Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Odpowiedź GIOŚ

874 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Odpowiedź GIOŚ

  1. 1. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RZEKI ŁEBY Organizacja Pożytku Publicznego ul. Aleja Wolności 22, 84-300 Lębork www.rzekaleba.pl e-mail: towarzystwo@dolinaleby.eu KRS 0000107263 Bank PKO BP Rach. Nr 19-1020-4649-0000-7802-0055-3966 REGON 770955932 Lębork, 21.12.2013r. Sz. P. Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony Środowiska W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2013r znak DIiO/4140/05-03/506/2013/jse informuję, że przekazanie naszego wniosku o podjęcie interwencji w sprawie masowych zachorowań troci wędrownej na UDN (ulcerative dermal necrosis UDN) do Polskiego Związku Wędkarskiego jest objawem niekompetencji i braku znajomości prawa oraz przejawem bagatelizowania choroby, która przyjęła rozmiary epidemii i zagraża całej populacji troci wędrownej w zlewni morza Bałtyckiego. O ryzyku rozprzestrzenienia się UDN na populacje troci wędrownej i łososia w innych krajach poinformowaliśmy w osobnym piśmie rządowe instytucje sprawujące nadzór nad środowiskiem w Państwach nadbałtyckich oraz organizacje i instytucje posiadające podobne kompetencje dotyczące ryb i stanu środowiska morza Bałtyckiego. Polski Związek Wędkarski jest jednym z wielu użytkowników rybackich i w rozumieniu Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, a nie badania i zapobiegania zjawiskom epidemiologicznym występującym u ryb spowodowanym na przykład pogorszeniem się stanu środowiska, bądź innymi czynnikami. Jest dla nas niezrozumiałe, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska odpowiedzialny za stan środowiska w Polsce próbuje obarczać swoimi obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska stowarzyszenie wędkarzy – Polski Związek Wędkarski. W związku z powyższym na podstawie art. 4, art. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 8, 18 Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska WNOSIMY: 1. 2. o wyjaśnienie przyczyny masowych zachorowań troci wędrownej na UDN (ulcerative dermal necrosis) oraz likwidację przyczyny występowania epidemii. o sprawowanie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Andrzeja Jagusiewicza bezpośredniego nadzoru nad postępowaniem wyjaśniającym, o który wnioskujemy w punkcie 1. Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby Marcin Kostuch Do wiadomości: 1. 2. 3. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy ul. Kołłątaja 1 81-332 Gdynia PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI Ul. Twarda 42 00-831 Warszawa 4. 5. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział: Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Morska 2, 84-150 Hel 1

×