SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Gruntowa pompa ciepła on-line
• Dane budynku
• Wizualizacja pracy instalacji
• Parametry pracy
• Koszty ogrzewania
• Podsumowanie pracy instalacji
Dane budynku
Dom jednorodzinny pod Opolem:
• powierzchnia użytkowa: 160 m²
• powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych: 200 m²
• kubatura: 550 m³
• obliczone zapotrzebowanie budynku na ciepło: 11,3
kW (56,5 W/m² powierzchni ogrzewanej; 20,5 W/ m³
kubatury)
• 4 mieszkańców (w tym dwoje dzieci)
• pompa ciepła Vitocal 300 10,8 kW (firmy Viessmann)
• ogrzewanie podłogowe w całym domu
(indywidualna regulacja temperatury w każdym
pomieszczeniu)
• wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Wizualizacja pracy instalacji
Wizualizacja pracy instalacji
kocioł na drewno
licznik energii
elektrycznej
licznik ciepła
dostarczonego
przez kocioł
licznik ciepła
dostarczonego przez
pompę ciepła
zbiornik c.w.u. z
grzałką elektryczną
wymiennik gruntowy
pionowy (sondy )
pompa ciepła gruntowa
(solanka/woda)
zbiornik buforowy
wody zasilającej
ogrzewanie domu
Wizualizacja pracy instalacji
koszt energii
dostarczonej
przez kocioł
koszt energii
elektrycznej
pompa kotła,
ogrzewanie c.w.u.
pompa kotła, ogrzewanie c.o.
pompa wymiennika
gruntowego (solanki)
pompa
zasilająca
ogrzewanie
zawór przełączający,
ogrzewanie c.w.u.
lub c.o.
przewijane okno,
wyniki pracy instalacji
regulator pompy ciepła
okno stałe, średnie
wyniki pracy instalacji
pompa
ogrzewania
podłogowego
zawór
mieszający
Parametry pracy
Na wizualizacji można odczytać wszystkie istotne
parametry pracy instalacji, np.:
• aktualne temperatury w poszczególnych punktach
instalacji
• stan pracy poszczególnych urządzeń
(załączone/wyłączone)
• ilość dostarczonego ciepła
• zużycie prądu i koszty ogrzewania
Każdego roku, od 1 października wszystkie liczniki
są zerowane i mierzą parametry od początku danego
okresu grzewczego.
Parametry pracy instalacji, dla danego okresu
grzewczego, można odczytać w „przewijanym oknie”,
na dole wizualizacji.
Parametry pracy
Stan pracy urządzeń – kolor zielony oznacza, że
dane urządzenie pracuje, czerwony – jest wyłączone,
np. grzałka elektryczna w zbiorniku ciepłej wody
użytkowej, pompy. Dodatkowo, jeśli któraś pompa
pracuje, „trójkąt” zmienia kolor na zielony i obraca
się.
Rodzaj urządzeń i czas ich pracy – najeżdżając
„myszką” na dane urządzenie pokazuje się okno z
informacjami o tym urządzeniu i czasem jego pracy
od załączenia (od początku okresu grzewczego do
chwili obecnej).
Czas pracy pompy ciepła - można odczytać z
regulatora pompy ciepła. Na przykład: 82.140 minut
(82.140 / 60 = 1.369 godzin ).
Parametry pracy
Ciepło dostarczone – ilość ciepła dostarczonego do
ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej
(c.w.u.), od początku okresu grzewczego, na
przykładzie:
• ciepło dostarczone przez kocioł na drewno:
4.823 MJ (4.823 / 3,6 = 1.340 kWh)
• ilość ciepła dostarczonego przez pompę ciepła:
62.832 MJ (62.832 / 3,6 = 17.453 kWh)
Zużycie prądu – licznik energii elektrycznej
pokazuje zużycie prądu przez pompę ciepła, grzałkę
elektryczną, pompy obiegowe (poza pompami kotła
na drewno). Zużycie prądu, na przykładzie:
• w taryfie dziennej: 291,1 kWh
• w taryfie nocnej: 4.324,8 kWh
• całkowite zużycie prądu: 4.615,9 kWh
Parametry pracy
Koszt ogrzewania – koszt energii elektrycznej zużytej
praz pompę ciepła i urządzenia pracujące w instalacji
(taryfa G12g), od początku danego okresu
grzewczego: 1.482 zł brutto.
Koszt ciepła dostarczonego przez kocioł na drewno
przeliczany jest na ilość prądu jaki zużyła by pompa
ciepła, żeby wyprodukować taką sama ilość ciepła.
Od początku okresu grzewczego, koszt ciepła
dostarczonego przez kocioł wyniósł tutaj:
107 zł brutto.
Całkowity koszt ogrzewania – jest sumą kosztu
energii elektrycznej zużytej przez urządzenia pracujące
w instalacji oraz kosztów ciepła dostarczonego przez
kocioł, na przykładzie wynosi :
1.482 zł + 107 zł = 1.589 zł brutto.
Parametry pracy
Przewijane okno – tutaj można odczytać: ostatni lub aktualny okres
grzewczy, uśrednione dane miesięczne (prezentowane w tabeli – w
oddzielnym oknie na wizualizacji) i dla każdego miesiąca okresu
grzewczego, oraz dla całego roku, np.:
Styczeń 2015
3,87 / 3,41 / 29% / 71% / 253zł / 0zł / Tz = +2,5 C / Tw = +21,2 C
3,87 – współczynnik COP pompy ciepła
3,41 – współczynnik sprawności całej instalacji
29% – udział energii elektrycznej
71% – udział energii pobranej z gruntu
253 zł – koszt energii elektrycznej zużytej przez instalację pompy ciepła
0 zł – dodatkowy, obliczony koszt energii dostarczonej przez kocioł
Tz – średnia temperatura zewnętrzna: +2,5°C
Tw – średnia temperatura wewnątrz budynku: +21,2°C
Koszty ogrzewania
Instalacja pracuje od 01.09.2006 roku do dzisiaj. W okresie grzewczym
2010/2011 do instalacji dołączono kocioł na drewno, który pełni funkcję
dodatkowego źródła ciepła używanego sporadycznie.
Koszty ogrzewania w wybranych okresach :
Okres grzewczy
od 01.09.2006
do 01.09.2007
od 01.10.2011
do 30.09.2012
od 01.10.2012
do 27.07.2013
Zużycie energii elektrycznej,
taryfa dzienna [kWh]
178,9 294,3 399,5
Zużycie energii elektrycznej,
taryfa nocna [kWh]
4.094,3 4.454,9 4.480,7
Całkowite zużycie energii
elektrycznej [kWh]
4.273,2 4.749,2 4.880,2
Całkowite koszty ogrzewania
c.o. i c.w.u. [zł/brutto]
1.076 1.631 1.723
Koszty ogrzewania
Koszty ogrzewania miesięczne w okresie grzewczym
od 01.10.2011 do 30.04.2012
Miesiąc 10.11 11.11 12.11 01.12 02.12 03.12 04.12
Wskaźnik COP pompy ciepła [-] 4,3 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,2
Wskaźnik efektywności instalacji [-] 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,7
Udział energii elektrycznej [%] 27 27 28 28 29 28 27
Udział energii z otoczenia [%] 73 73 72 72 71 72 73
Średnia temperatura zewnętrzna
[C]
+8,8 +3,7 +2,7 +0,7 -4,9 +5,1 +9,5
Średnia temperatura wewnątrz
budynku [C]
21,6 21,4 21,1 20,9 21,1 21,5 21,8
Całkowite koszty ogrzewania
(c.o.+c.w.u.), taryfa G12 [zł brutto]
107 172 231 283 349 200 134
Koszty ogrzewania
od 01.10.2012 do 30.04.2013
Miesiąc 10.12 11.12 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13
Wskaźnik COP pompy ciepła [-] 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6
Wskaźnik efektywności instalacji [-] 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2
Udział energii elektrycznej [%] 30 29 30 31 30 31 31
Udział energii z otoczenia [%] 70 71 70 69 70 69 69
Średnia temperatura zewnętrzna
[C]
+8,7 +6,4 -0,7 -0,9 +1,0 +0,4 +9,2
Średnia temperatura wewnątrz
budynku [C]
21,9 21,1 21,1 21,1 21,2 21,3 22,1
Całkowite koszty ogrzewania
(c.o.+c.w.u.), taryfa G12 [zł brutto]
111 157 309 301 285 300 148
Podsumowanie pracy instalacji
• Wizualizacja przedstawia bardziej złożone rozwiązanie instalacji z
pompą ciepła. Odpowiednie, gdy mamy dodatkowe źródło ciepła np.
kocioł na paliwo stałe, kominek z płaszczem wodnym.
• Zbiornik buforowy o pojemności 600 litrów – przede wszystkim, pełni
funkcję akumulatora ciepła z kotła i pompy ciepła.
• Zastosowanie zbiornika buforowego obniża wskaźnik efektywności
instalacji, ale pozwoliło maksymalnie wykorzystać tańszą energię
elektryczną.
• Pompa ciepła pracuje niemal wyłącznie w tańszej taryfie – nocnej.
Podsumowanie pracy instalacji
• Czas pracy pompy ciepła nie przekracza 1.500 godzin/rok, co wpływa
korzystnie na jej długą żywotność.
• Długi przerwy w pracy pompy ciepła sprzyjają szybkiej regeneracji
gruntu – wysokie temperatury solanki w całym okresie grzewczym
i wyższa efektywność pracy pompy ciepła.
• Ok. 70% ciepła potrzebnego do ogrzewania domu i wody użytkowej
pompa ciepła pobiera z gruntu, a jedynie 30% stanowi energia
elektryczna.
Wizualizacja pracy instalacji z pompą ciepła >>
Konsultant Viessmann
Krzysztof Gnyra

More Related Content

What's hot

Dom w standardzie NF40 - wymagania i dobór systemu grzewczego
Dom w standardzie NF40 - wymagania i dobór systemu grzewczegoDom w standardzie NF40 - wymagania i dobór systemu grzewczego
Dom w standardzie NF40 - wymagania i dobór systemu grzewczegoVaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 
Rzeczywiste koszty ogrzewania pompa ciepla - porownanie w latach 2012-2014
Rzeczywiste koszty ogrzewania pompa ciepla - porownanie w latach 2012-2014Rzeczywiste koszty ogrzewania pompa ciepla - porownanie w latach 2012-2014
Rzeczywiste koszty ogrzewania pompa ciepla - porownanie w latach 2012-2014Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 
Efektywność (sprawność) pracy pompy ciepła – COP, SPF
Efektywność (sprawność) pracy pompy ciepła – COP, SPFEfektywność (sprawność) pracy pompy ciepła – COP, SPF
Efektywność (sprawność) pracy pompy ciepła – COP, SPFVaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 
Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej - porównanie 2016
Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej - porównanie 2016Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej - porównanie 2016
Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej - porównanie 2016Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 
Kocioł na gaz płynny w układzie hybrydowym z pompą ciepła
Kocioł na gaz płynny w układzie hybrydowym z pompą ciepłaKocioł na gaz płynny w układzie hybrydowym z pompą ciepła
Kocioł na gaz płynny w układzie hybrydowym z pompą ciepłaVaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 
Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej CWU
Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej CWUKoszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej CWU
Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej CWUHewalex Sp. z o.o. Sp.K.
 

What's hot (20)

Koszty klimatyzacji domu - porównanie systemów
Koszty klimatyzacji domu - porównanie systemówKoszty klimatyzacji domu - porównanie systemów
Koszty klimatyzacji domu - porównanie systemów
 
Dom w standardzie NF40 - wymagania i dobór systemu grzewczego
Dom w standardzie NF40 - wymagania i dobór systemu grzewczegoDom w standardzie NF40 - wymagania i dobór systemu grzewczego
Dom w standardzie NF40 - wymagania i dobór systemu grzewczego
 
Rzeczywiste koszty ogrzewania pompa ciepla - porownanie w latach 2012-2014
Rzeczywiste koszty ogrzewania pompa ciepla - porownanie w latach 2012-2014Rzeczywiste koszty ogrzewania pompa ciepla - porownanie w latach 2012-2014
Rzeczywiste koszty ogrzewania pompa ciepla - porownanie w latach 2012-2014
 
Instalacja fotowoltaiczna dla pompy ciepła
Instalacja fotowoltaiczna dla pompy ciepłaInstalacja fotowoltaiczna dla pompy ciepła
Instalacja fotowoltaiczna dla pompy ciepła
 
Efektywność (sprawność) pracy pompy ciepła – COP, SPF
Efektywność (sprawność) pracy pompy ciepła – COP, SPFEfektywność (sprawność) pracy pompy ciepła – COP, SPF
Efektywność (sprawność) pracy pompy ciepła – COP, SPF
 
Jakie są koszty eksploatacji pompy ciepła?
Jakie są koszty eksploatacji pompy ciepła?Jakie są koszty eksploatacji pompy ciepła?
Jakie są koszty eksploatacji pompy ciepła?
 
Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej - porównanie 2016
Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej - porównanie 2016Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej - porównanie 2016
Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej - porównanie 2016
 
Koszty ogrzewania domu - porównanie kosztów
Koszty ogrzewania domu - porównanie kosztówKoszty ogrzewania domu - porównanie kosztów
Koszty ogrzewania domu - porównanie kosztów
 
Kociol gazowy w budynku o standardzie wt 2017
Kociol gazowy w budynku o standardzie wt 2017Kociol gazowy w budynku o standardzie wt 2017
Kociol gazowy w budynku o standardzie wt 2017
 
Roczne zużycie prądu przez pompę ciepła powietrze/woda
Roczne zużycie prądu przez pompę ciepła powietrze/wodaRoczne zużycie prądu przez pompę ciepła powietrze/woda
Roczne zużycie prądu przez pompę ciepła powietrze/woda
 
Efektywność energetyczna pompy ciepła wody użytkowej
Efektywność energetyczna pompy ciepła wody użytkowejEfektywność energetyczna pompy ciepła wody użytkowej
Efektywność energetyczna pompy ciepła wody użytkowej
 
Kocioł na gaz płynny w układzie hybrydowym z pompą ciepła
Kocioł na gaz płynny w układzie hybrydowym z pompą ciepłaKocioł na gaz płynny w układzie hybrydowym z pompą ciepła
Kocioł na gaz płynny w układzie hybrydowym z pompą ciepła
 
Porównanie kosztów ogrzewania domu
Porównanie kosztów ogrzewania domuPorównanie kosztów ogrzewania domu
Porównanie kosztów ogrzewania domu
 
Ogrzewanie podłogowe wodne
Ogrzewanie podłogowe wodneOgrzewanie podłogowe wodne
Ogrzewanie podłogowe wodne
 
Jak obliczyć koszty podgrzewania wody
Jak obliczyć koszty podgrzewania wodyJak obliczyć koszty podgrzewania wody
Jak obliczyć koszty podgrzewania wody
 
Pompa ciepła wody użytkowej zamiast bojlera elektrycznego
Pompa ciepła wody użytkowej zamiast bojlera elektrycznegoPompa ciepła wody użytkowej zamiast bojlera elektrycznego
Pompa ciepła wody użytkowej zamiast bojlera elektrycznego
 
Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej CWU
Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej CWUKoszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej CWU
Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej CWU
 
Systemy grzewcze dla budynku w standardzie wt 2017
Systemy grzewcze dla budynku w standardzie wt 2017Systemy grzewcze dla budynku w standardzie wt 2017
Systemy grzewcze dla budynku w standardzie wt 2017
 
Dobór kotła do powierzchni domu
Dobór kotła do powierzchni domuDobór kotła do powierzchni domu
Dobór kotła do powierzchni domu
 
Jaka taryfa energetyczna dla pompy ciepła?
Jaka taryfa energetyczna dla pompy ciepła?Jaka taryfa energetyczna dla pompy ciepła?
Jaka taryfa energetyczna dla pompy ciepła?
 

Similar to Instalacja z pompą ciepła online

Sondy gruntowe - wieloletni pomiar rzeczywistych temperatur roboczych
Sondy gruntowe - wieloletni pomiar rzeczywistych temperatur roboczychSondy gruntowe - wieloletni pomiar rzeczywistych temperatur roboczych
Sondy gruntowe - wieloletni pomiar rzeczywistych temperatur roboczychVaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 
Wpływ regulatora temperatury na efektywność systemu grzewczego
Wpływ regulatora temperatury na efektywność systemu grzewczegoWpływ regulatora temperatury na efektywność systemu grzewczego
Wpływ regulatora temperatury na efektywność systemu grzewczegoVaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 
Kocioł na olej opałowy w układzie hybrydowym z pompą ciepła
Kocioł na olej opałowy w układzie hybrydowym z pompą ciepłaKocioł na olej opałowy w układzie hybrydowym z pompą ciepła
Kocioł na olej opałowy w układzie hybrydowym z pompą ciepłaVaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 
Abc Temat3
Abc Temat3Abc Temat3
Abc Temat3SalonVi
 
Badanie sprawności kotłów kondensacyjnych w warunkach rzeczywistej eksploatacji
Badanie sprawności kotłów kondensacyjnych w warunkach rzeczywistej eksploatacjiBadanie sprawności kotłów kondensacyjnych w warunkach rzeczywistej eksploatacji
Badanie sprawności kotłów kondensacyjnych w warunkach rzeczywistej eksploatacjiVaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 
Jakie oszczędności może przynieść termomodernizacja domu?
Jakie oszczędności może przynieść termomodernizacja domu?Jakie oszczędności może przynieść termomodernizacja domu?
Jakie oszczędności może przynieść termomodernizacja domu?Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 

Similar to Instalacja z pompą ciepła online (20)

Krzywa grzewcza - regulacja wydajnosci instalacji grzewczej
Krzywa grzewcza - regulacja wydajnosci instalacji grzewczejKrzywa grzewcza - regulacja wydajnosci instalacji grzewczej
Krzywa grzewcza - regulacja wydajnosci instalacji grzewczej
 
Jaki kocioł wybrać do ogrzewania domu?
Jaki kocioł wybrać do ogrzewania domu?Jaki kocioł wybrać do ogrzewania domu?
Jaki kocioł wybrać do ogrzewania domu?
 
Regeneracja dolnego źrodła pompy ciepła
Regeneracja dolnego źrodła pompy ciepłaRegeneracja dolnego źrodła pompy ciepła
Regeneracja dolnego źrodła pompy ciepła
 
Sondy gruntowe - wieloletni pomiar rzeczywistych temperatur roboczych
Sondy gruntowe - wieloletni pomiar rzeczywistych temperatur roboczychSondy gruntowe - wieloletni pomiar rzeczywistych temperatur roboczych
Sondy gruntowe - wieloletni pomiar rzeczywistych temperatur roboczych
 
Wpływ regulatora temperatury na efektywność systemu grzewczego
Wpływ regulatora temperatury na efektywność systemu grzewczegoWpływ regulatora temperatury na efektywność systemu grzewczego
Wpływ regulatora temperatury na efektywność systemu grzewczego
 
Kocioł na olej opałowy w układzie hybrydowym z pompą ciepła
Kocioł na olej opałowy w układzie hybrydowym z pompą ciepłaKocioł na olej opałowy w układzie hybrydowym z pompą ciepła
Kocioł na olej opałowy w układzie hybrydowym z pompą ciepła
 
Kiedy wymienic ogrzewanie domu - quiz
Kiedy wymienic ogrzewanie domu - quizKiedy wymienic ogrzewanie domu - quiz
Kiedy wymienic ogrzewanie domu - quiz
 
Jaki regulator wybrać - pokojowy czy pogodowy?
Jaki regulator wybrać - pokojowy czy pogodowy?Jaki regulator wybrać - pokojowy czy pogodowy?
Jaki regulator wybrać - pokojowy czy pogodowy?
 
Kocioł gazowy czy węglowy?
Kocioł gazowy czy węglowy?Kocioł gazowy czy węglowy?
Kocioł gazowy czy węglowy?
 
Pompa ciepła i grzejniki?
Pompa ciepła i grzejniki?Pompa ciepła i grzejniki?
Pompa ciepła i grzejniki?
 
Jaka instalacja fotowoltaiczna do pompy ciepła?
Jaka instalacja fotowoltaiczna do pompy ciepła?Jaka instalacja fotowoltaiczna do pompy ciepła?
Jaka instalacja fotowoltaiczna do pompy ciepła?
 
Abc Temat3
Abc Temat3Abc Temat3
Abc Temat3
 
Krzywa grzewcza - jak ustawić, jaki wzór?
Krzywa grzewcza - jak ustawić, jaki wzór?Krzywa grzewcza - jak ustawić, jaki wzór?
Krzywa grzewcza - jak ustawić, jaki wzór?
 
Pompa ciepła All in One budowa i działanie
Pompa ciepła All in One budowa i działaniePompa ciepła All in One budowa i działanie
Pompa ciepła All in One budowa i działanie
 
Koszty ogrzewania domu pompą ciepła 2012-2015
Koszty ogrzewania domu pompą ciepła 2012-2015Koszty ogrzewania domu pompą ciepła 2012-2015
Koszty ogrzewania domu pompą ciepła 2012-2015
 
Badanie sprawności kotłów kondensacyjnych w warunkach rzeczywistej eksploatacji
Badanie sprawności kotłów kondensacyjnych w warunkach rzeczywistej eksploatacjiBadanie sprawności kotłów kondensacyjnych w warunkach rzeczywistej eksploatacji
Badanie sprawności kotłów kondensacyjnych w warunkach rzeczywistej eksploatacji
 
Etykiety energetyczne dla urządzeń grzewczych
Etykiety energetyczne dla urządzeń grzewczychEtykiety energetyczne dla urządzeń grzewczych
Etykiety energetyczne dla urządzeń grzewczych
 
Zużycie energii przez centralę wentylacyjną
Zużycie energii przez centralę wentylacyjnąZużycie energii przez centralę wentylacyjną
Zużycie energii przez centralę wentylacyjną
 
Jakie oszczędności może przynieść termomodernizacja domu?
Jakie oszczędności może przynieść termomodernizacja domu?Jakie oszczędności może przynieść termomodernizacja domu?
Jakie oszczędności może przynieść termomodernizacja domu?
 
Temperatura biwalencyjna dla powietrznej pompy ciepła
Temperatura biwalencyjna dla powietrznej pompy ciepłaTemperatura biwalencyjna dla powietrznej pompy ciepła
Temperatura biwalencyjna dla powietrznej pompy ciepła
 

Instalacja z pompą ciepła online

 • 1. Gruntowa pompa ciepła on-line • Dane budynku • Wizualizacja pracy instalacji • Parametry pracy • Koszty ogrzewania • Podsumowanie pracy instalacji
 • 2. Dane budynku Dom jednorodzinny pod Opolem: • powierzchnia użytkowa: 160 m² • powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych: 200 m² • kubatura: 550 m³ • obliczone zapotrzebowanie budynku na ciepło: 11,3 kW (56,5 W/m² powierzchni ogrzewanej; 20,5 W/ m³ kubatury) • 4 mieszkańców (w tym dwoje dzieci) • pompa ciepła Vitocal 300 10,8 kW (firmy Viessmann) • ogrzewanie podłogowe w całym domu (indywidualna regulacja temperatury w każdym pomieszczeniu) • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • 4. Wizualizacja pracy instalacji kocioł na drewno licznik energii elektrycznej licznik ciepła dostarczonego przez kocioł licznik ciepła dostarczonego przez pompę ciepła zbiornik c.w.u. z grzałką elektryczną wymiennik gruntowy pionowy (sondy ) pompa ciepła gruntowa (solanka/woda) zbiornik buforowy wody zasilającej ogrzewanie domu
 • 5. Wizualizacja pracy instalacji koszt energii dostarczonej przez kocioł koszt energii elektrycznej pompa kotła, ogrzewanie c.w.u. pompa kotła, ogrzewanie c.o. pompa wymiennika gruntowego (solanki) pompa zasilająca ogrzewanie zawór przełączający, ogrzewanie c.w.u. lub c.o. przewijane okno, wyniki pracy instalacji regulator pompy ciepła okno stałe, średnie wyniki pracy instalacji pompa ogrzewania podłogowego zawór mieszający
 • 6. Parametry pracy Na wizualizacji można odczytać wszystkie istotne parametry pracy instalacji, np.: • aktualne temperatury w poszczególnych punktach instalacji • stan pracy poszczególnych urządzeń (załączone/wyłączone) • ilość dostarczonego ciepła • zużycie prądu i koszty ogrzewania Każdego roku, od 1 października wszystkie liczniki są zerowane i mierzą parametry od początku danego okresu grzewczego. Parametry pracy instalacji, dla danego okresu grzewczego, można odczytać w „przewijanym oknie”, na dole wizualizacji.
 • 7. Parametry pracy Stan pracy urządzeń – kolor zielony oznacza, że dane urządzenie pracuje, czerwony – jest wyłączone, np. grzałka elektryczna w zbiorniku ciepłej wody użytkowej, pompy. Dodatkowo, jeśli któraś pompa pracuje, „trójkąt” zmienia kolor na zielony i obraca się. Rodzaj urządzeń i czas ich pracy – najeżdżając „myszką” na dane urządzenie pokazuje się okno z informacjami o tym urządzeniu i czasem jego pracy od załączenia (od początku okresu grzewczego do chwili obecnej). Czas pracy pompy ciepła - można odczytać z regulatora pompy ciepła. Na przykład: 82.140 minut (82.140 / 60 = 1.369 godzin ).
 • 8. Parametry pracy Ciepło dostarczone – ilość ciepła dostarczonego do ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), od początku okresu grzewczego, na przykładzie: • ciepło dostarczone przez kocioł na drewno: 4.823 MJ (4.823 / 3,6 = 1.340 kWh) • ilość ciepła dostarczonego przez pompę ciepła: 62.832 MJ (62.832 / 3,6 = 17.453 kWh) Zużycie prądu – licznik energii elektrycznej pokazuje zużycie prądu przez pompę ciepła, grzałkę elektryczną, pompy obiegowe (poza pompami kotła na drewno). Zużycie prądu, na przykładzie: • w taryfie dziennej: 291,1 kWh • w taryfie nocnej: 4.324,8 kWh • całkowite zużycie prądu: 4.615,9 kWh
 • 9. Parametry pracy Koszt ogrzewania – koszt energii elektrycznej zużytej praz pompę ciepła i urządzenia pracujące w instalacji (taryfa G12g), od początku danego okresu grzewczego: 1.482 zł brutto. Koszt ciepła dostarczonego przez kocioł na drewno przeliczany jest na ilość prądu jaki zużyła by pompa ciepła, żeby wyprodukować taką sama ilość ciepła. Od początku okresu grzewczego, koszt ciepła dostarczonego przez kocioł wyniósł tutaj: 107 zł brutto. Całkowity koszt ogrzewania – jest sumą kosztu energii elektrycznej zużytej przez urządzenia pracujące w instalacji oraz kosztów ciepła dostarczonego przez kocioł, na przykładzie wynosi : 1.482 zł + 107 zł = 1.589 zł brutto.
 • 10. Parametry pracy Przewijane okno – tutaj można odczytać: ostatni lub aktualny okres grzewczy, uśrednione dane miesięczne (prezentowane w tabeli – w oddzielnym oknie na wizualizacji) i dla każdego miesiąca okresu grzewczego, oraz dla całego roku, np.: Styczeń 2015 3,87 / 3,41 / 29% / 71% / 253zł / 0zł / Tz = +2,5 C / Tw = +21,2 C 3,87 – współczynnik COP pompy ciepła 3,41 – współczynnik sprawności całej instalacji 29% – udział energii elektrycznej 71% – udział energii pobranej z gruntu 253 zł – koszt energii elektrycznej zużytej przez instalację pompy ciepła 0 zł – dodatkowy, obliczony koszt energii dostarczonej przez kocioł Tz – średnia temperatura zewnętrzna: +2,5°C Tw – średnia temperatura wewnątrz budynku: +21,2°C
 • 11. Koszty ogrzewania Instalacja pracuje od 01.09.2006 roku do dzisiaj. W okresie grzewczym 2010/2011 do instalacji dołączono kocioł na drewno, który pełni funkcję dodatkowego źródła ciepła używanego sporadycznie. Koszty ogrzewania w wybranych okresach : Okres grzewczy od 01.09.2006 do 01.09.2007 od 01.10.2011 do 30.09.2012 od 01.10.2012 do 27.07.2013 Zużycie energii elektrycznej, taryfa dzienna [kWh] 178,9 294,3 399,5 Zużycie energii elektrycznej, taryfa nocna [kWh] 4.094,3 4.454,9 4.480,7 Całkowite zużycie energii elektrycznej [kWh] 4.273,2 4.749,2 4.880,2 Całkowite koszty ogrzewania c.o. i c.w.u. [zł/brutto] 1.076 1.631 1.723
 • 12. Koszty ogrzewania Koszty ogrzewania miesięczne w okresie grzewczym od 01.10.2011 do 30.04.2012 Miesiąc 10.11 11.11 12.11 01.12 02.12 03.12 04.12 Wskaźnik COP pompy ciepła [-] 4,3 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,2 Wskaźnik efektywności instalacji [-] 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,7 Udział energii elektrycznej [%] 27 27 28 28 29 28 27 Udział energii z otoczenia [%] 73 73 72 72 71 72 73 Średnia temperatura zewnętrzna [C] +8,8 +3,7 +2,7 +0,7 -4,9 +5,1 +9,5 Średnia temperatura wewnątrz budynku [C] 21,6 21,4 21,1 20,9 21,1 21,5 21,8 Całkowite koszty ogrzewania (c.o.+c.w.u.), taryfa G12 [zł brutto] 107 172 231 283 349 200 134
 • 13. Koszty ogrzewania od 01.10.2012 do 30.04.2013 Miesiąc 10.12 11.12 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13 Wskaźnik COP pompy ciepła [-] 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 Wskaźnik efektywności instalacji [-] 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 Udział energii elektrycznej [%] 30 29 30 31 30 31 31 Udział energii z otoczenia [%] 70 71 70 69 70 69 69 Średnia temperatura zewnętrzna [C] +8,7 +6,4 -0,7 -0,9 +1,0 +0,4 +9,2 Średnia temperatura wewnątrz budynku [C] 21,9 21,1 21,1 21,1 21,2 21,3 22,1 Całkowite koszty ogrzewania (c.o.+c.w.u.), taryfa G12 [zł brutto] 111 157 309 301 285 300 148
 • 14. Podsumowanie pracy instalacji • Wizualizacja przedstawia bardziej złożone rozwiązanie instalacji z pompą ciepła. Odpowiednie, gdy mamy dodatkowe źródło ciepła np. kocioł na paliwo stałe, kominek z płaszczem wodnym. • Zbiornik buforowy o pojemności 600 litrów – przede wszystkim, pełni funkcję akumulatora ciepła z kotła i pompy ciepła. • Zastosowanie zbiornika buforowego obniża wskaźnik efektywności instalacji, ale pozwoliło maksymalnie wykorzystać tańszą energię elektryczną. • Pompa ciepła pracuje niemal wyłącznie w tańszej taryfie – nocnej.
 • 15. Podsumowanie pracy instalacji • Czas pracy pompy ciepła nie przekracza 1.500 godzin/rok, co wpływa korzystnie na jej długą żywotność. • Długi przerwy w pracy pompy ciepła sprzyjają szybkiej regeneracji gruntu – wysokie temperatury solanki w całym okresie grzewczym i wyższa efektywność pracy pompy ciepła. • Ok. 70% ciepła potrzebnego do ogrzewania domu i wody użytkowej pompa ciepła pobiera z gruntu, a jedynie 30% stanowi energia elektryczna.
 • 16. Wizualizacja pracy instalacji z pompą ciepła >> Konsultant Viessmann Krzysztof Gnyra