Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chmura dla ecommerce

Prezentacja ze spotkania grupy roboczej IAB e-Commerce na temat opłacalności użycia usług chmury publicznej jako podstawy działania rozwiązań e-commerce z przykładem analizy kosztów jednego ze sklepów internetowych działających w takim modelu.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Chmura dla ecommerce

 1. 1. 07/06/2016 1 • Chmura dla e-Commerce Skala i możliwości Ważne dla e-commerce? http://www.weirdtwist.com/2013/01/storm-cloud-animated-gif.html
 2. 2. 07/06/2016 2 Infrastruktura na skalę Internetu Web Apps Mobile Apps API Management API Apps Logic Apps Notification Hubs Content Delivery Network (CDN) Media Services HDInsight Machine Learning Stream Analytics Data Factory Event Hubs Mobile Engagement Biztalk Services Hybrid Connections Service Bus Storage Queues Backup StorSimple Site Recovery Import/Export SQL Database DocumentDB Redis Cache Search Tables SQL Data Warehouse Azure AD Connect Health AD Privileged Identity Mngt Operational Insights Cloud Services Batch Remote App Service Fabric Visual Studio Application Insights Azure SDK Team Project Active Directory Multi-Factor Authentication Automation Portal Key Vault Store / Marketplace VM Image Gallery & VM Depot SECURITY & MANAGEMENT PLATFORM SERVICES HYBRID OPERATIONS
 3. 3. 07/06/2016 3 Opłaca się gdy…
 4. 4. 07/06/2016 4 Opłaca się gdy…
 5. 5. 07/06/2016 5 Opłaca się gdy…
 6. 6. 07/06/2016 6 Opłaca się gdy…
 7. 7. 07/06/2016 7 Opłaca się gdy… [ SuperKoszyk ] • Dostosowany sklep Magento CE • Zaprojektowany od podstaw • Pełna integracja z ERP • Własne filtry produktowe optymalizowane pod Varnish • Dodatki 3rd party (wysyłki, płatności, marketing, wyszukiwarka) • 50% wzrost conversion rate po wdrożeniu
 8. 8. 07/06/2016 8 [Pieniądze] 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Koszty infrastruktury $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 47% oszczędności Frontend Cloud Service Auto scale | 2+ instances DX X Core / XGB / SSD DB Write Cloud Service MySQL Write PHP-FPM Database write NFS Magento Workers Admin 1 instance DX XCore / XGB / SSD MySQL Read Database read 1+ instance DB Read Cloud Service API / Worker Cloud Service DX X Core / XGB / SSD Nginx PHP-FPM API Custom Workers 1+ instance DX X Core / XGB / SSD Nginx PHP-FPM Varnish Frontend application DX X Core / XGB / SSD Nginx PHP-FPM Varnish Frontend application CX HA Mode Redis Cache Session Cache FPC DX X Core / XGB / SSD Nginx PHP-FPM Varnish Frontend application DX X Core / XGB / SSD Nginx PHP-FPM Varnish Frontend application CX HA Mode Redis Cache Session Cache FPC DX X Core / XGB / SSD Nginx PHP-FPM Varnish Frontend application [ ORBA Azure Magento]
 9. 9. 07/06/2016 9 2 6 92 [ autoScaling ] 92 Scale [ ! ]

×