Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tsus aldalt, eh barih emegteichuud

14,803 views

Published on

Surgaltiin material

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

Tsus aldalt, eh barih emegteichuud

 1. 1. 2014 ОН
 2. 2.  Жирэмсний эрт үеийн цус алдалт (үр хөндөлт, умайн гаднах жирэмсэн, цулцант хураа )  Жирэмсний хожуу үеийн болон төрөх үеийн цус алдалт (ихэс түрүүлэлт, ихэс ховхрох, умайн урагдал )  Төрсний дараах цус алдалт (умайн урагдал, умайн сулрал, төрөх замын гэмтэл, ихэс түдэх, ихэсийн хэсэг үлдэх )
 3. 3.  Халдвар (халдварлагдсан зулбалт, УОШ-ий хальсны үрэвсэл, умайн үрэвсэл, бөөрний үрэвсэл)  Гэмтэл (Үр хөндөлтийн үеийн умайн, гэдэсний гэмтэл, умайн урагдал, төрөх замын гэмтэл)
 4. 4.  Арьс салст цайх (зовхи, амны эргэн тойронд, алга цайх)  Арьс хүйтэн, хүйтэн хөлс гарах  Амьсгал хурдсах (1 хоромд 30-с олон)  Судасны цохилт түргэсэх, сул тэмтрэгдэх (110-с олон )  Баримжаа алдах, ухаангүй болох  Шээсний гарц багасах ( цагт 30 мл-с бага)
 5. 5.  Бүх бололцоог дайчлан хойшлуулшгүй арга хэмжээ авна.  Амин үзүүлэлтийг хянана. (судасны цохилт, артерийн даралт, амьсгал, халуун)  Ухаангүй байвал хажуугаар нь хэвтүүлнэ.  Дулаан байлгана.  Толгойг өндөрлөхгүй байна.  Хөл гарыг өргөх, орны хөлийг өндөрлөх
 6. 6.  Дайрлагын үед эмэгтэйд уулгаж шингэн нөхөхгүй
 7. 7.  Хамрын гуурс, хошуувчаар хүчилтөрөгч өгнө. (1 мин-д 6-8 литр )  Шингэн сэлбэж эхлэхэд аль болох том бүдүүн зүү (16 G ) , систем хэрэглэх шаардлагатай  1 литр (Рингерийн, физиологийн уусмал ) шингэнг 15-20 мин дотор хурдан урсгаж сэлбэнэ.  Алдсан шингэнээс илүү их байж шингэний алдагдлыг нөхнө. (2-3 дахин)
 8. 8. Жирэмсний эхний 22 д/х-ийн дотор үтрээгээр цус гарахыг жирэмсний эрт үеийн цус алдалт гэнэ.
 9. 9.  Биений юм саатсан  Доош бага зэрэг цус гарч байгаа  Хэвлийн доогуур бага зэрэг өвдөх Тулгамдсан зулбалт Арга хэмжээ: - Ихэвчлэн эмийн эмчилгээ шаардлагагүй -Бэлгийн харьцаа, хүчилсэн үйл ажиллагаанаас зайлсхийх
 10. 10.  Биений юм саатсан  Биеийн байдал сул  Хэвлийн өвдөлттэй Умайн гаднах жирэмсэн Арга хэмжээ : Яаралтай эмнэлэгт хүргэх
 11. 11.  Биений юм саатсан  Хэвлийн доогуур базлалттай өвдөлттэй  Доош эд төст зүйл , бүлэнтэй цус гарах Бүрэн, бүрэн биш зулбалт Арга хэмжээ : - Доош гарсан эд, үр хөврөл, ургийн хэсгийг тусгай саванд авна. - Эмнэлэгт яаралтай хүргэнэ.
 12. 12.  Ялган оношлогоо  - Үр хөврөл аяндаа зулбах  - Өндгөвчийн уйланхай  - Бага аарцгийн хурц үрэвсэлт өвчин  - Пиосальпингит
 13. 13.  Сарын тэмдэг саатах  Цус, шээсэнд ХГ үзэх  Хэт авиан шинжилгээ  Өвдөлт  Гемодинамикийн өөрчлөлт
 14. 14.  Жирэмсний 22 д/х-оос хойш үтрээгээр цус алдах  Хэвлийгээр өвдөх  Ургийн хөдөлгөөн цөөрөх, хөдлөхгүй болох Хэвийн байрласан ихэс цагаас урьдаж ховхрох Арга хэмжээ: Эмнэлэгт яаралтай хүргэх
 15. 15.  Гэмтэл  УОШ ихдэх, багадах  Нэг амнион бүрхүүлтэй ихэр жирэмсэн  Ихэс дор байрлах  Жирэмсний хожуу хордлого  Артерийн даралт ихсэлт  Умайн гажиг хөгжил
 16. 16.  Үтрээнээс цус алдана.  Хэвлийгээр хүчтэй өвдөнө.  Умайн хэлбэр өөрчлөгдөнө  Ургийн хөдөлгөөн ихсэж, аажим цөөрнө.  Шокийн шинж илрэнэ.
 17. 17.  Ариун цэврийн хэрэглэл 5 минутын дотор нэвтэрч байвал их хэмжээний цус алдалт гэж үзнэ  Биеийн жингийн 0,5% , 500 мл-ээс их хэмжээний цус гарвал эмгэг цус алдалт гэж үзнэ.
 18. 18.  Үтрээгээр цус гарна  Умай базлалтгүй  Жирэмсний тээлтийн хугацаанд үе үе цус гарч байсан өгүүлэмжтэй Ихэс түрүүлэлт Арга хэмжээ: Яаралтай эмнэлэгт хүргэнэ
 19. 19.  Олон удаа үр хөндүүлж, зулбаж байсан  Төрсний дараа эндометритээр өвдсөн  Олон төрсөн  Субмукозная миома  Умайн гажиг хөгжил, дутуу хөгжил
 20. 20.  27 -28 долоо хоногтойгоос үтрээгээр цус үе үе гарна.  Ургийн буруу байрлал тохиолдоно.  Ургийн түрүүлсэн хэсэг дээр тэмтрэгдэнэ.  Умайн ёроол харьцангуй өндөр
 21. 21.  Хэвлийн доогуур өвдөх  Даралт гэнэт унах  Хоолонд дургүй болох  Халуурсан Халдвар , үжил Арга хэмжээ: Эмнэлэгт яаралтай хүргэх
 22. 22.  Хэвлийн доогуур өвдөх  Даралт гэнэт унах  Хэвлий цардайх, булчин чангарах  Дотор эвгүй оргих, бөөлжих Умай, үтрээ, давсаг гэмтэх Арга хэмжээ: Эмнэлэгт яаралтай хүргэх
 23. 23.  Төрсний дараа 24 цагийн дотор үтрээгээр цус алдахыг эрт үеийн цус алдалт гэнэ.  Төрснөөс хойш 24 цагаас хойш хугацаанд цус алдахыг хожуу цус алдалт гэнэ.  Цус алдалт аажмаар үргэлжилж гарах, цус ихээр алдахад тусламжийг яаралтай эрт тууштай эхлэх нь чухал.
 24. 24.  Олон төрсөн  Ахимаг насны төрөлт  УОШ ихдэл  Ихэр жирэмслэлт  Урьд нь цус алдаж байсан.  Манас таталт  Төрөх хүчний сулрал  СЦТБХШ
 25. 25.  Гарах цусны хэмжээ  Умайн болон төрөх замын замын урагдал  Ихэс түдэх , ихэсийн хэсэг үлдэх  Алдсан цусны бодит хэмжээ эмчийн тооцоолсноос 2 дахин их байдаг.
 26. 26.  Цэлмэн бүрхүүл, хальсны үрэвсэл  Умайн салст бүрхэвчийн үрэвсэл  Үжлийн шалтгаантай коагулопати  Ихэсийн ургацаг  Умайн хавдартай төрөлт
 27. 27.  Бүх бололцоог дайчлан хойшлуулшгүй арга хэмжээ авна.  Амин үзүүлэлтүүдийг үнэлнэ.  Дайрлагатай байвал эмчилгээ яаралтай эхэлнэ.  Умайд цус болон бүлэн хурснаас умайн агшилт сулрах учир умайд иллэг хийнэ.
 28. 28.  Окситоцин 10 нэгжээр булчинд тарина.  Судсаар шингэн сэлбэнэ.  Давсагт шээлгүүр тавина.  Ихэс гарсан бол бүрэн бүтэн байдлыг шалгана.
 29. 29.  Ихэс саатахад цус алдахгүй байж болно.  Ихэсийг гаргахад хүйнээс татна.  Хэрэв ихэс салахгүй бол окситоцин 10 нэгжээр тарина.  Умайн ёроолд дарах, хүйнээс хүчтэй татахыг хориглоно.  Эргометрин тарихгүй.
 30. 30.  Хожуу цус алдах, цус алдалт удаан хугацаагаар үргэлжлэх нь умайн булчингийн үрэвслийн шинж тэмдэг юм.  Яаралтай эмнэлэгт хүргэнэ.
 31. 31.  Жирэмсэн эсвэл, дөнгөж төрсөн эмэгтэйн нүд бүрэлзэнэ, толгой хүчтэй өвдөнө.  Жирэмсэн эсвэл, дөнгөж төрсөн эмэгтэй татна эсвэл ухаан алдана.  Жирэмсэн эмэгтэйн артерийн даралт ихсэнэ.
 32. 32.  Эмэгтэй ухаангүй эсвэл таталттай байвал бүх бололцоог дайчлан, хойшлуулшгүй арга хэмжээг авна.  Судасны лугшилт, артерийн даралт, амьсгал, халууныг үзнэ.
 33. 33.  Амьсгалахгүй байвал: ◦ Амьсгалын замыг шалгах, шаардлагатай бол интубаци тавина. ◦ Амбу хүүдийгээр 1 хоромд 4-6 литр хүчилтөрөгч өгнө.  Амьсгалж байвал: ◦ Хошуувч маск эсвэл хамрын гуурсаар 1 хоромд 4-6 литр хүчилтөрөгч өгнө.
 34. 34. Эмэгтэй ухаангүй байвал - Амьсгалын зам, судасны лугшилт , артерийн даралт, халууныг шалгана. - Зүүн хажуугаар нь хэвтүүлнэ. - Хүзүүний хөшилтийг шалгана.
 35. 35. Таталттай байвал: - Цус, бөөлжис болон шүүрлийн шингэнээр бөглөрөх эрсдэлийг багасгахын тулд зүүн хажуугаар нь хэвтүүлнэ. - Унаж гэмтэхээс хамгаална. Гэхдээ хүчээр барьж тогтоох, хүлж боох, оролдлого хийж болохгүй
 36. 36.  Манас таталт гэж оношлогдвол магни сульфатыг цохилтын тунгаар таталтын эсрэг, дахин татахаас сэргийлж хийнэ.  Ухаан алдсан шалтгаан тодорхойгүй байвал манас таталтын эсрэг эмчилгээ хийж эмнэлэгт хүргэнэ.
 37. 37.  Жирэмсний 20 д/х-оос хойш хугацаанд артерийн даралт ихсэх, шээсээр уураг ялгарах, хавагнахыг жирэмсний хожуу хордлого гэнэ.
 38. 38.  Жирэмсний 20 д/х-с хойш сулралын даралт 90- 110 мм муб  Шээсэнд ялгарах уураг 2+ ба түүнээс их Преэклампси хөнгөн хэлбэр Арга хэмжээ: Өрх, эмэгтэйчүүдийн эмчийн хяналтанд
 39. 39.  Жирэмсний 20 д/х-оос хойш хугацаанд сулралын даралт 110 мм муб-аас өндөр  Шээсэнд ялгарах уураг 3+ түүнээс их  Рефлексүүд ихсэх  Толгой хүчтэй өвдөх / өвдөлт намдаах эмэнд намдахгүй, давтамж ихсэх/
 40. 40.  Нүд бүрэлзэх  Шээсний гарц багасах/ хоногт 400мл-с бага/  Аюулхайд өвдөх, дотор муухай оргих, заримдаа бөөлжих Преэклампси хүнд хэлбэр
 41. 41.  Цохилтын тун : ◦ Магни сульфат 25%-ийн 16 мл /4гр/ 5 минутын туршид судсаар хийнэ. ◦ Магни сульфат 25%-ийн 20 мл + Лидокайн 2%-ийн 1 мл уусмалтай хольж 2 өгзөгний булчинд гүн тарина.
 42. 42.  Цохилтын тун: ◦ Диазепам 10 мг-аар 2 минутаас дээш хугацаанд аажим тарина. ◦ Таталт дахивал цохилтын тунг давтана.
 43. 43.  Дараах тохиолдолд эмчилгээг зогсооно. ◦ Амьсгал 1 минутанд 16-с цөөн ◦ Тойгны рефлекс илрэхгүй болсон ◦ Шээсний гарц цагт 25 мл-ээс бага байвал
 44. 44.  Хэвлийгээр базалж өвдөх / 10 минутанд 3-аас олон удаа, 20 секундээс удаан үргэлжлэх/  Өвдөлтийг дагалдаад цусны хольц бүхий салиархаг ялгадас гарах  Гэнэт их хэмжээний шингэн гарч болно
 45. 45. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

×