Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bezpłatna chmura obliczeniowa dla organizacji pozarządowych

561 views

Published on

Opis oferty Microsoft Azure dla organizacji pozarządowych. Szczegółowa instrukcja rejestracji i uruchomienia.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bezpłatna chmura obliczeniowa dla organizacji pozarządowych

 1. 1. Jak uzyskać ponad 20 000 PLN na infor- matykę w organizacji? Jak przestać płacić za hosting strony internetowej, która bę- dzie zabezpieczona, skalowalna i która będzie miała zawsze aktualną kopie bez- pieczeństwa? Jak się pozbyć starego, ha- łasującego serwera z biura? Skorzystaj z bezpłatnej oferty chmury publicznej dla organizacji samorządowych, a zaoszczę- dzone pieniądze wydaj na podniesienie poziomu wiedzy i efektywności zespołu poprzez dodatkowe szkolenia. Microsoft Azure dla NGO Jak skorzystać z oferty? Ryszard Dałkowski
 2. 2. Chmura publiczna Microsoft Azure dla organizacji pozarządowych. Jak skorzystać z oferty? Dobre wykorzystanie wszelkich środków finansowych albo pomocowych umożliwiające, zwiększanie alokacji funduszy na działalność statutową, powinno być zawsze najważniejszym celem działań po- bocznych w organizacji pozarządowej. Każda zaoszczędzona na kosztach operacyjnych złotówka może być przeznaczona na cele statutowe albo na promocję organizacji – co również przełoży się na efektyw- ność działań. Mając możliwość pozbycia się wszelkich zbędnych narzutów kosztowych czy organizacyjnych organiza- cje mogą poprawić również swój wizerunek. Korzystanie z najnowocześniejszych technologii, nieko- niecznie polegające na obnoszeniu się z najdroższymi gadżetami, zaowocuje poprawą bezpieczeństwa danych organizacji, a co za tym idzie - zwiększeniem zaufania wśród darczyńców czy partnerów. W supernowoczesnych serwerowniach największych dostawców drzemią niezbadane wręcz pokłady możliwości rozszerzania działania organizacji pozarządowych. Zabezpieczenia komputerów i kont do- stępowych do social media, bezpieczne kopie zapasowe, komputery „na żądanie” w chwili gdy ich naj- bardziej w organizacji potrzebujemy – to tylko niewielki procent wszystkich usług informatycznych. Usług dostępnych bezpłatnie. Wystarczy się tylko zarejestrować…
 3. 3. Spis treści Krótko o ofercie. ............................................................................................................................... 5 Jak skorzystać z „Azure dla NGO”? ...................................................................................................6 Krótka lista dla zaawansowanych:.................................................................................................6 Krok po kroku – dla mniej zaawansowanych: ................................................................................9 Szczegółowy opis uruchomienia oferty „Azure dla NGO” dla początkujących..............................13 Ewentualne problemy................................................................................................................. 20 Więcej informacji, szkolenia i wsparcie w wykorzystaniu chmury publicznej............................... 21
 4. 4. Krótko o ofercie. Chmura publiczna Microsoft Azure dla organizacji pozarządowych – w skrócie będę używał zwrotu „Azure dla NGO” w dalszej części opisu – to stosunkowo nowa oferta od Microsoft. Na pierwszy rzut okaz wydaje się ona ofertą bardzo skomplikowaną – bo co może organizacja, niemająca specjali- stycznego zespołu informatyków – zrobić z tak dużym i różnorodnym zestawem usług informatycz- nych dostępnych na każde życzenie. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej, to możemy zauważyć, że spora część z tego co możemy, w ramach oferty, uruchomić w Azure bezpłatnie, jest przez naszą organizację aktualnie używana ale wymaga (często niemałych) opłat. Przykładem mogą być choćby strony internetowe za których hosting (czyli działanie na jakimś serwerze w internecie) organizacja płaci. Inny przykład to komputery w biurze organizacji na których uruchomione są jakieś stale dzia- łające, pojedyncze aplikacje (na przykład jakiś pakiet FK) czyli tak zwane serwery. Możliwe byłoby uniknięcie zakupu takiego komputera, kosztów związanych z jego zasilaniem itp. gdybyśmy skorzy- stali z możliwości uruchomienia tej maszyny w chmurze. Kolejnym przykładem mogą być kopie za- pasowe swoich danych (backup) – w najlepszym wypadku korzystamy z lokalnych lub przenośnych dysków w naszej organizacji (a co z pożarem? Albo kradzieżą?). Wielu rozterek można uniknąć, jeśli przyjrzymy się tym samym rozwiązaniom, utrzymywanym przez zewnętrznego dostawcę, który udostępnia nam je bezpłatnie. Wartość usług z których możemy skorzystać to 5000 USD – czyli po- nad 20 000 PLN na informatykę. Żeby uświadomić co można zrobić z Microsoft Azure za 5000 USD, poniżej trzy przykłady przykła- dów: Strona internetowa z kopią zapasową, automatyczną zmianą wydajności w zależności od obciążenia, zabezpieczona zaporą ogniową – około 40 USD miesięcznie (czyli 480 USD za rok – 10% oferty) Komputer wirtualny średniej mocy obliczeniowej, z oprogramowanie Windows Serwer (możliwość uruchomienia np. aplikacji FK lub innych) z kopią bezpieczeństwa całego kom- putera – około 29 USD miesięcznie (360 USD rocznie). Kopia zapasowa około 100 GB danych (zawartość plików na przeciętnym komputerze prze- nośnym) – 12 USD miesięcznie. Jak widzimy możliwe jest zbudowanie silnej i nowoczesnej infrastruktury informatycznej, której utrzymaniem zajmował się będzie Microsoft. Organizacja pozarządowa będzie mogła zając się reali- zacją swoich najważniejszych zadań.
 5. 5. Jak skorzystać z „Azure dla NGO”? Skoro już wiemy, że warto (jeśli ktoś nadal nie jest przekonany, to zapraszam na moje szkolenia), to pojawia się pytanie „jak?” i „od czego zacząć?”. Dla bardzo zawansowanych – lista krótka. Dla mniej zaawansowanych – szczegółowa lista kroków. Dla początkujących – szczegółowy opis w dalszej czę- ści dokumentu. Krótka lista dla zaawansowanych: 1. Rejestracja organizacji na stronach Fundacji Techsoup do programu https://www.technolo- gie.org.pl/rejestracja 2. Zweryfikowana organizacja (przedstawiciel) w swoim profilu znajdzie przycisk „Tokeny Kwalifikacji”. Token jest ważny przez 60 dni od daty wydania. 3. Rejestracja konta Microsoft - jeżeli mamy takie konto (@live.com, @hotmail.com, @ou- tlook.com, @ windowslive.com) to nie musimy nic robić. Jeżeli takiego konta nie mamy – zakładamy konto ze strony https://account.microsoft.com/about (z nową skrzynką pocz- tową lub bez). 4. Na tronie http://eligibilityweb.azurewebsites.net/#/ngohome (strona w języku angielskim) logujemy się podając pobrany z Technologie.org.pl token a. Na kolejnym ekranie zobaczymy dostępne dla nas zasoby – wybieramy „Azure”. 5. W opisie oferty Azure dla NGO mamy ekran aktywacji – dwa pola w które należy wpisać ad- resy email. Pierwsze – to główny adres administratora usług. Konto Microsoft (wcześniej
 6. 6. założone) które nigdy nie było przypisane do zarządzania Azure. Drugie pole jest opcjonalne – osoba będzie informowana o korzystaniu z oferty. 6. Na adres główny (konto Microsoft) otrzymamy potwierdzenie aktywacji oferty. Mail (język angielski) powinien przyjść w ciągu kilkunastu minut, jednak nie później niż 2 doby po reje- stracji. 7. W treści wiadomości znajduje się odnośnik do czyli do portalu rejestracji subskrypcji Micro- soft Azure https://account.windowsazure.com/signup/. 8. Logujemy się kontem Microsoft. 9. Po podaniu danych karty kredytowej organizacji i akceptacji umowy uruchamia się proces tworzenia subskrypcji. 10. Po około 4 minutach od zaakceptowania umowy otworzy się portal zarządzania subskrypcją http://portal.azure.com (logowanie kontem Microsoft na które uruchomiliśmy subskrypcję).
 7. 7. 11. Co miesiąc będziemy otrzymywać wiadomość (jęz. Angielski) z systemu o stanie naszego konta
 8. 8. Krok po kroku – dla mniej zaawansowanych: 1. Rejestracja organizacji na stronach Fundacji Techsoup do programu https://www.technolo- gie.org.pl/rejestracja umożliwiającego tańszy (lub całkiem bezpłatny) dostęp do najnowocześniejszych technolo- gii, sprzętu i oprogramowania dla organizacji pozarządowych. Szczegółowy opis programu pod adresem https://www.techsoup.pl/pl/item-details/904/technologieorgpl 2. Po złożeniu dokumentów oczekujemy na weryfikację organizacji – Techsoup sprawdza, czy nasza organizacja jest uprawniona do korzystania z ofert dla NGO i do jakich zasobów. Listę często pojawiających się pytań i odpowiedzi można znaleźć na stronie https://www.techsoup.pl/pl/item-details/534/najczesciej-zadawane-pytania-technologieor- gpl 3. Po weryfikacji otrzymamy dostęp do panelu zarządzania organizacją, gdzie w naszym pro- filu znajdziemy w menu przycisk „Tokeny Kwalifikacji”. Token jest ważny przez 60 dni od daty wydania.
 9. 9. 4. W każdej chwili można wystawić dla organizacji nowy token – np. dla osoby, która ma po- móc w uruchomieniu usług – jednak jest to cały czas ta sama oferta. 5. Do skorzystania z ofert Microsoft niezbędne jest uwierzytelnienie (zalogowanie się) w usłu- gach tej firmy. Jeżeli mamy już tzw. konto Microsoft (Microsoft Account, MSA – mogą to być skrzynki pocztowe na @live.com, @hotmail.com, @outlook.com, @ windowslive.com) to nie musimy nic robić. Jeżeli takiego konta nie mamy – przechodzimy na stronę https://ac- count.microsoft.com/about i zakładamy konto (z nową skrzynką pocztową lub bez niej). Procedura jest dość prosta i dobrze opisana. Ważne jest aby wypełnić wszystkie formularze prawdziwymi danymi. Koniecznie pamiętajmy żeby nie zbagatelizować sprawy awaryjnego odzyskiwania hasła (telefon komórkowy lub poczta alternatywna) – to konto to dostęp do naszych „azurowych” pieniędzy. 6. Krok kolejny to przejście na stronę zgłoszenia chęci skorzystania z usługi w Microsoft - http://eligibilityweb.azurewebsites.net/#/ngohome (strona w języku angielskim). 7. Logujemy się podając pobrany z Technologie.org.pl token. System rozpoznaje naszą orga- nizację, wyświetla nazwę i adres abyśmy upewnili się, że rozpoznana została właściwa orga- nizacja.
 10. 10. 8. Na kolejnym ekranie zobaczymy dostępne dla nas zasoby a. Cloud Services – czyli usługi Office 365, Dynamics 365. b. Azure – czyli oferta „Azure dla NGO” c. Software – dostępne ze stron Techsoup oprogramowanie Microsoft. 9. Po przejściu do oferty Azure dla NGO (klikamy opis oferty) dostajemy ekran aktywacji oferty – dwa pola w które należy wpisać adresy email. Pierwsze – główny adres administra- tora usług, musi to być konto Microsoft (wcześniej założone) które nigdy nie było przypi- sane do zarządzania Azure. Drugie pole jest opcjonalne – osoba w organizacji, która będzie informowana o korzystaniu z oferty. 10. Na adres główny (konto Microsoft) otrzymamy pocztą elektroniczna potwierdzenie aktywa- cji oferty. Mail (język angielski) powinien przyjść w ciągu kilkunastu minut, jednak nie póź- niej niż 48 godzin od zgłoszenia. Koniecznie należy sprawdzić czy mail nie trafił do spamu.
 11. 11. 11. W treści wiadomości – lista numerowana, punkt 3, „clicking on this link”– znajduje się odno- śnik do uruchomienia właściwej subskrypcji Microsoft Azure. 12. Otwiera się portal rejestracji subskrypcji – logujemy się kontem Microsoft, które zgłosiliśmy do subskrypcji. 13. W portalu rejestracji musimy podać dane karty kredytowej organizacji i zaakceptować umowę. Karta kredytowa służy zabezpieczeniu interesów firmy Microsoft w wypadku nie- właściwego korzystania z zasobów Azure (przekroczenie limitu 5000 USD). 14. Po około 4 minutach od zaakceptowania umowy otworzy się portal zarządzania subskryp- cją. Będzie on dla nas dostępny zawsze pod adresem http://portal.azure.com (logowanie kontem Microsoft na które uruchomiliśmy subskrypcję). 15. Co miesiąc będziemy otrzymywać wiadomość (jęz. Angielski) z systemu o stanie naszego konta
 12. 12. Szczegółowy opis uruchomienia oferty „Azure dla NGO” dla początkujących Aby skorzystać z oferty Microsoft dotyczącej chmury publicznej Microsoft Azure dla NGO, ko- nieczne jest kilka czynności przygotowawczych. Przede wszystkim musimy zarejestrować naszą or- ganizację na portalu http://technologie.org.pl. Jeżeli jakaś organizacja jeszcze tego nie zrobiła, to znaczy chyba tylko tyle, że nie dba o swoje finanse 😊. W ramach dostępnego tam programu uprawnione organizacje pozarządowe uzyskują dostęp do sprzętu i oprogramowania oraz usług in- formatycznych dostarczanych przez internet. To ogromna ulga dla finansów organizacji – koszty operacyjne przy takich zamówieniach, jakie ponoszą organizacje, stanowią niewielki ułamek cen detalicznych (a nawet hurtowych) na te same produkty (dotyczy zwłaszcza oprogramowania). Kolejnym krokiem – jeżeli zamierzamy korzystać z oferty usług chmurowych Microsoft – jest uzy- skanie tzw. Konta Microsoft (Microsoft Account, MSA). Konto to może być założone „od zera” – z nową skrzynką pocztową – albo przypisane do istniejącej skrzynki pocztowej i służyć tylko do uwie- rzytelniania w usługach Microsoft. Jeżeli chodzi o korzystanie z oferty Microsoft Azure dla NGO istotne jest aby było to nowe konto, nigdy wcześniej nie używane do zarządzania jakąkolwiek po- przednią subskrypcją Microsoft Azure. Użycie konta już aktywnego w portalu zarządzania Azure, może zaowocować problemami przy połączeniu naszej subskrypcji sponsorowanej. Poniżej opis przygotowania i zgłoszenia chęci skorzystania z oferty Azure dla NGO oraz proces uru- chomienia. 1. Rejestracja organizacji na stronach Fundacji Techsoup do programu https://www.technolo- gie.org.pl/rejestracja umożliwiającego tańszy (lub całkiem bezpłatny) dostęp do najnowocześniejszych technolo- gii, sprzętu i oprogramowania dla organizacji pozarządowych. Szczegółowy opis programu pod adresem https://www.techsoup.pl/pl/item-details/904/technologieorgpl
 13. 13. 2. Po złożeniu dokumentów oczekujemy na weryfikację organizacji – Techsoup sprawdza, czy nasza organizacja jest uprawniona do korzystania z ofert dla NGO i do jakich zasobów. Listę często pojawiających się pytań i odpowiedzi można znaleźć na stronie https://www.techsoup.pl/pl/item-details/534/najczesciej-zadawane-pytania-technologieor- gpl Efektem weryfikacji będzie możliwość zamawiania sprzętu i oprogramowania w ofercie dla organizacji pozarządowych oraz specjalne kody – żetony elektroniczne, tokeny – do ak- tywacji niektórych ofert. 3. Po weryfikacji otrzymamy dostęp do panelu zarządzania organizacją, gdzie w naszym pro- filu znajdziemy w menu przycisk „Tokeny Kwalifikacji”. Są to kody umożliwiające zalogowa- nie do systemów Microsoft do oferty dla organizacji pozarządowych i aktywowanie usług. Token jest ważny przez 60 dni od daty wydania. 4. W każdej chwili można wystawić dla organizacji nowy token – np. dla osoby, która ma po- móc w uruchomieniu usług – jednak jest to cały czas ta sama oferta. Dodanie dodatkowych osób ma na celu unikanie podawania danych logowania swojej organizacji osobom trzecim (np. informatykowi wynajętemu do uruchomienia oferty). 5. Do skorzystania z ofert Microsoft niezbędne jest również uwierzytelnienie (zalogowanie się) w usługach tej firmy. Jeżeli mamy już tzw. konto Microsoft (Microsoft Account, MSA – mogą to być skrzynki pocztowe na @live.com, @hotmail.com, @outlook.com, @ win- dowslive.com) to nie musimy nic robić. Jeżeli takiego konta nie mamy – przechodzimy na stronę https://account.microsoft.com/about i zakładamy konto (z nową skrzynką pocztową lub bez niej). Procedura jest dość prosta i dobrze opisana. Ważne jest aby wypełnić wszyst- kie formularze prawdziwymi danymi. Koniecznie pamiętajmy żeby nie zbagatelizować sprawy awaryjnego odzyskiwania hasła (telefon komórkowy lub poczta alternatywna) – to konto to dostęp do naszych „azurowych” pieniędzy. 6. Krok kolejny to przejście na stronę ofert Microsoft dla organizacji pozarządowych - http://eligibilityweb.azurewebsites.net/#/ngohome (strona w języku angielskim). W polu
 14. 14. „Validate Token” wpisujemy (lub wklejamy uprzednio skopiowany) kod ze strony Technolo- gie.org.pl 7. Logujemy się podając pobrany z Technologie.org.pl token. System rozpoznaje naszą orga- nizację, wyświetla nazwę i adres abyśmy upewnili się, że rozpoznana została właściwa orga- nizacja. 8. Na kolejnym ekranie zobaczymy dostępne dla nas zasoby a. Cloud Services – czyli usługi Office 365, Dynamics 365. b. Azure – czyli oferta „Azure dla NGO”
 15. 15. c. Software – dostępne ze stron Techsoup oprogramowanie Microsoft. 9. Po przejściu do oferty Azure dla NGO (klikamy opis oferty) dostajemy ekran aktywacji oferty – dwa pola w które należy wpisać adresy email. Pierwsze – główny adres administra- tora usług, musi to być konto Microsoft (wcześniej założone) które nigdy nie było przypi- sane do zarządzania Azure. Drugie pole jest opcjonalne – osoba w organizacji, która będzie informowana o korzystaniu z oferty. 10. Na adres główny (konto Microsoft) otrzymamy pocztą elektroniczna potwierdzenie aktywa- cji oferty. Mail (język angielski) powinien przyjść w ciągu kilkunastu minut, jednak nie póź- niej niż 48 godzin od zgłoszenia. Koniecznie należy sprawdzić czy mail nie trafił do spamu.
 16. 16. 11. W treści wiadomości – lista numerowana, punkt 3, „clicking on this link”– znajduje się odno- śnik do uruchomienia właściwej subskrypcji Microsoft Azure. 12. Otwiera się portal rejestracji subskrypcji – logujemy się kontem Microsoft, które zgłosiliśmy do subskrypcji. 13. W portalu rejestracji musimy podać dane karty kredytowej organizacji i zaakceptować umowę. Karta kredytowa służy zabezpieczeniu interesów firmy Microsoft w wypadku nie- właściwego korzystania z zasobów Azure (przekroczenie limitu 5000 USD). Połączenie jest bezpieczne, strona uwierzytelniona certyfikatem. Ekrany mogą być w języku angielskim lub polskim – w zależności od ustawienia naszej przeglądarki internetowej.
 17. 17. 14. Po około 4 minutach od zaakceptowania umowy otworzy się portal zarządzania subskryp- cją. Będzie on dla nas dostępny zawsze pod adresem http://portal.azure.com (logowanie kontem Microsoft na które uruchomiliśmy subskrypcję). Tutaj już będziemy mieli ekrany w języku, jaki domyślnie jest ustawiony jako główny dla naszej przeglądarki internetowej.
 18. 18. Oczywiście, zarówno ustawienia języka, jak i cała zawartość naszego pulpitu może być do- stosowana do naszych preferencji i przyzwyczajeń. 15. Co miesiąc będziemy otrzymywać wiadomość (jęz. Angielski) z systemu o stanie naszego konta. Wyszczególnione mamy w tabelce zużycie miesięczne (monthly usage), całkowite zużycie od chwili uruchomienia subskrypcji (cumulative usage), całkowitą wartość sponsorowanego konta czyli 5ooo USD (sponsorship amount) oraz środki jakie nam na koncie pozostały (re- maining sponsorship amount).
 19. 19. Ewentualne problemy Dla niektórych użytkowników problemem może być to, że część stron i formularzy używanych w procesie uruchomienia jest w języku angielskim. Na razie w czasie aktywacji 5 kont różnych organizacji, problem zdarzył się tylko raz. Jako konto głównego administratora zostało podane konto Microsoft, które wcześniej miało już przypisaną inną subskrypcję sponsorowaną Azure. W tej sytuacji proces uruchomienia został przerwany, jednak nie została wyświetlona na ten temat żadna informacja czy komunikat błędu. Po prostu nie otrzy- maliśmy wiadomości powitalnej z odnośnikiem do uruchomienia i podłączenia subskrypcji. Po dwóch dobach spróbowaliśmy ponownie – jednak system poinformował nas, że organizacja już wy- korzystała token i uruchomiła subskrypcję. Zgłosiliśmy żądanie pomocy (ticket request) zarówno do wsparcia rozliczeniowego (billing support) jak i do wsparcia technicznego (technical support). W trakcie oczekiwania na rozwiązanie problemu administrator postanowił sprawdzić czy da się dodać subskrypcję manualnie. Ze strony https://account.windowsazure.com/signup, po wybraniu właści- wej subskrypcji (Dostęp sponsorowany Microsoft Azure) udało się ją dodać i uaktywnić. https://account.windowsazure.com/signup
 20. 20. Więcej informacji, szkolenia i wsparcie w wykorzystaniu chmury publicznej Więcej informacji o Microsoft Azure można znaleźć na stronach chmury publicznej Microsoft oma- wiającej poszczególne produkty i usługi dostępne na tej platformie https://docs.microsoft.com/pl- pl/azure/ Zachęcam również do zapoznania się ze szkoleniami technicznymi dostępnymi na platformie Mi- crosoft Virtual Academy - https://mva.microsoft.com/search/SearchResults.aspx?q=azure oraz na kanale telewizji edukacyjnej Microsoft - https://channel9.msdn.com/Search?term=azure#ch9Se- arch (większość w języku angielskim). Jeżeli organizacja zainteresowana jest szkoleniami dedykowanymi dla niej w zakresie wykorzysta- nia usług Office 365, Microsoft Azure lub konretnymi projektami – zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.exertum.pl – lub bezpośrednio ze mną.

×