Slot 1 pengurusan prasekolah vistana

6,601 views

Published on

2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • pencapaian tadika
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Terima kasih kerana memabantu warga pendidik Malaysia.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
6,601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
291
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slot 1 pengurusan prasekolah vistana

 1. 1. PENGURUSAN PRASEKOLAH
 2. 2. PENGURUSAN PRASEKOLAH • FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dann harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
 3. 3. • Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
 4. 4. Dasar Pendidikan Prasekolah • Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550) Seksyen 21 “Menteri boleh, tertakluk kepada peruntukan akta ini, menubuhkan dan menyenggarakan tadika .”
 5. 5. Seksyen 15. Sistem Pendidikan Kebangsaan hendaklah terdiri daripada: a. Pendidikan Prasekolah b. Pendidikan Rendah c. Pendidikan Menengah d. Pendidikan Lepas Menengah e. Pendidikan Tinggi tetapi tidak termasuk pendidikan Sekolah Expetriate dan Sekolah Antarabangsa.
 6. 6. • Seksyen 2. • “Pendidikan Prasekolah ertinya program pendidikan murid-murid yang berumur dari 4 hingga 6 tahun.” • “Tadika ertinya mana-mana tempat di mana pendidikan prasekolah disediakan untuk 10 orang murid atau lebih.”
 7. 7. • Seksyen 24 – “ Menteri boleh membuat peraturan berhubung dengan pendidikan prasekolah .”
 8. 8. • Dasar yang khusus membolehkan kanakkanak menikmati peluang pendidikan prasekolah tanpa mengira pendapatan keluarga, kawasan tempat tinggal dan kumpulan etnik termasuk kanak-kanak dengan keperluan pendidikan khas.
 9. 9. • Prinsip-prinsip asas dasar ialah : 1. Kemudahan pendidikan prasekolah kepada kanak-kanak berumur antara 4 hingga 6 tahun. 2. Semua institusi prasekolah menggunakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)
 10. 10. 3. Kerajaan memastikan aspek-aspek penting berikut dilaksanakan: a. Kelas prasekolah yang dianjurkan oleh agensi kerajaan hendaklah diselaras oleh Kementerian Pelajaran b. Guru prasekolah hendaklah mempunyai latihan dalam pendidikan prasekolah c. Kemudahan fizikal dan peralatan yang berkualiti disediakan. d. Satu mekanisme naziran dan penyeliaan diwujudkan .
 11. 11. e.Kerajaan menyediakan kemudahan pendidikan prasekolah kepada kanak-kanak keperluan pendidikan khas. f. Kerajaan mewujudkan satu sistem kawal selia dan penguatkuasaan. g.Menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif.
 12. 12. Objektif Pendidikan Prasekolah Pendidikan Prasekolah Membolehkan Murid : a. Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif. b. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik untuk komunikasi. c. Menggunakan Bahasa Cina/ Bahasa Tamil untuk komunikasi . d. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi sebagai bahasa kedua.
 13. 13. e. Mengamalkan nilai-nilai Islam / nilai-nilai murni dalam kehidupan harian. f. Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah. g. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial. h. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan.
 14. 14. i. Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah. j. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial. k. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan. l. Daya kreativiti dan nilai estetika menghargai keindahan alam dan warisan budaya.
 15. 15. STRUKTUR ORGANISASI SEKTOR PENGURUSAN PRASEKOLAH, BPSH, KPM PENGARAH (JUSA B) TIMBALAN PENGARAH (SEKOLAH) (DG54) KETUA PENOLONG PENGARAH (SEKTOR PENGURUSAN PRASEKOLAH) (DG52) KETUA UNIT KETUA UNIT (UNIT PENGURUSAN PRASEKOLAH) (DG44) (UNIT PENGURUSAN KO AKADEMIK) (DG44) PENOLONG PENGARAH PENOLONG PENGARAH PENOLONG PENGARAH PENOLONG PENGARAH PENOLONG PENGARAH PENOLONG PENGARAH PENOLONG PENGARAH (DG41) (DG41) (DG41) (DG41) (DG41) (DG41) (DG41)
 16. 16. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGURUSAN PRASEKOLAH, SPS, JPN
 17. 17. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGURUSAN PRASEKOLAH, SPS, JPN
 18. 18. PENGURUSAN PENTADBIRAN PRASEKOLAH Peranan & Bidang Tugas Guru Besar/ Pentadbir • Guru besar adalah bertanggungjawab kepada perkara-perkara berikut: • Bertanggungjawab kepada kelas prasekolah di bawah jagaannya secara menyeluruh meliputi bidang pentadbiran , kebajikan , keselamatan , kewangan , kurikulum dan kokurikulum.
 19. 19. • Memastikan guru yang mempunyai opsyen prasekolah mengajar di kelas prasekolah. • Memastikan setiap kelas prasekolah di bawah jagaannya mempunyai seorang Pembantu Pengurusan Murid yang dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. • Memastikan kelas prasekolah di bawah jagaannya berada dalam keadaan selamat , ceria dan semua peralatan berfungsi.
 20. 20. • Menyediakan anggaran belanja mengurus tahunan seperti gaji , elaun , bantuan makanan , PCG dan penyelenggaraan/baik pulih. • Memastikan kurikulum prasekolah dilaksanakan sepenuhnya dan pemantauan hendaklah dibuat secara berterusan sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun .
 21. 21. • Menjalin hubungan baik antara pihak sekolah, prasekolah jagaannya dengan komuniti . • Memastikan tatacara pengurusan aset alih kerajaan dilaksanakan seperti yang dikehendaki.
 22. 22. Tugas-Tugas Lain • Memberi bimbingan dan khidmat bantu. • Membuat penyeliaan dan pemantauan yang berterusan • Taklimat dan penerangan kepada ibu bapa pada awal persekolahan.
 23. 23. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Syarat Kemasukan Murid Prasekolah Surat Pekeliling atau Surat Siaran yang dikeluarkan oleh semua agensi pelaksana prasekolah hendaklah berasaskan kepada Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).
 24. 24. a. Taraf Kewarganegaraan i) Penerimaan masuk murid ke prasekolah perlu diselaraskan kerana pendidikan prasekolah telah mula diterima masuk dalam sistem arus pendidikan perdana. ii) Bagi Prasekolah Swasta, murid warganegara dan bukan warganegara boleh diterima masuk.
 25. 25. b. Umur i) Kanak-kanak yang mencapai umur empat (4) tahun pada hari pertama bulan Januari pada tahun persekolahan semasa. Walau bagaimanapun kanak-kanak yang tidak genap umur pada tarikh tersebut juga boleh diterima tetapi hanya untuk mereka yang lahir selewat-lewatnya pada 15 Januari (contohnya : bagi kemasukan tahun 2011murid lahir pada atau sebelum 15 Januari 2007).
 26. 26. b. Umur ii) Asas pengiraan umur hendaklah dikira dari 1 Januari tahun persekolahan semasa. iii) Keutamaan kemasukan kanak-kanak ke kelas prasekolah adalah kanak-kanak yang berumur 56. Sekiranya masih terdapat kekosongan tempat, kanak-kanak berumur 4-5 tahun boleh diberi peluang berdasarkan permohonan dan merit.
 27. 27. Catatan: Dalam isu ini, Seksyen 2 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) tafsiran kepada “pendidikan prasekolah” ‘ertinya program pendidikan bagi murid yang berumur dari empat hingga enam tahun’ hendaklah dijadikan rujukan.
 28. 28. c. Pendapatan Keluarga Keutamaan kepada Ibu-bapa/penjaga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan dengan mengambilkira daftar e-kasih dan bilangan tanggungan.
 29. 29. Pemilihan Murid i. Pemilihan dibuat oleh Jawatankuasa Pemilihan Prasekolah yang diwujudkan di bawah pentadbiran prasekolah masing-masing. Bagi KPM. jawatankuasa berkenaan dianggotai oleh Guru Besar, Penolong Kanan, Guru Prasekolah, Guru Tahap I & II, Pembantu Pengurusan Murid dan seorang wakil Komuniti.
 30. 30. Pemilihan Murid ii. Semua keputusan pemilihan yang telah dibuat hendaklah dibawa ke peringkat pegawai di daerah masing-masing untuk diperaku sebelum surat kelulusan dikeluarkan. • - Prasekolah KPM ke PPD.
 31. 31. 2. Siaran Permohonan Kemasukan Murid hendaklah disebar luas dan menerima seberapa banyak permohonan sehingga tarikh tutup 3. Semua permohonan hendaklah diperakui (berjaya/gagal) oleh jawatankuasa pemilihan. 4. Keputusan semua permohonan sama ada berjaya atau gagal hendaklah dimaklumkan kepada pemohon.
 32. 32. 5. Surat tawaran dan borang penerimaan tawaran kemasukan murid prasekolah hendaklah dikeluarkan. 6. Sekiranya terdapat penolakan tawaran, AJK pemilihan berhak memilih calon simpanan mengikut senarai keutamaan.
 33. 33. Peraturan Dan Disiplin 1.Tempoh Pembelajaran • Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 9/2010 – Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. No. Rujukan KP(BPSH-SPDK) 201/005/01 /Jld.2(20) bertarikh 4 Ogos 2010
 34. 34. 2. Aktiviti Prasekolah • Surat kebenaran keluar untuk aktiviti luar sekolah perlu ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga
 35. 35. 3. Siaran Kemasukan Prasekolah - Rujuk Minit Mesy. J/K Penyelarasan Kemajuan Prasekolah Kebangsaan Bil 2/2010 a. Hebahan boleh dibuat melalui: • Kemudahan komuniti • Kain Rentang • Media elektronik dan media cetak • Website sekolah • Lain-lain
 36. 36. b. Bermula pada bulan Julai setiap tahun. c. Tempoh permohonan ialah sebulan. d. Menghantar senarai nama murid yang terpilih/tidak terpilih ke JPN dan PPD untuk makluman.
 37. 37. KESELAMATAN 4. Keselamatan Prasekolah • Keselamatan lalulintas • Keselamatan bangunan dan perabot • Keselamatan kawasan permainan • Keselamatan peralatan elektrik, suis dan pendawaian.
 38. 38. • Kerjasama dengan Tenaga Nasional Berhad • Menggalakkan skim perlindungan (Insurans) • Penggunaan alat pencegahan kebakaran dan peti pertolongan cemas
 39. 39. 5. Maklumat (Biodata Murid) • Maklumat murid guna borang khas yang disediakan dan perlu dibawa pada hari pendaftaraan • Maklumat Kesihatan Murid • Sistem Fail
 40. 40. SUB-NKRA-PRASEKOLAH KPM
 41. 41. Dalam Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan Prasekolah Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak berumur (4+ dan 5+) kepada 87% menjelang 2012;serta meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah dengan menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi lain sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan 72% enrolmen untuk kohort kanak berumur 4+ dan 5+ menjelang 2010 Literasi & Numerasi (LINUS) Setiap kanak-kanak1 menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012 Sekolah Berpretasi Tinggi (SBT) Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi yang mempunyai etos, karakter dan identiti tersendiri. Sekolah–sekolah ini akan melonjakkan kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi 90% Menguasai Literasi & Numerasi pada 2010 Sasaran 20 HPS menjelang 2010 Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian untuk menilai Pengetua dan Guru Besar (PGB) dengan menawarkan ganjaran yang menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang lemah 1 Kurikulum khas untuk literasi dan numerasi telah direka khusus untuk kanak-kanak berkeperluan khas 2% Pengetua/ Guru Besar menerima ganjaran menjelang 2010
 42. 42. Objektif Sub-NKRA Prasekolah Meningkatkan tahap penyertaan Kadar Penyertaan Semasa (2009) Sasaran dan aspirasi sub-NKRA telah diperincikan dengan memberi tumpuan kepada peluasan penyertaan prasekolah kepada kanak-kanak berumur 5 dan 6 tahun serta meningkatkan kualiti pendidikan Peratus  Bagi kanak-kanak 5 tahun (4+/P1)1, sasaranya adalah untuk meningkatkan kadar penyertaan serta meningkatkan kualiti pendidikan sedia ada 50  Bagi kanak-kanak 6 tahun (5+/P2)2, tumpuan adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan serta memberi penekanan kepada peningkatan penyertaan di kawasan luar bandar dan pedalaman 1 Kanak-kanak 5-tahun (P1) merujuk kumpulan 4+ tahun 2.Kanak-kanak 6-tahun (P2) merujuk kumpulan 5+ tahun 83 67 5-tahun (P1) 6-tahun (P2) Gabungan Sasaran 72 untuk 2010
 43. 43. 7 teras untuk meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan Teras Utama 1 2 1 Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan dan Sektor Prasekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) 3 Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan 4 Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru 5 Menambah bilangan kelas prasekolah di kawasan miskin bandar, luar bandar dan pedalaman 6 Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan -Swasta dalam pendidikan prasekolah 7 Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan Tadbir Urus 2 Piawaian 3 7 Pemantauan Pencapaian Penyampaian Kualiti 4 6 Kapasiti 5
 44. 44. 1 Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan bagi meningkatkan kapasiti dan menambahbaik kualiti pendidikan prasekolah Peranan Tanggungja wab Keahlian Huraian ▪ Mengkaji semula dasar pendidikan prasekolah kerajaan dan swasta termasuk kurikulum, kriteria kelayakan, latihan dan penilaian ▪ Menyelaraskan semua agensi prasekolah (kerajaan dan swasta) ▪ Memantau dan menilai pendidikan prasekolah ▪ ▪ ▪ ▪ Menyeragamkan bantuan kepada prasekolah kerajaan Merancang peluasan prasekolah KPM dan agensi lain Memperakukan pengusaha prasekolah swasta Menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan agensi pelaksana prasekolah termasuk swasta ▪ Keahlian tetap ialah Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Ketua Pengarah KEMAS, Ketua Pengarah JPNIN dan Pengarah Bahagian Pendidikan Swasta (KPM) Kementerian, Agensi, pihak swasta dan NGO yang berkaitan akan dijemput mengikut keperluan mesyuarat ▪ Struktur Organisasi ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Pengerusi - Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Urus Setia - Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Prasekolah Bahagian-bahagian di KPM KEMAS JPNIN Faedah ▪ ▪ ▪ Badan induk untuk mengurus tadbir pelbagai agensi untuk memastikan:: – Penyelarasan peluasan kelas prasekolah – Penyeragaman dan peningkatan kualiti Semua agensi mempunyai wakil dalam Jawatankuasa berkenaan Penglibatan prasekolah swasta dalam jawatankuasa ini penting untuk memastikan penyelarasan antara prasekolah kerajaan dan swasta, cth. meningkatkan kapasiti dan kualiti
 45. 45. 2 Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan diwujudkan untuk memastikan perkembangan hoslistik kanak-kanak Dasar Pendekatan ▪ Berpusatkan murid ▪ Pembelajaran menerusi permainan ▪ BerIntegrasi ▪ Bertema ▪ Inkuiri penemuan ▪ Konstruktif ▪ Pembelajaran berasaskan projek ▪ Perkembangan holistik ▪ Pembelajaran berkesan ▪ Pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna ▪ Kemahiran asas untuk pendidikan sepanjang hayat Tunjang Kurikulum ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Bahasa dan Komunikasi Kerohanian & Moral Sains dan Teknologi Kemanusiaan Perkembangan fizikal dan estetika ▪ Pembangunan sosioemosi Standard Pembelajaran ▪ Pengenalan kepada asas literasi dan numerasi ▪ Penganalan asas kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah ▪ Berkeyakinan dan bersikap positif ▪ Mengamalkan kesihatan yang baik dan selamat ▪ Mengamalkan sikap berdikari, bekerjasama & bertolak ansur ▪ Menzahirkan idea kreatif, menunjukkan apresiasi seni dan muzik ▪ Mempamerkan sifat ingin tahu dan bertanggungjawab ▪ Bersedia untuk mengikuti pembelajaran di sekolah rendah Amalan Bersesuaian Perkembangan Murid
 46. 46. 3 Penyeragaman bantuan murid prasekolah kerajaan untuk memastikan pendidikan berkualiti untuk semua Bantuan Kerajaan ▪ Semua murid prasekolah kerajaan akan terus menerima bantuan dan peralatan yang sama ▪ Prasekolah KEMAS dan Kementerian Pelajaran menerima RM100 bagi setiap murid setahun, sementara JPNIN menerima RM1,500 bagi setiap kelas setahun ▪ Bagi menangani perbezaan ini, dicadangkan supaya penyeragaman geran per kapita RM100 bagi setiap murid setiap tahun untuk semua agensi kerajaan ▪ Pada masa ini, semua agensi menerima bantuan sebanyak RM1.50 seorang sehari ▪ Ekoran menampung inflasi, maka dicadangkan dinaikkan bantuan makanan seperti berikut; RM1.80 bagi Semenanjung Malaysia dan RM2.05 bagi Sabah dan Sarawak Peralatan Geran Per Kapita Bantuan Makanan
 47. 47. Kerangka pembangunan kecemerlangan guru dan pembantu guru prasekolah 4 Kepentingan kualiti ▪ ▪ Menakrifkan standard kualiti pendidikan prasekolah bagi memastikan kecemerlangan pendidikan dapat dicapai secara tekal Mengupayakan guru dan pembantu guru selaras dengan standard kualiti yang ditetapkan melalui – Latihan Dalam Perkhidmatan – Menyelaras dan menyeragamkan kriteria kelayakan guru dan pembantu guru semua agensi Inisiatif yang disarankan untuk memastikan kualiti Membangunkan kerangka kecemerlangan Meningkatkan kemahiran guru dan pembantu guru Menyeragamkan kriteria kelayakan ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Menakrifkan Penunjuk Prestasi Utama dalam semua aspek penyampaian pendidikan prasekolah Mewujudkan penarafan yang menjelaskan prestasi cemerlang, baik, memuaskan dan tidak memuaskan. Menyeragamkan dan meningkatkan tahap kemahiran guru dan pembantu guru semua agensi Dianggarkan melibatkan sejumlah 15,500 guru dan 10,000 pembantu guru semua agensi Bagi guru baru prasekolah, kriteria kelayakan minima ialah ijazah sarjana muda (setanding dengan kelayakan Kementerian Pelajaran Malaysia masa kini)
 48. 48. 5 Pada masa ini terdapat anggaran seramai 325,000 kanak-kanak berumur 5 and 6 tahun yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah atau belajar di prasekolah yang tidak berdaftar dengan kerajaan 4 + (5 tahun) 5 + (6 tahun) Enrolmen semasa (2009), bilangan murid dalam ribu 135 87 149 85 18 0 KPM KEMAS 21 JPNIN Swasta Pertambahan enrolmen berdasarkan bilangan kelas baru yang dirancang (2010-12), bilangan murid dalam ribu 63 52 25 2500 Perancangan pembukaan kelas prasekolah baru akan menyebabkan tambahan seramai ~200,000 kanak-kanak akan mengikuti pendidikan prasekolah Ini akan menyebabkan sasaran 87% peningkatan kadar enrolmen kanak-kanak 5-6 tahun menyertai pendidikan akan tercapai 3 JPNIN Swasta New classes to be built by 2012 2600 Berdasarkan populasi kanakkanak 5-6 year tahun, 33% atau anggaran 325,000 kanak-kanak tidak belajar di prasekolah atau belajar di prasekolah yang tidak berdaftar ▪ 25 3 KEMAS Pada tahun 2009, sejumlah ~650,000 murid telah belajar di prasekolah yang berdaftar ▪ 25 0 KPM ▪ ▪ 156 250 4400
 49. 49. 6 Pendekatan yang dicadangkan dalam meningkatkan penyertaan sektor swasta dalam pendidikan prasekolah Rasional Kriteria kelayakan ▪ Yuran pengajian tidak melebihi ▪ Menggalakkan prasekolah Bayaran sekali RM10,000 RM150 seorang sebulan swasta baru memberi untuk semua sekolah swasta tumpuan kepada keluarga ▪ Beroperasi dan berdaftar mulai 2010 berdaftar yang dibuka pada berpendapatan rendah tahun 2010 hingga 2012 ▪ Mematuhi Kurikulum Stantard ▪ Memastikan tahap kualiti Prasekolah Kebangsaan (KSPK) yang minima dipatuhi ▪ Berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Pendekatan Geran Permulaan ▪ ▪ Bantuan Yuran Murid Bantuan Yuran Murid bernilai sehingga RM150 seorang sebulan untuk membiayai yuran bagi semua murid 4+ dan 5+ miskin dan miskin tegar ▪ ▪ ▪ ▪ Lain-lain ▪ Menyediakan latihan kemahiran secara percuma bagi guru prasekolah1 swasta dan JPNIN (6 minggu) Mempermudahkan proses permohonan oleh tiga agensi (PBT, Bomba dan Penyelamat dan Kesihatan) ▪ 1 Yuran latihan dimansuhkan, bermula pada 2010 sehingga 2012 Prasekolah swasta tidak dibenarkan mengenakan yuran melebihi RM150 dan mesti mematuhi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Mesti berdaftar dengan e-Kasih sebagai murid miskin dan miskin tegar Pendaftaran awal diberi keutamaan bantuan Guru prasekolah yang tiada latihan atau mempunyai sijil (1 minggu latihan) ▪ ▪ ▪ ▪ Fokus kepada kanak kanak prasekolah daripada keluarga yang memerlukan Mengupayakan pihak swasta untuk meningkatkan penyertaan prasekolah Menambahbaik latihan perguruan Mengurangkan tempoh kelulusan penubuhan dari 40 hari kepada 7 hari bekerja
 50. 50. 7 Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan Telah dibangunkan dan digunapakai tetapi masih dalam penambahbaikan
 51. 51. SEKIAN, TERIMA KASIH

×