Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
De HAAKSE ZEEDIJK
zal Nederland vele
eeuwen tegen de
dreigende zeeniveauverhoging
kunnen be3
schermen

1

De
rivieren
stro...
De Haakse zeedijk
omvat drie bekkens







Door zowel water uit de rivieren als
vanuit zee toe te laten zullen de
bek...
De Haakse zeedijk (2)







Het valmeer behoeft pas te worden
aangelegd wanneer het zeeniveau zo
ver is gestegen, dat...
De Haakse Zeedijk opspuiten
Afmeting en situatie voor de kust

Helling vooroever van 1:200 met inzet golfdempers

is O.K.
...
dwarsdijk

Het opspuiten per bekken
golfdempers

smalduindijk








Begin met het binnen 4 jaar opspuiten van het (...
De dijk zelf per bekken
Vergelijking sleepzuigers en diepzuigers

Sleepzuiger
Aanschafkosten ca € 200 miljoen
Lengte ca 203 m, diepgang ca 13 m1)
...
persleiding

zuigbuis met
pomp

Diepzuiger
Aanschafkosten € 40 miljoen
incl. persleiding, hulpmaterieel
etc.
Kosten: € 0,8...
Totale opspuitkosten
incl. cutterzuiger, en organisatie en hulpmaterieel (2012 )
Golfdempers getest in TU-Delft
Chprop
1993

Door het toepassen van golfdempers kan
met een steiler vooroever van 1:200
Valmeercentrale

voor het wegpompen in zee van het
rivierwater uit het bekken

“Valmeercentrale
in de Noordzee”







...
Valmeer voor Waterkrachtpompcentrale
Een Elekriciteitsmaatschappij kan valmeer met waterkrachtpompcentrale nu
reeds op de ...
Ook de Westerschelde zal niet aan afsluiting
ontkomen. Bij zeespiegelstijging krijgt de Westerschelde een krachtiger doors...
Een mogelijke dijkbreuk

De bijzondere
moeilijkheden
die bij de sluiting
van een dijkbreuk de
bouwers door de
grilligheid ...
Suggestie voor een snelle
operatie bij een onverhoopte
dijk/duin-breuk, geheel
behandeld vanuit zeezijde
a.Verankerde bakk...
Natura 2000 gebieden
met bijzonder
ecologische waarden
Begrensde en beschermde
gebieden
Overige gebieden
Bij zandsuppletie...
Mening van RWS betreffende
De Haakse Zeedijk
RWS heeft in 2011 een uitgebreid verslag gemaakt:
“De Haakse Zeedijk verkend”...
Mening RWS betreffende De
Haakse Zeedijk
(2012)







Van den Haak maakt bezwaar tegen het in
dit rapport door RWS gen...
Mening RWS betreffende De
Haakse Zeedijk
(2012)







Ook het argument dat daar in de 20 m
diepe zee de dijk wegspoelt...
Conclusies Haakse
zeedijk








Onze rivieren stijgen niet meer mee met het
zeeniveau, dus de rivierdijkbewoners bl...
Conclusies (2)










Het rijk heeft dan zowel aanzienlijk lagere aanlegen zandsuppletiekosten als onderhoudskost...
Voorzorgsmaatregelen
Om de aanleg in de toekomst
mogelijk te maken zou nu
reeds bijvoorbeeld al met
de plaatsing van nieuw...
De Hollandse kust adaptief behandelen
In eerste instantie voorlopig alleen de zwakke
delen te beschermen met
drijvende
gol...
de waterwolf blijft loeren!
(Mei 2013)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Haakse Zeedijk - Intro Presentatie

 • Login to see the comments

Haakse Zeedijk - Intro Presentatie

 1. 1. De HAAKSE ZEEDIJK zal Nederland vele eeuwen tegen de dreigende zeeniveauverhoging kunnen be3 schermen 1 De rivieren stromen uit in de bekkens Spuisluizen en later valmeren houden het bekkenpeil op 0 mtr NAP of lager en verversen het elke drie weken De 2 De 5 4 Haakse 1
 2. 2. De Haakse zeedijk omvat drie bekkens     Door zowel water uit de rivieren als vanuit zee toe te laten zullen de bekkens volgens berekening van RWS Utrecht elke 3 weken ververst worden. Bij een superstorm vangen de bekkens alle rivierwater op Dit wordt weer bij eb zeewaarts via spuisluizen of later waterkrachtpompcentrales zeewaarts geloost, respectievelijk gepompt Deze laatste wekken overdag energie op en pompen ‘s nachts het water zeewaarts
 3. 3. De Haakse zeedijk (2)     Het valmeer behoeft pas te worden aangelegd wanneer het zeeniveau zo ver is gestegen, dat het lozen van onze rivieren bij eb niet meer mogelijk is. Verzilting op het vaste land vermindert doordat de bekkens op het hedendaagse zeepeil of lager worden gehouden. Het IJsselmeer stroomt dan in het lager gelegen Noordbekken uit De valmeren kunnen nu reeds (op de juiste plek) worden aangelegd.
 4. 4. De Haakse Zeedijk opspuiten Afmeting en situatie voor de kust Helling vooroever van 1:200 met inzet golfdempers is O.K. supletiezand. Voor opspuiten van de dijken wordt zand uit de bekkens gebruikt, zodat dit continu en rechtstreeks met een hoge zandconcentratie zeer economisch via persleidingen op de dijk wordt geperst Het in later jaren nodige goedkope suppletiezand komt daar dan ook vandaan
 5. 5. dwarsdijk Het opspuiten per bekken golfdempers smalduindijk      Begin met het binnen 4 jaar opspuiten van het (rode) zanddeel Dit dempt de golven voor de daar werkende zuigers en creëert de vooroever Het binnen 13 jaar 750m brede duin en 3000 m brede opgespoten woondeel komt op € 7,2 miljard met 8 zuigers. Met alleen een 250 m brede “smalduindijk” met een van 750 m i.p.v. 3000 m woondeel zou € 3,9 miljard kosten. Totale kosten drie bekkens, incl. spuisluizen, maar zonder woondeel € 27 miljard.
 6. 6. De dijk zelf per bekken
 7. 7. Vergelijking sleepzuigers en diepzuigers Sleepzuiger Aanschafkosten ca € 200 miljoen Lengte ca 203 m, diepgang ca 13 m1) Kosten: afhankelijk van methode 4,5 tot 7.- euro per m3 zand methode: a. Vaart naar zuiglocatie b. Zuigt al varend zand tot ca 2 mtr diep c. Vaart terug naar locatie d. Lost het zand via: bodemkleppen, rainbowen òf via persleiding in het werk . persen, hetgeen hier het prijsverschil bepaald De foto toont het 203 m lange schip de Vox Maxima van Van Oord, ingezet bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte. 1)
 8. 8. persleiding zuigbuis met pomp Diepzuiger Aanschafkosten € 40 miljoen incl. persleiding, hulpmaterieel etc. Kosten: € 0,81 per m3, zeg 1.- €/m3 methode: a. Zuigt en perst het zand continu via persleiding in het werk b. Heeft een derde aantal bemanningsleden c. Verplaatst zichzelf met ankers d. Door diep te zuigen loopt het zand vanzelf naar de zuigmond en daardoor een hogere zand concentratie. e. Verwerkt evenveel zand in dezelfde tijd als 5 sleepzuigers, jaarproductie per zuiger is 36 miljoen m3 in 42 weken/jaar
 9. 9. Totale opspuitkosten incl. cutterzuiger, en organisatie en hulpmaterieel (2012 )
 10. 10. Golfdempers getest in TU-Delft Chprop 1993 Door het toepassen van golfdempers kan met een steiler vooroever van 1:200
 11. 11. Valmeercentrale voor het wegpompen in zee van het rivierwater uit het bekken “Valmeercentrale in de Noordzee”    Op momenten dat de elektriciteitscentrales een overcapaciteit hebben (nacht), wordt het kunstmatig aangelegde meer leeggepompt. Wanneer productiecapaciteit op vaste land tekort schiet (dag), leveren de turbines energie met het water dat in het valmeer stroomt en de bekkens daarmee op peil houden. Het waterpeil van het meer, dat een omvang heeft van 10 bij 6 km, varieert tussen -7 en -12 m NAP.
 12. 12. Valmeer voor Waterkrachtpompcentrale Een Elekriciteitsmaatschappij kan valmeer met waterkrachtpompcentrale nu reeds op de juiste plaats situeren. Na aanleg van het bekken kan daarmee tevens het bekken op peil worden gehouden. Een goede economisch samenwerking: overdag stroom leveren en ‘s nachts water zeewaarts pompen
 13. 13. Ook de Westerschelde zal niet aan afsluiting ontkomen. Bij zeespiegelstijging krijgt de Westerschelde een krachtiger doorstroming en daardoor wordt het getij bij Antwerpen nog extremer.
 14. 14. Een mogelijke dijkbreuk De bijzondere moeilijkheden die bij de sluiting van een dijkbreuk de bouwers door de grilligheid van de elementen verrassen kan.
 15. 15. Suggestie voor een snelle operatie bij een onverhoopte dijk/duin-breuk, geheel behandeld vanuit zeezijde a.Verankerde bakken met in (rode) mat verpakt zand en drijvende persleidingen. b. Door ballastwater in te laten, kantelen de bakken. c. Het zand schuift met de (rode) mat naar beneden. d. Een aantal zuigers persen via reeds gekoppende perspijpen zand tot boven vloedniveau e.f. Het zand wordt verder opgespoten en de bak wordt losgekoppeld. Veerse gat 1961
 16. 16. Natura 2000 gebieden met bijzonder ecologische waarden Begrensde en beschermde gebieden Overige gebieden Bij zandsuppletie worden ze tweejaarlijks bedolven onder een dikke laag zand en kan het maritieme leven niet meer ontsnappen. =22,2 km Golfdempers doen dit continu met een dunne zandlaag waar de maritieme bewoners weer door naar boven kunnen kruipen
 17. 17. Mening van RWS betreffende De Haakse Zeedijk RWS heeft in 2011 een uitgebreid verslag gemaakt: “De Haakse Zeedijk verkend” en uiteindelijk afgestemd om de volgende reden:  De Haakse zeedijk is een totaalstrategie voor de waterveiligheid langs de kust en de zoetwatervoorziening.  Deze strategie wijkt af van de adaptieve aanpak die het kabinet en de tweede Kamer met het Deltaprogramma voor ogen hebben.  Daarom vindt verder geen nader onderzoek naar de Haakse Zeedijk plaats.  Het is wel een voorbeeld van burgerinitiatief en een voorbeeld van een breed uitgewerkt plan.
 18. 18. Mening RWS betreffende De Haakse Zeedijk (2012)    Van den Haak maakt bezwaar tegen het in dit rapport door RWS genoemde “stagnant bekkenpeil waardoor het bekken vervuild”. RWS Utrecht berekende in 2003 al dat de bekkens in drie weken zouden worden ververst. Drie dagen zeewater inlaten en dan drie dagen via het valmeer of, zolang het kan, rechtstreeks in zee lozen. De spuisluizen zijn zowel in de zuid- als in de noordhoek van het bekken gesitueerd.
 19. 19. Mening RWS betreffende De Haakse Zeedijk (2012)    Ook het argument dat daar in de 20 m diepe zee de dijk wegspoelt gaat niet op, omdat de golfdempers een steilere kust tolereren Verzilting binnenlands vermindert doordat de bekkens op hedendaagse zeepeil of lager worden gehouden en de rivieren er in uit stromen. Zie verder “Opmerkingen betreffende het verslag “De Haakse Zeedijk verkend”” in Publikaties, www.haaksezeedijk.nl
 20. 20. Conclusies Haakse zeedijk      Onze rivieren stijgen niet meer mee met het zeeniveau, dus de rivierdijkbewoners blij. De bestaande kuststeden worden gelukkig, want havens jachtbouwen wordt mogelijk en de watersporters kunnen de overvolle binnenwateren ontvluchten. De verwachte bevolkingsdichtheid in Noorden Zuid-Holland verbetert Wanneer men achter het nieuwe Haakse 19 mtr hoge duin ook (kleinere) duinen opspuit krijgt men een fantastisch natuurgebied. De polders hebben minder verziltingsproblemen. 20
 21. 21. Conclusies (2)       Het rijk heeft dan zowel aanzienlijk lagere aanlegen zandsuppletiekosten als onderhoudskosten tot ver in de toekomst. Het Zuid- en Noord-bekken kan in eerste instantie dienen als rivieropvangbekken. Wanneer de Nieuwe-Waterweg naar zee afgesloten wordt, wordt deze op het Midbekken aangesloten. De weersextremen over de gehele wereld laten de mogelijkheid van een nieuwe watersnoodramp zienderogen toenemen Een snelle voorlopige oplossing is de plaatsing van drijvende golfdempers . Zij kunnen binnen anderhalf jaar onze kust beschermen en ook nog energie opwekken (Zie de powerpointsessie in www.haaksezeedijk.nl) 21
 22. 22. Voorzorgsmaatregelen Om de aanleg in de toekomst mogelijk te maken zou nu reeds bijvoorbeeld al met de plaatsing van nieuwe windmolens op zee rekening worden gehouden! 22
 23. 23. De Hollandse kust adaptief behandelen In eerste instantie voorlopig alleen de zwakke delen te beschermen met drijvende golfdempers Mogelijk nu reeds een valmeer wat stroom opwekt en later bij sluiting Maesl.kering, ‘s nachts ook het rivierwater uit het bekken in zee pompt De rivieren bij vloed naar de Zeeuwse wateren leiden via periodiek gesloten waterkeringen Een sterk verhoogd zee-en rivierniveau en verzilting zullen ons uiteindelijk dwingen om (over een eeuw?) de Haakse Zeedijk inclusief golfdempers aan te leggen. !! .. ! J… I Z N TE
 24. 24. de waterwolf blijft loeren! (Mei 2013)

×