แบบทดสอบไฮโดรคาร์บอนแบบวง

347 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

แบบทดสอบไฮโดรคาร์บอนแบบวง

  1. 1. 3. 4 10 10 (X)************************************************************************ *******1. KMnO4 ? . C6H14 . C6H12 . C6H10 . ,2. C5H10 + O2 5CO2 + 5H2 O 2 . 5 . 10 . 15 . 20 4 1. C5H12 2. C5H10 3 C6H6 4. C4H10
  2. 2. 3. - . 2 . 1 2 . 2 3 . 1 44. ? . 4 . 5 . 6 . 85. ? . 1: 1 . 1: 2 . 2: 3 . 3:46. ? . CnH2n . CnH2n+2 . CnH2n+1 .CnH2n-27 . C6H8 ? . . . .8.? . . . .9. . C5H10 . C5H12 . C5H11Cl . C5H10Cl2
  3. 3. 10. ? . ข. ( ) ค. ง.************************************************************************ ******* - 1)************************************************************************ ********

×