bersama Syahmi.Syawal dan Syahmi takut singa.Singa itu sangat garang.Singa selalu nganga mulutnya.Syawal pergi ke Zoo Negara.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Contoh :
 122. 122. 116Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 116Kemahiran 31 : Membaca dan membina ayat mudah.Arahan : Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.Ini ______ coklat. Kek ________ rasanyamanis. Emak beli kek ini di _______. Adik ra-sa suka ________. Adik suka _______kek coklat. _______ juga suka makankek coklat.kek kedai makanhati coklat Kakak
 123. 123. 117Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 117Kemahiran 32 : Bacaan dan pemahamanArahan : Jawab soalan berpandukan petikan di bawah.Baca petikan di bawah.Ini bola.Babu ada bola.Bapa beli bola untuk Babu.Babu main bola dengan Jali.Setiap petang Babu bermain bola.1. Ini gambar apa?______________________________________________2. Siapakah yang ada bola?_______________________________________________3. Siapakah yang beli bola?_______________________________________________4. Siapakah yang main bola dengan Babu?_______________________________________________5. Bilakah Babu bermain bola?_______________________________________________
 124. 124. 118Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 118Kemahiran 32 : Bacaan dan pemahaman.Arahan : Baca dan jawab soalan berpandukan petikan di bawah.Pak Alang ada kebun. Kebun Pak Alang di tepisungai. Pak Alang menanam terung, jagung,bendi dan kacang panjang di kebunnya. Setiappagi, Pak Alang menyiram sayur-sayurnya. PakAlang menjual hasil kebunnya di pasar tani padahari Sabtu.Jawab soalan di bawah.1. Siapakah yang ada kebun?_________________________________________________2. Di manakah letaknya kebun Pak Alang?_________________________________________________3. Apakah yang terdapat di kebun Pak Alang?_________________________________________________4. Bilakah Pak Alang menyiram sayur-sayurnya?_________________________________________________5. Di manakah Pak Alang menjual sayur-sayurnya?_________________________________________________
 125. 125. 119Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 119Kemahiran 32 : Bacaan dan pemahaman.Arahan : Baca dan jawab soalan berpandukan petikan di bawah.Pada cuti sekolah yang lalu, Mei Lin pergiberkelah bersama keluarganya. Mei Lin berkelahdi Pantai Teluk Cempedak. Ibu Mei Lin membawabekalan makanan.Semasa di pantai, Mei Lin dan adiknya membinaistana pasir. Setelah penat bermain, Mei Lin dankeluarganya makan bekalan yang dibawa.
 126. 126. 120Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaJawab soalan di bawah.1. Bilakah Mei Lin dan keluarganya pergi berkelah?_______________________________________________________________2. Di manakah Mei Lin pergi berkelah?_______________________________________________________________3. Apakah yang dibawa oleh ibu Mei Lin?_______________________________________________________________4. Apakah yang dibuat oleh Mei Lin di pantai?_______________________________________________________________5. Bilakah mereka makan bekalan yang dibawa?_________________________________________________________
 127. 127. 121Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLEMBARAN KERJA 120Kemahiran 32 : Bacaan dan pemahaman.Arahan : Baca dan lengkapkan ayat berpandukan petikan di bawah.Kebun Haji HasanHaji Hasan tinggal di Kampung Nyior Gading.Haji Hasan ada dusun buah-buahan yang terletak dihujung kampung.Di dusunnya ada pokok durian, rambutan, manggis,mangga dan langsat. Buah-buahan di dusunnya sudahmasak.Setiap petang, Haji Hasan bersama dua orangcucunya Khairul dan Ghani pergi ke dusun untukmemungut durian. Mereka juga memetik buahrambutan, manggis, mangga dan langsat. Buah-buahan itudimasukkan ke dalam bakul untuk dijual.
 128. 128. 122Nama : ………………………………………………… Tahun : ……………………………………..Hari : ……………………….. Tarikh : …………………...Lembaran Kerja Bahasa MelayuProgram Pemulihan Khas Kementerian Pelajaran MalaysiaLengkapkan ayat di bawah berpandukan petikan.1. Dusun buah-buahan Haji Hasan terletak________________________________________________________________________2. Dusun Haji Hasan ada pokok___________________________________________________________________________________3. Setiap petang Haji Hasan _____________________________________________________________________________________4. Nama cucu Haji Hasan ________________________________________________________________________________________5. Buah-buahan dimasukkan ke dalam ____________________________________________________________________________

×