PAKTEN — GUDS ORD
Den nye pakten
Matteus — Åpenbaringen

Det største mennesket
Han var virkelig Guds Sønn

Den nye pakten
...
Det største mennesket
Han var virkelig Guds Sønn
PAKTEN — GUDS ORD
Den nye pakten
Matteus — Åpenbaringen
Oversatt direkte ...
3

INNHOLD
INNLEDNING, BØKER, KAPITLER OG AVSNITT

SIDE

Litt om PAKTEN

008

En oversikt over bøkene i Den første pakten
...
4
INNLEDNING, BØKER, KAPITLER OG AVSNITT

SIDE

11 ROM — Romerne

320

12 EFE — Efeserne

340

13 FIL — Filipperne

347

1...
5
INNLEDNING, BØKER, KAPITLER OG AVSNITT

SIDE

Oversikt over kapitler i Matteus

014

Oversikt over kapitler i Markus

01...
6
INNLEDNING, BØKER, KAPITLER OG AVSNITT

SIDE

Oversikt over kapitler i Andre Timoteus

020

Oversikt over kapitler i Jak...
7
INNLEDNING, BØKER, KAPITLER OG AVSNITT

SIDE

Oversikt over avsnitt i Andre Korinter

044

Oversikt over avsnitt i Romer...
8

PAKTEN

Den nye pakten

De greske skriftene
Litt om PAKTEN, en bibeloversettelse med overskrifter og kommentarer: Denne...
9

Den første pakten, De hebraiske skriftene — 39 bøker
Nummer
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20...
10

Den nye pakten, de greske skriftene, 27 bøker
Nummer

Data

PAKTEN

Standard

MAT
MAR
LUK
JOH
GJE
1TE

Matteus
Markus
...
11

Paulus’ 14 brev i den rekkefølgen han skrev dem
Kron. PAKTEN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Første tessalo...
12

Om Guds pakt
PAKTEN (Skriften, De hellige skriftene, Bibelen) er den boken som inneholder
Guds ord til alle mennesker....
13

Den nye paktens historie
Kolonnen helt til venstre er dataforkortelser av Den nye paktens 27 bøker. Ved henvisninger t...
14

Den nye pakten — Det største mennesket
Ulikt noen annen bibeloversettelse har PAKTEN, for å gjøre det mer oversiktlig ...
15
Kapittel
26
27
28

Tekst

Side

Jesu forberedelser
Jesu død
Jesu oppstandelse

097
100
103

Bok 02 (41): MAR — Markus —...
16
Kapittel
17
18
19
20
21
22
23
24

Tekst

Side

Jesus forkynner for disiplene
På veien til Jerusalem
Jesus rir inn i Jer...
17
Kapittel
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tekst

Side

Den første martyren
Peters and...
18
Kapittel
03
04
05
06

Tekst

Side

Løftene er ved Kristus
Frihet i Kristus
Kjøttet strider mot ånden
Det en sår, skal e...
19
Kapittel

Tekst

Side

Bok 11 (50): ROM — Romerne — For syndens lønn er døden
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14...
20
Kapittel

Tekst

Side

Bok 15 (54): FLM — Filemon — Jeg skal betale deg tilbake
01

Et personlig skriv

357

Bok 16 (55...
21
Kapittel

Tekst

Side

Bok 20 (59): JAK — Jakob — En død tro uten gjerninger
01
02
03
04
05

Tro og gjerning
Kjærlighet...
22
Kapittel

Tekst

Side

Bok 27 (66): ÅPB — Åpenbaringen — Jeg så nye himler og en ny jord
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
...
23
Avsnitt

Tekst

Side

En oversikt over avsnitt i MAT — Dere har aldri kjent meg
MAT 01:01-17
“ 01:18-25
MAT 02:01-12
“ ...
24
Avsnitt

Tekst

Side

MAT 08:16-17
“ 08:18-19
“ 08:23-27
“ 08:28-34
MAT 09:01-08
“ 09:09-13
“ 09:14-15
“ 09:16-17
“ 09:...
25
Avsnitt

Tekst

Side

MAT 13:45-46
“ 13:47-52
“ 13:53-58
MAT 14:01-13
“ 14:14-21
“ 14:22-33
“ 14:34-36
MAT 15:01-09
“ 1...
26
Avsnitt

Tekst

Side

MAT 21:12-13
“ 21:14-17
“ 21:18-19
“ 21:20-22
“ 21:23-27
“ 21:28-32
“ 21:33-46
MAT 22:01-14
“ 22:...
27
Avsnitt

Tekst

Side

MAT 26:57-68
“ 26:69-75
MAT 27:01-02
“ 27:03-05
“ 27:06-10
“ 27:11-14
“ 27:15-26
“ 27:27-31
“ 27:...
28
Avsnitt

Tekst

Side

MAR 03:31-35
MAR 04:01-09
“ 04:10-12
“ 04:13-20
“ 04:21-23
“ 04:24-25
“ 04:26-29
“ 04:30-32
“ 04:...
29
Avsnitt

Tekst

Side

“ 10:26-31
“ 10:32-34
“ 10:35-40
“ 10:41-45
“ 10:46-52
MAR 11:01-11
“ 11:12-14
“ 11:15-19
“ 11:20...
30
Avsnitt

Tekst

Side

MAR 15:42-47
MAR 16:01-08

I Josefs gravkammer
Han er oppreist

133
134

Tilføyd i senere avskrif...
31
Avsnitt

Tekst

Side

LUK 04:42-22
LUK 05:01-11
“ 05:12-16
“ 05:17-26
“ 05:27-32
“ 05:33-35
“ 05:36
“ 05:37-39
LUK 06:0...
32
Avsnitt

Tekst

Side

LUK 09:37-42
“ 09:43-45
“ 09:46-48
“ 09:49-50
“ 09:51-56
“ 09:57-58
“ 09:59-60
“ 09:61-62
LUK 10:...
33
Avsnitt

Tekst

Side

LUK 13:31-33
“ 13:34-35
LUK 14:01-06
“ 14:07-11
“ 14:12-14
“ 14:15-24
“ 14:25-27
“ 14:28-33
“ 14:...
34
Avsnitt

Tekst

Side

LUK 20:45-47
LUK 21:01-04
“ 21:05-06
“ 21:07-19
“ 21:20-24
“ 21:25:28
“ 21:29-33
“ 21:34-36
“ 21:...
35
Avsnitt

Tekst

Side

JOH 01:19-28
“ 01:29-34
“ 01:35-42
“ 01:43-51
JOH 02:01-12
“ 02:13-22
“ 02:23-25
JOH 03:01-21
“ 0...
36
Avsnitt

Tekst

Side

JOH 10:31-39
“ 10:40-42
JOH 11:01-16
“ 11:17-27
“ 11:28-44
“ 11-45-57
JOH 12:01-08
“ 12:09:11
“ 1...
37
Avsnitt

Tekst

Side

JOH 19:28-30
“ 19:31-37
“ 19:38-42
JOH 20:01-10
“ 20:11-18
“ 20:19-23
“ 20:24-29
“ 20:30-31
JOH 2...
38
Avsnitt

Tekst

Side

GJE 07:51-60
GJE 08:01-03
“ 08:04-08
“ 08:09-13
“ 08:14-17
“ 08:18-25
“ 08:26-40
GJE 09:01-09
“ 0...
39
Avsnitt

Tekst

Side

GJE 14:21-23
“ 14:24
“ 14:25
“ 14:26-28
GJE 15:01-03
“ 15:04-21
“ 15:22-29
“ 15:30-35
GJE 16:01-0...
40
Avsnitt

Tekst

Side

GJE 19:29-47
GJE 20:01
“ 20:02
“ 20:03-05
“ 20:06
“ 20:07-12
“ 20:13
“ 20:14
“ 20:15-16
“ 20:17-3...
41
Avsnitt

Tekst

GJE 27:13-38
“ 27:39-44
GJE 28:01-10
“ 28:11-16
“ 28:17-30
“ 28:31

Stormen
Forliset
Paulus på Malta
Fr...
42
Avsnitt

Tekst

Side

2TE 03:01-05
“ 03:06-13
“ 03:14-15
“ 03:16-18

Herren er trofast
Den som ikke vil arbeide
Den som...
43
Avsnitt

Tekst

Side

1KO 02:06-16
1KO 03:01-05
“ 03:06-08
“ 03:09-11
“ 03:12-15
“ 03:16-18
“ 03:19-23
1KO 04:01-05
“ 0...
44
Avsnitt

Tekst

Side

1KO 13:01-07
“ 13:08
“ 13:09-12
“ 13:13
1KO 14:01-05
“ 14:06-19
“ 14:20-25
“ 14:26-40
1KO 15:01-1...
45
Avsnitt

Tekst

2KO 05:09-11
“ 05:12-21
2KO 06:01-10
“ 06:11-19
2KO 07:01-03
“ 07:04-05
“ 07:06-15
2KO 08:01-08
“ 08:09...
46
Avsnitt

Tekst

Side

ROM 03:09-20
“ 03:21-26
“ 03:27-31
ROM 04:01-08
“ 04:09-12
“ 04:13-25
ROM 05:01-05
“ 05:06-11
“ 0...
47
Avsnitt

Tekst

Side

ROM 14:14-23
ROM 15:01-07
“ 15:08-13
“ 15:14-22
“ 15:23-33
ROM 16:01-02
“ 16:03-16
“ 16:17-20
“ 1...
48
Avsnitt

Tekst

Side

FIL 01:03-11
“ 01:12-17
“ 01:18-26
“ 01:27-30
FIL 02:01-04
“ 02:05-11
“ 02:12-18
“ 02:19-24
“ 02:...
49
Avsnitt

Tekst

Side

KOL 04:15-16
“ 04:17

Les det opp i menigheten i Laodikea
Med Paulus’ egen hånd

356
356

En over...
50
Avsnitt

Tekst

Side

HEB 09:16-22
“ 09:23-28
HEB 10:01-04
“ 10:05-10
“ 10:11-14
“ 10:15-18

Uten blod ingen tilgivelse...
51
Avsnitt

Tekst

Side

En oversikt over avsnitt i 1TI — Mennesket Jesus Kristus
1TI 01:01-02
“ 01:03-07
“ 01:08-11
“ 01:...
52
Avsnitt

Tekst

Side

2TI 03:01-09
“ 03:10-13
“ 03:14-17
2TI 04:01-05
“ 04:06-08
“ 04:09-16
“ 04:17-18
“ 04:19-20
“ 04:...
53
Avsnitt

Tekst

Side

1PE 02:13-17
“ 02:18-25
1PE 03:01-06
“ 03:07
“ 03:08-12
“ 03:13-17
“ 03:18-22
1PE 04-01-06
“ 04:0...
54
Avsnitt

Tekst

Side

1JO 04:07-16
“ 04:17-19
1JO 05:01-05
“ 05:06.13
“ 05:14-17
“ 05:18-21

Gud er kjærlighet
Den modn...
55
Avsnitt

Tekst

Side

ÅPB 03:01-06
“ 03:07-13
“ 03:14-22
ÅPB 04:01-05
“ 04:06-11
ÅPB 05:01-05
“ 05:06-14
ÅPB 06:01-02
“...
56
Avsnitt

Tekst

Side

ÅPB 14:08
“ 14:09-12
“ 14:13
“ 14:14-16
“ 14:17-20
ÅPB 15:01-04
“ 15:05-08
ÅPB 16:01
“ 16:02
“ 16...
57
01 Matteus
Matteus, også kalt Levi, skrev ned den
første beretningen om Jesus Kristus omkring år 40 v.t. Som en av de t...
58

Matteus

14 Asor var far til Sadok,
Sadok var far til Akim,
og Akim ble far til Eliud.
15 Eliud var far til Elasar,
El...
Matteus
meg slik at også jeg kan dra dit for å ære
det.”
09 Etter at de hadde hørt på kongen,
dro de av sted. Og, se! — st...
60

Matteus

melskinn med et belte av lær rundt livet.
Maten hans var gresshopper og vill honning.
05 Da dro de ut til ham...
Matteus
09 Og han sa: “Alt dette vil jeg gi deg
hvis du bare vil falle ned på kne foran
meg og ære meg.”
10 Men Jesus svar...
62

Matteus

07 Velsignet er de barmhjertige, for
de skal bli vist barmhjertighet.
08 Velsignet er de som er rene i hjerte...
Matteus
MAT 05:27-30. Driv ikke hor
27 “Dere har hørt at det ble sagt til
dem fra gamle dager:
‘Dere skal ikke drive hor.’...
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
00 det storste_mennesket
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

00 det storste_mennesket

629 views

Published on

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

00 det storste_mennesket

 1. 1. PAKTEN — GUDS ORD Den nye pakten Matteus — Åpenbaringen Det største mennesket Han var virkelig Guds Sønn Den nye pakten kainos diatheke Guds og Kristi kirke ekklesia theos christos
 2. 2. Det største mennesket Han var virkelig Guds Sønn PAKTEN — GUDS ORD Den nye pakten Matteus — Åpenbaringen Oversatt direkte fra gammelgresk, koiné, etter Strong’s Hebrew / Greek Distribusjon: www.jordly.com Guds og Kristi kirke ekklesia theos christos ISBN: Softcover 978-82-8310-100-3 Ebook 978-82-8310-101-0 New, revised edition Copyright Arne Jordly, 2014 All rights reserved
 3. 3. 3 INNHOLD INNLEDNING, BØKER, KAPITLER OG AVSNITT SIDE Litt om PAKTEN 008 En oversikt over bøkene i Den første pakten 009 En oversikt over bøkene i Den nye pakten 010 Om Paulus’ 14 bøker 011 Om Guds pakt 012 Oversikt over tid og sted for Den nye paktens opprinnelse 013 Den nye paktens 27 bøker: 01 MAT — Matteus 057 02 MAR — Markus 105 03 LUK — Lukas 136 04 JOH — Johannes 187 05 GJE — Gjerningene 224 06 1TE — Første tessaloniker 272 07 2TE — Andre tessaloniker 277 08 GAL — Galaterne 280 09 1KO — Første korinter 287 10 2KO — Andre korinter 307
 4. 4. 4 INNLEDNING, BØKER, KAPITLER OG AVSNITT SIDE 11 ROM — Romerne 320 12 EFE — Efeserne 340 13 FIL — Filipperne 347 14 KOL — Kolosserne 352 15 FLM — Filemon 357 16 HEB — Hebreerne 359 17 TIT — Titus 374 18 1TI — Første Timoteus 377 19 1TI — Andre Timoteus 383 20 JAK — Jakob 387 21 1PE — Første Peter 392 22 2PE — Andre Peter 398 23 1JO — Første Johannes 402 24 2JO — Andre Johannes 408 25 3JO — Tredje Johannes 409 26 JUD — Judas 410 27 ÅPB — Åpenbaringen 412 Far i himlene 436
 5. 5. 5 INNLEDNING, BØKER, KAPITLER OG AVSNITT SIDE Oversikt over kapitler i Matteus 014 Oversikt over kapitler i Markus 015 Oversikt over kapitler i Lukas 015 Oversikt over kapitler i Johannes 016 Oversikt over kapitler i Gjerningene 016 Oversikt over kapitler i Første tessaloniker 017 Oversikt over kapitler i Andre tessaloniker 017 Oversikt over kapitler i Galaterne 017 Oversikt over kapitler Første korinter 018 Oversikt over kapitler i Andre korinter 018 Oversikt over kapitler i Romerne 019 Oversikt over kapitler i Efeserne 019 Oversikt over kapitler i Filipperne 019 Oversikt over kapitler i Kolosserne 019 Oversikt over kapitler i Filemon 020 Oversikt over kapitler i Hebreerne 020 Oversikt over kapitler i Titus 020 Oversikt over kapitler i Første Timoteus 020
 6. 6. 6 INNLEDNING, BØKER, KAPITLER OG AVSNITT SIDE Oversikt over kapitler i Andre Timoteus 020 Oversikt over kapitler i Jakob 021 Oversikt over kapitler i Første Peter 021 Oversikt over kapitler i Andre Peter 021 Oversikt over kapitler i Første Johannes 021 Oversikt over kapitler i Andre Johannes 021 Oversikt over kapitler i Tredje Johannes 021 Oversikt over kapitler i Judas 021 Oversikt over kapitler i Åpenbaringen 022 Oversikt over avsnitt i Matteus 023 Oversikt over avsnitt i Markus 027 Oversikt over avsnitt i Lukas 030 Oversikt over avsnitt i Johannes 034 Oversikt over avsnitt i Gjerningene 037 Oversikt over avsnitt i Første tessaloniker 041 Oversikt over avsnitt i Andre tessaloniker 041 Oversikt over avsnitt i Galaterne 042 Oversikt over avsnitt i Første korinter 042
 7. 7. 7 INNLEDNING, BØKER, KAPITLER OG AVSNITT SIDE Oversikt over avsnitt i Andre Korinter 044 Oversikt over avsnitt i Romerne 045 Oversikt over avsnitt i Efeserne 047 Oversikt over avsnitt i Filipperne 047 Oversikt over avsnitt i Kolosserne 048 Oversikt over avsnitt i Filemon 049 Oversikt over avsnitt i Hebreerne 049 Oversikt over avsnitt i Titus 050 Oversikt over avsnitt i Første Timoteus 051 Oversikt over avsnitt i Andre Timoteus 051 Oversikt over avsnitt i Jakob 052 Oversikt over avsnitt i Første Peter 052 Oversikt over avsnitt i Andre Peter 053 Oversikt over avsnitt i Første Johannes 053 Oversikt over avsnitt i Andre Johannes 054 Oversikt over avsnitt i Tredje Johannes 054 Oversikt over avsnitt i Judas 054 Oversikt over avsnitt i Åpenbaringen 054
 8. 8. 8 PAKTEN Den nye pakten De greske skriftene Litt om PAKTEN, en bibeloversettelse med overskrifter og kommentarer: Denne oversettelsen av Den nye pakten (Det nye testamente) er uavhengig av noen som helst religiøs organisasjon. Den har bare som mål å få frem Bibelens absolutte sannhet basert på den greske grunntekst uten noen som helst forutinntatte religiøse oppfatninger. Oversettelsen legger også stor vekt på å skape et moderne og lettfattelig norsk språk, samtidig som det er et ønske å komme bort fra inngrodde religiøse ord og uttrykk som for mange moderne mennesker virker intetsigende. Det er få land der det har utviklet seg et så sterkt religiøst språkbruk som i Norge. Ofte er et slikt språkbruk til hinder for en dypere forståelse av teksten. Ved henvisninger til andre oversettelser vil det foreligge kildeopplysninger, også ved henvisninger til grunnteksten. Det er sjokkerende hvor bevisst mange bibeloversettere går inn for å manipulere leserens holdninger i en bestemt retning. Men dette sannhetsord vil jeg gjerne få understreke: Hvis noen er oppdratt på løgner og forvridde sannheter, er det ofte den råe, rene og kompromissløse sannheten som blir forkastet som falsk! I tillegg til en komplett utgave av Den nye pakten, har jeg også utarbeidet enkle og oversiktlige kommentarer til hver av Den nye paktens 27 bøker. Det er mitt mål at ingen skal kunne si at Guds ord er vanskelig å forstå etter at de har satt seg inn i mine omfattende, men nøkterne og lett forståelige kommentarer. Her vil du ikke finne mye bibelfabling — bare rene og nøkterne fakta! Påstår jeg dermed at mine kommentarer er ufeilbarlige? Selvfølgelig ikke! Jeg ber ydmykt om at enhver som leser disse kommentarene, må selv nøkternt vurdere dem opp mot PAKTENs (Bibelens) øvrige innhold. For mange sier: ‘Jeg tolker Bibelen slik,’ og: ‘Jeg tolker Bibelen slik.’ Slike tolkninger er oftest en villfarelse, for det finnes bare én bibelsk sannhet! Derfor er det viktig å suge til seg Bibelens innhold nøyaktig slik den er skrevet, og å lære seg å forstå den slik Gud presenterer den. Bibelens budskap er Guds pakt med menneskene — og ofte er dette budskapet i strid med våre tradisjoner! En ting til: Guds pakt, Bibelen, kan være rå, og jeg pakker ingenting inn i sølvpapir. Slik teksten er skrevet på originalspråket, slik skal den også oversettes! Lykke til Ar ne Jordly
 9. 9. 9 Den første pakten, De hebraiske skriftene — 39 bøker Nummer 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Fork. 1MO 2MO 3MO 4MO 5MO JOS DOM RUT 1SA 2SA 1KG 2KG 1KR 2KR ESR NEH EST JOB SAL ORD FOR HØY JES JER KLA ESE DAN HOS JOE AMO OBA JON MIK NAH HAB SEF HAG SAK MAL PAKTEN Standard Første Moses Andre Moses Tredje Moses Fjerde Moses Femte Moses Josva Dommerne Rut Første Samuel Andre Samuel Første konge Andre konge Første krøniker Andre kroniker Esra Nehemjah Ester Job Salmene Ordspråkene Forkynneren Høysangene Jesajah Jeremijah Klagesangene Esekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadjah Jona Mika Nahum Habakkuk Sefanjah Haggai Sakarjah Malaki Første Mosebok Andre Mosebok Tredje Mosebok Fjerde Mosebok Femte Mosebok Josvas bok Dommernes bok Ruts bok Første Samuels bok Andre Samuels bok Første Kongebok Andre Kongebok Første Krønikebok Andre Krønikebok Esras bok Nehemjas bok Esters bok Jobs bok Salmenes bok Salomons ordspråk Forkynneren Salomos høysang Profeten Jesaja Profeten Jeremias Jeremias klagesanger Profeten Esekiel Profeten Daniel Profeten Hosea Profeten Joel Profeten Amos Profeten Obadja Profeten Jona Profeten Mika Profeten Nahum Profeten Habakkuk Profeten Sefanja Profeten Haggai Profeten Sakarja Profeten Malaki
 10. 10. 10 Den nye pakten, de greske skriftene, 27 bøker Nummer Data PAKTEN Standard MAT MAR LUK JOH GJE 1TE Matteus Markus Lukas Johannes Gjerningene Første Tessaloniker 46 (07) 2TE Andre Tessaloniker 47 (08) GAL Galaterne 48 (09) 1KO Første korinter 49 (10) 2KO Andre korinter 50 (11) ROM Romerne 51 (12) EFE Efeserne 52 (13) FIL Filipperne 53 (14) KOL Kolosserne 54 55 56 57 FLM HEB TIT 1TI Filemon Hebreerne Titus Første Timoteus 58 (19) 2TI Andre Timoteus 59 60 61 62 63 64 65 66 JAK 1PE 2PE 1JO 1JO 3JO JUD ÅPB Jakob Første Peter Andre Peter Første Johannes Andre Johannes Tredje Johannes Judas Åpenbaringen Matteus’ evangelium Markus’ evangelium Lukas’ evangelium Johannes’ evangelium Apostlenes gjerninger Paulus’ første brev til tessalonikerne Paulus’ andre brev til tessalonikerne Paulus’ brev til galaterne, Galaterbrevet Paulus’ første brev til korinterne, Korinterbrevet Paulus’ andre brev til korinterne, Korinterbrevet Paulus’ brev til romerne, Romerbrevet. Paulus’ brev til efeserne, Efeserbrevet Paulus brev til filipperne, Filipperbrevet Paulus’ brev til kolosserne Kolosserbrevet Paulus’ brev til Filemon Paulus’ brev til hebreerne Paulus’ brev til Titus Paulus’ første brev til Timoteus, Første Timoteus Paulus’ andre brev til Timoteus, Andre Timoteus Jakobs brev Peters første brev Peters andre brev Johannes’ første brev Johannes’ andre brev Johannes’ tredje brev Judas’s brev Johannes’ åpenbaring 40 41 42 43 44 45 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (15) (16) (17) (18) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
 11. 11. 11 Paulus’ 14 brev i den rekkefølgen han skrev dem Kron. PAKTEN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Første tessaloniker Andre tessaloniker Galaterne Første korinter Andre korinter Romerne Efeserne Filipperne Kolosserne Filemon Hebreerne Titus Første Timoteus Andre Timoteus År 51 52 54 55 55 56 60 60 61 61 61 64 64 65 Ukron. 06 04 05 03 07 08 09 01 02 13 14 12 10 11 Andre Brevet til romerne Første brev til korinterne Andre brev til korinterne Brevet til galaterne Brevet til efeserne Brevet til filipperne Brevet til kolosserne Første brev til tessalonikerne Andre brev til tessalonikerne Første brev til Timoteus Andre brev til Timoteus Brevet til Titus Brevet til Filemon Brevet til hebreerne I kolonnen til venstre får du presentert Paulus’ 14 bøker, eller brev, i den rekkefølgen han selv skrev dem, og tallet til høyre i samme kolonne viser ca. hvilket årstall brevet ble skrevet. I kolonnen helt til høyre ser du den rekkefølgen samtlige oversettelser presenterer Paulus’ brev, uvisst av hvilken grunn. Les Paulus’ brev i den rekkefølgen han selv skrev dem, så vil du finne ut hvor mye enklere og mer naturlig det blir å danne seg et bilde av Paulus’ forkynnelse og misjonsreiser: Innbyggerne i byen Tessalonika fikk etter hvert et anstrengt forhold til de kristne. Paulus og hans medarbeider Silas ble til slutt kjeppjaget fra byen. De flyktet til Korint. Ut fra dette er det helt naturlig at Paulus engstet seg for menigheten der, og kanskje han også følte et behov for å oppmuntre den. Derfor skrev han sine to første brev til menigheten i Tessalonika. Deretter skrev han brevet til Galaterne, naturlig nok, for det var nettopp i Galatia han hadde opprettet sine første menigheter under sin første misjonsreise. Han skrev sine neste tre brev til menighetene i Korint og Rom mens han ennå oppholdt seg i distriktet. Så skrev Paulus flere brev under sitt første fengselsopphold i Rom mot slutten av 50-tallet og i begynnelsen på 60-tallet. Av disse regnes brevet til hebreerne å være det siste, rundt år 62. Etter sin løslatelse var Paulus fri bare noen få år, og den tiden benyttet han til å besøke menigheter og medarbeidere. Men så ble han kastet i fengsel igjen. Paulus skriver sine tre siste brev til sine nærmeste medarbeidere Titus og Timoteus. De er egentlig avskjedsskriv til dem! Og — hva er vel mer naturlig enn at Paulus tar avskjed med sine nærmeste medarbeidere når han nå føler at det går mot slutten? Dette ser du klart i hans siste brev til Timoteus — det er en heller trist avskjed. Mange hadde forlatt Paulus og hans budskap til fordel for denne verdens begjær. Kort tid etter antas Paulus å ha blitt henrettet på keiser Neros befaling.
 12. 12. 12 Om Guds pakt PAKTEN (Skriften, De hellige skriftene, Bibelen) er den boken som inneholder Guds ord til alle mennesker. Guds ord er Guds pakt med menneskene. Denne pakten er delt inn i to hoveddeler: 01. Den første pakten som er basert på den loven Gud gav til Israels sønner ved Moses, og Den nye pakten som bygger på Jesu gjenløsningsoffer og kjærlighetsbud. 02. Den nye pakten gjelder for alle mennesker. Det er Den nye pakten som gir hele verden et håp om tiders liv gjennom troen på Jesus Kristus — i himlene og på jorden. Les MAT 05:05, SAL 37:11 og SAL 37:29. Først etter at apostelen Johannes i årene 96 til 98 hadde fullført sine skrifter — Åpenbaringen, budskapet og tre brev, var Guds nye pakt med menneskene blitt fullstendig, jfr. 1KO 13:10. Hvorfor PAKTEN og ikke Bibelen eller Testamentene? I De hebraiske skriftene blir Guds ord av Gud selv omtalt som en pakt med menneskene hele 264 ganger, første gang i 1MO 06:18. I 2KO 03:14 kaller Paulus loven Den første pakten. Og i LUK 22:20 innstifter Jesus selv Den nye pakten med menneskene. Dette blir bekreftet av Paulus i Første Korinter 11:25. Det er selvfølgelig ikke galt å bruke de tradisjonelle beskrivelsene ‘Bibel’ og ‘Testamente’ om Guds ord, men hva kan vel likevel være mer naturlig enn å kalle Guds ord det samme som Gud selv kalte det? — Guds pakt med menneskene. Derfor PAKTEN! Guds pakt med Israels sønner og alle mennesker består av 66 korte bøker nedtegnet av ca. 40 forskjellige skrivere fra cirka år 1500 f.v.t til cirka år 100 v.t. (f.v.t. = før vår tidsregning, v.t. = vår tidsregning). Den første pakten består av 39 bøker nedtegnet av minst 30 forskjellige skrivere fra rundt år 1500 til rundt år 440 f.v.t. Perioden etter at jødene vendte hjem fra Babylon, de siste rundt 450 år før Kristus, er ikke omtalt i Bibelen. Det er denne perioden som grovt sett utgjør jødenes tid, til rundt tre og et halvt år etter Jesu oppstandelse, jfr. Daniel 09:20-27. Den nye pakten består av 27 bøker nedtegnet av 8 forskjellige skrivere fra omtrent år 40 til år 100 v.t. Hele Guds pakt, både den første og den nye, er innåndet av Gud. (2TI 03:16) Da Den nye pakten var blitt fullstendig, steg rovdyret, Romerriket under keiser Konstantin, opp av avgrunnen for å endre Bibelen til et redskap for en verdslig stat. (ÅPB 11:07)
 13. 13. 13 Den nye paktens historie Kolonnen helt til venstre er dataforkortelser av Den nye paktens 27 bøker. Ved henvisninger til bibelvers bruker PAKTEN disse forkortelsene. Neste kolonne inneholder bokens tittel, og deretter følger antatt sted og omtrentlig årstall for når boken ble skrevet. Forkortelser MAT MAR LUK JOH GJE 1TE 2TE GAL 1KO 2KO ROM EFE FIL KOL FLM HEB TIT 1TI 2TI JAK 1PE 2PE 1JO 2JO 3JO JUD ÅPB Tittel Matteus Markus Lukas Johannes Gjerningene Første tessaloniker Andre tessaloniker Galaterne Første korinter Andre korinter Romerne Efeserne Filipperne Kolosserne Filemon Hebreerne Titus Første Timoteus Andre Timoteus Jakob Første Peter Andre Peter Første Johannes Andre Johannes Tredje Johannes Judas Åpenbaringen Sted skrevet Judea Roma Roma Efesos Roma Korint Korint Antiokia Efesos Makedonia Korint Roma Roma Roma Roma Roma Makedonia Makedonia Roma Jerusalem Babylon Babylon Efesos Efesos Efesos Judea Patmos Skrevet cirka år 40 65 62 98 60 51 52 52 55 55 56 60 60 62 62 62 64 64 65 62 64 64 98 98 98 65 96 De av Paulus brev som er skrevet i Rom, skrev han under sitt første fangenskap der. Også hans nærmeste medarbeidere på den tiden, Lukas og Markus, oppholdt seg i Rom på den tiden. Det var der de skrev ned sine to beretninger om Jesus. Det siste brevet Paulus skrev, var til sin nærmeste venn og medarbeider Timoteus. All sannsynlighet taler for at det brevet ble skrevet under hans siste fangenskap i Roma under keiser Nero.
 14. 14. 14 Den nye pakten — Det største mennesket Ulikt noen annen bibeloversettelse har PAKTEN, for å gjøre det mer oversiktlig å finne tilbake til skriftsteder, innført en ordning med overskrift for hvert kapittel. I tillegg gir PAKTEN en omfattende oversikt over hvert avsnitt med egen overskrift. Dette er for at det skal bli lettere for en ivrig bibelleser å finne tilbake til bibelens mange forskjellige temaer. Fra venstre er kapittelnummer, innhold og sidetall. Hver bok har nummer i forhold til Den nye pakten. I parentes er bokens nummer i forhold til hele PAKTEN. Her følger en oversikt over kapitlets tittel med henvisning til nummer og sidetall — fra Matteus til Åpenbaringen. Kapittel Tekst Side Bok 01 (40) MAT — Matteus — Dere har aldri kjent meg 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Jesu ættetavle og fødsel Herodes vil drepe Jesus Døperen Johannes Jesus begynner sin gjerning Jesu bergpreken Bergpreken fortsetter Bergpreken avsluttes Jesus gjør mange under Jesus gjør flere under De tolv apostlene Læreren Jesus Strid med fariseerne Jesus taler i bilder Jesus gjør enda flere under Forkynnelse og tegn Jesus underviser disiplene Et syn, helbredelse, en profeti og tempelskatten Lignelser og formaninger Ekteskapet, og redningen Lignelser og profetier Jesus i Jerusalem Striden med fariseerne fortsetter Jesus fordømmer fariseerne, og Jerusalem Jesus profeterer om endetiden Jesu siste lignelser 057 058 059 060 061 064 065 066 068 070 071 073 075 077 079 080 082 083 085 086 087 090 091 093 095
 15. 15. 15 Kapittel 26 27 28 Tekst Side Jesu forberedelser Jesu død Jesu oppstandelse 097 100 103 Bok 02 (41): MAR — Markus — Guds rike er kommet nær 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Jesus begynner sin gjerning Jesus fortsetter sin gjerning Jesus velger ut apostlene Jesus taler i lignelser Jesus gjør mange under Jesus gjør flere under Forkynnelse og enda flere under Jesus helbreder og forkynner Et syn, helbredelse, en profeti, og forkynnelse Ekteskapet, og redningen Jesus i Jerusalem Lignelser og forkynnelse Profetier om endetiden Jesu forberedelser Jesu død Jesu oppstandelse 105 107 108 110 111 113 116 117 119 121 124 125 127 129 132 134 Bok 03 (42): LUK — Lukas — Du høyst ærede gudselsker 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Før Jesus ble født Jesus blir født Døperen Johannes / Marias ættetavle Jesus begynner sin gjerning Jesus fortsetter sin gjerning Jesu forkynnelse og bergpreken Jesu kraftfulle gjerninger Lignelser og gjerninger Forkynnelse og profetier Forkynnelse og lignelser Bønn, forkynnelse og dom Forkynnelse i lignelser Lignelser og dom Jesus taler i lignelser Tre lignelser, samme fortelling Flere lignelser 136 139 141 143 145 147 149 152 154 157 159 162 164 166 168 169
 16. 16. 16 Kapittel 17 18 19 20 21 22 23 24 Tekst Side Jesus forkynner for disiplene På veien til Jerusalem Jesus rir inn i Jerusalem Jesus i Jerusalem Profetier og lignelser Jesu forberedelser Jesu død Den første av førstegrøden 171 172 174 176 178 179 182 184 Bok 04 (43): JOH — Johannes — Et nytt bud gir jeg dere 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Om Ordet Jesus begynner sin gjerning Jesu og Johannes’ forkynnelse Forkynnelse og gjerninger Jesu kraft og forkynnelse Jesus forklarer det åndelige Jesus skaper splittelse Profetier og forkynnelse En blindfødt får synet Den gode gjeteren Jesus og Lasarus Jesus drar til Jerusalem I Jerusalem Løftet om Den hellige ånd Jesu forkynnelse Jesus taler i bilder Jesu øversteprestelige bønn Jesus blir tatt til fange Det er ferdig Jesus er oppreist Et troverdig vitne 187 189 190 192 194 196 198 200 203 205 206 208 210 212 213 214 216 217 219 221 222 Bok 05 (44): GJE — Gjerningene — Rovdyret fra avgrunnen 01 02 03 04 05 06 Opprykkelsen Peters første nøkkel til himlenes rike Gjerninger og forkynnelse De første forfølgelsene Forfølgelsene fortsetter Stefanus 224 225 227 229 230 232
 17. 17. 17 Kapittel 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tekst Side Den første martyren Peters andre nøkkel til himlenes rike Saulus og Peter Peters tredje nøkkel til himlenes rike Folkeslagenes tid Herodes Paulus’ første misjonsreise Paulus’ første misjonsreise, forts. Reisen til Jerusalem Paulus’ andre misjonsreise Paulus’ andre misjonsreise, forts. Paulus’ andre misjonsreise, forts. Paulus’ tredje misjonsreise Paulus’ tredje misjonsreise, forts. Paulus i Jerusalem Paulus i Jerusalem, forts. Paulus i Jerusalem, forts. Paulus i fangenskap Paulus i fangenskap, forts. Paulus i fangenskap, forts. Paulus’ reise til Rom Paulus på Malta og i Rom 233 236 237 239 241 243 244 246 248 249 251 253 254 256 259 260 261 263 264 266 267 269 Bok 06 (45): 1TE — Første tessaloniker — Den første oppstandelsen 01 02 03 04 05 Utvalgt av Gud Forbilde for de troende Stå fast i troen Opprykkelsen Til avskjed 272 272 273 274 275 Bok 07 (46): 2TE — Andre tessaloniker — Under den lovløses nærvær 01 02 03 Guds dom og herlighet Det store frafallet Til avslutning 277 278 278 Bok 08 (47): GAL — Galaterne — Fri fra lovens fordømmelse 01 02 Innledning Budskap og tro 280 281
 18. 18. 18 Kapittel 03 04 05 06 Tekst Side Løftene er ved Kristus Frihet i Kristus Kjøttet strider mot ånden Det en sår, skal en høste 282 284 285 286 Bok 09 (48): 1KO — Første korinter — Størst av alt er kjærligheten 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Redningen er fra Jehovah Guds kraft — åndens visdom De utvalgte — en helligdom for Gud Refs til korinterne Umoral i menigheten De hellige skal dømme Sølibat, ekteskap og skilsmisse Den kristne frihet Paulus om egen innsats Gjør alt til Guds ære Guds menighet og Herrens måltid En ånd, ett legeme Den største gaven Profetier og tungetale Den første oppstandelsen Reiseplaner og avskjedshilsener 287 288 289 290 291 292 293 295 295 297 298 299 301 301 303 305 Bok 10 (49): 2KO — Andre korinter — Alle skal for Kristi domstol 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Et forsvarsskriv Forsoning og seier Den nye pakten Troens håp Bli forenet med Gud Tjeneste og samhold Refsens lønn Innsamling til de hellige Innsamling til de hellige, forts. Våpen, fullmakter og skryt Paulus, en apostel Paulus skryter av seg selv Advarsler og hilsener 307 308 309 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
 19. 19. 19 Kapittel Tekst Side Bok 11 (50): ROM — Romerne — For syndens lønn er døden 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Tro og dom Liv og lære Loven og troen Paulus om Abraham Død i Adam, levende i Kristus Fra synden til livet Loven og synden Ånden og kjærligheten Israel — utvalgt og forkastet Israel og budskapet Israel og folkeslagene Tjeneste og kjærlighet Innsatt av Gud Frihetens og kjærlighetens lov Paulus om sin tjeneste for Gud De siste hilsener 320 322 323 324 325 326 327 328 330 331 332 334 335 336 337 338 Bok 12 (51) EFE — Efeserne — Én enhet under Kristus 01 02 03 04 05 06 Frikjøpt til Gud av Kristus Menighetens klippe Guds mysterium Én Gud og én Far Lev rett i Kristus Guds rustning 340 341 342 343 344 345 Bok 13 (52): FIL — Filipperne — Et medborgerskap i himlene 01 02 03 04 Alt for budskapet Vær verdens lys Alt for Kristus Legg alt frem i bønn 347 348 349 350 Bok 14 (53): KOL — Kolosserne — Bildet av den usynlige Gud 01 02 03 04 Den førstefødte av skapningen Kristi fullkommenhet Kristi slaver Til avskjed 352 353 354 355
 20. 20. 20 Kapittel Tekst Side Bok 15 (54): FLM — Filemon — Jeg skal betale deg tilbake 01 Et personlig skriv 357 Bok 16 (55): HEB — Hebreerne — Guds himmelske presteskap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Han som ble salvet En storartet redning De som ikke vil tro En tiders hvile Jesus — tiders prest Tidernes øversteprest Rettferdighetens konge Den nye pakten Kristus — Øverstepresten Å bli reddet eller å gå tapt Om troen Gi ikke opp Til avslutning 359 360 361 362 363 363 364 366 366 368 369 371 373 Bok 17 (56): TIT — Titus — De sier at de kjenner Gud 01 02 03 En uforfalsket lære Om rett livsførsel Om gode gjerninger 374 375 375 Bok 18 (57): 1TI — Første Timoteus — Mennesket Jesus Kristus 01 02 03 04 05 06 En uforfalsket lære Mellommann, og kvinnen Forstandere og tjenere Et håp om redning Om enkene, og de eldste Den sanne lære 377 378 378 379 380 381 Bok 19 (58): 2TI — Andre Timoteus — En rettferdighetens krans 01 02 03 04 Hold fast ved troen Hold ut i sannheten Det går mot slutten for Paulus Paulus’ siste hilsen 383 384 385 386
 21. 21. 21 Kapittel Tekst Side Bok 20 (59): JAK — Jakob — En død tro uten gjerninger 01 02 03 04 05 Tro og gjerning Kjærlighet og tro Sann og falsk visdom En veiledning i rett livsførsel Dom, lidelse, bønn og omvendelse 387 388 389 390 390 Bok 21 (60): 1PE — Første Peter — Død i kjøttet, levende i ånden 01 02 03 04 05 Hellighetsbudet Guds utvalgte folk Om samliv, og om lidelse Lidelsen i Kristus Underkastelse under Gud 392 393 394 395 396 Bok 22 (61): 2PE — Andre Peter — Nye himler og en ny jord 01 02 03 Et troverdig vitne Dom over de ugudelige Jehovahs dag 398 399 400 Bok 23 (62): 1JO — Første Johannes — En forfører og en antikrist 01 02 03 04 05 Fellesskap med Kristus Sannhet og rettferdighet I kjærlighet Kjærlighetens oppfyllelse Guds Sønn 402 402 404 405 406 Bok 24 (63): 2JO — Andre Johannes — Den som har en annen lære 01 Til den utvalgte frue 408 Bok 25 (64): 2JO — Tredje Johannes — Den som gjør godt, er av Gud 01 En siste hilsen 409 Bok 26 (65): JUD — Judas — Som i Sodoma og Gomorra 01 En alvorlig advarsel 409
 22. 22. 22 Kapittel Tekst Side Bok 27 (66): ÅPB — Åpenbaringen — Jeg så nye himler og en ny jord 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Til de sju menighetene i Asia Til menighetene i Efesos, Smyrna, Pergamon og Tyatira Til menighetene i Sardes, Filadelfia og Laodikea Guds trone Lammet bryter skriftrullens segl Seks av sju segl De 144.000 og den store, hvite flokk Det sjuende seglet, og de fire første basunstøtene Det femte og sjette basunstøtet Guds skriftrull Det sjette basunstøtet avsluttes og det sjuende begynner Kampen for Guds rike Dragen og de to rovdyrene De 144.000, tre domsbudskap, og innhøstingen Lammets lovsang, og jordens plager De sju skålene med Guds vrede Rovdyret og den prostituerte Babylon den store Kristus overtar makten — i himlene og på jorden De tusen år Den nye verden Avslutningen på det sjuende og siste basunstøtet Far i himlene 412 414 415 416 417 418 419 420 421 422 422 423 424 425 427 427 428 429 431 432 433 434 436 Slutt på oversikten over kapitler i PAKTEN.
 23. 23. 23 Avsnitt Tekst Side En oversikt over avsnitt i MAT — Dere har aldri kjent meg MAT 01:01-17 “ 01:18-25 MAT 02:01-12 “ 02:13-15 “ 02:16-18 “ 02:19-23 MAT 03:01-12 “ 03:13-17 MAT 04:01-11 “ 04:12-17 “ 04:18-22 “ 04:23-25 MAT 05:01-12 “ 05:13 “ 05:14-16 “ 05:17-20 “ 05:21-26 “ 05:27-30 “ 05:31-32 “ 05:33-37 “ 05:38-42 “ 05:43-48 MAT 06:01-04 “ 06:05-15 “ 06:16-18 “ 06:19-21 “ 06:22-23 “ 06:24 “ 06:25-34 MAT 07:01-06 “ 07:07-12 “ 07:13-14 “ 07:15-20 “ 07:21-23 “ 07:24-27 “ 07:28-29 MAT 08:01-04 “ 08:05-13 “ 08:14-15 Josefs ættetavle — og du skal gi ham navnet Jesus Astrologene fra Østen Josef flykter til Egypt Rakels sorg Josef bosetter seg i Nasaret Johannes i ødemarken Johannes døper Jesus Satan frister Jesus Jesus drar til Kapernaum De første disiplene Mange følger Jesus Guds velsignelser Jordens salt Verdens lys Kristus oppfyller loven Skvær opp med en bror Driv ikke hor Forlat ikke din kvinne Sverg ikke Snu det andre kinnet til Elsk din neste Skjulte gaver og gode gjerninger Far i himlene Rett faste En skatt i himlene Legemets lampe Gud og pengebegjær Vær ikke engstelige Døm ikke Guds gode gaver Den smale veien Falske profeter Lovløse gjerninger Bygg på en klippe Etter talen Jesus helbreder en spedalsk Hærføreren Peters svigermor 057 058 058 059 059 059 059 060 060 061 061 061 061 062 062 062 062 063 063 063 063 063 064 064 064 064 064 065 065 065 065 066 066 066 066 066 066 066 067
 24. 24. 24 Avsnitt Tekst Side MAT 08:16-17 “ 08:18-19 “ 08:23-27 “ 08:28-34 MAT 09:01-08 “ 09:09-13 “ 09:14-15 “ 09:16-17 “ 09:18-26 “ 09:27-31 “ 09:32-34 “ 09:35-38 MAT 10:01-04 “ 10:05-15 “ 10:16-31 “ 10:32-33 “ 10:34-39 “ 10:40-42 MAT 11:01-06 “ 11:07-15 “ 11:16-19 “ 11:20-24 “ 11:25-30 MAT 12:01-08 “ 12:09-14 “ 12:15-21 “ 12:22-30 “ 12:31-32 “ 12:33-37 “ 12:38-42 “ 12:43-45 “ 12:46-50 MAT 13:01-09 “ 13:10-17 “ 13:18-23 “ 13:24-30 “ 13:31-32 “ 13:33 “ 13:34-35 “ 13:36-43 “ 13:44 Mange blir helbredet Det koster å følge Jesus Jesus stilner stormen To demonbesatte Jesus leger en lam Skattefuten Matteus Om å faste Om nye tøystykker og gamle vinsekker En død pike og en blødende kvinne To blinde får synet En stum kan snakke Innhøstingen er stor Navnet på apostlene Jesus sender ut apostlene Forfølgelser kommer Bekjenn Kristus Ikke fred, men sverd Et glass kaldt vann En bønn om hjelp Den største på jorden Klagen over de vantro Sørgerop over byene Jesus lovpriser sin Far Herre over sabbaten På en sabbat Jesus — en Guds tjener Et hus i strid med seg selv Spott mot Den hellige ånd Et tre kjennes på frukten Profeten Jonas tegn En ondskapsfull slekt Hvem er en bror, en søster eller en mor Såmannen Jesus taler i bilder Forklaring på såmannen Hveten og ugresset Sennepsfrøet On gjærdeigen Jesus talte i lignelser Forklaring på hveten og ugresset Den skjulte skatten 067 067 067 068 068 068 068 069 069 069 069 069 070 070 070 071 071 071 071 072 072 072 072 073 073 073 073 074 074 074 075 075 075 075 076 076 076 076 076 076 077
 25. 25. 25 Avsnitt Tekst Side MAT 13:45-46 “ 13:47-52 “ 13:53-58 MAT 14:01-13 “ 14:14-21 “ 14:22-33 “ 14:34-36 MAT 15:01-09 “ 15:10-20 “ 15:21-28 “ 15:29-31 “ 15:32-39 MAT 16:01-04 “ 16:05-12 “ 16:13-16 “ 16:17-20 “ 16:21-23 “ 16:24-27 MAT 17:01-09 “ 17:10-13 “ 17:14-21 “ 17:22-23 “ 17:24-27 MAT 18:01-06 “ 18:07-11 “ 18:12-14 “ 18:15-20 “ 18:21-22 “ 18:23-35 MAT 19:01-10 “ 19:11-12 “ 19:13-15 “ 19:16-22 “ 19:23-24 “ 19:25-30 MAT 20:01-16 “ 20:17-19 “ 20:20-23 “ 20:24:28 “ 20:29-34 MAT 21:01-11 Den vakre perlen Fiskegarnet Hjemme i Nasaret Johannes blir halshugget Jesus metter fem tusen Jesus går på vannet Kristi kjortel Om menneskebud Om hjertets urenhet En kanaaneisk kvinne Jesus helbreder mange Jesus metter fire tusen Profeten Jonas tegn Om surgjær Peters bekjennelse Peters nøkler Jesu første dødsprofeti Om å miste sin sjel På forvandlingens fjell Først må Elijah komme En gutt med anfall Jesu andre dødsprofeti Tempelskatten Hvem er størst Bli ikke en snublestein Den bortkomne sauen Når en bror synder Sytti ganger sju Den onde slaven Om skilsmisse Om evnukker Jesus ber for barn En rik, ung mann Kamelen og nåløyet Hvem blir reddet Vingårdsarbeiderne Jesu tredje dødsprofeti Dømt til martyrdøden Tjeneren er størst To blinde får synet Kongen på en eselfole 077 077 077 077 078 078 079 079 079 080 080 080 080 081 081 081 081 081 082 082 082 083 083 083 083 083 084 084 084 085 085 085 085 086 086 086 087 087 087 087 087
 26. 26. 26 Avsnitt Tekst Side MAT 21:12-13 “ 21:14-17 “ 21:18-19 “ 21:20-22 “ 21:23-27 “ 21:28-32 “ 21:33-46 MAT 22:01-14 “ 22:15-22 “ 22:23-33 “ 22:34-40 “ 22:41-46 MAT 23:01-12 “ 23:13-15 “ 23:16-22 “ 23:23-24 “ 23:25-26 “ 23:27-28 “ 23:29-36 “ 23:37-39 MAT 24:01-02 “ 24:03-14 “ 24:15-20 “ 24:21-28 “ 24:29-31 “ 24-32-35 “ 24:36-44 “ 24:45-47 “ 24:48-51 MAT 25:01-13 “ 25:14-30 “ 25:31-46 MAT 26:01:02 “ 26:03-05 “ 26:06-13 “ 26:14-16 “ 26:17-25 “ 26:26-30 “ 26:31-35 “ 26:36-46 “ 26:47-56 Jesus rydder templet Jesus i templet Et tre uten frukt Tro kan flytte et fjell Om Jesu fullmakt Hvem gjør sin fars vilje De onde vindyrkerne Innbudt til fest Keiserens mynt Etter oppstandelsen Lovens største bud Davids sønn eller Davids Herre Den som setter seg selv høyt Gehennas sønner Den som sverger Om å svelge kameler Urene kopper og kar Som hvitkalkede gravkamre Profetenes blod Dine hus skal legges øde Templets ødeleggelse Endetidens tegn Jødenes trengsel Den store trengsel Menneskesønnens nærvær Om fikentreet Som på Noahs tid Den trofaste slaven Den onde slaven De ti jomfruene Talentene Sauene og geitene Jesu siste dødsprofeti Prestene legger planer Jesus blir salvet For tretti sølvmynter Påskelammet Herrens måltid Før hanen galer Jesus i Getsemane Tatt til fange 088 088 088 088 088 089 089 090 090 090 091 091 091 092 092 092 092 092 092 093 093 093 093 094 094 094 094 095 095 095 095 096 097 097 097 097 097 098 098 098 099
 27. 27. 27 Avsnitt Tekst Side MAT 26:57-68 “ 26:69-75 MAT 27:01-02 “ 27:03-05 “ 27:06-10 “ 27:11-14 “ 27:15-26 “ 27:27-31 “ 27:32-44 “ 27:45-50 “ 27:51-54 “ 27:55-56 “ 27:57-61 “ 27:62-66 MAT 28:01-08 “ 28:09-10 “ 28:11-15 “ 28:16-20 For Sanhedrinet Da hanen gol Overgitt til Pilatus Judas gikk og hengte seg En pottemakers åker Jesus for Pilatus Slipp Barabbas fri Soldatene holder Jesus for narr Jødenes konge Jesus dør Guds Sønn Kvinnene som stelte for Jesus I Josefs gravkammer Vakter ved Jesu grav Han er oppreist De som møtte Jesus Vaktene blir bestukket Misjonsbefalingen 099 100 100 100 100 100 101 101 101 102 102 103 102 103 103 103 103 104 En oversikt over avsnitt i MAR — Guds rike er kommet nær MAR 01:01-08 “ 01:09-12 “ 01:13 “ 01:14-15 “ 01:16-20 “ 01:21-28 “ 01:29-31 “ 01:32-34 “ 01:35-39 “ 01:40-45 MAR 02:01-12 “ 02:13-17 “ 02:18-20 “ 02:21-22 “ 02:23-28 MAR 03:01-06 “ 03:07-12 “ 03:13-19 “ 03:20-27 “ 03:28-30 Døperen Johannes Johannes døper Jesus Satan frister Jesus Guds rike er nær De første disiplene Jesus driver ut en ånd Peters svigermor Etter at solen var gått ned Jesus forkynner i Galilea Den spedalske Den lamme Skattefuten Levi Om å faste Om Jesu nye lære Herre over sabbaten På en sabbat Mange følger Jesus Jesus velger ut de tolv apostlene Et hus i strid med seg selv Spott mot Den hellige ånd 105 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 108 108 108 108 108 109 109 109 109
 28. 28. 28 Avsnitt Tekst Side MAR 03:31-35 MAR 04:01-09 “ 04:10-12 “ 04:13-20 “ 04:21-23 “ 04:24-25 “ 04:26-29 “ 04:30-32 “ 04:33-34 “ 04:35-41 MAR 05:01-20 “ 05:21-43 MAR 06:01-06 “ 06:07-13 “ 06:14-29 “ 06:30-44 “ 06:45-52 “ 06:53-56 MAR 07:01-13 “ 07:14-23 “ 07:24-30 “ 07:31-37 MAR 08:01-10 “ 08:11-12 “ 08:13-21 “ 08:22-26 “ 08:27-30 “ 08:31-33 “ 08:34-38 MAR 09:01-08 “ 09:09-13 “ 09:14-29 “ 09:30-32 “ 09:33-37 “ 09:38-42 “ 09:43-48 “ 09:49-50 MAR 10:01-12 “ 10:13-16 “ 10:17-22 “ 10:23-25 En bror, en søster eller en mor Lignelsen om såkornet Jesus taler i bilder Forklaringen på lignelsen om såkornet Om klarsyn Om skjelne7evne Såkornet og Guds rike Sennepsfrøet og Guds rike Jesus talte bare i bilder Jesus stilner stormen Den besatte En dødende pike og en blødende kvinne Jesus blir avvist Apostlene blir utsendt Hodet til døperen Johannes Jesus metter fem tusen Jesus går på vannet Kristi kjortel Om menneskebud Det urene er fra hjertet Den greske kvinnen Den døvstumme Jesus metter fire tusen Tegn fra himlene Fariseernes surgjær Den blinde i Betsaida Peter bekjenner at Jesus er Kristus Jesu første dødsprofeti Bær ditt åk med Kristus På forvandlingens fjell Først må Elijah komme En gutt med anfall Jesu andre dødsprofeti Hvem er den største Ikke en av oss Søk tiders liv Salt uten kraft Om skilsmisse Jesus velsigner barna En rik, ung mann Kamelen og nåløyet 109 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 117 118 118 118 118 119 119 119 119 120 120 120 121 121 121 121 122 122 122
 29. 29. 29 Avsnitt Tekst Side “ 10:26-31 “ 10:32-34 “ 10:35-40 “ 10:41-45 “ 10:46-52 MAR 11:01-11 “ 11:12-14 “ 11:15-19 “ 11:20-24 “ 11:25-26 “ 11:27-33 MAR 12:01-12 “ 12:13-17 “ 12:18-27 “ 12:28-34 “ 12:35-37 “ 12:38-40 “ 12:41-44 MAR 13:01-02 “ 13:03-13 “ 13:14-18 “ 13:19-23 “ 13:24:27 “ 13:28-31 “ 13:32-37 MAR 14:01-02 “ 14:03-09 “ 14:10-11 “ 14:12-21 “ 14:22-26 “ 14:27-31 “ 14:32-42 “ 14:43-50 “ 14:51-52 “ 14:53-65 “ 14:66-72 MAR 15:01 “ 15:02-15 “ 15:16-20 “ 15:21-32 “ 15:33-41 De siste skal bli de første Jesu tredje dødsprofeti I døden med Kristus Den fremste er en slave En blind får synet Kongen på en eselfole Et tre uten frukt Jesus rydder templet Tro som kan flytte et fjell Om ettergivelse Om Jesu fullmakt De onde vindyrkerne Keiserens mynt Om oppstandelsen Lovens to største bud Davids sønn Dommen over de skriftlærde Enkens mynt Templets ødeleggelse Endetidens tegn Jødenes trengsel Den store trengsel Menneskesønnens nærvær Om fikentreet Ingen kjenner dagen Planer om å drepe Jesus Kvinnen som salvet Jesus For tretti sølvmynter Jesu siste påske Herrens måltid Før hanen galer Jesus i Getsemane Tatt til fange Han som flyktet naken For Sanhedrinet Da hanen gol Dømt av Sanhedrinet Jesus for Pilatus Soldatene spotter Jesus Jødenes konge Jesus dør 122 123 123 123 123 124 124 124 124 125 125 125 126 126 126 127 127 127 127 127 128 128 128 128 128 129 129 129 129 130 130 130 130 131 131 131 132 132 132 133 133
 30. 30. 30 Avsnitt Tekst Side MAR 15:42-47 MAR 16:01-08 I Josefs gravkammer Han er oppreist 133 134 Tilføyd i senere avskrifter MAR 16:09-11 “ 16:12-13 “ 16:14-16 “ 16:17-18 “ 16:19 “ 16:20 Maria fra Magdala To av disiplene Misjonsbefalingen Tegn for dem som tror Ved Guds høyre hånd Budskapet blir spredd 134 134 134 135 135 135 En oversikt over avsnitt i LUK — Du høyst ærede gudselsker LUK 01:01-04 “ 01:05-25 “ 01:26-38 “ 01:39-45 “ 01:46-56 “ 01:57-58 “ 01:59-66 “ 01:67-80 LUK 02:01-07 “ 02:0820 “ 02:21 “ 02:22-24 “ 02:25-35 “ 02:36-38 “ 02:39-40 “ 02:41-50 “ 02:51-52 LUK 03:01-06 “ 03:07-20 “ 03:21-22 “ 03:23-38 LUK 04:01-13 “ 04:14-15 “ 04:16-30 “ 04:31-37 “ 04:38-39 “ 04:40-41 Til alle gudselskere Budskapet til Sakarjah Budskapet til Maria Maria og Elisabet Marias lovsang En sønn blir født Han skal hete Johannes Sakarjahs profeti Josef og Maria Budbringernes lovsang Jesus blir omskåret Jesus blir innviet Simeon Anna I Nasaret Jesus i templet Tilbake i Nasaret Rydd vei for Jehovah Johannes’ forkynnelse — til tilgivelse for synd Johannes døper Jesus Marias ættetavle Satan frister Jesus Jesus i Galilea Jesus i Nasaret Jesus driver ut en ånd Peters svigermor Mange blir helbredet 136 136 137 138 138 138 138 139 139 139 140 140 140 140 141 141 141 141 142 142 142 143 144 144 144 145 145
 31. 31. 31 Avsnitt Tekst Side LUK 04:42-22 LUK 05:01-11 “ 05:12-16 “ 05:17-26 “ 05:27-32 “ 05:33-35 “ 05:36 “ 05:37-39 LUK 06:01-05 “ 06:06-11 “ 06:12-16 “ 06:17-19 “ 06:20-23 “ 06:24-26 “ 06:27-36 “ 06:37-38 “ 06:39-42 “ 06:43-45 “ 06:46-49 LUK 07:01-10 “ 07:11-17 “ 07:18-23 “ 07:24-30 “ 07:31-35 “ 07:36-50 LUK 08:01-03 “ 08:04-08 “ 08:09-10 “ 08:11-15 “ 08:16-18 “ 08:19-21 “ 08:22-25 “ 08:26-39 “ 08:40-56 LUK 09:01-06 “ 09:07-09 “ 09:10-17 “ 09:18-21 “ 09:22 “ 09:23-27 “ 09:28-36 Guds rike De første disiplene Jesus helbreder en spedalsk Jesus helbreder en lam Skattefuten Matteus Om å faste Det nye tøystykket Den nye vinen Herre over sabbaten På den neste sabbaten De tolv apostlene Jesus helbreder Velsignelsene Sorgene Elsk dine fiender Døm ikke En tørr kvist Treets frukt Bygg på fjellgrunn Hærføreren Enken i Nain En bønn om hjelp Den største på jorden Klagen over de vantro Den syndige kvinnen Noen av kvinnene som hjalp Jesus Lignelsen om såmannen Hvorfor Jesus taler i lignelser Forklaring på lignelsen Om lyset En bror eller en mor Jesus stilner stormen En demonbesatt En død pike og en blødende kvinne Jesus sender ut de tolv Herodes vil treffe Jesus Jesus metter fem tusen Peters bekjennelse Jesu første dødsprofeti Om å miste sin sjel På forvandlingens fjell 145 145 146 146 146 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 149 149 150 150 150 151 151 152 152 152 152 152 152 153 153 154 154 155 155 155 155 155 156
 32. 32. 32 Avsnitt Tekst Side LUK 09:37-42 “ 09:43-45 “ 09:46-48 “ 09:49-50 “ 09:51-56 “ 09:57-58 “ 09:59-60 “ 09:61-62 LUK 10:01-12 “ 10:13-16 “ 10:17-24 “ 10:25-28 “ 10:29-37 “ 10:38-42 LUK 11:01-04 “ 11:05-08 “ 11:09-13 “ 11:14-23 “ 11:24-26 “ 11:27-28 “ 11:29-32 “ 11:33-36 “ 11:37-54 LUK 12:01-03 “ 12:04-07 “ 12:08-10 “ 12:11-12 “ 12-13-21 “ 12:22-34 “ 12:35-40 “ 12:41-44 “ 12:45-48 “ 12:49-53 “ 12:54-56 “ 12:57-59 LUK 13:01-05 “ 13:06-09 “ 13:10-17 “ 13:18-19 “ 13:20-21 “ 13:22-30 Jesus helbreder en gal Jesu andre dødsprofeti Hvem er den største Hvem står utenfor I en samaritansk landsby Reven har hi og fuglene har reir Forkynn Guds rike Se deg ikke tilbake De sytti blir sendt ut Sørgerop over byene De sytti vender tilbake Hva gir tiders liv Hvem er min neste Marta og Maria Far i himlene Hjelp en venn Guds gode gaver Et hus i strid med seg selv Om onde ånder Den største velsignelsen Profeten Jonas tegn Om verdens lys Dommen over fariseerne og de skriftlærde Om surdeig Om gudsfrykt Om å spotte Den hellige ånd Den hellige ånd som veileder Et, drikk og vær glad Søk først Guds rike Vær våkne for Herren En trofast og klok forvalter En utro slave Ikke fred — heller splittelse Tidens tegn Til siste slant Omvend dere Om fikentreet Helbredelse på en sabbat Om sennepsfrøet Om surgjær Dere visste ikke hvor jeg kom fra 156 156 156 157 157 157 157 157 157 158 158 158 159 159 159 159 160 160 160 160 161 161 161 162 162 162 162 162 163 163 164 164 164 164 164 164 165 165 165 165 165
 33. 33. 33 Avsnitt Tekst Side LUK 13:31-33 “ 13:34-35 LUK 14:01-06 “ 14:07-11 “ 14:12-14 “ 14:15-24 “ 14:25-27 “ 14:28-33 “ 14:34-35 LUK 15:01-07 “ 15:08-10 “ 15:11-32 LUK 16:01-13 “ 16:14-15 “ 16:16-17 “ 16:18 “ 16:19-31 LUK 17:01-02 “ 17:03-04 “ 17:05-06 “ 17:07-10 “ 17:11-19 “ 17:20:37 LUK 18:01-08 “ 18:09-14 “ 18:15-17 “ 18:18-23 “ 18:24-25 “ 18:26-30 “ 18:31-34 “ 18:35-43 LUK 19:01-10 “ 19:11-28 “ 19:29-40 “ 19:41-44 “ 19:45-48 LUK 20:01-08 “ 20:09-19 “ 20:20-26 “ 20:27-40 “ 20:41-44 Herodes vil drepe Jesus Dom over Jerusalem Om sabbaten Om ekte ydmykhet Om ekte gjestfrihet Den store festen Om selvfornektelse Om utholdenhet Jordens salt Den tapte sauen Den tapte sølvmynten Den tapte sønnen Om den uærlige forvalteren Ufyselig for Gud Før og etter Johannes Skilsmisse og hor Den rike mannen og Lasarus Dommen over forførerne En bror som gjør urett Om tro Om å tjene De ti spedalske Guds rikes komme Den utholdende enken Om rett ydmykhet Jesus velsigner barn Den unge, rike mannen Kamelen og nåløyet Hvem får tiders liv Jesu tredje dødsprofeti Den blinde fra Jeriko Jesus og Sakkeus Om minene Kongen på en eselfole Jesus gråter over Jerusalem Jesus rydder templet Om Jesu fullmakt De onde vindyrkerne Keiserens mynt Om oppstandelsen Davids sønn 166 166 166 166 167 167 167 167 168 168 168 168 169 170 170 170 170 171 171 171 171 171 171 172 172 173 173 173 173 173 173 174 174 175 175 176 176 176 177 177 177
 34. 34. 34 Avsnitt Tekst Side LUK 20:45-47 LUK 21:01-04 “ 21:05-06 “ 21:07-19 “ 21:20-24 “ 21:25:28 “ 21:29-33 “ 21:34-36 “ 21:37-38 LUK 22:01-06 “ 22:07-13 “ 22:14-23 “ 22:24-30 “ 22:31-34 “ 22:35-38 “ 22:39-53 “ 22:54-62 “ 22:63-65 “ 22:66-71 LUK 23:01-05 “ 23:06-12 “ 23:13-25 “ 23:26-31 “ 23:32-38 “ 23:39-43 “ 23:44-46 “ 23:47-49 “ 23:50-56 LUK 24:01-12 “ 24:13-27 “ 24:28-32 “ 24:33-35 “ 24:36-43 “ 24:44-49 “ 24:50-53 Dom over fariseerne Enkens mynt Dom over templet Endetidens tegn Jerusalems ødeleggelse Menneskesønnens nærvær Om fikentreet Vær på vakt Jesu forkynnelse For tretti sølvpenger De gjærfrie brøds høytid Herrens måltid Hvem er størst Før hanen galer Kjøp et sverd Jesus i Getsemane Da hanen gol Holdt for narr For Sanhedrinet For Pontius Pilatus For Herodes Slipp Barabbas fri Dom over jødene Jødenes konge Han som angret Forhenget i templet Et rettferdig menneske I Josefs gravkammer Han er stått opp På veien til Emmaus Jesus gir seg til kjenne Tilbake til Jerusalem Jesus møter disiplene Løftet om Den hellige ånd Opprykkelsen 177 178 178 178 178 179 179 179 179 179 179 180 180 180 180 181 181 182 182 182 182 182 183 183 183 184 184 184 184 185 185 185 185 186 186 En oversikt over avsnitt i JOH — Et nytt bud gir jeg dere JOH 01:01-05 “ 01:06-13 “ 01:14-18 Ordets begynnelse Det sanne lyset Ordet ble kjøtt 187 187 188
 35. 35. 35 Avsnitt Tekst Side JOH 01:19-28 “ 01:29-34 “ 01:35-42 “ 01:43-51 JOH 02:01-12 “ 02:13-22 “ 02:23-25 JOH 03:01-21 “ 03:22-36 JOH 04:01-26 “ 04:27-30 “ 04:31-38 “ 04:39-42 “ 04:43-45 “ 04:46-54 JOH 05:01-15 “ 05:16-23 “ 05:24-30 “ 05:31-47 JOH 06:01-14 “ 06:15-21 “ 06:22-59 “ 06:60-71 JOH 07:01-09 “ 07:10-24 “ 07:25-31 “ 07:32-36 “ 07:37-39 “ 07:40-53 JOH 08:01-11 “ 08:12-20 “ 08:21-30 “ 08:31-36 “ 08:37-47 “ 08:48-59 JOH 09:01-12 “ 09:13-34 “ 09:35-41 JOH 10:01-06 “ 10:07-21 “ 10:22-30 Stemmen som roper fra ødemarken Guds Sønn De første disiplene Filip og Natanael Jesu første under: Vann blir til vin Jesus rydder templet Jesus kjenner alle Oppreist i ånden Johannes om Kristus Ved Jakobs brønn Er dette Kristus En blir sådd — en annen blir høstet Denne verdens Redningsmann I Galilea Din sønn lever Underet i Bethesda Sett pris på min Far og Sønnen Sønnen skal dømme Jesu vitneforklaringer Jesus metter fem tusen Jesus går på vannet Livets brød Herre, hvem skal vi gå til De av denne verden skal hate Jesus Døm rettferdig Er Jesus Messias Dere skal lete, men ikke finne Om Den hellige ånd Jesus splitter folket Hvem vil kaste den første steinen Sanne vitneforklaringer Dere skal dø i synden Frigjort i sannheten Dere har Djevelen til far Fra før Abraham Hvem har syndet Vi er Moses’ disipler Er også vi blinde Gjeteren og sauene Den gode gjeteren Ingen skal rive dem ut av min hånd 188 188 188 189 189 190 190 190 191 192 193 193 193 193 193 194 194 195 195 196 196 196 198 198 199 199 200 200 200 200 201 201 202 202 202 203 203 204 205 205 205
 36. 36. 36 Avsnitt Tekst Side JOH 10:31-39 “ 10:40-42 JOH 11:01-16 “ 11:17-27 “ 11:28-44 “ 11-45-57 JOH 12:01-08 “ 12:09:11 “ 12:12-19 “ 12:20-26 “ 12:27-36 “ 12:37-41 “ 12:42-50 JOH 13:01-17 “ 13:18-30 “ 13:31-35 “ 13:36-38 JOH 14:01-14 “ 14:15-31 JOH 15:01-16 “ 15:17-25 JOH 16:01-06 “ 16:07-18 “ 16:19:30 “ 16:31-35 JOH 17:01-05 “ 17:06-19 “ 17:20-26 Jeg er Guds Sønn Ved elven Jordan Lasarus dør Jeg er oppstandelsen til livet Lasarus blir oppreist Drep Jesus Maria salver Jesus Drep Lasarus Kongen på en eselfole Om hvetekornet Jesu dødsprofeti Jesajahs profeti En vantro dømmer seg selv Med Jesus som forbilde Judas Jesu nye bud Før hanen galer Herre, hvor går du Løftet om en veileder Det sanne vintre Verdens hat Verdens forfølgelse Sannhetens ånd Fra sorg til tiders glede Seier over verden Jesus ber til sin Far Jesus ber for disiplene Alle brødrene må være ett med Gud og Kristus Judas forråder Jesus Øverstepresten Annas Peters første fornektelse Annas forhør Peter andre og tredje fornektelse For Pilatus Gi oss Barabbas Soldatene holder Jesus for narr Dommen Jødenes konge Jesu kjortel Se — din mor 206 206 206 207 207 208 208 209 209 209 209 210 210 210 211 212 212 212 213 213 214 214 215 215 216 216 216 JOH 18:01-11 “ 18:12-14 “ 18:15-18 “ 18:19-24 “ 18:25-27 “ 18:28-38 “ 18:39-40 JOH 19:01-04 “ 19:05-16 “ 19:17-22 “ 19:23-24 “ 19:25-27 217 217 217 218 218 218 218 219 219 219 219 220 220
 37. 37. 37 Avsnitt Tekst Side JOH 19:28-30 “ 19:31-37 “ 19:38-42 JOH 20:01-10 “ 20:11-18 “ 20:19-23 “ 20:24-29 “ 20:30-31 JOH 21:01-14 “ 21:15-19 “ 21:20-23 “ 21:24 “ 21:25 Jesus dør Han som de spiddet I Josefs gravkammer Graven er tom Jesus er stått opp fra de døde Fred være med dere Tvileren Tomas For at dere skal tro at Jesus er Kristus Måltidet er klart Peters skjebne Johannes’ skjebne Det levende vitnet Jesu gjerninger 220 220 220 221 221 222 222 222 222 223 223 223 223 En oversikt over avsnitt i GJE — Rovdyret fra avgrunnen GJE 01:01-03 “ 01:04-08 “ 01:09-11 “ 01:12-14 “ 01:15-19 “ 01:20-25 GJE 02:01-04 “ 02:05-13 “ 02:14-39 “ 02:40-47 GJE 03:01-10 “ 03:11-26 GJE 04:01-04 “ 04:05-12 “ 04:13-22 “ 04:23-31 “ 04:32-37 GJE 05:01-11 “ 05:12-16 “ 05:17-21 “ 05:22-33 “ 05:34-42 GJE 06:01:07 “ 06:08-15 GJE 07:01-50 Til alle gudselskere Den hellige ånds kraft I skyen Tilbake til Jerusalem Judas’ begravelse Judas’ etterfølger Jødene får Den hellige ånd* Til jødenes store forundring Peters tale i Jerusalem Guds og Kristi kirke Peter helbreder en lam I Salomos søylegang Peter og Johannes Peters forsvarstale Stilt for retten Etter Guds plan og vilje Én for alle, alle for én Spott mot Den hellige ånd Apostlenes gjerninger En reddende budbringer Stilt for retten — igjen Gamaliels råd Sju utvalgte tjenere En falsk anklage Stefanus’ forsvarstale 224 224 225 225 225 225 225 226 226 227 227 228 229 229 229 230 230 230 231 231 231 232 232 232 233
 38. 38. 38 Avsnitt Tekst Side GJE 07:51-60 GJE 08:01-03 “ 08:04-08 “ 08:09-13 “ 08:14-17 “ 08:18-25 “ 08:26-40 GJE 09:01-09 “ 09:10-19 “ 09:20-22 “ 09:23-25 “ 09:26-31 “ 09:32-35 “ 09:36-43 GJE 10:01-08 “ 10:09-16 “ 10:17-23 “ 10:24-33 “ 10:34-43 “ 10:44-48 GJE 11:01-18 “ 11-19-26 “ 11:27-30 GJE 12:01-02 “ 12:03-05 “ 12:06-10 “ 12:11-17 “ 12:18-19 “ 12:20-25 GJE 13:01-03 “ 13:04-12 “ 13:13 “ 13:14 “ 13:15-41 “ 13:42-45 “ 13:46-50 “ 13:51-52 GJE 14:01-05 “ 14:06-07 “ 14:08-19 “ 14:20 Stefanus blir steinet Saulus forfølger Jesus Forkynnelsen sprer seg til Samaria En magikers tro Samaritanerne får av Den hellige ånd* Guds gave Evnukkens dåp På veien til Damaskus Saulus blir døpt Saulus vitner om Jesus Saulus blir reddet fra jødene Saulus i Jerusalem Peter helbreder Aneas Peter reiser opp Tabita Hærføreren Kornelius Peters syn Peter drar til Cæsarea Peter og Kornelius Peters tale til Kornelius De fra folkeslagene får Den hellige ånd* Striden om folkeslagene De første kristne Hungersnød i Judea Herodes dreper Jakob Herodes fengsler Peter Peter blir reddet Hva nå, Peter Panikk i fengslet En hevnens budbringer Barnabas og Paulus Fra Antiokia til Pafos Fra Pafos til Perga i Pamfylia Fra Perga til Antiokia i Pisidia I synagogen i Antiokia Jødenes forfølgelse av Paulus De fra folkeslagene tar imot budskapet Fra Antiokia til Ikonium I Ikonium Fra Ikonium til Lystra I Lystra Fra Lystra til Derbe 235 236 236 236 236 236 237 237 238 238 238 238 239 239 239 240 240 240 241 241 241 242 242 243 243 243 243 243 244 244 244 244 244 245 246 246 246 246 246 247 247
 39. 39. 39 Avsnitt Tekst Side GJE 14:21-23 “ 14:24 “ 14:25 “ 14:26-28 GJE 15:01-03 “ 15:04-21 “ 15:22-29 “ 15:30-35 GJE 16:01-05 “ 16:06 “ 16:07-11 “ 16:12-16 GJE 16:17 “ 16:18 “ 16:19-21 “ 16:22-24 “ 16:25-30 “ 16:31-40 “ 16:41-46 GJE 17:01-04 “ 17:05-09 “ 17:10-14 “ 17:15 “ 17:16-21 “ 17:22-34 GJE 18:01 “ 18:02-04 “ 18:05 “ 18:06 “ 18:07-08 “ 18:09-11 “ 18:12-17 “ 18:18-21 “ 18:22 Tilbake til Antiokia Gjennom Pisidia til frem Pamfylia og Perga Fra Perga til Attalia Fra Attalia til Antiokia i Syria Strid om omskjærelsen Møtet i Jerusalem Apostlenes skriv Tilbake i Antiokia Striden om Markus Gjennom Syria og Kalikia Paulus og Silas møter Timoteus Reisen gjennom Asia Fra Asia til Hellas Til Filippi i Makedonia Purpurselgersken Lydia Slavepikens ånd Fengslet i Filippi Fangevokteren i Filippi Løslatelsen På flukt fra Filippi til Tessalonika Jødene driver oppvigleri Fra Tessalonika til Berøa Fra Berøa til Aten I Aten Paulus på Areopagus Fra Aten til Korint Paulus i Korint Silas og Timoteus kommer til Korint Deres blod skal komme over dere Folkeslagenes apostel Paulus blir i Korint Jødene stiller Paulus for retten Fra Korint til Efesos Fra Efesos til Cæsarea, Jerusalem og Antiokia Fra Antiokia på vei til Efesos Jøden Apollos Paulus kommer til Efesos Paulus’ forkynnelse fra Efesos Ved Guds kraft Planer om å dra til Makedonia 247 247 247 247 248 248 249 249 249 249 249 250 250 250 250 250 250 251 251 251 251 252 252 252 252 253 253 253 253 253 253 253 254 GJE 19:01 “ 19:02-06 “ 19:07-13 “ 19:14-17 “ 19:18-26 “ 19:27-28 254 254 254 254 255 255 255
 40. 40. 40 Avsnitt Tekst Side GJE 19:29-47 GJE 20:01 “ 20:02 “ 20:03-05 “ 20:06 “ 20:07-12 “ 20:13 “ 20:14 “ 20:15-16 “ 20:17-38 “ 20:39 “ 20:40-44 “ 20:45 “ 20:46-47 “ 20:48-53 “ 20:54-55 GJE 21:01-02 “ 21:03-09 “ 21:10-15 “ 21:16-19 “ 21:20-23 GJE 22:01-21 “ 22:22-29 GJE 23:01-06 “ 23:07-11 “ 23:12 “ 23:13-16 “ 23:17-23 “ 23:24-33 “ 23:34-36 GJE 24:01-09 “ 24:10-21 “ 24:22-23 “ 24:24-26 “ 24:27 GJE 25:01-07 “ 25:08-12 “ 25:13-27 GJE 26:01-23 “ 26:24-32 GJE 27:01-12 Opptøyer i Efesos Fra Efesos i Asia til Makedonia Fra Makedonia til Akaia Vendereis gjennom Makedonia til Filippi Fra Filippi til Troas Paulus i Troas Fra Troas til Assos Fra Assos til Mitylene Fra Mitylene til Milet Paulus’ avskjedstale Fra Milet til Patara Fra Patara til Tyrus Fra Tyrus til Ptolomais Fra Ptolomais til Cæsarea Agabus profeterer om Paulus Fra Cæsarea til Jerusalem Paulus avlegger rapport Jakobs råd til Paulus Opptøyer i Jerusalem Paulus i lenker En jøde fra Tarsus Paulus’ forsvarstale En romersk borger Paulus mot Ananias Saddukeerne mot fariseerne Du skal vitne om meg i Rom Sammensvergelsen Paulus’ søstersønn Flukten fra Jerusalem Overført til guvernør Felix Jødenes falske anklager mot Paulus Paulus forsvarstale for Felix Guvernør Felix utsetter saken Dom eller bestikkelse To år senere Jødene vil igjen ta livet av Paulus Paulus anker til keiseren Festus og Agrippa Paulus’ forsvarstale for Herodes Agrippa Reaksjoner på Paulus’ forsvarstale Seilasen 255 256 256 256 256 257 257 257 257 257 258 258 258 258 258 259 259 259 259 260 260 260 261 261 262 262 262 262 263 263 263 264 264 264 264 265 265 265 266 267 267
 41. 41. 41 Avsnitt Tekst GJE 27:13-38 “ 27:39-44 GJE 28:01-10 “ 28:11-16 “ 28:17-30 “ 28:31 Stormen Forliset Paulus på Malta Fra Malta til Rom Paulus i Rom Hva nå, Paulus Side 268 269 269 270 270 271 En oversikt over avsnitt i 1TE — Den første oppstandelsen 1TE 01:01-02 “ 01:03-07 “ 01:08-10 1TE 02:01-04 “ 02:05-08 “ 02:09-12 “ 02:13-16 “ 02:17-20 1TE 03:01-05 “ 03:06-10 “ 03.11-13 1TE 04:01-02 “ 04:03-05 “ 04:06-08 “ 04:09-12 “ 04:13-18 1TE 05:01-11 “ 05:12-25 “ 05:26-28 Hilsen Forbilde for alle troende Skryt til menigheten Ikke for å tekkes mennesker Som mor og barn Som far og barn Guds vrede over jødene Apostlenes ære og glede Prøvelser Da Timoteus kom Et håp for Guds hellige Til glede for Gud Avstå fra seksuell umoral Ikke utnytt eller bedra en bror Om brorskjærlighet Den første oppstandelsen Jehovahs dag Formaninger og velsignelser Til avskjed 272 272 272 272 273 273 273 273 273 274 274 274 274 274 274 275 275 275 276 En oversikt over avsnitt i 2TE — Under den lovløses nærvær 2TE 01:01-02 “ 01:03-05 “ 01:06-07 “ 01:08-10 “ 01:11-12 2TE 02:01-06 “ 02:07-08 “ 02:09 “ 02:10-12 “ 02:13-17 Hilsen Guds rettferdige dom Herrens herlighet Herrens straff Guds og Herrens nåde Fordervelsens sønn Den lovløse Satans forførende løgner Alle som har trodd på løgnen Stå fast i sannheten 277 277 277 277 277 278 278 278 278 278
 42. 42. 42 Avsnitt Tekst Side 2TE 03:01-05 “ 03:06-13 “ 03:14-15 “ 03:16-18 Herren er trofast Den som ikke vil arbeide Den som ikke vil adlyde Paulus’ kjennetegn 278 279 279 279 En oversikt over avsnitt i GAL — Fri fra lovens fordømmelse GAL 01:01-05 “ 01:06-09 “ 01:10-17 “ 01:18-20 “ 01:21:24 GAL 02:01-10 “ 02:11-21 GAL 03:01-09 “ 03:10-14 “ 03:15-18 “ 03:19-25 “ 03:26-29 GAL 04:01-07 “ 04:08-20 “ 04:21-31 GAL 05:01-15 “ 05:16-18 “ 05:19-21 “ 05:22-26 GAL 06:01-05 “ 06:06-10 “ 06:11 “ 06:12-16 “ 06:17 “ 06:18 Hilsener Bare ett budskap Paulus, en Kristi slave Først til Jerusalem — — så til Syria og Kilikia Om budskapet Peters hykleri Den rette troen Under lovens fordømmelse Pakten med Abraham Loven — en skolelærer Arvinger med Kristus Frikjøpt fra loven Falske forkynnere Den første og Den nye pakten Troens kjærlighet Lev etter det som er av ånden Kjøttets gjerninger Åndens frukter Del byrdene Gjør godt mot alle Med min egen hånd Formaninger Herren Jesu merke En kort avskjed 280 280 281 281 281 281 282 282 283 283 283 283 284 284 284 285 285 285 286 286 286 286 286 286 286 En oversikt over avsnitt i 1KO — Størst av alt er kjærligheten 1KO 01:01-03 “ 01:04-09 “ 01:10-17 “ 01:18-25 “ 01:26-31 1KO 02:01:05 Hilsen Rikdom i Kristus Er Kristus delt Visdom i Kristus Hele redningen er fra Gud Guds kraft 287 287 288 288 288 288
 43. 43. 43 Avsnitt Tekst Side 1KO 02:06-16 1KO 03:01-05 “ 03:06-08 “ 03:09-11 “ 03:12-15 “ 03:16-18 “ 03:19-23 1KO 04:01-05 “ 04:06-13 “ 04:14-21 1KO 05:01-08 “ 05:09-13 1KO 06:01-03 “ 06:04-08 “ 06:09-13 “ 06:12-20 1KO 07:01-06 “ 07:07 “ 07:08-09 “ 07:10-11 “ 07:12-16 “ 07:17-24 “ 07:25-40 1KO 08:01-09 “ 08:10-13 1KO 09:01-18 “ 09:19-23 “ 09:24-27 1KO 10:01-04 “ 10:05 “ 10:06-11 “ 10:12-13 “ 10:14-22 “ 10:23-34 1KO 11:01-15 “ 11:16-21 “ 11:22-25 “ 11:26-33 1KO 12:01-11 “ 12:12-27 “ 12:28-31 Åndens visdom Ta ikke parti etter kjøttet Gud gir vekst Byggets fundament Bygget skal testes Guds helligdom Verdens tåpelighet Døm ikke før tiden Jordens avskum og verdens søppel Av ord og kraft En liten gjærklump Avvis syndige brødre De skal dømme verden Hvorfor ikke lide urett De skal ikke arve Guds rike Den hellige ånds bolig Til ektefeller Til enslige Til jomfruer og enker Om å gå fra hverandre Om troende og vantro Bli slik du var da Gud kalte deg Paulus anbefaler sølibat Kunnskapen oppblåser Kjærligheten oppbygger Hva er min lønn For budskapets skyld Førstepremien Klippen var Kristus Ikke godkjent av Gud Eksempler fra fortiden Motstå fristelser Frist ikke Jehovah til sjalusi Bli ikke en snublestein Guds skaperordning I Guds menighet Herrens måltid Døm dere selv Andens gaver Legemets fellesskap Rang i menigheten 289 289 289 290 290 290 290 290 290 291 291 292 292 292 292 292 293 293 293 293 293 294 294 295 295 295 296 296 297 297 297 297 297 298 298 299 299 299 299 300 301
 44. 44. 44 Avsnitt Tekst Side 1KO 13:01-07 “ 13:08 “ 13:09-12 “ 13:13 1KO 14:01-05 “ 14:06-19 “ 14:20-25 “ 14:26-40 1KO 15:01-19 “ 15:20-23 “ 15:24-28 “ 15:29-34 “ 15:35-41 “ 15:42-49 “ 15:50 “ 15:51-56 “ 15:57-58 1KO 16:01-04 “ 16:05-09 “ 16:10-12 “ 16:13-18 “ 16:19-24 Kjærligheten Gaver skal opphøre Men når det fullstendige kommer Tro, håp og kjærlighet Søk profetiske gaver Tungemål må tydes Tungemål som tegn Orden i menigheten Kristi oppstandelse De dødes oppstandelse Kristus overgir makten til Gud Døpt til de døde Det som dør Det som står opp Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike Et mysterium Bare av Guds nåde Innsamling til de hellige Paulus’s reiseplaner Timoteus og Apollos Formaninger Hilsener og farvel 301 301 201 301 301 302 302 303 303 304 304 304 304 305 305 305 305 305 306 306 306 306 En oversikt over avsnitt i 2KO — Alle skal for Kristi domstol 2KO 01:01-02 “ 01:03-07 “ 01:08-11 “ 01:12-14 “ 01:15-16 “ 01:17-24 2KO 02:01-11 “ 02:12-17 2KO 03:01-03 “ 03:04-06 “ 03:07-15 “ 03:16-18 2KO 04:01-06 “ 04:07-15 “ 04:16-18 2KO 05:01-08 Hilsen Lidelser gir trøst Gud redder fra farer Skryt på Herrens dag Paulus’ reiseplaner Salvet og satt segl på Forsoningen Seier gjennom Kristus Brev fra Kristus Tjenesten To herligheter Herrens ånd Lyset Skatten En tiders herlighet Et nytt legeme 307 307 307 307 307 308 308 308 309 309 309 309 309 310 310 310
 45. 45. 45 Avsnitt Tekst 2KO 05:09-11 “ 05:12-21 2KO 06:01-10 “ 06:11-19 2KO 07:01-03 “ 07:04-05 “ 07:06-15 2KO 08:01-08 “ 08:09 “ 08:10-15 “ 08:16-24 2KO 09:01-05 “ 09:06-15 2KO 10:01-06 “ 10:07-11 “ 10:12-18 2KO 11:01-04 “ 11:05-15 “ 11:16-21 “ 11:22-31 “ 11:32-33 2KO 12:01-06 “ 12:07-10 “ 12:11-13 “ 12:14-21 2KO 13:01-06 “ 13:07-10 “ 13:11-14 Alle skal for Kristi domstol Den nye skapningen Likevel eier vi alt Vær adskilt Fra sorg til glede Problemer i Makedonia Da Titus kom Gaver fra Makedonia Kristus som forbilde Likhet blant de kristne Gaver fra Korint Gjør klar gaven Gud elsker en glad giver Paulus’ kampvåpen Paulus’ fullmakter Paulus skryt Slik Eva ble fristet Om falske apostler Om selvskryt Paulus’ opplevelser Flukten fra Damaskus I de tredje himler En Satans torn i kjøttet En apostels kraft En apostels kjærlighet En apostels advarsler En apostels mildhet Til avskjed Side 311 311 311 312 312 312 312 313 313 313 314 314 314 315 315 315 316 316 316 316 317 317 317 318 318 318 319 319 En oversikt over avsnitt i ROM — Syndens lønn er døden ROM 01:01-07 “ 01:08-15 “ 01:16-17 “ 01:18-32 ROM 02:01-07 “ 02:08-12 “ 02:13-16 “ 02:17-24 “ 02:25-29 ROM 03:01-08 En hilsen fra Paulus Paulus vil besøke Rom Troens budskap Dommens budskap Gode gjerninger Onde gjerninger Guds dom Jødene og loven Sann jøde — den som lovpriser Jehovah Om jødenes forhold til Gud 320 320 321 321 322 322 322 322 323 323
 46. 46. 46 Avsnitt Tekst Side ROM 03:09-20 “ 03:21-26 “ 03:27-31 ROM 04:01-08 “ 04:09-12 “ 04:13-25 ROM 05:01-05 “ 05:06-11 “ 05:12-14 “ 05:15-20 “ 05:21 ROM 06:01-14 “ 06:15-23 ROM 07:01-06 “ 07:07-12 “ 07:13-25 ROM 08:01-11 “ 08:12-17 “ 08:18-30 “ 08:31-39 ROM 09:01-05 “ 09:06-13 “ 09:14-18 “ 09:19-22 “ 09:23-26 “ 09:27-29 “ 09:30-33 ROM 10:01-13 “ 10:14-21 ROM 11:01-10 “ 11:11-24 “ 11:25-36 ROM 12:01-02 “ 12:03-05 “ 12:06-08 “ 12:09-21 ROM 13:01-07 “ 13:08-10 “ 13:11-14 Ingen ble rettferdiggjort ved loven Rettferdiggjort ved tro Setter troen loven ut av kraft Abrahams tro Abrahams rettferdiggjørelse Guds løfte til Abraham Guds fred og kjærlighet Reddet fra Guds vrede Fra Adam til Moses Fra Moses til Kristus Med Kristus i tider Døpt til døden med Kristus Guds gave Frihet fra loven Lovens og syndens bud Fra synd til død Kjøttet og ånden Adoptert som sønner Et himmelsk håp Guds kjærlighet Løftene ble gitt til Israel Gud utvelger sitt folk Utvelgelsen til en himmelsk herlighet Pottemakerens kar Mitt folk og mine kjære Guds dom Israel har snublet Kristus er lovens ende Israel avviser Kristus Et forblindet folk Oliventreet På denne måten skal hele Israel bli reddet Et offer for Gud Ett legeme i Kristus Bruken av gaver Paulus formaner Vær lydige mot myndighetene Lovens oppfyllelse Vi er nærmere vår redning nå enn da vi kom til troen Frihetens lov 323 324 324 324 324 325 325 325 326 326 326 326 327 327 328 328 328 329 329 330 330 330 331 331 331 331 331 332 332 332 333 334 334 334 334 335 335 335 ROM 14:01-13 335 336
 47. 47. 47 Avsnitt Tekst Side ROM 14:14-23 ROM 15:01-07 “ 15:08-13 “ 15:14-22 “ 15:23-33 ROM 16:01-02 “ 16:03-16 “ 16:17-20 “ 16:21-24 “ 16:25-27 Kjærlighetens lov Søk fellesskapets ånd Folkeslagenes håp Paulus bygger på egen grunnmur Paulus vil reise til Spania Søster Febe Hilsener fra Paulus Unngå splittelse Hilsener fra Paulus’ venner Budskapets mysterium 336 337 337 337 338 338 338 339 339 339 En oversikt over avsnitt i EFE — Én enhet under Kristus EFE 01:01-02 “ 01:03-09 “ 01:10 “ 01:11-14 “ 01:15-22 EFE 02:01-10 “ 02:11-13 “ 02:14-18 “ 02:19-22 EFE 03:01-07 “ 03:08-12 “ 03:13-21 EFE 04:01-06 “ 04:07-16 “ 04:17-21 “ 04:22-32 EFE 05:01-07 “ 05:08-14 “ 05:15-21 “ 05:22-33 EFE 06:01-04 “ 06:05-09 “ 06:10-20 “ 06:21-24 Hilsen fra Paulus Guds mysterium Himler og jord — én enhet under Kristus De som er satt segl på Ved Guds kraft Av nåde blir dere redet Uten håp og uten Gud Fred i Kristus Guds bolig Guds budskap Guds visdom Gud skal æres i menigheten Én Herre, én tro, én dåp Kristi legeme Det gamle mennesket Det nye mennesket Ha Gud som forbilde Lysets barn Takk Gud for alt Kristus og menigheten, mannen og kvinnen Oppdra deres barn i Jehovahs tukt Slaver og herrer Med Gud som rustning Til avskjed 340 340 340 341 341 341 342 342 342 342 342 343 343 343 344 344 344 345 345 345 345 346 346 346 En oversikt over avsnitt i FIL — Et medborgerskap i himlene FIL 01:01-02 Hilsen 347
 48. 48. 48 Avsnitt Tekst Side FIL 01:03-11 “ 01:12-17 “ 01:18-26 “ 01:27-30 FIL 02:01-04 “ 02:05-11 “ 02:12-18 “ 02:19-24 “ 02:25-30 FIL 03:01-11 “ 03:12-16 “ 03:17-21 FIL 04:01-07 “ 04:08-09 “ 04:10-14 “ 04:15-20 “ 04:21-24 Til Guds pris og ære Paulus i lenker På liv og død Vær Kristi budskap verdig Gjør ingenting ut fra egen nytte Navnet som står over alle navn Livets ord og verdens lys Om Timoteus Om Epafroditus Med Kristus til livet Seiersprisen Et himmelsk medborgerskap Guds fred Ha Paulus som forbilde I overflod og i nød Paulus takker for gaven Til avskjed 347 347 348 348 348 348 349 349 349 349 350 350 350 351 351 351 351 En oversikt over avsnitt i KOL — Bildet av den usynlige God KOL 01:01-02 “ 01:03-08 “ 01-09-12 “ 01:13-20 “ 01:21-23 “ 01:24-29 KOL 02:01-05 “ 02:06-12 “ 02:13-15 “ 02:16-17 “ 02:18-19 “ 02:20-23 KOL 03:01-04 “ 03:05-11 “ 03:12-14 “ 03:15-17 “ 03:18-19 “ 03:20-21 “ 03:22-25 KOL 04:01-05 “ 04:06-14 Hilsener Budskapets frukt De helliges arv Bilde av Den usynlige Gud Forsonet med Gud Det himmelske mysterium Guds mysterium Døpt til Kristus Kristi triumf Døm ikke for mat eller sabbater Den veksten som er fra Gud Menneskers bud Et liv med Gud Kjøttets gjerninger Over alt står kjærligheten Gjør alt i Jesus Kristus Kvinner og menn Barn og fedre Slaver og herrer Formaninger Til avskjed 352 352 352 352 353 353 353 353 354 354 354 354 354 355 355 355 355 355 355 355 356
 49. 49. 49 Avsnitt Tekst Side KOL 04:15-16 “ 04:17 Les det opp i menigheten i Laodikea Med Paulus’ egen hånd 356 356 En oversikt over avsnitt i FLM — Jeg skal betale deg tilbake FLM 01:01-03 “ 01:04-07 “ 01:08-16 “ 01:17-22 “ 01:23-25 Hilsen I kjærlighet og tro Paulus’ barn Onesimus Paulus håper på gjensyn Hilsener 357 357 357 358 358 En oversikt over avsnitt i HEB — Guds himmelske presteskap HEB 01:01-03 “ 01:04-14 HEB 02:01-04 “ 02:05-09 “ 02:10-18 HEB 03:01-06 “ 03:07-11 “ 03:12-15 “ 03:16-19 HEB 04:01-10 “ 04:11-13 “ 04:14-16 HEB 05:01-04 “ 05:05-10 “ 05:11-14 HEB 06:01-03 “ 06:04-08 “ 06:09-12 “ 06:13-20 HEB 07:01-03 “ 07:04-10 “ 07:11-20 “ 07:21-28 HEB 08:01-06 “ 08:07-13 HEB 09:01-06 “ 09:07-10 “ 09:11-15 Han satte seg ved Majestetens høyre hånd Større enn budbringerne Med Gud som vitne Budbringerne er lavere enn de hellige Jesu hellige brødre Alt er Guds skaperverk Ved Den hellige ånd I dag, hvis noen hører min røst De som ikke kom inn i Guds hvile Guds hvile Ordet — skarpt som et tveegget sverd Øverstepresten Presten Aron ble utpekt av Gud Etter Melkisedeks ordning Dere trenger melk, ikke fast mat Fra melk til fast mat Spott mot Den hellige ånd Bli ikke sløv Et løfte til Abraham Kongen av Salem er lik Fredens Konge Abraham innførte tienden Et nytt presteskap En bedre pakt Innsatt som prest i himlene Den nye paktens Øversteprest Den jordiske helligdommen Den jordiske prestetjenesten Kristus ofret seg selv 359 359 360 360 361 361 361 361 362 362 362 362 363 363 363 363 363 364 364 364 364 365 365 366 366 366 367 367
 50. 50. 50 Avsnitt Tekst Side HEB 09:16-22 “ 09:23-28 HEB 10:01-04 “ 10:05-10 “ 10:11-14 “ 10:15-18 Uten blod ingen tilgivelse Kristi soningsoffer Blod fra dyr Jesu blod Jesu offer Forutsigelser ved Den hellige ånd Gjennom forhenget Guds dom Guds belønning Hva er tro Abels tro Enoks tro Noahs tro Abrahams tro Sarahs tro De som trodde Patriarkenes tro Moses’ tro De andre som trodde Rett blikket mot Jesus Guds tukt Guds nåde Fra Sinai til Sion Guds kraft Rett livsførsel Den rette troen Til avskjed Hilsener 367 367 368 368 368 “ 10:19-25 “ 10:26-31 “ 10:32-39 HEB 11:01-03 “ 11:04 “ 11:05-06 “ 11:07 “ 11-08-10 “ 11:11-12 “ 11:13-16 “ 11:17-22 “ 11:23-29 “ 11:30-40 HEB 12:01-02 “ 12:03-11 “ 12:12-17 “ 12:18-24 “ 12:25-29 HEB 13:01-06 “ 13:07-19 “ 13:20-21 “ 13:22-25 368 368 369 369 369 369 369 370 370 370 370 370 370 371 371 371 372 372 372 373 373 373 373 En oversikt over avsnitt i TIT — De sier at de kjenner Gud TIT 01:01-04 “ 01:05-09 “ 01:10-16 TIT 02:01-10 “ 02:11-15 TIT 03:01-08 “ 03:09-11 “ 03:12-14 “ 03:15 Hilsen Egenskaper for eldste Avvis vranglærere Forkynn en rett og uforfalsket lære Mens vi holder ut i håpet Nåde og redning Unngå strid Til vårt nødvendige behov Hilsen fra alle som elsker dere i troen 374 374 374 375 375 375 376 376 376
 51. 51. 51 Avsnitt Tekst Side En oversikt over avsnitt i 1TI — Mennesket Jesus Kristus 1TI 01:01-02 “ 01:03-07 “ 01:08-11 “ 01:12-14 “ 01:15-17 “ 01:18-20 1TI 02:01-08 “ 02:09-15 1TI 03:01-07 “ 03:08-13 “ 03:14-16 1TI 04:01-06 “ 04:07-11 “ 04:12-16 1TI 05:01-02 “ 05:03-16 “ 05:17-20 “ 05:21-25 1TI 06:01-02 “ 06:03-10 “ 06:11-14 “ 06:15-16 “ 06:17-19 “ 06:20-21 Hilsen Falske lærere Lovens hensikt Utvalgt for sin trofasthets skyld Tidenes konge En tro som har forlist Mellommannen Kvinnen Krav til menighetsforstandere Krav til menighetstjenere Budskapets mysterium I de siste tider Om gudsfrykt Timoteus’ gave I menigheten Om enkene Om de eldste Råd til Timoteus Om slaver og herrer Om vranglære og grådighet Kjemp den gode kampen Den eneste udødelige Advarsel til de rike Avskjed 377 377 377 377 378 378 378 378 378 379 379 379 380 380 380 380 381 381 381 381 382 382 382 382 En oversikt over avsnitt i 2TI — En rettferdighetens krans 2TI 01:01-02 “ 01:03-11 “ 01:12-14 2TI 01:15 “ 01:16-18 2TI 02:01-07 “ 02:08-10 “ 02:11-13 “ 02:14-18 “ 02:19 “ 02:20-22 “ 02:23-26 Hilsen Fra før denne tiden Det du har hørt fra meg Mange brødre har forlatt Paulus En trofast bror Gode råd fra Paulus En tiders redning Hvis vi holder ut, skal vi også herske med ham Strid ikke om ord Guds solide fundament Til edle eller uverdige formål Djevelens snare 383 383 383 384 384 384 384 384 384 384 384 385
 52. 52. 52 Avsnitt Tekst Side 2TI 03:01-09 “ 03:10-13 “ 03:14-17 2TI 04:01-05 “ 04:06-08 “ 04:09-16 “ 04:17-18 “ 04:19-20 “ 04:21 Det skal komme vanskelige tider Ondskapen skal bli stor Hele skriften er innåndet av Gud Forkynn ordet Jeg har kjempet den gode kampen Flere brødre har forlatt Paulus Men Herren er trofast Avskjed Paulus siste hilsen 385 385 385 386 386 386 386 386 386 En oversikt over avsnitt i JAK — En død tro uten gjerninger JAK 01:01 “ 01:02-08 “ 01:09-11 “ 01:12-18 “ 01:19-20 “ 0121-27 JAK 02:01-13 “ 02:14-26 JAK 03:01-12 “ 03:13-18 JAK 04:01-06 “ 04:07-10 “ 04:11-12 “ 04:13-17 JAK 05:01-06 “ 05:07-12 “ 05:13-16 “ 05:17-18 “ 05:19-20 Til de tolv stammene En tro uten tvil Denne verdens rikdom Gud frister ingen Sen til vrede Ordet Frihetens lov En tro uten gjerninger Ondskapens redskap Den som sår fred, — Vennskap med verden Ydmyk fremfor Gud Den som sladrer på en bror, — Om Gud vil Dom over de rike Lidelse i tålmodighet Bønnens kraft Elijahs bønner Den som omvender en synder, — 387 387 387 387 388 388 388 388 389 389 390 390 390 390 390 391 391 391 391 En oversikt over avsnitt i 1PE — Død i kjøttet, levende i ånden 1PE 01:01-02 “ 01:03-12 “ 01:13-21 “ 01:22-25 1PE 02:01-03 “ 02:04-10 “ 02:11-12 Hilsen Arven Som lydige barn Guds ord Åndelig melk Hodesteinen Vær gode forbilder 392 392 393 393 393 393 394
 53. 53. 53 Avsnitt Tekst Side 1PE 02:13-17 “ 02:18-25 1PE 03:01-06 “ 03:07 “ 03:08-12 “ 03:13-17 “ 03:18-22 1PE 04-01-06 “ 04:07-11 “ 04:12-19 1PE 05:01-04 “ 05:05-11 “ 05:12-14 Vis konger ære Gjeter og Tilsynsmann Til kvinnen Til mannen Til brødrene Lidelser for det gode Om dåpen Lidelser i kjøttet Tjenesten for Gud Lidelsen for Gud Vær gjetere for flokken Vær faste i troen Avskjedshilsen 394 394 394 395 395 395 395 395 396 396 396 396 397 En oversikt over avsnitt i 2PE — Nye himler og en ny jord 2PE 01:01-02 “ 01:03-11 “ 01:12-15 “ 01:16-21 2PE 02:01-03 “ 02:04-11 “ 02:12-17 “ 02:18-22 2PE 03:01-09 “ 03:10-13 “ 03:14-18 Hilsener Tro og livsførsel En gammel mann Pålitelige ord Falske profeter Falske forkynnere Ondskapens lønn Fordervelsens slaver Guds løfte Jehovahs dag Peters avskjed 398 398 398 399 399 399 399 400 400 400 401 En oversikt over avsnitt i 1JO — En forfører og en antikrist 1JO 01-01-04 “ 01:05-10 1JO 02:01-06 “ 02:07-11 “ 02:12-14 “ 02:15-17 “ 02:18-27 “ 02:28-29 1JO 03:01-15 “ 03:16-24 1JO 04:01-06 Livets ord Lev i lyset Hold Jesu Kristi bud Ikke et nytt bud Jeg skriver til dere Elsk ikke verden Bli i sannheten Født av Gud Lev ikke i synd Den sanne ånd Prøv ånden i menigheten 402 402 402 403 403 403 403 404 404 404 405
 54. 54. 54 Avsnitt Tekst Side 1JO 04:07-16 “ 04:17-19 1JO 05:01-05 “ 05:06.13 “ 05:14-17 “ 05:18-21 Gud er kjærlighet Den modne kjærligheten Tro gir seier Guds vitneforklaring Etter hans vilje Verden er underlagt den onde 405 405 406 406 406 406 En oversikt over avsnitt i 2JO — Den som har en annen lære 2JO 01:01-03 “ 01:04-06 “ 01:07-09 “ 01:10-11 “ 01:12-13 En åpningshilsen Lev etter Guds bud Antikrist En annen lære En avskjedshilsen 408 408 408 408 408 En oversikt over avsnitt i 3JO — Den som gjør godt er av Gud 3JO 01:01-08 “ 01:09-11 “ 01:12 “ 01:13-14 Til Gaius Diotrefes Demetrius Avskjedshilsen 409 409 409 409 En oversikt over avsnitt i JUD — Som i Sodoma og Gomorra JUD 01:01-02 “ 01:03-04 “ 01:05-11 “ 01:12-16 “ 01:17-19 “ 01:20-23 “ 01:24-25 Hilsen til de kalte Kjemp for troen Eksempler fra fortiden Dommen er avsagt De siste tiders spottere Hold fast ved Gud og Kristus Gud, vår Redningsmann 410 410 410 411 411 411 411 En oversikt over avsnitt i ÅPB — Jeg så nye himler og en ny jord ÅPB 01:01-03 “ 01:04-09 “ 01:10-20 ÅPB 02:01-07 “ 02:08-11 “ 02:12-17 “ 02:18-29 En Jesu Kristi åpenbaring Hilsen til menighetene Som en menneskesønn Til Efesos: Tapt kjærlighet Til Smyrna: Rik på gjerninger Til Pergamon: Satans trone Til Tyatira: Åndelig hor 412 413 413 414 414 414 415
 55. 55. 55 Avsnitt Tekst Side ÅPB 03:01-06 “ 03:07-13 “ 03:14-22 ÅPB 04:01-05 “ 04:06-11 ÅPB 05:01-05 “ 05:06-14 ÅPB 06:01-02 “ 06:03-04 “ 06:05-06 “ 06:07-08 “ 06:09-11 “ 06:12-17 ÅPB 07:01-08 “ 07:09-17 ÅPB 08:01 “ 08:02-06 “ 08:07 “ 08:08-09 “ 08:10-11 “ 08:12-13 ÅPB 09:01-12 “ 09:13 21 ÅPB 10:01-07 “ 10:08-11 ÅPB 11:01-06 “ 11:07-10 “ 11:11-14 “ 11:15-19 ÅPB 12:01-06 “ 12:07-09 “ 12:10-11 “ 12:12 “ 12:13-17 ÅPB 13:01-10 “ 13:11-13 “ 13:14-15 “ 13:16-17 “ 13:18 ÅPB 14:01-05 “ 14:06-07 Til Sardes: Ikke verdige gjerninger Til Filadelfia: Trofast mot Guds ord Til Laodikea: Lunken Guds trone og de tjuefire eldste Serafene — Guds fire skapninger Skriftrullen med de sju segl Lammet Det første seglet: Seierherren Det andre seglet: Krig Det tredje seglet: Nød Det fjerde seglet: Død Det femte seglet: Hevn Det sjette seglet: Vrede De som er satt segl på Den store, hvite flokk Det sjuende seglet: Enden Røkelse og ild Det første basunstøtet Det andre basunstøtet Det tredje basunstøtet Det fjerde basunstøtet Det femte basunstøtet Det sjette basunstøtet De sju tordener Johannes eter skriftrullen Guds to vitner Vitnene blir drept Vitnene gjenoppstår Det sjuende basunstøtet Kvinnen, guttebarnet og dragen Krig i himlene Kristus har seiret Sorg over jorden Kvinnen blir forfulgt Rovdyret fra havet Rovdyret fra jorden Rovdyrets bilde Rovdyrets merke Rovdyrets tall Frikjøpt fra jorden Den første budbringeren 415 415 416 416 417 417 417 418 418 418 418 418 418 419 419 420 420 420 420 420 420 421 421 422 422 422 423 423 423 423 424 424 424 424 424 425 425 425 425 425 426
 56. 56. 56 Avsnitt Tekst Side ÅPB 14:08 “ 14:09-12 “ 14:13 “ 14:14-16 “ 14:17-20 ÅPB 15:01-04 “ 15:05-08 ÅPB 16:01 “ 16:02 “ 16:03 “ 16:04-07 “ 16:08-09 “ 16:10-11 “ 16:12 “ 16:13-16 “ 16:17-21 ÅPB 17:01-06 “ 17:07-18 ÅPB 18:01-08 “ 18:09-20 “ 18:21-24 ÅPB 19:01-03 “ 19:04-10 “ 19:11-16 “ 19:17-21 ÅPB 20:01-03 “ 20:04-06 “ 20:07-10 “ 20:11-15 ÅPB 21:01-07 “ 21:08 “ 21:09-27 ÅPB 22:01-05 “ 22:06:15 “ 22:16 “ 22:17 “ 22:18-19 “ 22:20 “ 22:21 Den andre budbringeren Den tredje budbringeren De som har dødd Jordens grøde Vredens druer Moses’ og Lammets sang De sju siste plagene De sju skålene Den første skålen: Grusomme byller Den andre skålen: Havets sjeler dør Den tredje skålen: Vann blir til blod Den fjerde skålen: Ild fra solen Den femte skålen: Mørke i rovdyrets rike Den sjette skålen: Kongene fra soloppgangen Tre urene ånder Den sjuende skålen: Jordskjelv, torden og lyn Babylon den store Kvinnen og rovdyret Babylons fall En verden i sjokk Babylons ødeleggelse En rettferdig dom Glede i himlene På den hvite hesten Rovdyret og dets hærer Satan i lenker Kristus og de hellige Satans siste opprør Livets skriftrull Nye himler og en ny jord Den andre død Den nye Jerusalem Livets vann og livets tre Tiden nærmer seg Jesu vitneforklaring Ånden og brudens vitneforklaring Guds advarsler Jeg kommer hastig Herren Jesu Kristi nåde Far i himlene 426 426 426 426 426 427 427 427 427 427 427 428 428 428 428 428 428 429 429 430 430 431 431 431 432 432 432 432 433 433 433 433 434 435 435 435 435 435 435 436
 57. 57. 57 01 Matteus Matteus, også kalt Levi, skrev ned den første beretningen om Jesus Kristus omkring år 40 v.t. Som en av de tolv ble han vitne til mye av det som skjedde rundt Jesus. Matteus’ budskap om Kristus er rettet mot jødene. Han viser særlig til de vitneutsagn Den første pakten gir om at Jesus er Guds Sønn, den utvalgte Messias; Den salvede som Gud selv hadde utpekt til å gjennomføre sin nye plan for alle mennesker. Dette gjør Matteus gjennom å peke på mange av de vers i Den første pakten som viser til Messias’ komme som jordens Redningsmann, bl.a. i JES 07:17, og at han var den som gjennom sitt gjenløsningsoffer ved å bli henrettet på en trestaur tar bort forhenget til Det helligste stedet, det som symboliserte menneskenes adskillelse fra himlenes rike, i Matteus 27:51. Men ved Kristi død ble himlenes rike nå gjort tilgjengelig for det melkisediske presteskapet som tjente i det hellige, de som er satt segl på av Gud. Matteus skrev dette budskapet om Jesus Kristus, Paktens 40. bok, på hebraisk, men det ble senere oversatt til gresk, med stor sannsynlighet av Matteus selv. Matteus er det mest leste av de fire budskapene. De eldste kristne tradisjonene bekrefter med stor sikkerhet at Jesu apostel Matteus er budskapets opprinnelige forfatter. Det ble skrevet i det området som på den tiden ble kalt Judea. Matteus (gr.), Mat-i-jah (hebr.) betyr Jehovahs gave. Levi er lik fellesskap etter Jakobs og Leahs tredje sønn. Matteus var skattefut i Jesu hjemby Kapernaum og satt i skatteboden da han ble kalt til disippel. (MAT 09:09) Mange navn i Bibelen er profetiske. MAT 01 Jesu ættetavle og fødsel MAT 01:01-17. Josefs ættetavle 01 Dette er den skriftrullen som inneholder Jesu Kristi ættetavle — Davids sønn, Abrahams sønn: 02 Abraham var far til Isak, Isak var far til Jakob, og Jakob ble far til Juda og brødrene hans. 03 Med Tamar fikk Juda Peres og Serah. Peres var far til Hesron, og Hesron ble far til Ram. 04 Ram var far til Amminadab, Amminadab var far til Naksjon, og Naksjon ble far til Salmon. 05 Med Rahab fikk Salmon Boas, med Rut ble Boas far til Obed, og Obed var far til Isai. 06 Isai var far til David, kongen. Med Urias kvinne ble kong David far til Salomo. 07 Salomo var far til Rehabeam, Rehabeam var far til Abijah, og Abijah ble far til Asa. 08 Asa var far til Josafat, Josafat var far til Joram, og Joram ble far til Ussia. 09 Ussia var far til Jotam, Jotam var far til Akas, og Akas ble far til Hiskia. 10 Hiskia var far til Manasse, Manasse var far til Amon, og Amon ble far til Josjia. 11 Josjia var far til Jojakin og brødrene hans. Det var på denne tiden de ble bortført til Babylon. 12 Etter at de var blitt bortført til Babylon, ble Jojakin far til Sjealtiel, og Sjealtiel ble far til Serubabel. 13 Serubabel var far til Abiud, Abiud var far til Eljahkim, og Eljahkim ble far til Asor.
 58. 58. 58 Matteus 14 Asor var far til Sadok, Sadok var far til Akim, og Akim ble far til Eliud. 15 Eliud var far til Elasar, Elasar var far til Mattan, og Mattan ble far til Jakob. 16 Jakob var far til Josef, mann til Maria. Det var hun som fikk Jesus, han som blir kalt Kristus. 17 Det gikk fjorten generasjoner fra Abraham til David. Fra David til bortførelsen til Babylon gikk det også fjorten generasjoner. Og fra bortførelsen til Babylon og frem til Kristus gikk det enda fjorten generasjoner. MAT 01:18-25. — og du skal gi ham navnet Jesus 18 Og slik gikk det til da Jesus Kristus ble født: Etter at hans mor Maria var blitt bortlovet til Josef, men før de hadde hatt samleie, viste det seg at hun var gravid ved Den hellige ånd. 19 Men Josef, han som skulle bli hennes mann, var rettferdig. Han ville unngå å utsette henne for offentlig fordømmelse, og av den grunn bestemte han seg for å avvise henne i det stille. 20 Han grublet over dette. Og, se! — da kom en HERRENs* budbringer til ham i en drøm! Han sa: “Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria til deg som din kvinne, for det som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. *JHVH 21 Hun skal få en sønn, og du skal kalle ham Jesus,* for han skal redde sitt folk fra deres synder.” *gr. Iesous = hebr. Jehovshuwa (Josva) = Jehovahs Redningsmann 22 Dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse det som HERREN* hadde talt om gjennom sin profet når han sier: *JHVH 23 ‘Se! — jomfruen blir gravid og får en sønn, og de skal kalle ham Immanuel!’ Det betyr: ‘Gud er med oss.’ JES 07:14 24 Da Josef våknet opp av søvnen, gjorde han som HERRENs* budbringer hadde befalt ham, og han tok henne til seg som sin kvinne. *JHVH 25 Men han hadde ikke samleie med henne før etter at hun hadde fått sin første Sønn, han som fikk navnet Jesus. MAT 02 Herodes vil drepe Jesus MAT 02:01-12. Astrologene fra Østen 01 Etter at Jesus ble født i Betlehem i Judea på kong Herodes’ tid, se! — da kom noen astrologer fra Østen til Jerusalem! 02 De spurte: “Hvor er den jødenes konge som skal være født? Vi så stjernen hans i Østen, og vi er kommet for å ære ham.” 03 Da kong Herodes hørte dette, ble han forskrekket. Og det ble alle som var i Jerusalem. 04 Så kalte han sammen alle overprestene og de skriftlærde. Han spurte dem som han hadde tilkalt, hvor Kristus skulle bli født. 05 Og de svarte: “I Betlehem i Judea, for slik er det skrevet av profetene.” 06 ‘Betlehem i landet Juda skal slett ikke være den minste blant Judas herskere, for fra deg skal det komme en hersker som skal bli mitt folk Israels gjeter.’ 2SA 05:02 07 Da sendte Herodes bud på astrologene i all hemmelighet for å finne ut nøyaktig når stjernen hadde vist seg. 08 Så sendte han dem av sted til Betlehem. Og han sa: “Dra av sted og let grundig etter dette barnet, og når dere har funnet det, så kom og fortell det til
 59. 59. Matteus meg slik at også jeg kan dra dit for å ære det.” 09 Etter at de hadde hørt på kongen, dro de av sted. Og, se! — stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem til det stedet hvor barnet var! 10 Da de fikk øye på stjernen, ble de fylt av glede — stor glede! 11 Og da de var kommet inn i huset og fikk se barnet sammen med dets mor Maria, falt de ned og æret det. Så åpnet de kistene sine for å gi dem gaver av gull, røkelse og myrra. 12 Men fordi de fikk en advarsel i en drøm, vendte de ikke tilbake til Herodes. De tok en annen vei hjem til sitt eget land. Og så dro de av sted. MAT 02:13-15. Josef flykter til Egypt 13 Men, se! — en HERRENs* budbringer viste seg for Josef i en drøm! Han sa: “Stå opp, ta med deg mor og barn og flykt til Egypt. Bli der til dere hører fra meg, for Herodes leter etter barnet for å drepe det!” *JHVH 14 Så gjorde han seg klar midt på natten, tok med seg barnet og dets mor og flyktet til Egypt. 15 De ble der til Herodes var død. Og da ble det oppfylt det som HERREN* hadde talt gjennom sin profet: ‘Fra Egypt kalte jeg min sønn.’ HOS 11:01 *JHVH MAT 02:16-18. Rakels sorg 16 Da det gikk opp for Herodes at astrologene hadde holdt ham for narr, ble han rasende. Han gav ordre om å drepe alle barn av hannkjønn i Betlehem og distriktene omkring som var to år eller yngre, etter de opplysningene han hadde fått av astrologene. 17 Da gikk det i oppfyllelse det som 59 var skrevet av profeten Jeremijah når han sier: 18 ‘Et skrik ble hørt i Rama. Der var klagesang, gråt og sorg for Rakel gråt over sine sønner. Og hun var trøstesløs, for de var ikke mer.’ JER 31:15 MAT 02:19-23. Josef bosetter seg i Nasaret 19 Og, se! — etter at Herodes var død, viste en HERRENs* budbringer seg for Josef i en drøm mens de var i Egypt! *JHVH 20 Han sa til ham: “Gjør deg klar, ta med deg barnet og dets mor og dra tilbake til Israel, for de som stod dette barnet etter sjelen, er døde.” 21 Så gjorde han seg klar, tok med seg barnet og dets mor og dro tilbake til landet blant Israel.* *Jakobs sønner 22 Men da han hørte at Arkelaus var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, ble han redd for å reise tilbake dit. Og etter at han var blitt advart mot det i en drøm, bosatte han seg i Galilea. 23 Der slo han seg ned i en by som hette Nasaret. Dermed gikk det igjen i oppfyllelse det som var talt av profetene, at han skulle kalles en nasareer.* * spire, SAK 06:12 MAT 03 Døperen Johannes MAT 03:01-12. Johannes i ødemarken 01 På den tiden stod døperen Johannes frem i ødemarken i Judea og forkynte. 02 Han sa: “Vis anger, for himlenes rike er kommet nær!” 03 Det er ham det er skrevet om av profeten Jesajah når han sier: ‘En stemme roper fra ødemarken: Rydd vei for Jehovah og gjør den rett!’ JES 40:03 04 Johannes gikk kledd i klær av ka-
 60. 60. 60 Matteus melskinn med et belte av lær rundt livet. Maten hans var gresshopper og vill honning. 05 Da dro de ut til ham fra Jerusalem og hele Judea, og fra hele området rundt Jordan. 06 De ble døpt av ham i Jordan, og de bekjente sine synder. 07 Da han så at mange fariseere og saddukeere kom dit han døpte, sa han til dem: “Dere er huggormyngel! Hvordan skal dere kunne unngå den kommende vreden? 08 Bær derfor frukt som det passer seg for angrende syndere. 09 Og tro ikke at dere kan si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere at Gud kan oppreise barn for Abraham av steiner! 10 For allerede nå ligger øksen klar ved treets rot, og hvert eneste tre som ikke bærer gode frukter, skal bli hugget ned og kastet på ilden! 11 Jeg døper dere med vann for deres angers skyld. Men etter meg kommer det en som er mektigere enn jeg, for jeg er ikke engang verdig til å bære sandalene hans. Han skal døpe med Den hellige ånd [og med ild]. 12 Han bærer kasteskuffelen i sin hånd, og med den skal han renske kornet på treskeplassen før han samler hveten inn i låven. Men agnene skal han brenne opp med en uslokkelig ild!” MAT 03:13-17. Johannes døper Jesus 13 På den tiden dro Jesus fra Galilea til Jordan for at Johannes skulle døpe ham. 14 Men Johannes ville nekte, for han sa: “Det er jeg som trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?” 15 Da svarte Jesus: “La det skje. For alt dette må til for at rettferdigheten skal gå i oppfyllelse.” Og da gikk han med på det. 16 Da Jesus var døpt, gikk han straks opp av vannet. Og, se! — da åpnet himlene seg foran ham og han kjente Guds ånd komme over seg i form av en due som dalte ned over ham! 17 Og, se! — da hørte de en røst fra himlene som sa: “Dette er min kjære Sønn som jeg har gitt min fullmakt!” MAT 04 Jesus begynner sin gjerning MAT 04:01-11. Satan frister Jesus 01 Etter dette ble Jesus ført ut i ødemarken av ånden for der å bli fristet av Djevelen. 02 Og etter at han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han sulten. 03 Da kom fristeren til ham og sa: “Hvis du er Guds Sønn, så si til disse steinene at de skal bli til brød.” 04 Jesus svarte og sa: “Det står skrevet: ‘Mennesket lever ikke bare av brød, men av de ord som kommer fra Jehovahs munn’” 5MO 08:03 05 Så førte Djevelen ham inn i Den hellige byen og stilte ham på templets høyeste punkt. 06 Han sa: “Hvis du er Guds Sønn, så kast deg utfor. For det står skrevet: ‘Han vil gi sine budbringere befaling om deg, og de skal bære deg på hendene så du ikke skal støte din fot mot noen stein.’” SAL 91:11-12 07 Men Jesus svarte ham: “Det står også skrevet: ‘Du skal ikke sette Jehovah din Gud på prøve.’” 5MO 06:16 08 Igjen tok Djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens kongeriker med all deres prakt.
 61. 61. Matteus 09 Og han sa: “Alt dette vil jeg gi deg hvis du bare vil falle ned på kne foran meg og ære meg.” 10 Men Jesus svarte: “Forsvinn, Satan. For det står også skrevet: ‘Jehovah din Gud skal du ære, og bare ham skal du tjene.’” 5MO 06:13 11 Så dro Djevelen bort fra ham, og, se! — budbringere kom og hjalp ham! MAT 04:12-17. Jesus drar til Kapernaum 12 Da Jesus hørte at Johannes var kastet i fengsel, dro han tilbake til Galilea. 13 Han drog fra Nasaret for å slå seg ned i Kapernaum som ligger ved en innsjø i områdene ved Sebulon og Naftali. 14 Dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse det som er skrevet ved profeten Jesajah når han sier: 15 ‘Det skal skje i landet Sebulon og i landet Naftali, ved veien til sjøen på den andre siden av elven Jordan i folkeslagenes Galilea: 16 Et folk som lever i mørke, skal se et stort lys, for over dem som bor på jorden under dødens skygge, har et lys steget frem.’ JES 09:01-02 17 Rett etter den tid begynte Jesus å forkynne. Han sa: “Vis anger, for himlenes rike er kommet nær.” MAT 04:18-22. De første disiplene 18 Jesus gikk langs sjøen i Galilea da han fikk øye på to brødre, Simon, også kalt Peter, og Andreas. Brødrene kastet et fiskegarn på sjøen, for de var fiskere. 19 Jesus sa til dem: “Kom, følg meg så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.” 20 De kastet med en gang garnet fra seg og fulgte ham. 61 21 Han gikk videre og fikk øye på to andre brødre, Jakob, sønn til Sebedeus, og hans bror Johannes. De var i en båt og bøtte garn sammen med sin far, Sebedeus, da Jesus kalte på dem. 22 De gikk fra garnene med en gang og fulgte ham. MAT 04:23-25. Mange følger Jesus 23 Jesus gikk omkring i hele Galilea og underviste i synagogene. Og han forkynte budskapet om Riket og helbredet all slags sykdommer og uførheter blant folket. 24 Ryktet om ham spredde seg over hele Syria, og de kom til ham med alle som var syke eller led av uførhet eller hadde andre lidelser. De kom også med slike som var demonbesatte eller hadde nedfallssyke, og med de som var lamme. Og han helbredet dem. 25 Derfor ble han fulgt av en stor menneskemengde både fra Galilea og Dekapolis, Jerusalem og Judea, og fra områdene på den andre siden av Jordan. MAT 05 Jesu bergpreken MAT 05:01-12. Guds velsignelser 01 Da han så den store menneskemengden, gikk han opp i en fjellskråning og satte seg. Og disiplene var sammen med ham. 02 Og han begynte å undervise. Han sa: 03 “Velsignet er de som har en fattig ånd, for himlenes rike er deres. 04 Velsignet er de som føler sorg, for de skal bli trøstet. 05 ‘Velsignet er de ydmyke, for de skal arve jorden.’ SAL 37:11 06 Velsignet er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal bli mettet.
 62. 62. 62 Matteus 07 Velsignet er de barmhjertige, for de skal bli vist barmhjertighet. 08 Velsignet er de som er rene i hjertet, for de skal se Gud. 09 Velsignet er de som skaper fred, for de skal kalles Guds sønner. 10 Velsignet er de som blir forfulgt for sin rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. 11 Velsignet er dere når noen håner dere, forfølger dere og løgnaktig taler all slags ondt om dere for min skyld. 12 Fryd dere og vær glade. For deres lønn i himlene skal bli stor, for slik ble også profetene forfulgt, de som var før dere.” MAT 05:13. Jordens salt 13 “Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da få saltinnholdet tilbake? Da er det ikke brukbart til annet enn å bli kastet ut og bli trampet ned av mennesker.” MAT 05:14-16. Verdens lys 14 “Dere er verdens lys. En by som ligger på en høyde, kan ikke holdes skjult. 15 Heller ikke tenner noen en lampe for å holde den skjult under et målekar.* Du setter den i en lysholder for at den skal gi lys til alle i huset. *modios = skjeppe, ca. 20 liter 16 På samme måte skal også dere la deres lys skinne for menneskene, for at de skal se deres gode gjerninger og gi æren til deres Far i himlene.” MAT 05:17-20. Kristus oppfyller loven 17 “Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetiene. Jeg er ikke kommet for å oppheve dem, men for å oppfylle dem. 18 For denne sannhet sier jeg: Heller skal himlene og jorden forgå, enn at det minste skrifttegn eller en liten prikk av loven* skal forgå, før alt er fullført. *Kristi lov 19 Den som bryter ett av de minste av disse budene, og som lærer andre å gjøre det samme, skal være den minste i himlenes rike. Men den som holder mine bud, og lærer andre å gjøre det samme, skal kalles stor i himlenes rike. 20 For jeg sier at hvis deres rettferdighet ikke overgår rettferdigheten til de skriftlærde og fariseerne, skal dere aldri komme inn i himlenes rike.” MAT 05:21-26. Skvær opp med en som er en bror 21 “Dere har hørt at det ble sagt til dem fra gamle dager: ‘Du skal ikke slå i hjel.’ For den som slår i hjel, blir skyldig fremfor domstolen. 2MO 20:13 22 Men jeg sier: Enhver som blir vred på sin bror uten grunn, blir skyldig til dommen. Igjen sier jeg: Den som bruker skjellsord mot sin bror, blir skyldig for Sanhedrinet.* Og en som sier: ‘Din idiot,’ blir skyldig til Gehennas ild. *jødenes høyeste rett, men underlagt romerne 23 Derfor, hvis du bærer frem en gave foran alteret og på samme tid husker at du har noe uoppgjort med en bror, skal du la offergaven ligge igjen foran alteret. 24 Gå først og skvær opp med din bror. Deretter kan du komme med gaver. 25 Bli derfor raskt enig med ham som du er i strid med, mens du ennå går sammen med ham, for at du ikke skal bli overlatt til dommeren, slik at dommeren ikke skal overlate deg til rettsbetjenten som igjen kan kaste deg i fengsel. 26 For denne sannhet sier jeg: Du skal slett ikke slippe ut derfra før du har betalt tilbake til siste øre.”
 63. 63. Matteus MAT 05:27-30. Driv ikke hor 27 “Dere har hørt at det ble sagt til dem fra gamle dager: ‘Dere skal ikke drive hor.’ 2MO 20:14, 5MO 05:18 28 Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær, han driver hor med henne i sitt hjerte. 29 Hvis ditt høyre øye får deg til å snuble, så riv det ut og kast det bort. For det er bedre at du mister en legemsdel enn at hele legemet blir kastet i Gehenna. 30 Og hvis din høyre hånd får deg til å snuble, så kutt den av og kast den bort. For det er bedre at du mister en legemsdel enn at hele legemet blir kastet i Gehenna.” MAT 05:31-32. Forlat ikke din kvinne 31 “Det blir også sagt: ‘Den som forlater sin kvinne, må gi henne et avskjedsskriv.’ 5MO 24:01 32 Men jeg sier at én som forlater sin kvinne av noen annen grunn enn utroskap, driver hor. Og den som tar til ekte en som er forlatt, driver også hor.” MAT 05:33-37. Sverg ikke 33 “Igjen har dere hørt at det ble sagt til dem fra gamle dager: ‘Dere skal ikke sverge falskt, men ære de eder dere har avgitt til Jehovah.’ 5MO 23:21 34 Men jeg sier: Dere skal aldri sverge, og slett ikke ved himlene, for de er Guds trone. 35 Sverg heller ikke ved jorden, for den er hans fotskammel. Og heller ikke ved Jerusalem, for den er Den store kongens by. 36 Dere skal heller ikke sverge ved deres eget hode, for dere kan ikke gjøre et eneste hår verken hvitt eller svart. 63 37 Deres ord skal være nei, nei og ja, ja. Alt som er mer enn det, er av den onde.” MAT 05:38-42. Snu det andre kinnet til 38 “Dere har hørt at det blir sagt: ‘Øye for øye og tann for tann.’ 2MO 21:24 39 Men jeg sier: Stå ikke imot en som er ond. For hvis noen slår dere med håndflaten på det høyre kinnet, så vend ham det andre også. 40 Og hvis noen går til sak mot dere for å frarøve dere kjortelen, så gi ham kappen deres også. 41 Og hvis noen tvinger dere til å gå én mil med ham, så gå to. 42 Vær gavmild mot en som ber dere om noe. Og vend ikke ryggen til en som ønsker å låne av dere.” MAT 05:43-48. Elsk din neste 43 “Dere har hørt at det blir sagt: ‘Du skal elske din neste’ og hate din fiende. 3MO 19:18 44 Men jeg sier: Elsk deres fiender, tal vel om dem som hater dere og be for dem som baktaler og forfølger dere. For slik kan dere vise at dere er sønner av deres Far i himlene. 45 For når solen går opp, går den opp over både onde og gode, og når det regner, regner det over både rettferdige og urettferdige. 46 For hvis dere bare elsker dem som elsker dere, hvilken lønn fortjener dere da? Gjør ikke skattefutene det samme? 47 Og hvis dere bare hilser på deres brødre, hva gjør dere da mer enn andre? Gjør ikke også skattefutene det samme? 48 Vær derfor fullmodne, for deres Far i himlene er fullmoden.”

×