Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TriamFloat Nieuwsbrief Onderwijs                  Editie September 2011 | Uitgave van TriamFloat | Postb...
VraagstukkenProfessionaliseren van leren                                         ...
PPL – congres                        Praktijkvoorbeeld: PPL-workshop bij Hogeschool Rotterdam   ...
Nieuwsbrief Onderwijs+bijlage PPL (09-2011)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nieuwsbrief Onderwijs+bijlage PPL (09-2011)

744 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nieuwsbrief Onderwijs+bijlage PPL (09-2011)

 1. 1. TriamFloat Nieuwsbrief Onderwijs Editie September 2011 | Uitgave van TriamFloat | Postbus 3072 3502 GB Utrecht | 030 - 890 54 30 | www.triamfloat.nlBericht vanuit Den Haag - Onderwijs in de Halbe Zijlstra opent hogeschooljaar TriamFloat op CompetentCitytroonrede"Leden van de Staten-Generaal..." Hij noemt in zijn speech een aantal Door bewust gebruik te maken vanMet deze woorden begon ook dit jaar de aandachtspunten, zoals het herstellen talenten binnen organisaties kun jeTroonrede die Koningin Beatrix op Prinsjesdag, van geschonden vertrouwen. Ook het excelleren. Maar welke talenten heeft u20 september j.l. voor las. Voor u de versterken van de kennisbasis door en uw organisatie in huis? Hoe benut ubelangrijkste punten op het gebied onderwijs landelijke toetsing en meer deze talenten?uit de Troonrede op een rij. samenwerking op dat gebied komt aan TriamFloat en Giraffe HR hebben met de orde. We moeten af van Zomerschool in Utrecht de Talenten Motivatie Analyse (TMA)Beter onderwijs, ondernemerschap en eenheidsworst; hogescholen moeten bij ROC Midden Nederland Beautyonderzoek gaan kiezen! Geen perverse prikkel College de talenten van deGoed onderwijs is fundamenteel voor de Afgelopen zomer hebben ongeveer 50 meer naar kwantiteit, maar naar mbo-leerlingen zomerschool gevolgd op medewerkers in beeld gebracht. Bij hetconcurrentiekracht van ons land en geeft kwaliteit (bekostiging). Er worden Beauty College wordt iedereen nu meermensen de kans hun talenten te ontplooien. het ROC ASA Utrecht. prestatieafspraken gemaakt met elke Dit was een initiatief van de school en gezien en ingezet op zijn talenten.De regering wil daarom de kwaliteit van het instelling. Verscheidenheid biedt ruimte Bent u benieuwd naar het trajectonderwijs verbeteren. de gemeente Utrecht. Het doel was om voor kwaliteit: we zijn benieuwd! het schoolverzuim en de uitval terug te ‘Talent in beeld’ en hoe u zelf uwDe kwaliteit van het onderwijs kan verder talenten en die van de organisatie kuntomhoog, door docenten en leerlingen te dringen in de gemeente. Op 18 augustus kregen de deelnemers benutten? TriamFloat en Giraffe HRstimuleren zich te blijven ontwikkelen en tot staan op CompetentCity op 3 oktober.hogere prestaties te komen. De eisen aan de een diploma op het gebied van taal en rekenen. Hierbij verzorgen we een workshopopleiding van docenten worden aangescherpt; rondom Talent in beeld en staan we ergoed functioneren wordt extra beloond. Om met een stand. Kom langs opgoed functioneren extra te kunnen belonen, CompetentCity en/of sluit aan bij demoeten de resultaten van scholen en Leren innoveren workshop.docenten inzichtelijk zijn. Docenten dienen CDA: "Geen landelijke toetsen in hbo"zich bovenal te kunnen richten op lesgeven in Tot 1 november is het nog mogelijk om Landelijke eindtoetsen in het hbo?hun vakgebied. een subsidie aan te vragen voor Kort HBO nieuws : Geen goed idee, vindt regeringspartijDe regering maakt afspraken met projecten die te maken hebben met •Thom de Graaf wordt voorgedragen als CDA. “De staatssecretaris wil in eenuniversiteiten en hogescholen over innovatie. Dit is het laatste jaar dat de op volger voor Guusje Nederhorst bij de moeras stappen.” Maar coalitiepartnerconcentratie van opleidingen, het bevorderen overheid deze subsidieregeling HBO Raad. VVD geeft het nog niet op.van excellentie in onderzoek en een betere financiert. •Bestuursvoorzitter Jikkie van der CDA-kamerlid Sander de Rouwe isaansluiting op de arbeidsmarkt. Dit laatste is Het Platform Beroepsonderwijs stelt Giessen van de Rotterdamse helder: “De staatssecretaris zal zelf eenóók nodig in het middelbaar beroeps- een procesmanager beschikbaar om de kunsthogeschool Codarts legt haar meerderheid moeten zoeken in deonderwijs, waar vakmanschap meer centraal aanvraag met u voor te bereiden taken neer, meldt NRC Handelsblad. Bron:www.hetplatformberoepsonderwijs.nl Kamer. Want die toetsen zullen veelmoet staan. Aanleiding is een vernietigend rapport bureaucratie opleveren en veel geld van de medezeggenschapsraad. De kosten. Bovendien leiden ze totwww.prinsjesdag2011.nl/troonrede/tekst_troonred inspectie doet sinds juni onderzoek bije eenheidsworst. “Met eindtoetsen krijg Codarts.Meer weten over wat TriamFloat doet bij de je niet meer kwaliteit. Die krijg je doorprofessionalisering van docenten?, Lees dan de de instrumenten die we hebbenbijlage over Professionaliseren van Leren of neem daadwerkelijk te gebruiken”, aldus Decontact op met Sanna Langerak Rouwe.
 2. 2. VraagstukkenProfessionaliseren van leren De mensen in uw organisatie zijn uwAls het gaat om professionaliseren van leren hebben veel scholen de slag in het onderwijs gemaakt naar het werken vanuit kostbaarste bezit. Zij zorgen voor decompetenties met deelnemers. Het invoeren van competentiegericht opleiden vraagt ook veranderingen en professionalisering van realisatie van dede organisatie en medewerkers. Hoe leren medewerkers en hoe kunnen we als organisatie zelf leren? Dit is een thema waar organisatiedoelstellingen en kunnen demeerdere scholen mee worstelen. In deze bijlage gaan we hier verder op in. organisatieprestatie positief beïnvloeden. Zij staat centraal bij het professionaliseringsproces. DeWat is het PPL – model? expertisegroep ‘professionaliseren vanBinnen het werkveld van leren en ontwikkelen, vragen organisaties zich af waar ze staan, waar ze naar toe willen en hoe ze dat leren’ voert adviestrajecten uit bijkunnen bereiken. Het TriamFloat-model voor Positioneren en Professionaliseren van Leren (PPL) geeft antwoord op deze vragen. verschillende organisatie die opHet model is ontstaan vanuit verschillende theoretische inzichten en veel praktijkervaring. Een belangrijke vraag is hoe onderstaande vragen een antwoordorganisaties willen dat hun medewerkers leren en welke rol zij leren willen geven in (de ontwikkeling van) de organisatie. willen:Het model onderscheidt vijf fasen, van Ad Hoc fase tot Creërende fase. Het PPL-model geeft de bijdrage van leren aan de • Wat is op dit moment de bijdrage vanorganisatie weer. Deze houdt rekening met zes bouwstenen voor groei en verandering: strategie, structuur, cultuur, mensen, leren aan uw organisatie? En welkemiddelen en resultaten. ambities heeft u op dat gebied? • Hoe daag ik mijn docenten uit omGroei ontstaat door (samenhangende) veranderingen op de leerervaringen te delen tijdens hetaandachtsgebieden te initiëren. Het is van belang dat er een balans is werk?tussen de verschillende aandachtsgebieden. Wanneer binnen een • Hoe kan ik het leren van mijnorganisatie alle aandachtsgebieden zich in dezelfde fase bevinden, werkt medewerkers faciliteren?dat versterkend en leidt dat tot groei en verandering. • Hoe zorg ik ervoor dat docenten zich zelfverantwoordelijk voelen voor hunHet PPL-model biedt een goed startpunt om met elkaar naar het leren in competentieontwikkeling?De organisatie te kijken. Gedurende een professionaliseringsproces geeft • We hebben wel een visie op leren, maarhet een samenhangende structuur aan de activiteiten om te groeien als hoe maken we deze concreet?professionele, lerende organisatie. • Hoe kan ik leren beter op de kaart en in het gedrag van de mensen krijgen?Kijk voor het PPL-model op de volgende pagina. • Hoe zorgen we ervoor dat de kennis van vertrekkende docenten wordt overgedragen? Vanuit het PPL-model geeft TriamFloat workshops, advies overOver de schrijver: Mieke Korenhof Wilt u weten waar u staat als professionaliseren van medewerkers enMieke is onze specialist op het gebied organisatie als het gaat om leren? begeleidt zij bij hetvan professionaliseren van leren. Wat is op dit moment de bijdrage implementatieproces in de praktijk.Mieke schakelt tussen strategie en van leren aan uw organisatie? Enpraktische uitvoering en heeft oog welke ambities wilt u de komendevoor de betrokkenen en het proces. Ze jaren realiseren?is een enthousiaste teamspeler, diesamen met u resultaatgericht aan de Stel uw vraag aan het PPLslag gaat. expertiseteam
 3. 3. PPL – congres Praktijkvoorbeeld: PPL-workshop bij Hogeschool Rotterdam Waar werkt TriamFloat momenteel nog meer aan?Dit voorjaar heeft TriamFloat tijdens het Congres Hogeschool Rotterdam vindt de professionalisering van haarPositioneren en Professionaliseren met 80 deelnemers het docenten belangrijk. Het team personeelsontwikkeling Op dit moment zijn onze consultantsleervermogen binnen de organisatie onder de loep besteedt veel aandacht aan docentprofessionalisering. Om onder andere bezig met:genomen. De deelnemers gingen aan de slag met het PPL- verder te professionaliseren hebben de deelnemers ondermodel van TriamFloat en de business game MAJIBU. Er begeleiding van TriamFloat een PPL – workshop gedaan. Beleidsontwikkeling & onderzoekwerd gebrainstormd over serieuze vraagstukken als: Het doel van de workshop was om visie te bepalen op de • Beleidsontwikkeling studeren met• Op welke innovatieve manieren kun je leren en bijdrage die leren aan de organisatie levert. Daarbij hebben functiebeperking (HBO)ontwikkelen binnen jouw organisatie onder de aandacht zij zicht op de huidige situatie en een beeld van de acties en • Onderzoek doorlopende leerlijnenbrengen? hun rol bij de groei naar de gewenste situatie. VMBO-MBO-HBO• Hoe kun je groeien naar een lerende organisatie? • Uitvoeren behoefteonderzoek leer- en• Op welke manier wordt er in jouw organisatie invulling Na een korte toelichting op het model bepaalt iedereen ontwikkelwensengegeven aan de ontwikkeling van talenten? individueel de huidige situatie. Vanuit de teams gaven de deelnemers aan welke bijdrage leren levert aan de Ontwerp & ontwikkeling organisatie. Het bleek dat beide teams een vergelijkbaar • Implementatie n@tschool beeld van de huidige situatie: kwantitatief, op de overgang • Ontwikkelen praktijkexamen Matroos naar kwalitatief. Vervolgens was het aan de deelnemers om • Trainingen toetsontwikkelaars (HBO) in subgroepjes te gaan dromen over de gewenste situatie. De • Training vaststelling- en volwassen fase is de gewenste situatie. Er kwamen examencommissie (MBO) verschillende metaforen uit de natuur, waarbij de metafoor van de tuin de meeste weerklank kreeg. De tuin waarin Opleidings en organisatieadvies verschillende bloemen en planten groeien, waar het wel •Inzet teamleider (HBO) nodig is om hekken en heggen te plaatsen en te bewateren. •Uitvoeren audit kwaliteitszorgsysteem (MBO) •Uitvoeren audit examenproducten (MBO)De Melkveeacademie en FrieslandCampina Domo gavenhun visie op leren, de totstandkoming van deMelkveeacademie en het traject positioneren enprofessionaliseren van het leren binnen FrieslandCampinaDomo.Een inspirerende dag, waarbij de deelnemers als reactiegaven:• Ik wederom geleerd heb dat we nog best een weg te In de middag beschreven de deelnemer de acties om tegaan hebben in het realiseren van onze ambities. groeien naar de gewenste situatie en zijn prioriteiten• Het PPL-model is een dynamisch instrument om het leren bepaald. In subgroepen zijn de 4 clusters met de hoogsteverder te ontwikkelen. prioriteit uitgewerkt.• Ik wil meer inhoud geven aan leren van elkaar / op de Een dag waarin veel is uitgewisseld en gedeeld. Nu is het aan Wilt u meer weten over de opdrachtenwerkvloer. de klant om de afgesproken acties echt op te pakken! waar TriamFloat zich momenteel mee• Ik heb ideeën opgedaan om competentieontwikkeling bij bezig houdt of een afspraak maken?ons op de kaart te zetten. Sanna Langerak en Marieke Lengkeek, TriamFloat Neem dan contact op met Sanna Langerak.

×