Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Baanbrekers!!! deel 1

297 views

Published on

Originele presentatie voor: "baanbrekers in de bouw" januari 2012. (Met de uitleg, dus niet alleen de plaatjes)

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Baanbrekers!!! deel 1

  1. 1. Instrumententoevoegen?
  2. 2. • Netwerkmaatschappij. Invloed consument wordt groter. Twitter, Linkedin,Internet, kennis en informatiemaatschappij. Etc. Markt reageert: BP in de golf van Mexico, Chevron in Equador,• Bottum Up in plaats van Top Down• Rollen Overheid, Burgers en Bedrijven anders.• Economie wordt anders. Andere financieringsvormen. Verschuivingen in investeringen? (discussie waarde kantoorpanden, hypotheekrenteaftrek, scheef wonen, huurwoningen de markt op?)• Snelle veranderingen in (a)techniek, (b)regelgeving, (c)consumentenwensen, (d)veranderende overheid, (e) EG regels…..• Duurzaam en MVO. Dit is geen keuze meer… het gebeurd. Bouw loopt daar m.i. op achter. Ook de overheid loopt daar ook op achter…….Kijk naar voedsel, kijk maar naar de publieke opinie over energieopwekking, Verontwaardiging Shell Nigeria en BP in de golf. Chevron schuldig in Equador. Maar ook verontwaardiging over speculatie met voedsel?• CoCreatie… Sector-overschrijdende samenwerking…. Bedrijfsleven en onderwijs…...• Van consumeren naar beleven?
  3. 3. Wat zijn de trends?• Twitter
  4. 4. Trend:
  5. 5. Denkend aan Hollandzie ik grijze gebouwenvormloos in een oneindigverstedelijkt laagland staan,rijen ondenkbaarbelastende doorzonwoningenals energieslurperstot aan het einde gaan;en in de geweldigeruimte verzonkende files en congestieverspreid door het land,industrieparken, inspiratieloze koopdozen,snelwegarchitectuur,ultiem gescheiden functies,in een groots verband.De lucht hangt er laag,en inspiratie en ambitie wordt er langzaamdoor grijze pakkenin consensus gesmoord,en in alle gewestenwordt de stem van de hoopen de roep om revolutionaire vernieuwinggevreesd en verstoord. (vrij naar Hendrik Marsman)
  6. 6. Dia Kaft van 2030 “Technology That Will Change The World”.Dia. met handgeschreven kenmerken. Voedselschaarste en Ondervoeding (dia) Droogte (dia) Kanker en andere ziektes Ouderdom en de zorg Klimaatverandering (B) Vervuiling (B) (dia) Grondstoffen (B) (dia) Leefbare steden B (dia) Financiële stabiliteit. B (dia?) Inbreuk op persoonlijke integriteit Educatie en onderwijs Oorlog en terrorisme

×