Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
De Haakse Zeedijk    vanuit een andere invalshoek          (meer technisch) Visie, strategie en oplossing vo...
Inhoud1. Visie DHZ  –  probleemstelling, wateropgaven, visie, hoofdplan2. Concepten & technische oplossingen  –  varia...
Inhoud (Meer technisch en financieel)1. Visie DHZ  –  probleemstelling, wateropgaven, visie, hoofdplan2. Concepten & tec...
1. Visie DHZProbleemstelling   Zeespiegelstijging            Bodemdaling                   ...
Probleemstelling        Zeespiegelstijging      Bodemdaling                         ...
120 cmZeespiegelstijging                                      (1          ...
Risico van overstroming• Gevaar ontstaat bij gelijktijdig stormvloed ( zeekeringen dicht) en hoge rivierafvoer ( water...
Hoe veilig zijn we?• 20.000 m3/sec geeft een theoretische rivierpeilverhoging van 20 m als   geen buffering in de ZW De...
Worst-case:  hoog water komt van alle kanten tegelijk  (2)• Hoge rivieraanvoer (20.000 m3/s)• Stormvloed gedurende  ...
Wateropgaven      1. Waterveiligheid vanuit zee en de   a ir         rivieren borgen imPr     2.  Z...
Randvoorwaarden t.a.v. hoofdplan   1. Leefomgeving mens en natuur gerespecteerd     – zo min mogelijk ingrijpen in...
Plan Deltacommissie (2008)                                       Plan “Veerman” ric...
Het water niet naar binnen…   is ie  V     Op termijn hoge dijken,       nieuwe infrastructuur en     ...
….ook geen tussenvorm…         is ie        VGrote gemalen om hogeafvoer weg te pompen afhankelijkheid van...
…maar het water naar buiten   is ie  V            eil           gp           aa   ...
Hoofdplan gevaar uit zee en de rivieren                 Vast laag peil                 ...
Hoofdplan    verzilting en zoetwatervoorziening• 70% van huidig rivier-water wordt gebruikt voor stuwing zout-water na...
Hoofdplan   verzilting en zoetwatervoorziening• Rivieren naar het zuiden leiden – tekort aan zoetwater wordt omgezet in...
Fasering                          W an                             ...
Inhoud1. Visie DHZ  –  probleemstelling, wateropgaven, visie, hoofdplan2. Concepten & technische oplossingen  –  varia...
Fase 1,   begin in het Zuiden• Realiseer Zuidbekken: leg dijk aan van Westkapelle naar Hoek van Holland• Leid grote riv...
Leid de rivieren naar het zuiden• Leid de Lek via de Noord door nieuwe keringen bij Bolnes en bij Hoogvliet. De keringen ...
3     1SCHUTSLUIS                          2Ter overweging: Ofwel kering 1; deze ligt in bebo...
Aanleg Zuidbekken• Dijk, spui- en schutsluizen• Eerste decennia: spuien bij eb• Tot in 2e helft van de eeuw veilig voor  ...
Dijkdoorsned (geel) 60000m2Dijk voor het Zuidbekken               Totaal                  ...
Zandproductie met sleephopperzuiger is duurSleepzuiger   Aanschafkosten € 200 miljoen   Lengte 203 m, diepgang ca 13...
Zandproductie met diepzuiger is veel goedkoper                                  persleidi...
Bescherm Noord- en  Zuid-Hollandse kust• Drijvende golfdempers, tot realisatie fase 2 en 3• De 2880 ton massa dempt grot...
Het Zuidbekken• De zeestroom wordt gemakkelijk langs het Zuidbekken geleid doordat de vaarroute (Eurogeul) naar het zuid...
Het Zuidbekken• Buiten de hoofdroutes voor de scheepvaart             30
Plan (waterafvoer en energie)Twee strategieën       • Strategie Spuien:        – Water binnenzee spuien  ...
Waarom een valmeer      • Door stijging van de       zeespiegel is bemaling van de       binnenzee op ...
Werking van het valmeer      • Peil valmeer is 5 tot 35 meter lager dan       binnenzee en Noordzee.     ...
MW         2000 MW   Gas           MW                                ...
Valmeren besparen op kostenMW         2000 MW   Gas          MW                   ...
Valmeren besparen op kosten              Door kostenbesparing in              opwekking van el...
Waterafvoer moet zeker zijn                                               •...
Plan (waterafvoer en energie)Energie bufferen      • Bij lage tot normale rivierafvoer        stroomt water va...
Twee varianten valmeer- ondiep               - diep•  Peil -5…-10 m NAP         •  Peil -28…-35 ...
Energie bufferen – valmeer diep               • Bij vast debiet van 6800 m3/s,               ...
Energie bufferen – valmeer ondiep              • Gelijk aan valmeer diep, echter               ...
Plan (WKPC – hoog debietpomp)                                               ...
Zuidbekken met toekomstig valmeer,        spuisluizen en schutsluisWaterkracht-pompcentrale            ...
Inhoud1. Visie DHZ  –  probleemstelling, wateropgaven, visie, hoofdplan2. Concepten & technische oplossingen  –  varia...
3. Financieel Investeringen (1)• Drie bekkens    in miljard euro   Drie bekkens     DHZ     Deltapro-   ...
Investeringen (2)• Zuid- bekken    in miljard euro    Zuid-bekken      valmeer  valmeer         Opmerk...
Verdere stijging zeeniveau         W an                           t ij• Sluiting Maesl...
Ecologie• Plan biedt mogelijkheden voor nieuwe natuur:  – oostzijde dijk   moerasachtig gebied  – nieuwe zeewering v...
Valmeer, oplossing voor noodzakelijke waterberging  getekend op D HZ afstand2030..2050                 ...
De veiligheid van Nederland   2010De meest economische oplossing om snel                      Idem...
Inhoud1. Visie DHZ  –  probleemstelling, wateropgaven, visie, hoofdplan2. Concepten & technische oplossingen  –  varia...
Wat lost DHZ op?Huidige problemen     Deltacommissie 2008 lost problemen             deels op en veroorza...
Slotconclusies  • Plan DHZ is een integraal plan dat antwoord geeft op de      wateropgaven van deze eeuw en voord...
TOEKOMSTZeeniveau over 400 jaar twee m hoger?Het aanleggen van het Zuidbekken en plaatsing golfdempers kostengedurende 15 ...
55
de waterwolf blijft loeren!              (Jan 2013)Ga naar                  Ga naar  De H...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Haakse Zeedijk - Technische presentatie

732 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Haakse Zeedijk - Technische presentatie

 1. 1. De Haakse Zeedijk vanuit een andere invalshoek (meer technisch) Visie, strategie en oplossing voor de nationale wateropgavenR. (Rob) van den Haak ingir. D.M. (Dick) Butijn 1februari 2012 Adviesgroep Butijn & van den Haak
 2. 2. Inhoud1. Visie DHZ – probleemstelling, wateropgaven, visie, hoofdplan2. Concepten & technische oplossingen – varianten op deelgebieden, opties – afsluiting Rijnmond en afvoer rivieren door ZW-Delta – aanleg nieuwe zeewering – bescherming Noord- en Zuid-Hollandse kust – valmeren3. Financieel4. Conclusies 2
 3. 3. Inhoud (Meer technisch en financieel)1. Visie DHZ – probleemstelling, wateropgaven, visie, hoofdplan2. Concepten & technische oplossingen – varianten op deelgebieden, opties – afsluiting Rijnmond en afvoer rivieren door ZW-Delta – aanleg nieuwe zeewering – bescherming Noord- en Zuid-Hollandse kust – valmeren3. Financieel4. Conclusies 3
 4. 4. 1. Visie DHZProbleemstelling Zeespiegelstijging Bodemdaling Zeespiegelstijging (KNMI) en bodemdaling (AGI-RWS) Relatieve 200 zeespiegelstijging Opgave 2100: 115 cm 150 Opgave 2200: 245 cm 100 in cm t.o.v. 2000 50 0 2000 2050 2100 2150 2200 -50 -100 -150 4
 5. 5. Probleemstelling Zeespiegelstijging Bodemdaling Rivieraanvoer (Rijn en Maas): Relatieve max.15.500  zeespiegelstijging 22.600 m3/s min. 700  500 m3/s Overstromings-Verzilting Zoetwater- gevaar(vanuit zee en rivieren) (vanuit zee en rivieren) voorziening 5
 6. 6. 120 cmZeespiegelstijging (1 100 cm en Zeeniveaustijging rd de 80 cm1864 -1953 0,26 cm/jr = 23cm n 2100 va 1953 -2011 0,29 gcm/jr = 17 cm 60 cm n tti ha totaal = 40 cm /jr sc g 40 cmDe jaren -9000 tot -4000 50cm/eeuw ttin cm ge a sch ) De jaren -4000 tot heden 26 cm/eeuw Ho e +13 cm NAP 2004 Lag 20 cm-1953 tot nu 17 cm •100 +NAP-10 1953-20-30 Overstroming in 1916 -30 cm NAP 1864-40 RWS = totaal 40cm in 140 jr; 6
 7. 7. Risico van overstroming• Gevaar ontstaat bij gelijktijdig stormvloed ( zeekeringen dicht) en hoge rivierafvoer ( water- ophoping in ZW-Delta, Dordrecht, Rotterdam).• Overstroming van Nieuwe Maas of Hollandse IJssel zet gebied met 5 miljoen mensen tussen Rotterdam -6m NAP en Amsterdam in korte tijd onder water. Vluchten is bijna niet meer mogelijk. Er vallen duizenden doden en de schade bedraagt 100- 1000 miljard. 7 Bron: Bosatlas van Nederland Waterland
 8. 8. Hoe veilig zijn we?• 20.000 m3/sec geeft een theoretische rivierpeilverhoging van 20 m als geen buffering in de ZW Delta kan plaatsvinden. Bij 12.000 m3/sec dus 12 m.• Top hoogste zeeniveau sinds 1900 in cm +NAP• Twee weken later zou het niveau in 1953 nog 40 cm hoger geweest zijn• Statistisch komt hoge rivierafvoer eens in de 1250 jaar voor (maar de laatste eeuw al vier keer: 1926; 1988; 1993; 1995).• Superstorm eens in de ??? 1886 en 1953.• Hoe veilig zijn we nog?*(HvH -1 tot +1.5 NAP normaal) In de zeereep bij Heemskerk is een schelpenlaag ontdekt die in 1775 is afgezet tijdens een stormvloed met een peil van 4,7 meter boven NAP Bron: Bosatlas van Nederland Waterland 8
 9. 9. Worst-case: hoog water komt van alle kanten tegelijk (2)• Hoge rivieraanvoer (20.000 m3/s)• Stormvloed gedurende twee dagen als Zeeniveau (hoog water) rivierpeil hoog is [m] 6,1 m• Peilstijging buffer (incl. Rivieraanvoer [m3/s] Grevelingen en Rivierpeil [m] Ooster-schelde): 5,1 m Bufferpeil [m] in twee dagen plus 1 m golfopzet, totaal 6,1 m 7 Keringen dicht 14 dagen P.S. Na het zakken van het zeeniveau kan men weer vrij op9 zee lozen.
 10. 10. Wateropgaven 1. Waterveiligheid vanuit zee en de a ir rivieren borgen imPr 2. Zoetwatervoorziening zeker stellen 3. Verzilting tegengaan ir • Kansen benutten: da c un – energieSe – ontwikkeling kennis en economie 10
 11. 11. Randvoorwaarden t.a.v. hoofdplan 1. Leefomgeving mens en natuur gerespecteerd – zo min mogelijk ingrijpen in bestaande ruimtelijke structuur • peil IJsselmeer, dijk- en kadehoogtes, stuwen, bruggen, buitendijks gebied – versterking ecologie • nieuw natuurgebied, estuariene dynamiek 2. Maatschappelijk en financieel geaccepteerd 3. Oplossing is faseerbaar en adaptief 11
 12. 12. Plan Deltacommissie (2008) Plan “Veerman” richt zich vooral op hoog water uit zee òf uit de rivieren; nauwelijks op beide tegelijk• Gelijktijdig hoge rivier-afvoer en stormvloed  doorgangen naar zee • Haringvliet, Hollands Diep en benedenstroom rivieren bufferen • Indien ook Grevelingen, afsluiten. Tevens stuwen sluiten t.b.v. rivierwater; totaal 175 km2; stijging Volkerak/Zoommeer en Drechtsteden. theoretisch 20 m in twee dagen. Oosterschelde beschikbaar  totaal 675 km2; stijging 5,1 m. 12
 13. 13. Het water niet naar binnen… is ie V Op termijn hoge dijken, nieuwe infrastructuur en zeer veel ruimte nodig 13
 14. 14. ….ook geen tussenvorm… is ie VGrote gemalen om hogeafvoer weg te pompen afhankelijkheid van techniek 14
 15. 15. …maar het water naar buiten is ie V eil gp aa dl en ijv Bl 15
 16. 16. Hoofdplan gevaar uit zee en de rivieren Vast laag peil (+/- 0 NAP)• Sterke zeewering op -20 m lijn• 3 Binnenzeeën: - 20 mtr lijn – grote en betrouwbare buffers max. 2 m stijging bij worst-case – dwarsdijken voor vrije doorvaart naar IJmuiden en Europoort – laag peil voor vrije uitloop rivieren geen intree zout water. 16
 17. 17. Hoofdplan verzilting en zoetwatervoorziening• 70% van huidig rivier-water wordt gebruikt voor stuwing zout-water naar zee. Met stijging zeespiegel wordt dit nog meer.  breng scheiding aan tussen zout en zoetwater, zeker bij lage rivierafvoer - 20 mtr lijn 17
 18. 18. Hoofdplan verzilting en zoetwatervoorziening• Rivieren naar het zuiden leiden – tekort aan zoetwater wordt omgezet in overschot, – zoetwater buffer in ZW-Delta bij extreme droogteperioden. - 20 mtr lijn 18
 19. 19. Fasering W an t ij Fase 4• Begin met fase 1 in tij an het Zuiden: W – in verband met de heersende zeestroom Fase 3 – uitmonding van de grote rivieren – inclusief afsluiting Fase 2 Rijnmond• Voer de volgende fasen pas uit als het echt nodig is. Fase 1 19
 20. 20. Inhoud1. Visie DHZ – probleemstelling, wateropgaven, visie, hoofdplan2. Concepten & technische oplossingen – varianten op deelgebieden, opties – afsluiting Rijnmond en afvoer rivieren door ZW-Delta – aanleg nieuwe zeewering – bescherming Noord- en Zuid-Hollandse kust – valmeren3. Financieel4. Conclusies 20
 21. 21. Fase 1, begin in het Zuiden• Realiseer Zuidbekken: leg dijk aan van Westkapelle naar Hoek van Holland• Leid grote rivieren naar het zuiden• Realiseer zoetwater-waterbuffer in ZW-Delta 21
 22. 22. Leid de rivieren naar het zuiden• Leid de Lek via de Noord door nieuwe keringen bij Bolnes en bij Hoogvliet. De keringen sluiten voornamelijk bij lage rivierafvoeren.• Door slim openen en sluiten van de beide keringen, afhankelijk van tij en rivierafvoer zal de Rotterdamse haven langzaamaan verzoeten omdat er overwegend zoet water doorheen zal stromen.• De keringen zullen dus uiteindelijk elke dag steeds langer open kunnen blijven voordat het zoutwater de keringen bereikt. Op lange termijn worden de keringen overbodig doordat de Maeslant- (en Hartel)kering permanent wordt gesloten en van zeesluizen wordt voorzien Bestaande kering 22
 23. 23. 3 1SCHUTSLUIS 2Ter overweging: Ofwel kering 1; deze ligt in bebouwd gebieden, overbrugt bredererivier en verzekert de Hollandse IJssel van zoet water. Ofwel kering 2; deze ligt inonbebouwd gebied en smallere rivier. De stormvloedkering (3) bestaat reeds. Door bijkering 2 met eb en vloed rekening te houden kan men het zoete water verder richtingR’dam dringen, zodat de Hollandse IJssel voldoende zoet water23 krijgt.
 24. 24. Aanleg Zuidbekken• Dijk, spui- en schutsluizen• Eerste decennia: spuien bij eb• Tot in 2e helft van de eeuw veilig voor gelijktijdig optreden superstorm en hoge rivieraanvoer• Zoetwateropslag in de ZW-Delta• Zand betrekken van direct achter de dijk 24
 25. 25. Dijkdoorsned (geel) 60000m2Dijk voor het Zuidbekken Totaal (oranje) 6350 m2 Valmeerdijk 66350 m2 x 48000 = 3.184.000.000 m3 6000 m2 x 25000 = 150.000.000 m3 Totaal € 0,75 x3.334.000.000 = 2.500.000.000 euro 6 zuigers van 30.000 m3/jr doen er 14 jaar over valmeerdijk • (Volgt, wijkt niet veel af van financieel deel uit presentatie van 10-05-2011)•Begin met een smalle dijk om de golven tegen te houden =•Spuit verder, de zee boetseert de vooroever =•Spuit en woon/natuurgedeelte op =•Door het zand direct achter de dijk op te zuigen worden de kosten gereduceerd tot 1/5 van de huidige (Degemiddelde diepte voor de Zd-bekkendijk is 17 mtr) 25
 26. 26. Zandproductie met sleephopperzuiger is duurSleepzuiger Aanschafkosten € 200 miljoen Lengte 203 m, diepgang ca 13 m1) Kosten: afhankelijk van methode 3,5 tot 7.- euro per m3 zandmethode: a. Vaart naar zuiglocatie b. Zuigt al varend zand tot ca 2 mtr diep c. Vaart terug naar locatie d. Lost het zand via bodemkleppen, òf via persleiding in het werk persen, òf rainbowen De foto toont het schip van het jaar, het 203 m lange schip de Vox Maxima van Van 1) Oord, ingezet bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte. 26
 27. 27. Zandproductie met diepzuiger is veel goedkoper persleidingDiepzuiger Aanschafkosten € 40 miljoen zuigbuis met pomp incl. persleiding, hulpmaterieel etc. Kosten: € 0,84 per m3methode: a. Zuigt en perst het zand direct via persleiding in het werk b. Heeft weinig bemanning c. Verplaatst zich met ankers d. Door diep te zuigen loopt het zand vanzelf naar de zuigmond e. Verwerkt evenveel zand in dezelfde tijd als sleepzuiger: 30 miljoen m3 gedurende 42 weken/jaar 27 Een totale investering van € 240 10 voor 6 jaar 6
 28. 28. Bescherm Noord- en Zuid-Hollandse kust• Drijvende golfdempers, tot realisatie fase 2 en 3• De 2880 ton massa dempt grote golven met 50%• Kunnen stroom opwekken door heen en weer bewegen wanneer ze evenwijdig aan de golven liggen• En ze deponeren bovendien zand op de kust 28 • zie www.haaksezeedijk.nl: Golfdempers
 29. 29. Het Zuidbekken• De zeestroom wordt gemakkelijk langs het Zuidbekken geleid doordat de vaarroute (Eurogeul) naar het zuiden afbuigt.• De golfdempers langs de Noord- en Zuid-Hollandse kust zorgen tevens voor zand aanvoer naar de kust. 29
 30. 30. Het Zuidbekken• Buiten de hoofdroutes voor de scheepvaart 30
 31. 31. Plan (waterafvoer en energie)Twee strategieën • Strategie Spuien: – Water binnenzee spuien onder vrij verval op Noordzee met zoutinlaat • Strategie Energie bufferen: – Valmeer diep – Valmeer ondiep 31
 32. 32. Waarom een valmeer • Door stijging van de zeespiegel is bemaling van de binnenzee op termijn onontkoombaar. • Bemalen kost energie. • Er kan aanzienlijk op kosten voor energie worden bespaard door tussenbuffering van het af te voeren water (z.g.Valmeer) 32
 33. 33. Werking van het valmeer • Peil valmeer is 5 tot 35 meter lager dan binnenzee en Noordzee. • Overdag stroomt water van binnenzee in het valmeer via waterkrachtpompcentrale (WKPC) onder opwekking van elektriciteitValmeer dat aan het net wordt geleverd. • ‘s Nachts wordt water uit het valmeer via de WKPC in de Noordzee gepompt met elektriciteit uit het net. • Kostenvoordeel: centrales draaien gelijkmatiger (d.w.z. met hoger rendement), daarnaast minder investeringWKPC in (piek-) centrales. 33
 34. 34. MW 2000 MW Gas MW 2000 MW WKPC 2000 MW Kolen/kern Kolen/kern 2000 MW centrales centrales dag nacht uren dag nacht uren zonder WKPC met WKPC.het centralevermogen af te stemmen op de met WKPC uitgelegd op dezelfde hoogste belasting, allerhoogste vraag plus een reserve (de hoogste waarvan de laatste max. 2000 MW wordt geleverd door de WKPC (groen). De centrales (oranje: stippellijn). kolen, kern) leveren een vast vermogen en draaien daarmee dus efficiënt. Rechts zijn geen gascentrales nodig, dus de investering daarin wordt bespaard t.o.v. links.het gele vlak is het vermogen dat door gascentrales Het rechter deel van de rechtse grafiek is de nacht- wordt geleverd. situatie: het gevraagde vermogen (rode lijn) is laag. Maar we laten de kolen/kerncentrales meer  leveren dan de gebruiker vraagt. Die centrales leveren niet alleen het oranje vlak (zoals in de linker figuur) maar ook het groene en het blauwe vlak. Het groene oppervlak gaat naar de gebruiker en het blauwe wordt in pompenergie gestopt (valmeer leegpompen). De centrales draaien in de nacht meer vollast (gascentrale links draait in nacht 34 deellast) en daardoor efficiënter. 
 35. 35. Valmeren besparen op kostenMW 2000 MW Gas MW 2000 MW WKP C 2000 MW Kolen/ker Kolen/ker 2000 MW n n centrales centrales dag nacht uren dag nacht uren• Investering: 3 gascentrales à 650 MW • Investering: – 3 x €700 miljoen = 2,1 miljard – Elektrisch systeem 2000 MW à € 100,-/kW 2000 x 0,1 = € 200 miljoen (incl. hoogspanningslijn)• Investeringskosten: – Civiele werken € 500 miljoen – Rente 7% en afschr: € 210 miljoen/jr – Dijken 40 km à € 21 miljoen = € 840 miljoen• Brandstofkosten: wekt gemiddeld 50% = 1000 MW op x 8760 u = 8760 GWh • Investeringskosten: Gaskosten: € 0,06/kWh – Rente 7% en afschr: € 145 miljoen/jr – 8760 x € 0,06/kWh: € 525 miljoen/jr • Brandstofkosten: zelfde kWh als bij gas, maar uit kolen (à €0,03) èn 75% rendement• Totale kosten: €735 miljoen/jr – 8760 x 0,03 / 0,75 = € 350 miljoen/jr – (€ 0,084/kWh) 35 • Totale kosten: €495 miljoen/jr (= € 0,057/kWh)
 36. 36. Valmeren besparen op kosten Door kostenbesparing in opwekking van elektriciteit is realisatie valmeer aantrekkelijk, reeds voordat bemaling ervan nodig is. Zuidbekken Spuien voldoet operationeel niet meer • Keuze: – bemalen – meer bekkens valmeer kan al eerder starten – valmeer spuienZuidbekken aanleggen Rijnmond afsluiten 36 2020 ca. 2035 ca. 2075?
 37. 37. Waterafvoer moet zeker zijn • Bemaling dimensioneren op deel van maximum rivieraanvoer, rekening houdend met voorpompen en buffercapaciteit bekken. Waal + Maas = 16.500 m3/s max. Bij 4 dagen piekafvoer en 2 dagen voorpompen  Pomp: 6.800 m3/s Zuid bekken: debieten en peil. Zonder voorpompen Zuid bekken: debieten en peil. Twee dagen voorpompen 18.000 2,5 18.000 2,5 16.000 2 16.000 2 14.000 1,5 14.000 1,5aan- en afvoer [m3/s] aan- en afvoer [m3/s] 12.000 1 12.000 1 aanvoer rivieren aanvoer rivieren peil [NAP] peil [NAP] 10.000 0,5 10.000 afvoer pompen naar zee 0,5 afvoer pompen naar z 8.000 0 bekkenpeil 8.000 0 bekkenpeil peil Oosterschelde peil Oosterschelde 6.000 -0,5 6.000 -0,5 4.000 -1 4.000 -1 2.000 -1,5 2.000 -1,5 - -2 - -2 37 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 ,5 5 5 5 12 15 18 5 5 5 12 15 18 0 3 6 9 0 3 6 9 7, 1, 1, 4, 4, 7, 10 13 16 19 10 13 16 19 dag dag
 38. 38. Plan (waterafvoer en energie)Energie bufferen • Bij lage tot normale rivierafvoer stroomt water van binnenzee overdag via WKPC in het valmeer • Suppletie zout water in binnenzee tot vast maximum-debiet valmeer (=6.800 m3/s) • Bij hoge tot zeer hoge rivierafvoer stijgt het bekkenpeil; afvoer d.m.v. direct spuien en pompen 38
 39. 39. Twee varianten valmeer- ondiep - diep• Peil -5…-10 m NAP • Peil -28…-35 m NAP• Lange dijk • Korte dijk • Turbines economischer• Turbines minder economisch • Grotere kans op opbarsten bodem• Geringe kans op opbarsten bodem 39
 40. 40. Energie bufferen – valmeer diep • Bij vast debiet van 6800 m3/s, gemiddeld peil van -32 m en rendement van 90% bedraagt vermogen WKPC: 2000 MW dagbelasting kromme MW Niveau valmeer 60000 [m] Belasting Centrales 50000 -26 40000 -28 30000 2050 WK-Pompcentrale 20000 -32 +….- 2000MW 10000 Peil valmeer (200 km2) -34 -35…-28 m 0 -36 Za Zo Do Vr a o Di M W 40
 41. 41. Energie bufferen – valmeer ondiep • Gelijk aan valmeer diep, echter groter oppervlak en geringere diepte • Bij 500 km2 en gemiddeld peil -10 m – Peilvariatie 2,70 m – WKPC 600 MW Peilvariatie valmeer bij diverse oppervlakken. Q=6800 m3/s 16 peil [m] t.o.v. laagste niveau 14 12 100 km2 10 200 km2 8 300 km2 6 400 km2 4 500 km2 2 0 g ag ag ag g ag g da da a ijd nd sd rd nd 41 er ns vr te en aa zo nd za di m wo do
 42. 42. Plan (WKPC – hoog debietpomp) • Links: binnenzee stroomt in het valmeer. WKPC werkt als dijk dijk dijk turbine/generator. noordzee binnenzee noordzee binnenzee noordzee binnenzee • Midden: water uit laaggelegen valmeer wordt opgepompt in Noordzee. WKPC werkt als motorpomp. • Rechts: binnenzee en Noordzeevalmeer valmeer valmeer zijn aangesloten op pomp. Verschildruk over pomp, dus Dag: Nacht: Continu: vermogen per verplaatste m3/s, stroom valmeer binnenzee is veel lager dan wanneer 1 kant opwekken pompen pompen met het valmeer verbonden is. De valmeerfunctie is nu tijdelijk uitgeschakeld. Water binnenzee wordt direct in 42 Noordzee gepompt.
 43. 43. Zuidbekken met toekomstig valmeer, spuisluizen en schutsluisWaterkracht-pompcentrale Keringen Overloop -dijkStormvloed-kering 0 10 20km 43
 44. 44. Inhoud1. Visie DHZ – probleemstelling, wateropgaven, visie, hoofdplan2. Concepten & technische oplossingen – varianten op deelgebieden, opties – afsluiting Rijnmond en afvoer rivieren door ZW-Delta – aanleg nieuwe zeewering – bescherming Noord- en Zuid-Hollandse kust – valmeren3. Financieel4. Conclusies 44
 45. 45. 3. Financieel Investeringen (1)• Drie bekkens in miljard euro Drie bekkens DHZ Deltapro- Opmerkingen gramma Aanleg dijken (incl. lengte doorsnee dijkbekleding) [km] [m2] zeewering 14,9 dwarsdijken 100 4641 1,9 helling: 1:10 valmeerdijken 120/195 9051 2,7 helling: 1:20 havenpieren 20 0,9 Totaal dijken 20,4 Waterkracht pomp- en getijdencentrales 1,7 € 350,- per kW Scheepvaartsluizen incl NWW 3,8 referentie: 700 miljoen nieuwe sluis IJmuiden Stormvloedkeringen 6,0 Wegen, bruggen, aansluitingen 4,0 Engineering, projectmanagement 2,0 38 150 Alsnog uit te voeren delen uit Deltaprogramma (AANNAME 20%) 30 (Afsluitdijk, bovenloop rivieren, Westerschelde, etc..) Bruto investering 68 150 Grondverkopen 18 Algemene voorzieningen -25% -4,5 elektra, straten, groenvoorziening, etc Netto investering 54 150 45
 46. 46. Investeringen (2)• Zuid- bekken in miljard euro Zuid-bekken valmeer valmeer Opmerkingen diep ondiep Aanleg dijken (incl. lengte doorsnee dijkbekleding) [km] [m2] zeewering 50 5,0 5,0 dwarsdijken 25 4641 0,5 0,5 helling: 1:10 valmeerdijken 40/65 9051 0,9 1,5 20*10 km resp. 40*12,5 km; helling: 1:20 havenpieren 30 1,4 1,4 incl. noordelijke pier Eurogeul (25 km) Totaal dijken 7,7 8,3 Waterkracht pompcentrales 0,7 0,2 2000, resp 600 MW. € 350,- per MW Scheepvaartsluizen 3,3 3,3 NWW 3 sluizen + bekken sluis Stormvloedkering 1,5 1,5 Wegen, bruggen, aansluitingen 1,0 1,0 Drijvende golfdempers 0,6 0,6 Engineering, projectmanagement 1,0 1,5 15,8 16,4 Onvoorzien 20% 3,2 3,3 Bruto investering 18,9 19,6 18,9 19,6 Grondverkopen 6,0 6,0 Algemene voorzieningen -25% -1,5 -1,5 Netto investering 14,4 15,1 46
 47. 47. Verdere stijging zeeniveau W an t ij• Sluiting Maeslantkering (2e t ij an helft deze eeuw) W• Schutsluizen in de Nieuwe Waterweg• Creëer Mid- en Noordbekken• Nieuwe Waterweg loost op Midbekken• Verbind IJsselmeer met Noordbekken• Op zeer lange termijn: Waddenzee 47
 48. 48. Ecologie• Plan biedt mogelijkheden voor nieuwe natuur: – oostzijde dijk moerasachtig gebied – nieuwe zeewering vormt zich in de loop van de tijd identiek aan bestaande kust• ZW-Delta estuariene dynamiek• Op termijn stelt zich nieuw evenwicht in 48
 49. 49. Valmeer, oplossing voor noodzakelijke waterberging getekend op D HZ afstand2030..2050 2050..2100 WKPC: • 4000 m3/s • 300 MW WKPC valmeer valmeer 150 km2 250 km2 Spisluis Spuisluis Ruimte voor overslaghavens toekomstigeoverslaghavens Zeesluis Zeesluis 5 km 5 km 49 49
 50. 50. De veiligheid van Nederland 2010De meest economische oplossing om snel Idem aan het eind De Haakse Zeedijkin en veilig een superstorm in combinatie 2001 met hoge rivieraanvoer te doorstaan van deze eeuw 2004 50
 51. 51. Inhoud1. Visie DHZ – probleemstelling, wateropgaven, visie, hoofdplan2. Concepten & technische oplossingen – varianten op deelgebieden, opties – afsluiting Rijnmond en afvoer rivieren door ZW-Delta – aanleg nieuwe zeewering – bescherming Noord- en Zuid-Hollandse kust – valmeren3. Financieel4. Conclusies 51
 52. 52. Wat lost DHZ op?Huidige problemen Deltacommissie 2008 lost problemen deels op en veroorzaakt ze DHZ lost problemen op• Overstromingsgevaar vanuit zee• Overstromingsgevaar vanuit rivieren• Beide gelijktijdig• Verzilting• Tekort zoetwater in zomer • Dijken, bruggen, gemalen aanpassen • IJsselmeerpeil verhogen • Drechtsteden apart beschermen 52
 53. 53. Slotconclusies • Plan DHZ is een integraal plan dat antwoord geeft op de wateropgaven van deze eeuw en voordelen biedt ten opzichte van andere plannen, waaronder plan Veerman:– Robuuste veiligheid tegen hoog water– Betere zoetwater-voorziening– Goedkoper  Bij gelijktijdig èn langdurig hoog water– Sneller veilig– Gunstiger voor ecologie vanuit zee èn de rivieren.– Stimulans kenniseconomie  Minder verzilting; geen verhoging IJsselmeerpeil; buffer in Zuidwesten  DHZ kost 15 miljard + restant Plan Veerman à 30 miljard, totaal 45 miljard tegen 150 miljard bij Veerman.  Binnen 15 jaar (Veerman 75 jaar).  Tast bestaande natuur niet aan; creëert nieuwe natuur; vismigratie.  Sluit aan bij topsectoren Water en Energie. 53
 54. 54. TOEKOMSTZeeniveau over 400 jaar twee m hoger?Het aanleggen van het Zuidbekken en plaatsing golfdempers kostengedurende 15 jaar één miljard euro per jaar. Een grote overstroming is reëelmogelijk, kost 100 tot 1000 miljard euro, tienduizenden doden en honderdduizenden slachtof f ers! ALS… DAN !!! . 54
 55. 55. 55
 56. 56. de waterwolf blijft loeren! (Jan 2013)Ga naar Ga naar De Haakse Zeedijk De Haakse Zeedijk publicaties golfdempers Technisch 56

×