Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zwemmen in duurzaamheid <br />Hoe maken we het meest duurzame zwembad van Nederland ?<br />
Stelling 1:<br />Een duurzaam gebouw is NIET duurder!<br />Stelling 2:<br />De ambitie wordt afgeprijsd in de haalbaarheid...
Bij een zwembad is de grootste winst op energie en water te halen in de exploitatie. Klimaatneutraal bouwen gaat voornamel...
Kansrijke aspecten: <br />Energie<br />Materialen<br />Water<br />Management en exploitatie<br />Landgebruik en Ecologie<b...
Uitwerking stap 1:<br />Van onderstaande 5 belangrijkste aspecten is een ambitie geformuleerd: Ambitie 1 en 2 worden ook g...
Ambitie 1: energie.<br />“Zorg er voor dat er een kwalitatief hoogwaardig zwembad komt waar mede door goed energie managem...
Ambitie 2: Water en afvalstromen.<br />“Zorg voor een gebouw waar met watermanagement fors minder water wordt gebuikt: 18 ...
Ambitie 3: Sociaal en gezondheid<br />“Zorg ervoor dat het nieuwe zwembad een sportieve en brede sociale functie krijgt in...
Ambitie 4: duurzame materialen<br />“zorg ervoor dat het gebouw opgetrokken wordt uit zo duurzaam mogelijke materialen en ...
Van Ambities naar ACTIES. Stap 2.<br />Voorstel:<br />Acties op korte termijn: om projectbesluit rond de maken: Jim heeft ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zwemmen in duurzaamheid v2

825 views

Published on

Published in: Real Estate, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zwemmen in duurzaamheid v2

 1. 1. Zwemmen in duurzaamheid <br />Hoe maken we het meest duurzame zwembad van Nederland ?<br />
 2. 2. Stelling 1:<br />Een duurzaam gebouw is NIET duurder!<br />Stelling 2:<br />De ambitie wordt afgeprijsd in de haalbaarheid….. NU dus! …..en daarna gaan we er voor! <br />
 3. 3. Bij een zwembad is de grootste winst op energie en water te halen in de exploitatie. Klimaatneutraal bouwen gaat voornamelijk over de “gebouwgebonden” energie en anders dan bij woningen en kantoren is dat bij een zwembad laag. IN het dagelijks gebruik ontstaan de winsten. Om energiezuinig en waterbesparend te KUNNEN exploiteren moet het gebouw wel aan excellente energie en watereisen voldoen. Dan kan een ambitieuze doelstelling met duurzaam management worden gehaald……<br />
 4. 4. Kansrijke aspecten: <br />Energie<br />Materialen<br />Water<br />Management en exploitatie<br />Landgebruik en Ecologie<br />Afval (stromen) en vervuiling<br />Sociaal<br />Gezondheid<br />Transport<br />Ecologie<br />Uitleg: Er is door de groep gekozen om van de rode duurzaamheidaspecten een ambitie te formuleren omdat: voor het zwembad er op energie veel winst is te behalen (in KwH; in geld en in CO2 uitstoot) en omdat energie een speerpunt van het stadsdeel is. Op water en waterhergebruik is veel winst te behalen zowel in het ontwerp als het gebruik. Omdat sociale duurzaamheid en gezondheid van deze openbare functie belangrijk is voor de buurt, voor Noord en voor de bezoekers. Omdat het bewust omgaan met grondstoffen en materiaalgebruik maatschappelijk noodzakelijk is en haalbaar is bij (a) het invlechten van het gebouw in het park; de omgeving, (b) het ontwerp en het oprichten van het gebouw en (c) het dagelijks gebruik en belevingswaarde.<br />
 5. 5. Uitwerking stap 1:<br />Van onderstaande 5 belangrijkste aspecten is een ambitie geformuleerd: Ambitie 1 en 2 worden ook gecombineerd in management en beheer. <br />Ambitie 1: energie<br />Ambitie 2: water en afval<br />Ambitie 3: sociale duurzaamheid en gezondheid<br />Ambitie 4: duurzaam materiaalgebruik<br />Samen in “duurzaam management”<br />
 6. 6. Ambitie 1: energie.<br />“Zorg er voor dat er een kwalitatief hoogwaardig zwembad komt waar mede door goed energie management het jaarlijkse energiegebruik en de energierekening 75% tot 80% lager is dan het huidige gebouw.”<br />Achtergrond: Het ontwerp zal ontstaan met behulp van de trias energetica. Uitgedrukt in Kwh is het energiegebruik NIET hoger dan 2,5 miljoenKwh(check) voor Warmte en elektriciteit. Hierdoor ontstaat investeringsruimte van ca. 2,1 miljoen Euro. (check) (prijspeil 2010) De energie van het zwembad zit veel meer in het gebruik dan in het gebouw. Omdat Klimaatneutraal bouwen slechts gaat over gebouwgebonden energie dekt een neutraal ambitie maar een klein deel van het energiegebruik van het zwembad. We beschouwen daarom het dagelijks gebruik en inzet op efficiëntie in de bedrijfsvoering. Het gebouw moet daarop worden afgestemd en voorbereid. <br />Energiegebruik heeft relatie met Watergebruik, Het hergebruik van water kan de warmte in het water ook hergebruikt worden. (relatie laten leggen in energiemodel, PvE en Ontwerp)<br />
 7. 7. Ambitie 2: Water en afvalstromen.<br />“Zorg voor een gebouw waar met watermanagement fors minder water wordt gebuikt: 18 liter per bezoeker. En zorg er voor dat dit water voor 100% regenwater is”.<br />Achtergrond: Het huidige zwembad gebruik ca. 120 liter water per bezoeker en er zijn ongeveer 240.000 bezoekers (in 2010). Dat resulteert in 28 miljoen liter per jaar. De ambitie is dit te verlagen naar 18 liter per bezoeker. Als in de toekomst 300.000 bezoekers per jaar komen wordt het jaarlijks water gebruik ca. 5,4 miljoen liter. <br />De ambitie is deze 5,4 miljoen liter geheeldoor regenwater en hergebruik op te lossen. Hierdoor ontstaat investeringsruimte van ca………. (invullen). Deze ambitie krijgt bijna een C2C uitwerking. Is het mogelijk het water schoner terug te geven aan de natuur waardoor lozingskosten verder dalen? Door “duurzaam management” wordt dit in de toekomstige exploitatie geborgd. (Plan Do Check Act) <br />
 8. 8. Ambitie 3: Sociaal en gezondheid<br />“Zorg ervoor dat het nieuwe zwembad een sportieve en brede sociale functie krijgt in Amsterdam Noord en stem daar de communicatie op af”<br />Achtergrond: Het huidige zwembad heeft voor de directie omgeving een belangrijke sociale functie (ontmoetingsplek) en draagt bij aan de gezondheid van alle bezoekers. Het zwembad heeft daarmee een belangrijke sociale en stedelijke functie. Ook door participatie… en integratie…. De vernieuwing van het zwembad wordt aangegrepen tot versterking van die functie door (a) het vergroten van het aantal gebruikers, (b) verruiming openingstijden, (c) het aantrekken van nieuwe gebruikers en nieuwe doelgroepen. De sociale duurzaamheid wordt hierdoor versterkt.<br />
 9. 9. Ambitie 4: duurzame materialen<br />“zorg ervoor dat het gebouw opgetrokken wordt uit zo duurzaam mogelijke materialen en zorg ervoor dat duurzaamheid zichtbaar en voelbaar is”<br />Achtergrond: deze doelstelling is tweeledig: materiaalgebruik en zichtbaarheid. Zowel stedenbouwkundig als bouwkundig kan duurzaamheid voelbaar en zichtbaar worden gemaakt. Dit is naast de “verborgen” duurzame techniek van belang. Ook als communicatiemiddel. Deze ambitie is lastig –van te voren – SMART te maken maar moet in het ontwerpproces worden verankerd door: (1) keuzes in het stedenbouwkundig ontwerp; (2) verankering en uitwerking in het P.v.E. (3) de selectie van de architect, (4) aanstellen van een (materiaal)deskundige, (5) een uitgebreide toets (afweging) van materialen in het ontwerp en (6) verankering in het bestek. <br />
 10. 10. Van Ambities naar ACTIES. Stap 2.<br />Voorstel:<br />Acties op korte termijn: om projectbesluit rond de maken: Jim heeft benchmark. Bram zoekt ‘t uit. Voorbespreken met de portefeuillehouder Dhr. Diepenveen.<br />Acties op lange termijn: om het project vorm te geven: vertaling in het PvE en in het ontwerp<br />

×