Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Amnesty 22.03.12

555 views

Published on

Et av fire knallgode case om mobile muligheter på vårt seminar 22.03.12.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Amnesty 22.03.12

  1. 1. SMS-AKTIVIST2002-2012
  2. 2. Bakgrunn Startet i 2002 som et lavterskeltilbud og alternativ til medlemskap
  3. 3. Amnesty International lang historikkmed brev, faks og e-postaksjoner
  4. 4. Logisk å ta i bruk SMS mulig å overtaksere .en perfekt måte forAmnesty til å kunneintegrere aksjon og fundraising
  5. 5. Hvordan det fungerer NOK 6* FREE FREE flickr.com/ydhsu 60 000 activists 36 actions per year = NOK 9 million * AI Norway keeps 85%
  6. 6. 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 1. kvartal 2. kvartal2003 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal2004 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal2005 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal2006 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal2007 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal2008 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal2009 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal2010 2011 1. kvartal 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 10000000 NOK antall 2011: inntekt aktivister • 9 mill NOK i • 55.000 sms-
  7. 7. Prospectbase for medlemskap Eget TM apparat som følger opp SMS-aktivister og tilbyr medlemskap 20% ønsker medlemskap 10 prosent blir medlemmer
  8. 8. Utfordringer fremover I en verden der vi om få år gjør «alt» med mobilen, og hvor SMS ikke er en nyhet, Hva blir vår lavterskelstrategi? Hvordan skal vi engasjere sms-aktivistene i en dypere dialog? Svaret er…. ???…

×