Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zarzadzanie portfelem projektow

1,459 views

Published on

Podstawy Project Portfolio Management na przykładach wdrożeń. Informacje o narzędziach i metodzie implementacji. Kilka dobrych praktyk z przeszości :-) - prezentacja dla IPMA w Szczecinie

Published in: Business
 • Did you try ⇒ www.HelpWriting.net ⇐?. They know how to do an amazing essay, research papers or dissertations.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Zarzadzanie portfelem projektow

 1. 1. 1 Zarządzanie portfelem (projektów) czyli o poszukiwaniu wartości w przedsiębiorstwie Agenda • W świecie projektów • Wprowadzenie do portfolio management • Procesy i metodyka • Stworzenie portfela • Kto i co dalej?
 2. 2. 2 Świat projektu Zarządzanie projektami w organizacji Podstawowe narzędzia biurowe (czyli MS Office: Excel do zarządzania zadaniami, Outlook do przydzielania zadań…) Specjalizowane narzędzia do prowadzenia projektu na komputerze Project & Portfolio Mgt (PPM) Widoki globalne, analityczne, przeglądowe Dostęp przez www Współpraca Zaawansowane rozwiązania PPM Integracja z LOB Wykorzystanie optymalizacji W skali całego przedsiębiorstwa Podstawowe Standardowe Racjonalne Dynamiczne
 3. 3. 3 Historia narzędzia 0 Task Name 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 1 The History of the Project Family 2 Project Client 1 – 14 significant releases 3 Project for MSDOC 1.0 – Apr 1984 4 Project 1.1 – Jul 1991 5 Project 0.5 – Nov 1995 6 Office Project Professional 2003 – Nov 2003 7 Microsoft Office Project Professional 2007 – Nov 2006 8 Project Server – 5 significant releases 9 Project Central 1.0 for Navigator/IE – Apr 2000 10 Project Central 2000 – May 2000 11 Project Sever 2002 – Aug 2002 12 Office Project Server 2007 – Nov 2003 13 Microsoft Office Project Server 2007 – Nov 2006 14 Portfolio Server – significant releases 15 Acquired UMT Portfolio Manager 3.3 – Dec 2005 16 Office Project Portfolio Server – 2006 Aug 2006 17 Office Project Portfolio Server 2007 – Jan 2007 Project for MSDOS 1.0 – April 1984 Project 1.1 – July 1991 Project 95 – Nov 1995 Office Project Professional 2003 – Nov 2003 Microsoft Office Project Professional 2007 – Nov 2006 Project Central 1.0 for Navigator/IE – April 2000 Project Central 2000 – May 2000 Project Server 2002 – Aug 2002 Office Project Server 2003 – Nov 2003 Acquired UMT Portfolio Manager 3.3 – Dec 2005 Office Project Portfolio Server – 2006 Aug 2006 Office Project Portfolio Server 2007 – Jan 2007 Microsoft Office Project Server 2007 – Nov 2007 Project Portfolio
 4. 4. 4 Project Portfolio Project Portfolio Do the things right Do the right things
 5. 5. 5 Święty Graal Zunifikowane zarządzanie portfelem projektów Proces łączący wszystkie poziomy działań Zarządzanie projektami od szczegółu do ogółu Zarządzanie portfelem projektów od ogółu do szczegółu WykonajWybierzUtwórz Zaplanuj Priorytetyzacja portfela Możliwości produkcyjne Zarządzanie potrzebami Optymalizacja portfela Portfele raportowe Uzasadnienie biznesowe Harmonogram y projektów Zarządzanie problemami i ryzykiem Raporowanie projektów Praca zespołów Raportowanie czasu pracy Zarządzanie zasobami
 6. 6. 6 Metodyka? • „Podatek korporacyjny”… • Cele strategiczne firmy i spójność strategii • Jednolita metoda ocen i kryteria decyzji • Proces decyzyjny w zarządzaniu projektami – wsparcie zarządu • Powiązanie z systemem motywacyjnym • Definicja projektu – wspólny mianownik • Tylko zewnętrzni konsultanci 1 Utworzenie i przygotowanie szczegółowej karty projektu (koszty, zasoby, korzyści, ryzyka, zgodność ze strategią, harmonogram) Wybór optymalnego portfela projektów Przekazanie wybranych projektów do realizacji Śledzenie postępu i zarządzanie przebiegiem całości projektu. Cykliczna kontrola kondycji i zgodności portfela projektów ze strategią. 2 3 4 5 1 2 3 4 Planowanie wydajności i obciążenia, doskonalenie harmonogramu, zasobowanie, plan kosztów i realizacji 5
 7. 7. 7 Proces adopcji rozwiązania Wydobycie wiedzy Spójna wizja Zaangażowanie zarządu Strategiczne umocowanie inicjatywy Planowanie Ocena i definicja procesów Zakres i fazy wdrożenia Szczegółowe wyzwania biznesowe Definicja konfiguracji narzędzia Implementacja Wymagania sprzętowe i programowe Instalacja narzędzi Konfiguracja pod wymagania Szkolenia użytkowników/analityków Administracja i utrzymanie Implementacja rozwiązania Wymagania sprzętowe i programowe Instalacja narzędzi Konfiguracja pod wymagania Szkolenia użytkowników/analityków Administracja i utrzymanie
 8. 8. 8 Planowanie wdrożenia Zakres projektu • Struktura i fazy projektu Schemat zarządczy • Procesy biznesowe Karta projektu • Uzasadnienie biznesowe WBS, harmonogramy i budżet • Specyfikacja konfiguracji Plan komunikacji i szkoleń Warsztat wydobywczy • Cele biznesowe – Definicja – Problemy / szanse do zaadresowania – Cele wdrożenia PPM • Gotowość organizacji • Planowanie ryzyk • Zalecenia – Strategia PPM – Zobowiązania organizacyjne • Jak mierzymy sukces
 9. 9. 9 Kluczowe czynniki biznesu Zarząd zawsze świetnie rozumie swój biznes… RACZEJ WIZJA? RACZEJ INICJATYWA? TO SAMO CO WYŻEJ! 2 NA RAZ?! NIEOSIĄGALNE Cele i spójność strategii Klasyfikacja i ocena celów Powszechna znajomość Spójna ocena
 10. 10. 10 Dopasowanie biznesowe Wagi projektow
 11. 11. 11 Wsparcie decyzji Optymalizacja portfela 22
 12. 12. 12 Wybór i priorytetyzacja Granica efektywności Optymalny wybór leży na linii Granicy Efektywności: reprezentacja wartości portfela przy najlepszym wyborze z uwzględnieniem wybranych ograniczeń
 13. 13. 13 Wybór wymuszony Wpływ modyfikacji optymalnego wyboru – widoczny natychmiast. Analiza kosztów czynników Przy wybranym portfelu inicjatyw – jaki jest rozkład kosztów na cele strategiczne?
 14. 14. 14 Projekty w portfelu Wykonanie Projektowanie Prototypy i testy rynkowe Produkcja Wybór Wybór projektów Budżetowanie i harmonogram Akceptacja Gromadzenie Burze mózgów Analiza przydatności Informacji Uzupełnienie Uzasadnienie biznesowe Analiza kosztów i korzyści Ocena Omówienie, obrona, ocena Analiza portfela POC Definicja Harmonogram i zespół projektowy Prace dodatkowe Wywiady z klientami Analiza biznesowa Nośniki wartości Definicja strategii Strategia % ∑ $ Przykład użycia
 15. 15. 15 Microsoft IT A ciąg dalszy… Czy jesteśmy gotowi? Ocena aktualnego poziomu dojrzałości organizacji Czy mamy właściwych ludzi? Plan osiągnięcia wyższego poziomu dojrzałości organizacji
 16. 16. 16 Model dojrzałości organizacji w odniesieniu do funkcjonalności narzędzia Jak spróbować? Czyli chwila dla sponsorów Bezpłatna wersja próbna Office 365 I do niej dołączamy Project Online http://products.office.com/pl-pl/nonprofit/office-365-nonprofit-plans-and-pricing
 17. 17. 17 Potrzebne kompetencje •Analityk biznesowy •Eksperci dziedzinowi - MS EPM •Informatycy •Trenerzy / szkoleniowcy •Programiści •Testerzy Usługi Microsoft Office 365 www.office365.com SaaS/SoftwareAsAService
 18. 18. 18 Zarządzanie zadaniami Współpraca przy projekcie Zarządzanie Projektem i Portfelem Poziom złożoności Osiągnięcie najwyższej jakości Zarządzania Projektem i Portfelem Harmonogramy i analiza Przejrzystość i kontrola

×