Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентация1

619 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

презентация1

  1. 1. Слово ІННОВАЦІЯ має латинське походження і в перекладі означає: оновлення нововведення зміна У педагогічній інтерпретації означає: введення нового корисне що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу з характеристиками: прогресивне сучасне передове
  2. 2. Нове у педагогіці – це той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дає змогу ефективно розв’язувати завдання виховання та освіти. Розрізняють поняття новація та інновація, нововведення Новація Новий метод Інновація – це сам засіб. Програма Методика - це процес його освоєння. Технологія
  3. 3. Технологія Педагогічна технологія 1) - це сукупність прийомів, що застосовуються в будь якій справі, майстерності, мистецтві. - це системний метод створення, застосування, визначання всього процесу викладання та засвоєння знань з використанням людських ресурсів. Педагогічні технології Інформаційне – розвивальні які передбачають Виклад теоретичних відомостей, лекцій, семінарів Самостійна робота Інструкції Комп’ютерні засоби
  4. 4. 2) Діяльнісна – спрямування на підготовку професіонала Кваліфіковано розв’язувати виробничі завдання Ділові ігри Моделювання професійної діяльності виробничих завдань Дослідницькопошукові роботи
  5. 5. 3) Розвивальні – спрямовані на професійний розвиток майбутнього робітника Творчо працювати, самостійно визначати способи і засоби вирішення проблемних ситуацій Проблемне навчання Проблемні лекції Лабораторно – практичні роботи з елементами дослідництва Семінари Навчальні дискусії Ігри
  6. 6. 4) Особистісне орієнтовані Формування активної творчої особистості майбутнього фахівця, здатного самостійно будувати і коригувати свою навчально-пізнавальну діяльність Аудиторна самостійна пізнавальна діяльність учнів Дослідницька робота Робота за індивідуальним планом Метод проектів
  7. 7. Висновки та перспективи подальших досліджень. Інноваційні технології навчання – це шлях до підвищення якості професійної освіти, зацікавлення у навчанні. Формують внутрішню мотивацію до активного сприйняттю, засвоєнню та передачі інформації. Сприяють формуванню комунікативних якостей учнів, активізують розумову діяльність. За інноваційними технологіями навчання – майбутнє професійно – технічної освіти.

×