Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OPWARMING
OPWARMING
Opvatting over de opwarming
van de aarde

Grafieken uit “De IJstijd” van uitg.1976
John Imbrie en Kath...
Door de zee
gevormde terrassen
Terrassen in pleistocene koraalriffen langs de
noordkust van het Huonschiereiland (NwGuinea...
PRECESSIE


Ten gevolge van de
aantrekkingskracht
aarde en maan op de
afgeplatte aarde,
beweegt de aarde zich
over een ke...
Afstandvariatie aarde/zon








(Excentricity)



Iedere 22000 jaar wordt een volledige
eliptische omloop voltooid...
Effect scheefstelling aardas op de verdeling
van het zonlicht




Indien de
scheefstelling
geringer is dan de
huidige 23...
Duizenden jaren geleden (fig 41 uit “De IJstijd John en Catherina Imbrie)
Verandering in excentriciteit, scheefstelling en...
( uit “De IJstijd John en Catherina Imbrie)

Duizenden jaren geleden
Klimaatverwachting voor de komende 25000 jaar. Volgen...
TEMPERATUUR NA 1800
Honderden Vikingen
veeteelt bedrijven op
Groenland

De Chinezen varen om
Groenland en NoordSiberië naa...
Uit National Geografic jan.87

De Noordpoolijskap


18000 jaar
geleden begon
de ijskap zich
terug te
trekken



De afgel...
Uit “Atlas van de
Oceanen”, Tirion

Uit “De Times atlas of the
world, comprehenced
edition

1500 m
2000 m

2500 m

-140 m
...
WARME GOLFSTROOM STOPT (wel of
niet??!!) Van ca 980 tot ca 1350 waren de Vikingen op Groenland




en hadden daar honder...
Volgens de grafiek, afgeleid uit geologische
6

5

4

3

2

1

0

opgravingen:

Van 1500 v Chr tot 2000 jr n Chr was de
Ee...
)
/j
r

+13 cm NAP 2004

g
tin
sc
ha
t

Jaar -9000 tot -4000 50cm/eeuw
Jaar -4000 tot heden 25 cm/eeuw

Ho
ge

1864-1953 0...
National Geografic jan.87
Uit National Geografic jan.87
Uit National Geografic jan.87

Antartica 4 miljoen
jaar geleden

A...
380 CO2
ppm

CO2 ,aardtemperatuur en zeeniveau
gedurende de laatste 400.000 jaar
Uit National Geografic van oktober 2007

...
?

Uit Elsevier 5 dec 2009 blz 66-/+69

Van 1900 tot 1940 steeg wereldwijd de temperatuur. Tussen 1940 en 1970
daalde zij,...
KLIMAATKENNIS (bron KNMI)
Noordpool
Het smelten van de Noordpool heeft geen invloed op de
stijging van de zeespiegel. De N...
KLIMAATKENNIS 2 (bron KNMI 2002)
(IJskappen)
Antarctica

Zie ook:

: potentieel 61 meter zeespiegelstijging wereldwijd
Gro...
Uit boek 'Six degrees' van de Britse
journalist Mark Lynas (uit TROUW van 22-12-2011)






1 graad: Tropische orkanen ...
Uit boek 'Six degrees'






van de Britse journalist Mark Lynas

4 graden: Sneeuw wordt in de Alpen een zeldzaamheid, ...
De CO2 kromme loopt 800 jaar na op de zuurstof
Land onder water bij 170 zeeniveaustijging
IDEM 120 m stijging

170 meter

Land onder water bij 170 zeeniveaustijging
Conclusie








Er zijn, met een cyclus van ca 1000 jaar, nog
zo’n 30 kleine ijstijden te gaan, eveneens met
warme p...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

(5 dhz opwarming

7,190 views

Published on

Opwarming

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

(5 dhz opwarming

 1. 1. OPWARMING OPWARMING Opvatting over de opwarming van de aarde Grafieken uit “De IJstijd” van uitg.1976 John Imbrie en Katherine Palmer-Imbrir en Milankovitch R.van den Haak november 2006 herzien in december 2007 Salomon Kroonenberg gaat hier ook zeer uitgebreid op in, in zijn boek (sterke aanrader) “De menselijke maat, De aarde over tienduizend jaar”. uitgave 2006
 2. 2. Door de zee gevormde terrassen Terrassen in pleistocene koraalriffen langs de noordkust van het Huonschiereiland (NwGuinea). Op Bardados idem ditto Langs Noorwegen ligt een verzonken kust 70 mtr onder het zeeniveau (Het schiereiland en Barbados zijn omhoog gedrukt Scandanavia en Groenland zijn tijdens de IJstijd naar beneden gedrukt)
 3. 3. PRECESSIE  Ten gevolge van de aantrekkingskracht aarde en maan op de afgeplatte aarde, beweegt de aarde zich over een kegeloppervlak, waarbij elke 22000 jaar een volledige omwenteling wordt gemaakt
 4. 4. Afstandvariatie aarde/zon      (Excentricity)  Iedere 22000 jaar wordt een volledige eliptische omloop voltooid. Door de precessie van de aardas verplaatsen het lengtepunt op 20 maart en het herfstpunt op 22 september en de zonnestilstanden (21 juni en 21 december) zich geleidelijk langs de ellipsvormige aardbaan. Elfduizend jaar geleden lag het wintersolstitium(stilstand) in het verst van de zon verwijderde punt. Thans ligt het daar recht tegenover. Door dit verschijnsel verandert de afstand tussen zon en aarde, gemeten op 21 december voortdurend. Dit heeft sterke invloed op de zonnestraalintensiteit, c.q. de ijstijden Uit “DE IJSTIJD”, John en Katherine
 5. 5. Effect scheefstelling aardas op de verdeling van het zonlicht   Indien de scheefstelling geringer is dan de huidige 23.50 , dan ontvangen de poolgebieden minder zonlicht dan thans Bij schevere stand meer Uit “DE IJSTIJD”, John en Katherine Imbrie
 6. 6. Duizenden jaren geleden (fig 41 uit “De IJstijd John en Catherina Imbrie) Verandering in excentriciteit, scheefstelling en precessie. De bewegingen der planeten leiden tot veranderingen in de aantrekking, waardoor de vorm van de aardbaan voortdurend verandert. Deze veranderingen kunnen zowel de toekomst als voor het Uit “DE IJSTIJD”, verleden berekend worden. John en Katherine Imbrie
 7. 7. ( uit “De IJstijd John en Catherina Imbrie) Duizenden jaren geleden Klimaatverwachting voor de komende 25000 jaar. Volgens astronomische ijstijdtheorie zou ( bij natuurlijke ontwikkeling) een afkoeling optreden (onderste rode deel) met als climax het hoogtepunt van een nieuwe ijstijd over 23000 jaar. Het koolzuurgas in de atmosfeer kan echter eerst nog leiden tot een “super-interglaciaal”, waarin de temperatuur enkele graden hoger zou worden dan wanneer ook in de laatste miljoen jaar. Dit zou de “natuurlijke”afkoelingScience 297 verwacht Berger pas, wegens nog ca 2000 jaar(JI) In Uit “DE IJSTIJD”, opwarming, de volgende ijstijd over 50.000 jr John en Katherine tegenhouden.
 8. 8. TEMPERATUUR NA 1800 Honderden Vikingen veeteelt bedrijven op Groenland De Chinezen varen om Groenland en NoordSiberië naar China Kleine ijstijd
 9. 9. Uit National Geografic jan.87 De Noordpoolijskap  18000 jaar geleden begon de ijskap zich terug te trekken  De afgelopen 6000 jaar is het zeeni-veau ca 9 mtr gestegen
 10. 10. Uit “Atlas van de Oceanen”, Tirion Uit “De Times atlas of the world, comprehenced edition 1500 m 2000 m 2500 m -140 m -460 m 3000 m GROENLAND Het land zelf is door de zware ijslaag naar beneden gedrukt. Als al het ijs op Groenland smelt stijgt het zeeniveau 6.5 mtr Heden ligt het ijs nog ver boven de vorstgrens.
 11. 11. WARME GOLFSTROOM STOPT (wel of niet??!!) Van ca 980 tot ca 1350 waren de Vikingen op Groenland   en hadden daar honderden veeteeltbedrijven, ook de Europese middeleeuwen waren warm De Chinezen voeren 591 jaar geleden rond Groenland en langs Siberië naar huis, ( www.1421.tv ) Dit alles dankzij de Warme Golfstroom.We bevinden ons nu weer in een transgressie, een periode van versnelde opwarming     Pas als op Groenland de kilometers dikke ijslaag gedeeltelijk gesmolten is en het klimaat weer zal zijn als duizend jaar geleden en Over twee, driehonderd jaar de Golfstroom door verzoeting van het zeewater weer zo afgezwakt is, dat de gletsjers weer groeien, de zee weer zouter wordt en de Golfstroom zich weer zal herstellen en het zeeniveau trager stijgt. zal na vele cycli het zeeniveau over 7500, misschien 23000 (?) jaar - net als vóór de vorige IJstijd – zo’n zes meter (?) gestegen zal zijn, dan zal de Warme Golfstroom echt verdwijnen en de echte IJstijd komen!
 12. 12. Volgens de grafiek, afgeleid uit geologische 6 5 4 3 2 1 0 opgravingen: Van 1500 v Chr tot 2000 jr n Chr was de Een grove schatting . gemiddelde stijging ca 0,08 /jr m c cm/jr. ,8 0 De Middeleeuwen waren warm tot 1350, dus een . snellere zeeniveaustijging. De daarop volgende kleine ijstijd van 1450 tot 1840 vertraagde die stijging weer. Indachtig de doorgetrokken kromme van Milankovitch (dia 9) en de hierboven geschetste 0,08 cm/jr zullen we na 7500 jaar vanaf nu een zeeniveauverhoging van 6 meter bereiken. Daar zijn dus ook de weer te verwachten kleine ijstijden in betrokken. Fossiele brandstoffen en waarschijnlijk uranium zullen deze of volgende eeuw volledig uitgeput zijn. De menselijke invloed van de opwarming zwakt af. Energieopwekking uit golven, zeestromen, wind en zonnewarmte zullen dan volledig toegepast zijn. 4000 6000 8000
 13. 13. ) /j r +13 cm NAP 2004 g tin sc ha t Jaar -9000 tot -4000 50cm/eeuw Jaar -4000 tot heden 25 cm/eeuw Ho ge 1864-1953 0,26 cm/jr 1953 -2004 0,29 cm/jr va n Zeeniveaustijging e Lag ing a tt sch 10 0 Watersnood 1953 -10 -20 -30 Overstroming in 1916 -30 cm NAP 1864 -40 RWS = totaal 40cm in 140 jr; 100 cm 2100 de rd en (1 cm Zeespiegelstijging 120 cm 80 cm 60 cm 40 cm
 14. 14. National Geografic jan.87 Uit National Geografic jan.87 Uit National Geografic jan.87 Antartica 4 miljoen jaar geleden Antartica houdt heden nog 90% van al het ijs in de wereld vast
 15. 15. 380 CO2 ppm CO2 ,aardtemperatuur en zeeniveau gedurende de laatste 400.000 jaar Uit National Geografic van oktober 2007 300 Laatste interglaciaal zeeniveau ruim 4 meter hoger dan nu CO2 ppm 0 ? graden celsius boven/onder huidig niveau -2gr tem pera tuur -4gr -6gr . 0 ze en ive au mtr boven/onder huidig zeeniveau -20 -40 -60 -80 400.000 jaar geleden 300.000 200.000 100.000 Piek van de laatste ijstijd De ketel water, die we aarde noemen, wordt door de zon opgewarmd. De gassen daarin zetten uit en een deel van de gasbellen ontsnapt. Mede door ook het uitzetten van het zeewater, stijgt het zeeniveau. De atmosfeer bevat ca 790 Gtons CO2 (0,04% CO2, 21% O2 en 78% stikstof). De zee bevat 38000 Gt gassen.
 16. 16. ? Uit Elsevier 5 dec 2009 blz 66-/+69 Van 1900 tot 1940 steeg wereldwijd de temperatuur. Tussen 1940 en 1970 daalde zij, van 1970 tot 1998 steeg zij weer, maar in 1998 was het afgelopen met de stijging. Het bizarre is dat de grafiek die aangeeft dat de temperatuur sinds 1998 daalt dan wel stabiel is.(het is moeilijk om rechte lijnen te trekken door een sterk fluctuerende grafiek), vrijwel onbekend is. In kranten en televisieprogramma's wordt zij niet getoond. Terwijl de boodschap die er van uit gaat , zo vrolijk stemmend is: de wereld warmt niet meer op. Maar de stijging van de atmosferische concentrate van het broeikasgas CO2 gaat sinds 1998 onverminderd door! Dus de opwarming evenzo! Andere publicaties zeggen dat de CO2-kromme 800 jaar naijlt!
 17. 17. KLIMAATKENNIS (bron KNMI) Noordpool Het smelten van de Noordpool heeft geen invloed op de stijging van de zeespiegel. De Noordpool is een drijvende plak ijs. Dit zee-ijs verplaatst evenveel water als het eigen gewicht (Wet van Archimedes). Als dit ijs smelt, wordt het verplaatste water vervangen door smeltwater. Uitzetting zeewater , Als de luchttemperatuur stijgt, neemt ook de temperatuur van de oceaan toe. Door deze opwarming zet het water uit (warm water neemt meer volume in dan kouder water). De uitzetting van zeewater is de belangrijkste factor in het stijgen van de zeespiegel. IJskappen De ijskappen van Antarctica, Groenland en alle overige gletsjers bevatten in totaal bijna 29 miljoen kubieke kilometer zoet water. Zou al dit ijs smelten, dan betekent dat het volgende voor de zeespiegel:
 18. 18. KLIMAATKENNIS 2 (bron KNMI 2002) (IJskappen) Antarctica Zie ook: : potentieel 61 meter zeespiegelstijging wereldwijd Groenland : 7 meter stijging Overige gletsjers : 0,5 meter zeespiegelstijging Antarctica groeit! De ijskap van Antarctica is de in twintigste eeuw gegroeid. Het is er zo extreem koud, dat alleen de randen van de ijskap afsmelten. De neerslag boven het continent neemt toe omdat warmere lucht meer vocht kan vasthouden. Er valt meer sneeuw, dus groeien de gletsjers. De temperatuur moet minstens 20 graden stijgen om ook het ijs op het vasteland van Antarctica te doen smelten.  Klimaatscenario voor zeespiegelstijging Scenario(jaar) Temperatuurstijging Zeespiegelstijging Gematigd (2050) +1C 15 - 25 cm Warm (2050) +2C 20- 35 cm Gematigd (2100) +3C 35- 60 cm Warm (2100) +4C 40 - 85 cm
 19. 19. Uit boek 'Six degrees' van de Britse journalist Mark Lynas (uit TROUW van 22-12-2011)    1 graad: Tropische orkanen duiken op in de Middellandse Zee. Koraalriffen verbleken, Australië verliest tropisch regenwoud Gletsjers in de bergen verdwijnen. 2 graden: De chemische samenstelling van de oceanen verandert: plankton sterft massaal, tropische koralen verpulveren. Groenland gaat onomkeerbaar smelten. Steden en akkers in de Andes komen droog te staan bij gebrek aan gletsjers. 3 graden: Tropische orkanen zaaien dood en verderf. Super Elnino’s leiden tot chaotische weersomstandigheden. De Noordzee slaat over de dijken, de Rijn overstroomt regelmatig, de Sahara breidt zich uit tot in Europa. In Midden-Amerika vertrekt de bevolking wegens droogte.
 20. 20. Uit boek 'Six degrees'    van de Britse journalist Mark Lynas 4 graden: Sneeuw wordt in de Alpen een zeldzaamheid, stortregens en overstromende rivieren in Europa. In India groeit bijna niets meer. Honderden miljoenen mensen zijn op drift. De oogst in China daalt met 40 procent. Het landijs van West-Antarctica staat op instorten.’s Winters is het op de Noordpool 14 graden: bij dooi ontsnappen ondergrondse broeikas-gassen. 5 graden: wereldwijde opwarming: de polen zijn ijsvrij, regenwouden zijn verdwenen, kuststeden zijn verzwolgen. Droogte en overstromingen drijven mensen samen. Door extreme hittegolven keldert nu ook de landbouwproductie in de laatste bewoonbare delen van Canada en Rusland. 6 graden: Methaanexplosies vagen steden weg, vloedgolven en woestijnen slorpen de laatste resten natuur op, giftige gassen doden bijna al het leven op aarde.
 21. 21. De CO2 kromme loopt 800 jaar na op de zuurstof
 22. 22. Land onder water bij 170 zeeniveaustijging
 23. 23. IDEM 120 m stijging 170 meter Land onder water bij 170 zeeniveaustijging
 24. 24. Conclusie     Er zijn, met een cyclus van ca 1000 jaar, nog zo’n 30 kleine ijstijden te gaan, eveneens met warme perioden voorafgaand Over ca 23.000 jaar, eveneens na een zeer warme periode, krijgen we, volgens de miljoen jaren geldende cyclus, weer een nieuwe ijstijd Evenals de grote bij de hunebedden gebruikte stenen, zullen dan alle steden, wegen, bruggen, dijken platgewalst worden door het opschuivende ijs Met de pet in ons hand hebben we dan al lang bij de bevolking van de inmiddels weer weelderig begroeide ex-woestijnen gevraagd of we naar hen toe mogen immigreren

×