Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociala Medier - Omvärldsbevakning

Varför det är så viktigt att lyssna först och hur man agerar på det man hör

Presentationen gavs för nätverket Business in Hearts i Göteborg 2009-12-02

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Sociala Medier - Omvärldsbevakning

 1. 1.
 2. 2. Ola Rynge<br />www.rynge.com | ola.rynge@rynge.com | 0704 – 801 167<br />
 3. 3. Sociala Medier<br />Varför det är så viktigt att lyssna först och hur man agerar på det man hör<br />
 4. 4. Varför?<br />Identifiera presumtiva kunder<br />Lära sig från positiv & negativ kritik<br /> … för att kunna bemöta den<br /> … för att få feedback till produkt-/tjänsteutv.<br />Identifiera Key Opinion Leaders<br /> … för att kunna bearbeta dem framöver<br />
 5. 5. Hur?<br />Är det relevant? På vilket sätt?<br />Vad kan du lära dig?<br />Är det ett säljläge?<br />Är det kritik? Hur bemöta?<br /> … positiv<br /> … felaktig negativ (konstruktiv)<br /> … rättmätigt negativ (konstruktiv)<br /> … icke konstruktivt klagande<br />
 6. 6. Vad?<br />Varumärke / produkter<br />Branschrelaterat<br />Konkurrenter<br />Kunder<br />Relevanta nyckelord och fraser<br />
 7. 7. Nyckelfras<br />
 8. 8. Hur?<br />
 9. 9. Hur?<br />
 10. 10. Ola Rynge<br />www.rynge.com | ola.rynge@rynge.com | 0704 – 801 167<br />

×